Документ z1539-17, чинний, поточна редакція — Редакція від 14.12.2018, підстава - z1400-18

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

29.11.2017  № 977


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 грудня 2017 р.
за № 1539/31407

Про затвердження типової форми № 5-дс «Примітки до річної фінансової звітності»

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів
№ 940 від 27.11.2018}

Відповідно до статті 56 Бюджетного кодексу України, статті 6 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити типову форму фінансової звітності № 5-дс «Примітки до річної фінансової звітності», що додається.

2. Типова форма фінансової звітності № 5-дс «Примітки до річної фінансової звітності» застосовується суб’єктами бухгалтерського обліку в державному секторі, які відповідно до законодавства складають фінансову звітність за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в державному секторі.

3. Департаменту прогнозування доходів бюджету та методології бухгалтерського обліку в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

4. Цей наказ набирає чинності з 01 січня 2018 року, але не раніше дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Міністр

О. ДанилюкЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
29 листопада 2017 року № 977
(у редакції наказу
Міністерства фінансів України
від 27 листопада 2018 року № 940)

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
Форма № 5-дс

{Форма в редакції Наказу Міністерства фінансів № 940 від 27.11.2018}

Директор
Департаменту прогнозування
доходів бюджету та методології
бухгалтерського обліку
Ю.П. Романюквгору