Документ z1537-17, чинний, поточна редакція — Прийняття від 24.11.2017
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 09.01.2018. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

24.11.2017  № 405


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 грудня 2017 р.
за № 1537/31405

Про затвердження уніфікованої форми акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері міського електричного транспорту, та форм припису щодо усунення порушень, виявлених під час проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) у сфері міського електричного транспорту

Відповідно до статті 16-2 Закону України «Про транспорт», частини другої статті 5 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», статті 10 Закону України «Про міський електричний транспорт», підпункту 38 пункту 4 Положення про Міністерство інфраструктури України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 червня 2015 року № 460 (із змінами), пункту 5 Положення про Державну службу України з безпеки на транспорті, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2015 року № 103 (із змінами), Методики розроблення уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю), затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 28 серпня 2013 року № 752 (із змінами), НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

1) уніфіковану форму акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері міського електричного транспорту;

2) форму припису щодо усунення порушень, виявлених під час проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері міського електричного транспорту.

2. Управлінню безпеки на транспорті та технічного регулювання забезпечити:

1) подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку;

2) оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті Міністерства інфраструктури України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства інфраструктури України від 08 липня 2013 року № 456 «Про затвердження переліків питань, уніфікованих форм актів перевірок та форми припису для здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) за дотриманням суб'єктами господарювання у сфері міського електричного (трамвай, тролейбус) транспорту вимог законодавства, норм і стандартів», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 18 липня 2013 року за № 1216/23748 (із змінами).

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Лавренюка Ю.Ф.

Міністр

В. ОмелянЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
інфраструктури України
24.11.2017  № 405


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 грудня 2017 р.
за № 1537/31405

АКТ,
складений за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері міського електричного транспорту

Начальник Управління
безпеки на транспорті
та технічного регулюванняА.В. Щелкунов


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
інфраструктури України
24.11.2017  № 405


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 грудня 2017 р.
за № 1537/31405

ПРИПИС
щодо усунення порушень, виявлених під час проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері міського електричного транспорту

Начальник Управління
безпеки на транспорті
та технічного регулюванняА.В. Щелкуноввгору