Документ z1537-14, чинний, поточна редакція — Прийняття від 29.09.2014
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 26.12.2014. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

29.09.2014  № 685


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
02 грудня 2014 р.
за № 1537/26314

Про затвердження Положення про пожежну безпеку в Міністерстві оборони України і Збройних Силах України

Відповідно до Кодексу цивільного захисту України, Типового положення про відомчу пожежну охорону, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09 січня 2014 року № 5, Типового положення про службу пожежної безпеки, затвердженого наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 29 вересня 2003 року № 369, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 грудня 2003 року за № 1121/8442, з метою визначення завдань, обов’язків, прав та забезпечення служб пожежної безпеки і пожежно-рятувальних підрозділів у Міністерстві оборони України і Збройних Силах України, а також порядку організації та забезпечення пожежної безпеки в Міністерстві оборони України і Збройних Силах України НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про пожежну безпеку в Міністерстві оборони України і Збройних Силах України, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністра оборони України від 10 квітня 2006 року № 185 "Про затвердження Положення про пожежну безпеку в Збройних Силах України", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 06 травня 2006 року за № 529/12403 (із змінами).

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр оборони України
генерал-полковник


В.В. Гелетей

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби України
з надзвичайних ситуацій

Перший заступник
Міністра регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального
господарства України
С. Бочковський
В.Є. Кістіон
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства оборони України
29.09.2014  № 685


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
02 грудня 2014 р.
за № 1537/26314

ПОЛОЖЕННЯ
про пожежну безпеку в Міністерстві оборони України і Збройних Силах України

І. Загальні положення

1. Це Положення визначає завдання, обов’язки, права та забезпечення служб пожежної безпеки і пожежно-рятувальних підрозділів Міністерства оборони України і Збройних Сил України, а також порядок організації та забезпечення пожежної безпеки в Міністерстві оборони України і Збройних Силах України.

2. Пожежна безпека в Міністерстві оборони України і Збройних Силах України забезпечується шляхом проведення організаційних, технічних та інших заходів, спрямованих на запобігання пожежам, забезпечення безпеки людей, зниження можливих майнових втрат і зменшення негативних екологічних наслідків у разі їх виникнення, створення умов для швидкого виклику пожежно-рятувальних підрозділів і успішного гасіння пожеж та ліквідації інших надзвичайних наслідків.

3. Служби пожежної безпеки та пожежно-рятувальні підрозділи утворюються в Міністерстві оборони України і Збройних Силах України для виконання завдань, передбачених Кодексом цивільного захисту України, з метою забезпечення пожежної безпеки, захисту життя і здоров’я людей, державної власності від пожеж і підтримання належного рівня пожежної безпеки на об’єктах Міністерства оборони України та Збройних Сил України.

4. До служб пожежної безпеки Міністерства оборони України і Збройних Сил України (далі - служби пожежної безпеки) відносяться:

Головний орган військового управління службами пожежної безпеки в Міністерстві оборони України і Збройних Силах України - Відділ пожежної безпеки Збройних Сил України (далі - Відділ пожежної безпеки);

територіальні відділи пожежної безпеки;

служби пожежної безпеки територіальних відділів;

служба пожежної безпеки по району;

служби пожежної безпеки командувань видів Збройних Сил України;

служби пожежної безпеки оперативних командувань;

служби пожежної безпеки повітряних командувань;

служба пожежної безпеки армійського корпусу;

служба пожежної безпеки гарнізону;

служби пожежної безпеки, нагляд у сфері пожежної безпеки військових частин Збройних Сил України;

служби пожежної безпеки військових навчальних закладів, установ та організацій Міністерства оборони України.

5. До пожежно-рятувальних підрозділів Міністерства оборони України і Збройних Сил України відносяться штатні та позаштатні пожежно-рятувальні підрозділи (тут і далі під пожежно-рятувальними підрозділами, передбаченими штатами, слід розуміти військові пожежно-рятувальні підрозділи (рота, взвод, команда, обслуга, нагляд у сфері пожежної безпеки), які укомплектовані військовослужбовцями та працівниками Збройних Сил України).

6. Служби пожежної безпеки та пожежно-рятувальні підрозділи у своїй діяльності керуються Конституцією України, законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства України та цим Положенням.

Штатна чисельність служб пожежної безпеки та пожежно-рятувальних підрозділів Міністерства оборони України і Збройних Сил України визначається начальником Генерального штабу - Головнокомандувачем Збройних Сил України відповідно до покладених на такі служби і підрозділи завдання та з урахуванням пожежної небезпеки на об’єктах Міністерства оборони України і Збройних Сил України і типових штатів, що затверджуються Міністерством оборони України за погодженням з Державною службою України з надзвичайних ситуацій (далі - ДСНС України).

7. Основними завданнями служби пожежної безпеки є:

удосконалення та координація роботи щодо забезпечення пожежної безпеки, організація розробки комплексних заходів щодо поліпшення пожежної безпеки на об’єктах Міністерства оборони України і Збройних Сил України;

координація проведення науково-технічної політики з питань пожежної безпеки в Міністерстві оборони України та у Збройних Силах України;

здійснення контролю за виконанням програм у Міністерстві оборони України і Збройних Силах України у частині забезпечення пожежної безпеки;

здійснення обліку пожеж у Міністерстві оборони України та у Збройних Силах України.

Відповідно до основних завдань служби пожежної безпеки здійснюють роботу в таких напрямах:

перевіряють діяльність структурних підрозділів апарату Міністерства оборони України, Генерального штабу Збройних Сил України, видів Збройних Сил України, оперативних командувань, повітряних командувань, армійського корпусу, інших органів військового управління, військових частин, військових навчальних закладів, установ та організацій Збройних Сил України та військових частин, підприємств, що належать до сфери управління Міністерства оборони України (далі - військові частини) щодо забезпечення пожежної безпеки. Вивчають і поширюють передовий досвід роботи в цьому напрямі;

організовують розробку за участі структурних підрозділів апарату Міністерства оборони України, Генерального штабу Збройних Сил України, органів військового управління, підпорядкованих Генеральному штабу Збройних Сил України, військових частин комплексних заходів (галузевих програм) щодо забезпечення та поліпшення пожежної безпеки;

погоджують технічні завдання на виконання науково-дослідних робіт, що здійснюються з питань пожежної безпеки, надають пропозиції щодо проведення таких робіт;

розроблюють проекти нормативно-правових актів, навчальних програм та посібників щодо пожежної безпеки в Міністерстві оборони України і Збройних Силах України;

беруть участь в атестуванні, підборі і розстановці кадрів та погодженні подання щодо призначення офіцерського складу служб пожежної безпеки та пожежно-рятувальних підрозділів;

організовують проведення нарад, семінарів, конференцій щодо вдосконалення роботи із забезпечення пожежної безпеки, діяльності пожежно-технічних комісій, служб пожежної безпеки і пожежно-рятувальних підрозділів;

здійснюють контроль за навчальним процесом підготовки та перепідготовки фахівців пожежно-рятувальних підрозділів та організацією бойової підготовки пожежно-рятувальних підрозділів у Міністерстві оборони України і Збройних Силах України;

здійснюють керівництво роботою з розвитку пожежно-прикладного спорту та організацію проведення чемпіонатів у Міністерстві оборони України та Збройних Силах України;

контролюють виконання на об’єктах Міністерства оборони України і Збройних Сил України вимог нормативно-правових актів з питань пожежної безпеки;

контролюють діяльність пожежно-рятувальних підрозділів у Міністерстві оборони України і Збройних Силах України;

контролюють експлуатацію систем протипожежного захисту, систем протипожежного водопостачання та протипожежної техніки;

беруть участь у службовому розслідуванні обставин і причин пожеж, загибелі та травмування людей, знищення і пошкодження майна;

ведуть облік і аналіз пожеж та їх наслідків у Міністерстві оборони України та у Збройних Силах України, розробку відповідних заходів, спрямованих на їх попередження;

ведуть облік виїзду пожежно-рятувальних підрозділів Міністерства оборони України і Збройних Сил України на гасіння пожеж;

здійснюють взаємодію зі службами пожежної безпеки міністерств, ДСНС України та інших центральних органів виконавчої влади щодо питань пожежної безпеки;

здійснюють інформаційне забезпечення заходів пожежної безпеки у Міністерстві оборони України і Збройних Силах України;

здійснюють інші функції, передбачені актами чинного законодавства з питань пожежної безпеки.

8. Виконання завдань, покладених на служби пожежної безпеки, здійснюється:

у Міністерстві оборони України та у Збройних Силах України - Відділом пожежної безпеки Збройних Сил України, територіальними відділами пожежної безпеки, службами пожежної безпеки територіальних відділів, службою пожежної безпеки по району;

у видах Збройних Сил України - службами пожежної безпеки командувань видів Збройних Сил України;

в оперативних командуваннях - службами пожежної безпеки оперативних командувань;

у повітряних командуваннях - службами пожежної безпеки повітряних командувань;

в армійському корпусі - службою пожежної безпеки армійського корпусу;

у гарнізонах - службою пожежної безпеки гарнізону;

у військових частинах - службами пожежної безпеки, командирами пожежно-рятувальних підрозділів та наглядами у сфері пожежної безпеки, а там, де вони штатами не передбачені, - одним з офіцерів (прапорщиків) за сумісництвом.

9. Основними завданнями пожежно-рятувальних підрозділів є:

запобігання виникненню пожеж та нещасним випадкам під час пожеж;

здійснення гасіння пожеж, проведення евакуації людей та матеріальних цінностей, заходів щодо мінімізації або ліквідації пожеж;

проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт;

здійснення контролю за дотриманням порядку проведення пожежонебезпечних робіт.

Відповідно до основних завдань пожежно-рятувальні підрозділи здійснюють роботу в таких напрямах:

використання об’єктових систем оповіщення в разі загрози виникнення або виникнення пожежі, надзвичайних ситуацій;

постійне вдосконалення спеціальних знань, розвиток практичних навичок щодо тактики гасіння пожеж;

проведення профілактичної роботи у військових частинах щодо покращення пожежної безпеки та контроль стану виконання вимог пожежної безпеки;

перевірка наявності документів, які дають право на виконання пожежонебезпечних робіт;

проведення огляду будівель та споруд (сховищ, складів, парків, ангарів, цехів, майстерень, майданчиків відкритого зберігання) та інших небезпечних у пожежному відношенні приміщень під час виконання і після закінчення в них робіт та перед їх закриттям щодо дотримання вимог пожежної безпеки;

надання командиру військової частини пропозиції щодо проведення робіт з покращення пожежної безпеки;

здійснення контролю за технічним станом систем протипожежного захисту, систем протипожежного водопостачання та блискавкозахисних пристроїв на об’єктах Міністерства оборони України та Збройних Сил України;

здійснення обліку пожеж та їх наслідків;

здійснення інших функцій, передбачених актами чинного законодавства з питань пожежної безпеки.

10. На керівні посади та посади, пов’язані з виконанням завдань щодо запобігання виникненню пожеж та здійснення контролю в Міністерстві оборони України та Збройних Силах України у сфері пожежної безпеки, призначаються особи, які мають початковий та перший рівні вищої освіти а напрямом підготовки "Пожежна безпека" і стаж роботи в службах пожежної безпеки та пожежно-рятувальних підрозділах Міністерства оборони України та Збройних Сил України не менше 3 років.

11. Керівництво службами пожежної безпеки та пожежно-рятувальними підрозділами здійснюється:

у Збройних Силах України та Міністерстві оборони України - начальником Генерального штабу - Головнокомандувачем Збройних Сил України;

у виді Збройних Сил України - командувачем виду Збройних Сил України;

в оперативному командуванні - командувачем військ оперативного командування;

у повітряному командуванні - командиром повітряного командування;

в армійському корпусі - командиром армійського корпусу;

у гарнізоні - начальником гарнізону;

у військовій частині - командиром військової частини (далі - командир військової частини).

Контроль за діяльністю служб пожежної безпеки та пожежно-рятувальних підрозділів у Міністерстві оборони України та у Збройних Силах України здійснює ДСНС України за погодженням Міністра оборони України та начальника Генерального штабу - Головнокомандувача Збройних Сил України.

12. Служби пожежної безпеки для виконання завдань за призначенням забезпечуються обладнанням і майном згідно з Переліком обладнання і майна для служб пожежної безпеки (додаток 1).

13. Командири військових частин відповідають за забезпечення пожежної безпеки в підпорядкованих їм військових частинах, готовність особового складу пожежно-рятувальних підрозділів (позаштатних пожежно-рятувальних підрозділів) до дій щодо гасіння пожеж та рятування людей на них і забезпечують виконання вимог нормативно-правових актів з питань пожежної безпеки, цього Положення та інших нормативно-правових актів.

14. Командири військових частин з метою забезпечення пожежної безпеки зобов’язані:

розробляти комплексні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки;

організовувати навчання особового складу військових частин правилам пожежної безпеки;

розробляти та затверджувати документи з питань пожежної безпеки, що діють у межах військової частини, видавати накази, які стосуються організації пожежної безпеки у військовій частині, та здійснювати постійний контроль за їх додержанням;

забезпечувати додержання (виконання) нормативно-правових актів з питань пожежної безпеки, а також Припису про усунення порушень законодавства у сфері пожежної безпеки (додаток 2) служби пожежної безпеки;

утримувати у справному стані автоматизовані системи раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та оповіщення населення в разі їх виникнення (автоматизовані системи раннього виявлення), системи протипожежного захисту (автоматичні системи пожежогасіння (АСПГ), системи пожежної сигналізації (СПС), системи оповіщення про пожежу та управління евакуації людей (СО)), системи протипожежного водопостачання (зовнішнє протипожежне водопостачання - пожежні водойми (ПВ), пожежні гідранти (ПГ), внутрішнє протипожежне водопостачання - внутрішні пожежні кран-комплекти (ВПК)), протипожежну техніку (пожежні автомобілі (ПА), пожежні мотопомпи (ПМ), гусеничні пожежні машини (ГПМ)), пожежно-технічне оснащення та здійснювати заходи щодо їх упровадження;

створювати необхідну матеріально-технічну базу для функціонування пожежно-рятувальних підрозділів;

надавати до служб пожежної безпеки відомості про стан пожежної безпеки на підпорядкованих об’єктах, а також інформацію щодо виконання запропонованих заходів в Акті проведення планової (позапланової) перевірки щодо додержання військовою частиною законодавства у сфері пожежної безпеки (додаток 3) (далі - Акт перевірки);

інформувати служби пожежної безпеки про випадки пожеж, надавати письмову Доповідь про пожежу, що сталася у військовій частині (додаток 4), а також Довідку про виїзд пожежно-рятувального підрозділу військової частини на гасіння пожежі на об’єкт народного господарства (додаток 5) та вести їх облік;

проводити службове розслідування обставин і причин випадків пожеж з обов’язковим залученням представників служби пожежної безпеки та складанням Акта про пожежу (додаток 6).

15. Командири підрозділів військових частин, начальники служб, клубів, сховищ, майстерень, цехів, лабораторій та інших об’єктів відповідають за виконання вимог пожежної безпеки в підпорядкованих їм підрозділах, службах, на об’єктах та за експлуатаційне утримання автоматизованих систем раннього виявлення, систем протипожежного захисту, систем протипожежного водопостачання та первинних засобів пожежогасіння.

16. За порушення вимог пожежної безпеки, невиконання приписів або створення перешкод для їх виконання, використання протипожежної техніки та первинних засобів пожежогасіння не за призначенням посадові особи, працівники Міністерства оборони України та Збройних Сил України (далі - працівники) відповідають згідно із чинним законодавством України.

ІІ. Обов’язки та права служб пожежної безпеки і пожежно-рятувальних підрозділів

1. Відділ пожежної безпеки

1. Відділ пожежної безпеки призначений для забезпечення пожежної безпеки, здійснення контролю за дотриманням правил пожежної безпеки, за виконанням нормативно-правових актів з питань пожежної безпеки та цього Положення на об’єктах Міністерства оборони України і Збройних Сил України, а також для безпосереднього керівництва підпорядкованими службами пожежної безпеки.

Відділ пожежної безпеки безпосередньо підпорядковується начальнику Відділу пожежної безпеки. Діяльність Відділу пожежної безпеки спрямовується, координується та контролюється заступником начальника Генерального штабу Збройних Сил України (згідно з розподілом функціональних повноважень).

Начальник Відділу пожежної безпеки підпорядковується начальнику Генерального штабу - Головнокомандувачу Збройних Сил України через заступника начальника Генерального штабу Збройних Сил України (згідно з розподілом функціональних повноважень).

Положення про Відділ пожежної безпеки затверджується начальником Генерального штабу - Головнокомандувачем Збройних Сил України.

2. На Відділ пожежної безпеки покладаються:

перевірка додержання (виконання) законодавства у сфері пожежної безпеки на об’єктах Міністерства оборони України і Збройних Сил України;

аналіз пожежної безпеки в Міністерстві оборони України та Збройних Силах України, розроблення заходів щодо запобігання пожежам та доведення їх до військових частин;

ведення обліку пожеж у Міністерстві оборони України і Збройних Силах України та надання інформації про пожежі та їх наслідки до ДСНС України;

аналіз пожеж у Міністерстві оборони України і Збройних Силах України, підготовка оглядів пожеж і доведення їх до військових частин;

ведення обліку виїзду пожежно-рятувальних підрозділів Міністерства оборони України, Збройних Сил України на гасіння пожеж;

підготовка проектів наказів, директив, норм забезпечення, правил, положень, інструкцій, навчальних програм та посібників щодо пожежної безпеки в Міністерстві оборони України і Збройних Силах України;

погодження проектів стандартів, норм, правил, нормативних документів та іншої документації щодо забезпечення пожежної безпеки в Міністерстві оборони України та Збройних Силах України;

участь у прийнятті в експлуатацію систем протипожежного захисту, систем протипожежного водопостачання, об’єктів будівництва та реконструкції Міністерства оборони України і Збройних Сил України;

розгляд і погодження проектів штатів військових частин у сфері пожежної безпеки;

погодження проектів штатів служб пожежної безпеки та пожежно-рятувальних підрозділів Міністерства оборони України і Збройних Сил України;

погодження тактико-технічних вимог до протипожежної техніки і обладнання, що постачаються Міністерству оборони України та Збройним Силам України;

здійснення організаційного контролю за навчальним процесом підготовки та перепідготовки фахівців пожежно-рятувальних підрозділів та організацією бойової підготовки штатних пожежно-рятувальних підрозділів;

керівництво роботою з розвитку пожежно-прикладного спорту та організація проведення чемпіонатів у Міністерстві оборони України;

керівництво раціоналізаторською та винахідницькою роботою у сфері пожежної безпеки;

здійснення інформаційного забезпечення з питань пожежної безпеки в Міністерстві оборони України і Збройних Силах України;

планування, організація і проведення навчально-методичних зборів та нарад з керівним складом служб пожежної безпеки;

взаємодія зі службами пожежної безпеки міністерств, ДСНС України та інших центральних органів виконавчої влади щодо питань пожежної безпеки.

3. Начальник Відділу пожежної безпеки відповідає за:

виконання Відділом пожежної безпеки та безпосередньо підпорядкованими службами пожежної безпеки покладених на них завдань;

бойову та мобілізаційну готовність, організацію режиму секретності та постійний контроль за його станом, захист інформації з обмеженим доступом, підготовку, виховання, військову дисципліну, морально-психологічний стан особового складу Відділу пожежної безпеки, а також безпосередньо підпорядкованих служб пожежної безпеки;

здійснення контролю за дотриманням правил пожежної безпеки в Міністерстві оборони України і Збройних Силах України.

4. Начальник Відділу пожежної безпеки має право:

видавати накази і розпорядження щодо керівництва особовим складом Відділу пожежної безпеки, територіальних відділів пожежної безпеки та служби пожежної безпеки по району, перевіряти їх виконання;

за дорученням Міністра оборони України та начальника Генерального штабу - Головнокомандувача Збройних Сил України представляти Міністерство оборони України та Генеральний штаб Збройних Сил України в міністерствах, ДСНС України та інших центральних органах виконавчої влади під час розгляду питань пожежної безпеки;

надавати Міністру оборони України та начальнику Генерального штабу - Головнокомандувачу Збройних Сил України пропозиції щодо проведення науково-дослідних робіт у сфері пожежної безпеки;

перевіряти у будь-який час додержання (виконання) законодавства у сфері пожежної безпеки у військових частинах Міністерства оборони України і Збройних Сил України та надавати пропозиції в актах перевірки та обов’язкові для виконання всіма посадовими особами приписи про усунення порушень законодавства у сфері пожежної безпеки в разі виявлення таких порушень;

оголошувати навчальні пожежні тривоги з викликом сил і засобів, передбачених планами пожежної безпеки військових частин (гарнізонів);

отримувати від командирів військових частин для ознайомлення відомості та документи, що стосуються забезпечення пожежної безпеки об’єктів;

надавати керівникам структурних підрозділів Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України, командувачам видів Збройних Сил України, командувачам військ оперативного командування, командирам повітряних командувань, командиру армійського корпусу, командирам військових частин, начальникам військових навчальних закладів, установ та організацій Збройних Сил України, директорам підприємств, що належать до сфери управління Міністерства оборони України, пропозиції щодо забезпечення пожежної безпеки;

надавати інформацію про виявлення порушень правил пожежної безпеки, що створюють загрозу виникнення пожежі або перешкоджають її гасінню та евакуації людей, на об’єктах Міністерства оборони України, Збройних Сил України до ДСНС України, про що доповідати начальнику Генерального штабу - Головнокомандувачу Збройних Сил України;

брати участь у службовому розслідуванні обставин і причин пожеж, загибелі та травмування людей, знищення і пошкодження майна;

складати протоколи про адміністративні правопорушення та готувати пропозиції щодо притягнення до відповідальності посадових осіб, що порушили вимоги пожежної безпеки на об’єктах Міністерства оборони України і Збройних Сил України;

затверджувати положення підпорядкованих територіальних відділів пожежної безпеки та служби пожежної безпеки по району Відділу пожежної безпеки та функціональні обов’язки безпосередньо підпорядкованих посадових осіб.

Відділ пожежної безпеки має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.

2. Територіальний відділ пожежної безпеки

1. Територіальний відділ пожежної безпеки, у тому числі служба пожежної безпеки по району (далі - територіальний відділ), призначений для забезпечення пожежної безпеки, здійснення контролю за дотриманням правил пожежної безпеки, за виконанням нормативно-правових актів з питань пожежної безпеки та цього Положення на об’єктах Міністерства оборони України і Збройних Сил України, розташованих у зоні діяльності.

Територіальний відділ безпосередньо підпорядковується начальнику територіального відділу.

Начальник територіального відділу підпорядковується начальнику Відділу пожежної безпеки.

Положення про територіальний відділ затверджується начальником Відділу пожежної безпеки.

2. На територіальний відділ покладаються:

перевірка додержання (виконання) законодавства у сфері пожежної безпеки у військових частинах;

удосконалення та організація розробки комплексних заходів щодо поліпшення пожежної безпеки;

контроль за спеціальною підготовкою особового складу пожежно-рятувальних підрозділів, їх діяльністю, а також за несенням служби пожежними нарядами і перевірка їх готовності до гасіння пожеж і проведення пожежно-рятувальних робіт;

аналіз пожежної безпеки у військових частинах, розроблення заходів щодо запобігання пожежам;

ведення обліку пожеж та виїзду пожежно-рятувальних підрозділів на гасіння пожеж у зоні діяльності і надання інформації про пожежі та їх наслідки до Відділу пожежної безпеки;

участь у службовому розслідуванні обставин і причин пожеж, загибелі та травмування людей, знищення і пошкодження майна;

участь у прийнятті в експлуатацію систем протипожежного захисту, систем протипожежного водопостачання, об’єктів будівництва та реконструкції Міністерства оборони України і Збройних Сил України;

керівництво пожежно-прикладним спортом серед особового складу військових пожежно-рятувальних підрозділів та організація і проведення змагань з пожежно-прикладного спорту;

організація та проведення пожежно-тактичних навчань;

погодження планів пожежної безпеки військових частин (гарнізонів), положень про пожежно-технічні комісії, програм спеціальної підготовки особового складу позаштатних пожежно-рятувальних підрозділів та іншої документації, що стосується пожежної безпеки військових частин;

ведення обліку систем протипожежного захисту, систем протипожежного водопостачання, протипожежної техніки, що знаходяться у військових частинах, і подання відповідних даних до Відділу пожежної безпеки;

здійснення контролю за експлуатацією систем протипожежного захисту, систем протипожежного водопостачання та протипожежної техніки;

участь у розподіленні спільно з територіальним квартирно-експлуатаційним управлінням протипожежного обладнання та майна;

участь у комісіях зі списання протипожежного обладнання і майна, які стали непридатними після закінчення строку служби та з інших причин;

участь у підборі і розміщенні кадрів, підготовка подання щодо призначення, переміщення, присвоєння військових звань та звільнення офіцерів територіального відділу;

участь у розробці проектів наказів щодо пожежної безпеки в Міністерстві оборони України і Збройних Силах України;

організація і проведення занять зі спеціальної підготовки із керівним складом служб пожежної безпеки військових частин;

контроль за роботою пожежно-технічних комісій та організацією підготовки особового складу військових частин за напрямом "Пожежна безпека";

взаємодія із територіальними підрозділами ДСНС України та місцевими органами самоврядування;

керівництво гасінням пожежі.

3. Начальник територіального відділу відповідає за:

виконання територіальним відділом та підпорядкованими службами пожежної безпеки покладених на нього завдань;

бойову та мобілізаційну готовність, організацію режиму секретності та постійний контроль за його станом, захист інформації з обмеженим доступом, підготовку, виховання, військову і трудову дисципліну, морально-психологічний стан особового складу територіального відділу та безпосередньо підпорядкованих служб пожежної безпеки;

організацію профілактики пожеж на об’єктах військових частин, розташованих у зоні діяльності.

4. Начальник територіального відділу має право:

видавати накази і розпорядження щодо керівництва особовим складом територіального відділу та підпорядкованих служб і перевіряти їх виконання та надавати розпорядження начальникам служб пожежної безпеки, командирам (начальникам) пожежно-рятувальних підрозділів, начальникам наглядів у сфері пожежної безпеки військових частин та перевіряти їх діяльність;

перевіряти додержання (виконання) законодавства у сфері пожежної безпеки на об’єктах військових частин, розташованих у зоні діяльності незалежно від підпорядкування, і надавати командирам (начальникам) та іншим посадовим особам, відповідальним за пожежну безпеку, акти перевірки, приписи про усунення порушень законодавства у сфері пожежної безпеки в разі виявлення таких порушень;

проводити протипожежні інструктажі та перевірки знань із пожежно-технічного мінімуму;

оголошувати навчальні пожежні тривоги з викликом сил і засобів, передбачених планами пожежної безпеки військових частин;

погоджувати акти на списання протипожежної техніки, протипожежного майна та обладнання, які стали непридатними після закінчення строку служби та з інших причин;

надавати інформацію про виявлення порушень правил пожежної безпеки, що створюють загрозу виникнення пожежі або перешкоджають її гасінню та евакуації людей на об’єктах Міністерства оборони України, Збройних Сил України, розташованих у зоні діяльності, до ДСНС України, про що доповідати начальнику Відділу пожежної безпеки;

брати участь у службовому розслідуванні обставин і причин пожеж, загибелі та травмування людей, знищення і пошкодження майна;

складати протоколи про адміністративні правопорушення та готувати пропозиції щодо притягнення до відповідальності посадових осіб, що порушили вимоги пожежної безпеки на об’єктах Міністерства оборони України і Збройних Сил України.

Територіальний відділ має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.

3. Служба пожежної безпеки територіального відділу

1. Служба пожежної безпеки територіального відділу (далі - служба територіального відділу) призначена для забезпечення пожежної безпеки, здійснення контролю за дотриманням правил пожежної безпеки, за виконанням нормативно-правових актів з питань пожежної безпеки та цього Положення на об’єктах Збройних Сил України і Міністерства оборони України, розташованих у зоні діяльності.

Начальник служби територіального відділу підпорядковується начальнику територіального відділу.

2. На службу територіального відділу покладаються:

перевірка додержання (виконання) законодавства у сфері пожежної безпеки у військових частинах;

контроль за спеціальною підготовкою особового складу пожежно-рятувальних підрозділів, їх діяльністю, а також за несенням служби пожежними нарядами і перевірка їх готовності до гасіння пожеж і проведення пожежно-рятувальних робіт;

аналіз пожежної безпеки у військових частинах, розроблення заходів щодо запобігання пожежам;

ведення обліку пожеж та виїзду пожежно-рятувальних підрозділів на гасіння пожеж у зонах діяльності та надання за встановленою формою інформації про пожежі та їх наслідки до територіального відділу;

участь у службовому розслідуванні обставин і причин пожеж, загибелі та травмування людей, знищення і пошкодження майна;

керівництво пожежно-прикладним спортом серед особового складу військових пожежно-рятувальних підрозділів;

організація та проведення пожежно-тактичних навчань;

погодження планів пожежної безпеки військових частин (гарнізонів), положення про пожежно-технічні комісії, програми спеціальної підготовки особового складу позаштатних пожежно-рятувальних підрозділів та іншої документації, що стосуються пожежної безпеки військових частин;

ведення обліку систем протипожежного захисту, систем протипожежного водопостачання, протипожежної техніки, що знаходяться у військових частинах, і подання відповідних даних до Відділу пожежної безпеки;

здійснення контролю за експлуатацією систем протипожежного захисту, систем протипожежного водопостачання та протипожежної техніки;

участь у розподіленні спільно з територіальним квартирно-експлуатаційним відділом протипожежного обладнання та майна;

участь у комісіях зі списання протипожежного обладнання і майна, які стали непридатними після закінчення строку служби та з інших причин;

організація і проведення занять зі спеціальної підготовки із керівним складом служб пожежної безпеки військових частин;

контроль за роботою пожежно-технічних комісій та організацією підготовки особового складу військових частин за напрямом "Пожежна безпека";

взаємодія із територіальними підрозділами ДСНС України та місцевими органами самоврядування;

керівництво гасінням пожежі.

3. Начальник служби територіального відділу відповідає за:

виконання службою територіального відділу покладених на неї завдань;

організацію профілактики пожеж на об’єктах військових частин, розташованих у зоні діяльності.

4. Начальник служби територіального відділу має право:

перевіряти додержання (виконання) законодавства у сфері пожежної безпеки на об’єктах, розташованих у зоні діяльності військових частин незалежно від підпорядкування, і надавати командирам (начальникам) та іншим посадовим особам, відповідальним за пожежну безпеку, акти перевірки, приписи про усунення порушень законодавства у сфері пожежної безпеки в разі виявлення таких порушень;

перевіряти діяльність начальників служб пожежної безпеки військових частин (гарнізонів), командирів (начальників) пожежно-рятувальних підрозділів, начальників наглядів у сфері пожежної безпеки військових частин;

проводити протипожежні інструктажі та перевірки знань із пожежно-технічного мінімуму;

оголошувати навчальні пожежні тривоги з викликом сил і засобів, передбачених планами пожежної безпеки військових частин;

погоджувати акти на списання протипожежної техніки, протипожежного майна та обладнання, які стали непридатними після закінчення строку служби та з інших причин;

надавати інформацію про виявлення порушень правил пожежної безпеки, що створюють загрозу виникнення пожежі або перешкоджають її гасінню та евакуації людей на об’єктах Міністерства оборони України, Збройних Сил України, розташованих у зоні діяльності, до ДСНС України, про що доповідати начальнику територіального відділу;

складати протоколи про адміністративні правопорушення та готувати пропозиції щодо притягнення до відповідальності посадових осіб, що порушили вимоги пожежної безпеки на об’єктах Міністерства оборони України і Збройних Сил України.

4. Служба пожежної безпеки командування виду Збройних Сил України

1. Служба пожежної безпеки командування виду Збройних Сил України є структурним підрозділом командування виду Збройних Сил України, який призначений для забезпечення пожежної безпеки, здійснення контролю за дотриманням правил пожежної безпеки, за виконанням нормативно-правових актів з питань пожежної безпеки та цього Положення на об’єктах військових частин виду Збройних Сил України.

Служба пожежної безпеки командування виду Збройних Сил України безпосередньо підпорядковується начальнику служби пожежної безпеки командування виду Збройних Сил України.

Начальник служби пожежної безпеки командування виду Збройних Сил України підпорядковується командувачу виду Збройних Сил України.

Положення про службу пожежної безпеки командування виду Збройних Сил України погоджується із Відділом пожежної безпеки та затверджується командувачем виду Збройних Сил України.

2. На службу пожежної безпеки командування виду Збройних Сил України покладаються:

перевірка додержання (виконання) законодавства у сфері пожежної безпеки у військових частинах виду Збройних Сил України;

погодження річного плану роботи служби пожежної безпеки командування виду Збройних Сил України з Відділом пожежної безпеки;

аналіз стану пожежної безпеки у військових частинах виду Збройних Сил України, розробка заходів щодо попередження пожеж;

участь у розробці проектів наказів щодо пожежної безпеки в Міністерстві оборони України та Збройних Силах України;

розробка проектів наказів, навчальних програм та інструкцій щодо пожежної безпеки з урахуванням особливостей виду Збройних Сил України;

ведення обліку пожеж та виїзду пожежно-рятувальних підрозділів у виді Збройних Сил України;

керівництво спеціальною підготовкою служб пожежної безпеки і пожежно-рятувальних підрозділів виду Збройних Сил України та здійснення контролю за їх діяльністю;

організація роботи з розвитку пожежно-прикладного спорту серед особового складу штатних пожежно-рятувальних підрозділів та проведення змагань на першість виду Збройних Сил України;

контроль за роботою пожежно-технічних комісій та організацією підготовки особового складу військових частин за напрямом "Пожежна безпека";

визначення потреби в протипожежній техніці і спеціальному обладнанні для штатних пожежно-рятувальних підрозділів виду Збройних Сил України та надання пропозицій до Відділу пожежної безпеки щодо їх забезпечення;

контроль за правильною експлуатацією у військових частинах виду Збройних Сил України протипожежної техніки, спеціального обладнання та майна, участь у комісіях зі списання протипожежного обладнання і майна, які стали непридатними після закінчення строку служби та з інших причин;

підбір фахівців для служб пожежної безпеки виду Збройних Сил України та погодження їх з Відділом пожежної безпеки;

розробка та вдосконалення організаційно-штатної структури служб пожежної безпеки та пожежно-рятувальних підрозділів військових частин виду Збройних Сил України;

організація і проведення навчально-методичних зборів з керівним складом служб пожежної безпеки виду Збройних Сил України;

організація та проведення пожежно-тактичних навчань;

керівництво раціоналізаторською та винахідницькою роботою у сфері пожежної безпеки у виді Збройних Сил України;

керівництво гасінням пожежі.

На службу пожежної безпеки Командування Військово-Морських Сил Збройних Сил України додатково покладається надання допомоги аварійно-рятувальній службі в гасінні пожеж на кораблях, допоміжних суднах і базових плавучих засобах, що стоять біля причалів, берегів та в доках.

3. Начальник служби пожежної безпеки командування виду Збройних Сил України відповідає за:

виконання службою пожежної безпеки покладених на неї завдань;

здійснення контролю за забезпеченням пожежної безпеки та організацію спеціальної підготовки пожежно-рятувальних підрозділів у військових частинах виду Збройних Сил України, а також надання пропозицій командирам військових частин щодо забезпечення пожежної безпеки військових частин відповідно до нормативно-правових актів з питань пожежної безпеки.

4. Начальник служби пожежної безпеки командування виду Збройних Сил України має право:

давати пропозиції службам пожежної безпеки та пожежно-рятувальним підрозділам виду Збройних Сил України та перевіряти їх діяльність;

перевіряти додержання (виконання) вимог законодавства у сфері пожежної безпеки військових частин виду Збройних Сил України і надавати командирам (начальникам) та іншим посадовим особам, відповідальним за пожежну безпеку, акти перевірки, приписи про усунення порушень законодавства у сфері пожежної безпеки в разі виявлення таких порушень;

надавати пропозиції командирам військових частин щодо забезпечення пожежної безпеки та організації навчання особового складу правилам пожежної безпеки;

отримувати від посадових осіб для ознайомлення відомості та документи, що стосуються забезпечення пожежної безпеки об’єктів військових частин;

оголошувати навчальні пожежні тривоги у військових частинах, що перевіряються, з викликом сил та засобів, передбачених планами пожежної безпеки;

брати участь у службовому розслідуванні обставин і причин пожеж, загибелі та травмування людей, знищення і пошкодження майна;

складати протоколи про адміністративні правопорушення та готувати пропозиції щодо притягнення до відповідальності посадових осіб, що порушили вимоги пожежної безпеки;

надавати інформацію про виявлення порушень правил пожежної безпеки, що створюють загрозу виникнення пожежі або перешкоджають її гасінню та евакуації людей, на об’єктах виду Збройних Сил України до ДСНС України, про що доповідати командувачу виду Збройних Сил України та начальнику Відділу пожежної безпеки.

Служба пожежної безпеки командування виду Збройних Сил України має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.

5. Служба пожежної безпеки оперативного командування

1. Служба пожежної безпеки оперативного командування, у тому числі служба пожежної безпеки повітряного командування, армійського корпусу (далі - служба пожежної безпеки оперативного командування) призначена для забезпечення пожежної безпеки, здійснення контролю за дотриманням правил пожежної безпеки, за виконанням нормативно-правових актів з питань пожежної безпеки та цього Положення на об’єктах військових частин оперативного командування.

Служба пожежної безпеки оперативного командування безпосередньо підпорядковується начальнику служби пожежної безпеки оперативного командування.

Начальник служби пожежної безпеки оперативного командування безпосередньо підпорядковується командувачу військ оперативного командування.

Положення про службу пожежної безпеки оперативного командування погоджується із Відділом пожежної безпеки та затверджується командувачем військ оперативного командування.

2. На службу пожежної безпеки оперативного командування покладаються:

контроль за виконанням нормативно-правових актів з питань пожежної безпеки у військових частинах;

перевірка організації та стану пожежної безпеки у військових частинах;

аналіз стану пожежної безпеки у військових частинах та розробка заходів щодо попередження пожеж;

ведення обліку пожеж та їх наслідків у військових частинах оперативного командування;

керівництво спеціальною підготовкою пожежно-рятувальних підрозділів у військових частинах, здійснення контролю за їх діяльністю та перевірка їх боєготовності;

організація роботи з розвитку пожежно-прикладного спорту серед особового складу штатних пожежно-рятувальних підрозділів та проведення змагань;

контроль за організацією підготовки особового складу військових частин за напрямом "Пожежна безпека";

визначення потреби в протипожежній техніці і спеціальному обладнанні для штатних пожежно-рятувальних підрозділів військових частин та надання пропозицій до служби пожежної безпеки Командування Сухопутних військ Збройних Сил України щодо їх забезпечення;

контроль за правильною експлуатацією у військових частинах систем протипожежного захисту, систем протипожежного водопостачання, протипожежної техніки, первинних засобів пожежогасіння;

підбір фахівців для служб пожежної безпеки та пожежно-рятувальних підрозділів військових частин оперативного командування та погодження їх з Відділом пожежної безпеки;

організація та проведення пожежно-тактичних навчань;

участь у раціоналізаторській та винахідницькій роботі у сфері пожежної безпеки;

керівництво гасінням пожежі.

3. Начальник служби пожежної безпеки оперативного командування відповідає за:

виконання службою пожежної безпеки оперативного командування покладених на неї завдань;

здійснення контролю за забезпеченням пожежної безпеки та організацією спеціальної підготовки пожежно-рятувальних підрозділів у військових частинах оперативного командування, а також надання пропозицій командирам військових частин щодо організації і приведення стану пожежної безпеки військових частин до вимог нормативно-правових актів з питань пожежної безпеки.

4. Начальник служби пожежної безпеки оперативного командування має право:

давати пропозиції, що стосуються забезпечення пожежної безпеки, службам пожежної безпеки та пожежно-рятувальним підрозділам військових частин оперативного командування, здійснювати контроль за їх діяльністю та перевіряти їх боєготовність;

перевіряти додержання (виконання) законодавства у сфері пожежної безпеки військових частин оперативного командування і надавати командирам (начальникам) та іншим посадовим особам, відповідальним за пожежну безпеку, акти перевірки, приписи про усунення порушень законодавства у сфері пожежної безпеки в разі виявлення таких порушень;

надавати пропозиції командирам військових частин щодо забезпечення пожежної безпеки та організації навчання особового складу правилам пожежної безпеки;

отримувати від посадових осіб для ознайомлення відомості та документи, що стосуються забезпечення пожежної безпеки об’єктів військових частин;

оголошувати навчальні пожежні тривоги у військових частинах, що перевіряються, з викликом сил та засобів, передбачених планами пожежної безпеки;

брати участь у службовому розслідуванні обставин і причин пожеж, загибелі та травмування людей, знищення і пошкодження майна;

складати протоколи про адміністративні правопорушення та готувати пропозиції щодо притягнення до відповідальності посадових осіб, що порушили вимоги пожежної безпеки;

надавати інформацію про виявлення порушень правил пожежної безпеки, що створюють загрозу виникнення пожежі або перешкоджають її гасінню та евакуації людей, на об’єктах військових частин оперативного командування до ДСНС України, про що доповідати командувачу військ оперативного командування та начальнику служби пожежної безпеки Командування Сухопутних військ Збройних Сил України.

6. Начальник служби пожежної безпеки гарнізону

1. Начальник служби пожежної безпеки гарнізону виконує свої обов’язки відповідно до обов’язків начальника служби пожежної безпеки гарнізону, визначених Статутом гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України. Крім того, він зобов’язаний:

надавати допомогу командирам військових частин гарнізону щодо забезпечення пожежної безпеки;

негайно повідомляти вищестоящу службу пожежної безпеки про виникнення пожежі в гарнізоні.

2. Начальник служби пожежної безпеки гарнізону має право:

перевіряти додержання (виконання) законодавства у сфері пожежної безпеки на об’єктах військових частин гарнізону і надавати командирам (начальникам) та іншим службовим особам, відповідальним за пожежну безпеку, акти перевірки, приписи про усунення порушень законодавства у сфері пожежної безпеки в разі виявлення таких порушень;

брати участь у службовому розслідуванні обставин і причин пожеж, загибелі та травмування людей, знищення і пошкодження майна;

складати протоколи про адміністративні правопорушення та готувати пропозиції щодо притягнення до відповідальності посадових осіб, що порушили вимоги пожежної безпеки;

надсилати в разі виявлення порушень пожежної безпеки, що створюють загрозу виникнення пожежі або перешкоджають її гасінню та евакуації людей, а також у випадках випуску пожежонебезпечної продукції, систем і засобів протипожежного захисту з відхиленням від стандартів чи технічних умов або в разі їх відсутності, якщо такі порушення створюють загрозу життю та здоров’ю людей на об’єктах військових частин гарнізону, відповідні матеріали територіальним органам ДСНС України, про що доповідати начальнику гарнізону та інформувати вищестоящу службу пожежної безпеки.

7. Начальник служби пожежної безпеки військової частини

1. Начальник служби пожежної безпеки військової частини відповідає за проведення профілактичної роботи щодо покращення стану пожежної безпеки на об’єктах військової частини і навчання особового складу військової частини правилам пожежної безпеки.

Начальник служби пожежної безпеки військової частини підпорядковується безпосередньо командиру військової частини.

Пропозиції начальника служби пожежної безпеки військової частини з питань пожежної безпеки є обов’язковими для виконання особовим складом військової частини.

2. Начальник служби пожежної безпеки військової частини зобов’язаний:

знати особливості пожежної небезпеки об’єктів військової частини;

брати участь у розробленні плану пожежної безпеки, плану локалізації та ліквідації аварійних ситуацій, положення про пожежно-технічну комісію військової частини;

розробляти заходи щодо покращення стану пожежної безпеки об’єктів військової частини, інструкції про заходи пожежної безпеки на об’єкти, програму спеціальної підготовки особового складу позаштатного пожежно-рятувального підрозділу;

особисто проводити заняття з особовим складом військової частини з пожежної безпеки, вести роз’яснювальну роботу серед особового складу, мешканців військового містечка щодо виконання вимог пожежної безпеки, а також проводити спеціальну підготовку пожежно-рятувального підрозділу, позаштатного пожежно-рятувального підрозділу та інструктувати добовий наряд;

перевіряти додержання (виконання) законодавства у сфері пожежної безпеки на об’єктах військової частини і повсякденно контролювати виконання особовим складом військової частини правил пожежної безпеки і несення служби пожежним нарядом, у тому числі не рідше одного разу на місяць у нічний час;

перевіряти організацію і несення служби пожежно-рятувального підрозділу і його боєготовність, а також знання обов’язків добовим нарядом військової частини на випадок пожежі;

проводити вступні протипожежні інструктажі про заходи пожежної безпеки з усіма працівниками, які щойно прийняті на роботу, а також з особами, що прибули у військову частину у відрядження, на практику (стажування);

розробляти і вести службову документацію з питань пожежної безпеки;

узгоджувати Наряд-допуск на виконання тимчасових вогневих робіт на об’єктах військової частини (додаток 7) (далі - Наряд-допуск);

стежити за справністю і експлуатацією та вести облік технічного стану систем протипожежного захисту, систем протипожежного водопостачання, протипожежної техніки, пожежно-технічного оснащення, первинних засобів пожежогасіння і вживати заходів для підтримання їх у постійній готовності до дій;

письмово доповідати командирові військової частини про порушення норм і правил пожежної безпеки на об’єктах та невиконання актів перевірки, приписів про усунення порушень законодавства у сфері пожежної безпеки служб пожежної безпеки;

доповідати командиру військової частини про проведення пожежонебезпечних робіт, що створюють загрозу виникнення пожежі або перешкоджають її гасінню та евакуації людей;

негайно доповідати командиру військової частини та повідомляти до вищої служби пожежної безпеки про всі випадки пожеж, а також виїзди пожежно-рятувального підрозділу військової частини на гасіння пожеж та вести їх облік;

брати участь у розподіленні пожежно-технічного оснащення та первинних засобів пожежогасіння на об’єктах військової частини;

брати участь у роботі комісії військової частини зі списання первинних засобів пожежогасіння, пожежного обладнання і майна, які стали непридатними до встановленого строку служби та з інших причин;

брати участь у роботі пожежно-технічної комісії;

керувати гасінням пожежі.

3. Начальник служби пожежної безпеки військової частини має право:

надавати пропозиції командиру військової частини щодо забезпечення пожежної безпеки та організації навчання особового складу правилам пожежної безпеки;

перевіряти додержання (виконання) законодавства у сфері пожежної безпеки на об’єктах військової частини;

брати участь у службовому розслідуванні обставин і причин пожеж, загибелі та травмування людей, знищення і пошкодження майна у військовій частині;

проводити за планом, затвердженим командиром частини, навчальні пожежні тривоги з викликом штатного (позаштатного) пожежно-рятувального підрозділу.

Якщо начальник служби пожежної безпеки військової частини не передбачений штатом військової частини, то наказом командира військової частини призначається позаштатний начальник служби пожежної безпеки. Такому призначенню повинно передувати спеціальне навчання.

8. Командир пожежно-рятувального підрозділу військової частини

1. Командир пожежно-рятувального підрозділу військової частини (далі - командир пожежно-рятувального підрозділу) відповідає за постійну готовність пожежно-рятувального підрозділу до дій з гасіння пожежі.

Командир пожежно-рятувального підрозділу підпорядковується безпосередньо командиру військової частини.

Командир пожежно-рятувального підрозділу виконує свої обов’язки відповідно до обов’язків командира роти (взводу), визначених Статутом внутрішньої служби Збройних Сил України.

2. Командир пожежно-рятувального підрозділу зобов’язаний:

організовувати та здійснювати ведення документації, обліку та звітності служби пожежно-рятувального підрозділу;

планувати бойову підготовку i проводити заняття з особовим складом пожежно-рятувального підрозділу;

інструктувати пожежний наряд під час заступання на чергування, контролювати несення служби;

проводити тренування із відпрацювання дій пожежно-рятувального підрозділу за планом пожежної безпеки військової частини;

брати участь у розробці плану пожежної безпеки військової частини i інструкцій про заходи пожежної безпеки на об’єкти;

контролювати стан готовності систем протипожежного водопостачання, засобів повідомлення про пожежі, доріг, проїздів і під’їздів;

утримувати в справності i готовності до застосування протипожежну техніку та пожежно-технічне оснащення, які закріплені за пожежно-рятувальним підрозділом;

систематично відпрацьовувати з особовим складом пожежно-рятувального підрозділу нормативи зі спеціальної підготовки i щомісяця перевіряти його боєготовність у денний i нічний час;

виїжджати на пожежі, керувати їх гасінням, слідкувати за виконанням особовим складом правил техніки безпеки;

проводити профілактичну роботу щодо покращення стану пожежної безпеки на об’єктах військової частини;

організовувати та контролювати несення пожежно-постової служби;

доповідати командиру військової частини про проведення пожежонебезпечних робіт, що створюють загрозу виникнення пожежі або перешкоджають її гасінню та евакуації людей;

негайно доповідати командиру військової частини та повідомляти до вищої служби пожежної безпеки про всі випадки пожеж, а також виїзди пожежно-рятувального підрозділу військової частини на гасіння пожеж та вести їх облік.

3. Командир пожежно-рятувального підрозділу має право:

перевіряти додержання (виконання) вимог законодавства у сфері пожежної безпеки на об’єктах військової частини;

надавати посадовим особам військової частини пропозиції щодо забезпечення пожежної безпеки;

брати участь у службовому розслідуванні обставин і причин пожеж, загибелі та травмування людей, знищення і пошкодження майна у військовій частині;

проводити за планом, затвердженим командиром частини, навчальні пожежні тривоги з викликом штатного (позаштатного) пожежно-рятувального підрозділу;

брати участь у роботі комісії військової частини зі списання первинних засобів пожежогасіння, пожежного обладнання і майна, які стали непридатними до встановленого строку служби та з інших причин.

9. Начальник нагляду у сфері пожежної безпеки військової частини

1. Начальник нагляду у сфері пожежної безпеки військової частини (далі - начальник нагляду) відповідає за проведення профілактичної роботи щодо покращення стану пожежної безпеки на об’єктах військової частини і навчання особового складу військової частини правилам пожежної безпеки.

Начальник нагляду підпорядковується безпосередньо командиру військової частини.

2. Начальник нагляду зобов’язаний:

знати особливості пожежної небезпеки об’єктів військової частини;

брати участь у розробленні плану пожежної безпеки, положення про пожежно-технічну комісію військової частини, інструкції про заходи пожежної безпеки на об’єкти;

перевіряти додержання (виконання) законодавства у сфері пожежної безпеки об’єктів військової частини і контролювати виконання особовим складом правил пожежної безпеки;

проводити вступні протипожежні інструктажі про заходи пожежної безпеки з усіма працівниками, які щойно прийняті на роботу, а також з особами, що прибули у військову частину у відрядження, на практику (стажування);

проводити заняття з особовим складом військової частини за напрямом "Пожежна безпека";

узгоджувати Наряд-допуск;

стежити за справністю і правильною експлуатацією систем протипожежного захисту, систем протипожежного водопостачання, протипожежної техніки, пожежно-технічного оснащення, первинних засобів пожежогасіння і вживати заходів для підтримання їх у постійній готовності до дій;

брати участь у роботі пожежно-технічної комісії;

організовувати спеціальну підготовку штатного (позаштатного) пожежно-рятувального підрозділу;

брати участь у розподіленні пожежно-технічного оснащення та первинних засобів пожежогасіння по об’єктах військової частини;

доповідати командиру військової частини про проведення пожежонебезпечних робіт, що створюють загрозу виникнення пожежі або перешкоджають її гасінню та евакуації людей;

негайно доповідати командиру військової частини та повідомляти до вищої служби пожежної безпеки про всі випадки пожеж;

керувати гасінням пожежі до прибуття штатних пожежно-рятувальних підрозділів.

3. Начальник нагляду має право:

надавати посадовим особам військової частини пропозиції щодо забезпечення пожежної безпеки;

брати участь у службовому розслідуванні обставин і причин пожеж, загибелі та травмування людей, знищення і пошкодження майна у військовій частині;

брати участь у роботі комісії військової частини зі списання пожежного обладнання і майна, які стали непридатними до встановленого строку служби та з інших причин.

ІІІ. Планування роботи служб пожежної безпеки і пожежно-рятувальних підрозділів Міністерства оборони України і Збройних Сил України

1. Робота служб пожежної безпеки визначається:

планом перевірки військових частин на п’ять років;

планом роботи на рік;

Планом роботи на місяць (додаток 8).

Плани робіт служб пожежної безпеки на кожний місяць, на рік та перевірки військових частин на п’ять років затверджуються відповідними начальниками, яким ці служби пожежної безпеки підпорядковані.

Плани роботи на місяць складаються на основі плану роботи на рік з урахуванням аналізу пожежної обстановки, вимог наказів Міністерства оборони України і Генерального штабу Збройних Сил України з питань пожежної безпеки.

П’ятирічним планом повинна передбачатися перевірка додержання (виконання) законодавства у сфері пожежної безпеки військових частин, які знаходяться у зоні діяльності (територіального відділу, служби пожежної безпеки по району, служби пожежної безпеки командування виду Збройних Сил України, служби пожежної безпеки оперативного командування, служби пожежної безпеки повітряного командування, служби пожежної безпеки армійського корпусу, служби пожежної безпеки гарнізону), з такою періодичністю:

з високим ступенем ризику - не частіше ніж один раз на рік;

із середнім ступенем ризику - не частіше ніж один раз на три роки;

із незначним ступенем ризику - не частіше ніж один раз на п’ять років.

Начальник служби пожежної безпеки, начальник нагляду, командир (начальник) пожежно-рятувального підрозділу планують перевірку додержання (виконання) законодавства у сфері пожежної безпеки об’єктів військової частини в такі строки:

складських приміщень, сховищ, майданчиків відкритого зберігання, цехів, майстерень, пунктів робіт з технікою і майном, ангарів, гаражів, парків та інших вибухонебезпечних, вибухопожежонебезпечних та пожежонебезпечних приміщень - щодня під час роботи та після закінчення в них робіт і перед закриттям;

місць зберігання військового майна поточного забезпечення, цехів, майстерень, пунктів робіт, ангарів, гаражів, парків, казарм, гуртожитків, штабів, клубів, їдалень, банно-пральних приміщень, котелень, медичних пунктів, спортивних залів, навчальних корпусів, магазинів, бібліотек - не рідше одного разу на тиждень;

місць тривалого зберігання військового майна, озброєння, ракет та боєприпасів, будівель культової та релігійної діяльності, сараїв - один раз на квартал.

Планом роботи повинні бути передбачені також цільові перевірки (огляди):

обладнання систем опалення, печей, димарів перед початком та після закінчення опалювального сезону, після чищення димарів від сажі, ремонту - не рідше одного разу на місяць;

електрообладнання - один раз на квартал (у будинках офіцерів (клубах) - не рідше одного разу на місяць);

підвалів, горищ, цокольних та технічних поверхів будівель - один раз на місяць;

систем протипожежного захисту - один раз на квартал;

систем протипожежного водопостачання - не рідше двох разів на рік (навесні й восени) та після їх ремонту;

блискавкозахисних пристроїв - кожного року на початку грозового періоду, а також після стихійного лиха та грози надзвичайної інтенсивності.

Перевірка стану електрообладнання, блискавкозахисних пристроїв, систем протипожежного захисту, систем протипожежного водопостачання, обладнання систем опалення проводиться за участі відповідних фахівців військової частини (гарнізону).

2. Порядок проведення профілактичної роботи щодо покращення пожежної безпеки у військовій частині

1. Профілактичну роботу проводять:

начальник служби пожежної безпеки, нагляду, командир пожежно-рятувального підрозділу військової частини - щодня згідно з планом робіт у години, передбачені службовим часом;

пожежно-технічна комісія (далі - ПТК) військової частини - щокварталу згідно з планом робіт;

особовий склад штатного (позаштатного) пожежно-рятувального підрозділу, добровільної пожежної охорони - під час перебування на пожежних постах (за винятком водіїв, механіків-водіїв).

За потреби залучається весь особовий склад пожежно-рятувального підрозділу, вільний від нарядів і навчальних занять (масова видача (отримання) боєприпасів (пального), проведення заходів із масовим перебуванням людей).

2. Під час перевірки додержання (виконання) законодавства у сфері пожежної безпеки об’єктів військових частин особливу увагу необхідно звертати на місця з масовим перебуванням людей, зберігання вибухових речовин, концентрації техніки, озброєння, майна, постійні та тимчасові пункти вогненебезпечних робіт, наявність та стан засобів пожежогасіння, систем протипожежного захисту, систем протипожежного водопостачання, дотримання особовим складом правил пожежної безпеки, виконання заходів щодо забезпечення евакуації людей на випадок пожежі та створення умов для успішного її гасіння.

Посадові особи пожежно-рятувального підрозділу про результати перевірки доповідають командиру (начальнику) підрозділу (об’єкта), що перевіряється, та командиру пожежно-рятувального підрозділу (начальнику служби пожежної безпеки).

3. Начальник служби пожежної безпеки, нагляду, командир пожежно-рятувального підрозділу військової частини визначають строки усунення недоліків, виявлених у ході перевірки пожежної безпеки об’єктів військової частини.

У разі якщо недоліки в установлені строки не усунено, начальник служби пожежної безпеки, нагляду, командир пожежно-рятувального підрозділу військової частини доповідають про це рапортом командирові військової частини для прийняття рішення.

4. У разі виявлення на об’єктах військової частини порушень, які можуть призвести до виникнення пожежі, начальник служби пожежної безпеки, нагляду, командир пожежно-рятувального підрозділу військової частини зобов’язані:

у разі виявлення порушень в електрообладнанні та електромережах викликати фахівця-електрика для їх вимкнення;

про порушення, пов’язані з експлуатацією окремих приміщень, технологічних установок, які створюють загрозу виникнення пожежі, негайно доповісти рапортом командиру військової частини, а також проінформувати вищу службу пожежної безпеки і керуватися їхніми розпорядженнями, встановивши постійний контроль за пожежонебезпечним об’єктом.

Перелік вибухопожежонебезпечних будівель та споруд (сховища, склади, парки, ангари, цехи, майстерні, майданчики відкритого зберігання), які підлягають щоденному огляду особами пожежного наряду військової частини в присутності відповідальних за пожежну безпеку цих об’єктів, оголошується наказом по військовій частині.

Порядок огляду визначається інструкцією про порядок проведення огляду будівель та споруд (розроблюється окремо у кожній військовій частині) та інших небезпечних у пожежному відношенні приміщень під час виконання і після закінчення в них робіт та перед їх закриттям.

Перевірка вважається закінченою, якщо всі приміщення оглянуті, недоліки, які створюють передумови виникнення пожежі, перешкоджають її гасінню, а також евакуації особового складу, техніки та майна в разі її виникнення, усунено, електрообладнання вимкнено, зовнішній рубильник знеструмлено та опечатано, вхідні двері закрито на замок і опечатано.

У разі якщо закриття об’єктів після закінчення в них робіт проводиться у не встановлений наказом час, посадові особи зобов’язані завчасно (не пізніше ніж за 45 хвилин) до закриття довести до відома начальника пожежного наряду (командира пожежно-рятувального підрозділу) про час закриття приміщення (об’єкта).

IV. Проведення службового розслідування обставин і причин пожеж, обліку пожеж та їх наслідків

1. Проведення службового розслідування обставин і причин пожеж

1. Службове розслідування обставин і причин пожеж у Міністерстві оборони України та у Збройних Силах України проводиться відповідно до Інструкції про порядок проведення службового розслідування у Збройних Силах України, затвердженої наказом Міністра оборони України від 15 березня 2004 року № 82, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 30 березня 2004 року за № 385/8984 (із змінами), та цього Положення.

Документом, який засвідчує факт пожежі, є Акт про пожежу (додаток 6), що підписується комісією, до складу якої входять не менше трьох посадових осіб військової частини, у тому числі представник служби пожежної безпеки.

Акт про пожежу складається у двох примірниках.

2. Для визначення причин пожежі комісія з проведення службового розслідування обставин і причин пожежі має право вимагати від командира військової частини залучення до перевірки спеціалістів дослідно-випробувальної лабораторії ДСНС України.

На вимогу комісії з проведення службового розслідування обставин і причин пожежі командир військової частини зобов’язаний:

зробити фотографії місця пожежі;

надати технічну документацію та інші потрібні матеріали;

забезпечити комісію приміщенням та засобами зв’язку;

забезпечити проведення лабораторних випробувань, виконання технічних розрахунків;

організувати друкування матеріалів розслідування.

Комісія з проведення службового розслідування обставин і причин пожежі зобов’язана протягом одного місяця провести службове розслідування пожежі і скласти Акт про пожежу. За потреби цей строк службового розслідування може бути продовжений командиром військової частини, який призначив комісію, але не більше як на один місяць. Акт про пожежу підписується особами, якими проводилося службове розслідування. Кожен учасник розслідування має право викласти свою окрему думку.

Після підписання Акт про пожежу подається на розгляд командиру військової частини, який призначив розслідування.

3. За результатами службового розслідування пожежі командир військової частини приймає рішення щодо запобігання подібним пожежам надалі.

Після проведення службового розслідування пожежі другий примірник Акта про пожежу, витяг із наказу про притягнення до дисциплінарної відповідальності посадових осіб, винних у порушенні пожежної безпеки, надсилаються до територіального відділу, служби територіального відділу.

2. Облік пожеж та їх наслідків

1. Облік пожеж та їх наслідків у Міністерстві оборони України та у Збройних Силах України проводиться відповідно до Порядку обліку пожеж та їх наслідків, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2003 року № 2030 (із змінами), та цього Положення.

2. Облік пожеж та їх наслідків здійснюється у Відділі пожежної безпеки за Міністерство оборони України і Збройні Сили України, у територіальному відділі, службі пожежної безпеки територіального відділу та службі пожежної безпеки по району - за військові частини, розташовані в зоні діяльності, у службі пожежної безпеки виду Збройних Сил України - за військові частини виду Збройних Сил України, у службі пожежної безпеки військ оперативного командування - за війська оперативного командування, у службі пожежної безпеки повітряного командування - за військові частини повітряного командування, у службі пожежної безпеки армійського корпусу - за військові частини армійського корпусу, у службі пожежної безпеки військової частини - за військову частину з реєстрацією в Книзі обліку пожеж (додаток 9).

V. Протипожежна підготовка особового складу військової частини

1. Протипожежна підготовка особового складу військової частини проводиться з метою навчити військовослужбовців, працівників правилам пожежної безпеки, правилам роботи із засобами пожежогасіння та практичним діям щодо гасіння пожежі.

Начальники гарнізонів (старші військових містечок), командири військових частин, начальники територіальних квартирно-експлуатаційних органів зобов’язані організувати навчання населення військових містечок правилам пожежної безпеки у побуті та громадських місцях.

Протипожежна підготовка проводиться шляхом:

проведення планових занять з особовим складом усіх категорій військових підрозділів військової частини за напрямом підготовки "Пожежна безпека";

навчання зі спеціальної підготовки особового складу штатного (позаштатного) пожежно-рятувального підрозділу, добровільної пожежної охорони;

проведення відпрацювання Плану пожежної безпеки військової частини і занять із залученням підрозділів, передбачених розрахунками;

показу фільмів на протипожежну тематику, проведення інструктажів, лекцій, бесід, доповідей;

обладнання протипожежних куточків, фотовітрин, забезпечення підрозділів інструкціями, пам’ятками, плакатами про заходи пожежної безпеки, знаками безпеки.

Начальник служби пожежної безпеки, нагляду, командир пожежно-рятувального підрозділу військової частини проводять протипожежну підготовку особового складу військової частини відповідно до інструкцій про заходи пожежної безпеки на об’єктах військової частини з практичною демонстрацією прийомів та способів гасіння пожеж.

У військових частинах, де штатні начальники служби пожежної безпеки, нагляду, командири пожежно-рятувальних підрозділів не передбачені, до проведення занять залучаються посадові особи служб пожежної безпеки гарнізону (територіальних служб пожежної безпеки).

2. Усі працівники під час прийняття на роботу на робочому місці повинні проходити інструктаж з питань пожежної безпеки (далі - протипожежний інструктаж).

3. Під час оформлення на роботу протипожежний інструктаж проводиться начальником служби пожежної безпеки, нагляду, командиром пожежно-рятувального підрозділу військової частини; первинний, повторний інструктажі - безпосередньо на робочому місці відповідальними за пожежну безпеку об’єкта (сховища, складу, майстерні, цеху, пункту заправлення пальним).

Про проведення усіх видів протипожежних інструктажів у спеціальному Журналі реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки (додаток 10) робляться записи (окремо від інструктажів з питань охорони праці) з підписами осіб, з якими проводиться інструктаж, і тих, хто його проводив.

Запис про проведення цільового протипожежного інструктажу робиться у документі, що дозволяє виконання робіт (Наряд-допуск).

VI. Перевірка роботи та надання допомоги службам пожежної безпеки і пожежно-рятувальним підрозділам Міністерства оборони України і Збройних Сил України

1. Основною формою роботи служб пожежної безпеки є контроль (нагляд) за організацією роботи особового складу служб пожежної безпеки та пожежно-рятувальних підрозділів щодо попередження пожеж, навчання військовослужбовців та працівників правилам пожежної безпеки і діям у разі виникнення пожежі, втілення передового досвіду, форм і методів профілактичної роботи.

2. Перевірка підпорядкованих служб пожежної безпеки та пожежно-рятувальних підрозділів проводиться з метою вивчення стану справ у сфері пожежної безпеки у військових частинах Міністерства оборони України і Збройних Сил України щодо забезпечення виконання цього Положення та інших нормативно-правових актів з питань пожежної безпеки і втілення позитивних форм і методів профілактичної роботи, усунення недоліків. Під час перевірки надається допомога у вирішенні службових завдань, перевіряються знання цього Положення та інших нормативно-правових актів з питань пожежної безпеки.

3. Надання практичної допомоги службам пожежної безпеки здійснюється шляхом організації і проведення вибіркових перевірок військових частин, розробки заходів за напрямами їх діяльності. При цьому перевіряючі не повинні підмінювати підпорядковані служби пожежної безпеки у здійсненні їх функцій.

4. Перевірка та надання практичної допомоги підпорядкованим службам пожежної безпеки здійснюються за планами роботи служб пожежної безпеки з урахуванням обставин, що склалися, стану службової діяльності у службах пожежної безпеки, а також результатів попередніх перевірок.

5. Територіальні відділи та служба пожежної безпеки по району перевіряються відповідно до плану роботи Відділу пожежної безпеки один раз на рік.

Перевірка діяльності служб пожежної безпеки командувань видів Збройних Сил України, оперативного командування, повітряного командування, армійського корпусу проводиться за планом роботи Відділу пожежної безпеки. Перевірці діяльності цих служб повинна передувати перевірка пожежної безпеки військових частин відповідного виду Збройних Сил України, оперативного командування, повітряного командування, армійського корпусу.

За результатами перевірки складається Акт перевірки діяльності служби у двох примірниках (додаток 11). Один примірник Акта перевірки діяльності служби надається командиру (начальнику), якому ця служба підпорядкована, для вжиття заходів, другий примірник зберігається у службі пожежної безпеки, яка здійснювала перевірку.

Контрольні перевірки службової діяльності служби пожежної безпеки проводяться за результатами усунутих недоліків, але не раніше, ніж через півроку після перевірки.

6. Перевірка діяльності начальника служби пожежної безпеки та пожежно-рятувального підрозділу військової частини проводиться за планом вищої служби пожежної безпеки під час перевірки додержання (виконання) законодавства у сфері пожежної безпеки військової частини.

За результатами перевірки начальника служби пожежної безпеки військової частини складається Акт перевірки діяльності начальника служби пожежної безпеки військової частини (додаток 12). Один примірник Акта перевірки діяльності начальника служби пожежної безпеки військової частини надається командиру (начальнику), якому начальник служби пожежної безпеки військової частини підпорядкований, для вжиття заходів, другий примірник зберігається у службі пожежної безпеки, яка здійснювала перевірку.

VII. Пожежна безпека військової частини (гарнізону)

1. Для забезпечення пожежної безпеки військових об’єктів і створення безпечних умов для особового складу командир військової частини (гарнізону) зобов’язаний проводити своєчасні протипожежні заходи, визначені в нормативно-правових актах з питань пожежної безпеки та цьому Положенні, а також усувати недоліки, визначені в актах перевірки та приписах про усунення порушень законодавства у сфері пожежної безпеки служб пожежної безпеки.

У кожній військовій частині (гарнізоні) розроблюється План пожежної безпеки військової частини (додаток 13) (План пожежної безпеки гарнізону (додаток 14)), який затверджується командиром військової частини (начальником гарнізону) та погоджується з начальником територіального відділу, служби територіального відділу, служби пожежної безпеки гарнізону, територіального управління ДСНС України.

План пожежної безпеки військової частини (гарнізону) розробляється та вводиться в дію до початку навчального року і доводиться до всіх її (його) посадових осіб під розпис.

План пожежної безпеки військової частини (гарнізону) визначає організацію та заходи пожежної безпеки, а також порядок залучення сил і засобів для гасіння пожеж.

У чергового військової частини повинні бути: загальна інструкція щодо заходів пожежної безпеки у військовій частині, порядок залучення сил і засобів для гасіння пожеж, порядок евакуації особового складу, бойової та іншої техніки і матеріальних засобів при пожежі у військовій частині, план оповіщення підрозділів, посадових осіб, пожежно-рятувальних та аварійних служб при пожежі у військовій частині, схема проїзду пожежної техніки, розташування джерел протипожежного водопостачання та засобів пожежогасіння.

У чергового арсеналу, бази, складу зберігання ракет, артилерійських та інженерних боєприпасів, авіаційних засобів ураження, вибухових речовин, центру забезпечення пальним, бази і складу пально-мастильних матеріалів Збройних Сил України додатково повинні бути схеми розподілу ділянок у забороненому районі, схеми закріплення технічної території за секторами, дії особового складу та чергового частини в разі виникнення пожежі.

План пожежної безпеки військової частини розробляється заступником командира (начальником штабу) військової частини за участі начальника служби пожежної безпеки, нагляду військової частини. План пожежної безпеки гарнізону розробляється штабом гарнізону за участі начальника служби пожежної безпеки гарнізону та начальників служб пожежної безпеки військових частин гарнізону.

Посадовими особами військової частини (гарнізону) і добовим нарядом повинен здійснюватися повсякденний контроль за виконанням особовим складом військової частини (гарнізону) правил пожежної безпеки.

2. У військовій частині з кількістю військовослужбовців (працівників) 50 і більше осіб створюється ПТК та розробляється положення про неї, яке затверджується командиром військової частини та погоджується зі службами пожежної безпеки відповідно до Типового положення про пожежно-технічну комісію, затвердженого наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 20 травня 2009 року № 347, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 20 липня 2009 року за № 658/16674.

3. У кожному структурному підрозділі апарату Міністерства оборони України, Генерального штабу Збройних Сил України, командуванні виду Збройних Сил України, оперативному командуванні, повітряному командуванні, армійському корпусі, інших органах військового управління розроблюється План пожежної безпеки (у частині, що стосується).

Наказом відповідного начальника:

призначається позаштатний начальник служби пожежної безпеки;

призначаються відповідальні за пожежну безпеку службових приміщень;

визначається перелік приміщень, які підлягають обов’язковій перевірці перед закриттям, наприкінці робочого дня;

визначається порядок огляду приміщень перед закриттям, наприкінці робочого дня;

визначаються місця для куріння.

4. Наказом командира військової частини з урахуванням пожежної небезпеки:

призначається позаштатний начальник служби пожежної безпеки (за відсутності штатного);

призначається позаштатний пожежно-рятувальний підрозділ (за відсутності штатного);

визначається склад добровільної пожежної охорони із числа працівників;

визначається порядок проходження посадовими особами навчання й перевірки знань з питань пожежної безпеки, а також проведення з працівниками протипожежних інструктажів та занять з пожежно-технічного мінімуму з призначенням відповідальних за їх проведення;

призначаються склад і порядок роботи ПТК;

призначаються відповідальні за пожежну безпеку об’єктів;

призначаються особи, відповідальні за правильну експлуатацію наявних первинних засобів пожежогасіння, блискавкозахисних пристроїв, систем протипожежного захисту і систем протипожежного водопостачання, а також за визначені строки їх перевірки;

визначаються місця використання побутових електронагрівальних приладів, порядок їх експлуатації і відповідальні особи за їх експлуатацію;

визначаються спеціальні місця для куріння;

призначаються пожежні пости;

визначаються перелік постійних місць проведення зварювальних та інших вогневих робіт, а також організація і порядок їх проведення;

встановлюється порядок проведення тимчасових пожежонебезпечних робіт;

визначається перелік об’єктів, які підлягають обов’язковій перевірці перед закриттям, наприкінці робочого дня;

визначається порядок огляду, здачі під охорону та зачинення приміщень наприкінці робочого дня;

визначається порядок організації та експлуатації систем опалення та їх обслуговування;

визначається порядок прибирання горючого пилу й відходів, зберігання промасленого спецодягу та брудного ганчір’я, очищення елементів вентиляційних систем від горючих відкладень;

визначається порядок проведення планово-поперджувальних ремонтів та оглядів електроустановок, опалювального, вентиляційного, технологічного та іншого інженерного обладнання, а також їх відключення від мережі в разі пожежі.

5. Для арсеналу, бази, складу зберігання ракет, артилерійських та інженерних боєприпасів, авіаційних засобів ураження, вибухових речовин, центру забезпечення пальним, бази і складу пально-мастильних матеріалів Збройних Сил України додатково наказом відповідного командира:

призначаються оперативні групи для боротьби з лісовими (степовими) пожежами;

призначаються особовий склад, автотракторна землерийна та інша необхідна техніка для гасіння лісових пожеж і запобігання проникненню вогню на територію військової частини (гарнізону);

визначається організація проведення вогненебезпечних робіт на технічній території та у вибухопожежонебезпечних приміщеннях;

визначається порядок патрулювання території військової частини в пожежонебезпечний період;

визначається порядок перевірки стосовно пожежної безпеки автомобільної техніки, тепловозів (паровозів) та іншої техніки при в’їзді на технічну територію;

визначаються відповідальні за пожежну безпеку робочих місць, де відповідно до технологічного процесу використовуються вибухонебезпечні, легкозаймисті та займисті рідини (речовини), лакофарбові матеріали.

6. Для кожного об’єкта військової частини повинні бути розроблені інструкція щодо заходів пожежної безпеки та план (схема) евакуації особового складу, озброєння і майна на випадок пожежі на кожному поверсі.

У дитячих дошкільних установах, навчальних закладах, лікувальних установах зі стаціонаром, санаторіях, клубах і будинках офіцерів, критих спортивних будівлях і спорудах, готелях, гуртожитках, казармах та інших об’єктах з масовим перебуванням людей на доповнення до схематичного плану евакуації розробляється та затверджується командиром військової частини інструкція, що визначає дії обслуговуючого персоналу щодо безпечної та швидкої евакуації людей, за якою не рідше одного разу на півроку мають проводитися практичні тренування всіх задіяних працівників.

Для об’єктів, в яких передбачається перебування людей цілодобово, в інструкціях визначаються дії і в нічний час.

Плани евакуації та інструкції щодо заходів пожежної безпеки повинні коригуватись (у разі перепланування, зміни функціонального призначення об’єкта, зміни штатного розкладу персоналу).

7. Для варт, осіб добового наряду, сторожів, вахтерів та інших осіб, які здійснюють охорону, розробляється інструкція, в якій мають бути зазначені їхні обов’язки щодо контролю за дотриманням протипожежного режиму, огляду території і приміщень та порядку дій у разі спрацювання систем протипожежного захисту.

8. У військових частинах (гарнізонах) повинен бути встановлений порядок (система) оповіщення особового складу про пожежу, з яким необхідно ознайомити весь особовий склад.

На об’єктах на видних місцях біля телефонів слід вивішувати таблички із зазначенням номера телефону для виклику пожежно-рятувального підрозділу.

9. У цехах, майстернях, сховищах, місцях відкритого зберігання, на пунктах робіт з майном і технікою перед початком робіт призначається Пожежна обслуга (додаток 15) з постійного чи тимчасово працюючого особового складу.

На пожежну обслугу покладаються контроль щодо заходів пожежної безпеки у місцях виконання робіт, повідомлення про пожежу, гасіння пожеж і евакуація людей, майна (техніки).

10. Щодня у визначений командиром військової частини час усі майстерні, сховища, склади, парки, ангари та інші виробничі приміщення перевіряються начальниками майстерень, сховищ, складів, цехів черговим парку й особами пожежного наряду військової частини; недоліки, які створюють передумови виникнення пожежі, перешкоджають її гасінню, а також евакуації техніки та майна в разі виникнення, усуваються до закриття приміщень (сховищ), а електричні мережі відключаються за допомогою зовнішніх рубильників.

Приміщення штабів (управлінь) перевіряються відповідними черговими.

Забороняється здавати під охорону приміщення, стан пожежної безпеки яких не перевірено.

11. Пожежно-рятувальні підрозділи військових частин (гарнізонів) створюються (призначаються) для попередження і гасіння пожеж, проведення рятувальних робіт на пожежі.

Під час гасіння пожежі особовий склад служб пожежної безпеки має право на безперешкодний доступ до всіх житлових, виробничих та інших приміщень, а також уживати будь-яких заходів, спрямованих на рятування людей, запобігання поширенню вогню та на ліквідацію пожежі.

12. Для несення служби щодо попередження і гасіння пожеж, проведення рятувальних робіт на пожежі у військовій частині (гарнізоні), де немає штатного пожежно-рятувального підрозділу, наказом командира військової частини (начальника гарнізону) створюється позаштатний пожежно-рятувальний підрозділ. До складу позаштатного пожежно-рятувального підрозділу включаються військовослужбовці рядового і сержантського складу з одного підрозділу.

У військовій частині, яка не має штатного пожежно-рятувального підрозділу, створюється позаштатний пожежно-рятувальний підрозділ чисельністю від 5 до 18 осіб. До складу позаштатного пожежно-рятувального підрозділу включаються військовослужбовці рядового і сержантського складу з одного підрозділу.

Від позаштатного пожежно-рятувального підрозділу виділяється пожежний наряд, який забезпечує чергування на пожежних постах цілодобово чи протягом визначеного часу згідно з табелем постів, затвердженим командиром військової частини.

Навчання особового складу проводиться відповідно до розробленої Програми спеціальної підготовки особового складу позаштатного пожежно-рятувального підрозділу військової частини (додаток 16).

Для гасіння пожеж за особовим складом позаштатного пожежно-рятувального підрозділу закріплюється автомобіль, обладнаний ємністю з водою (2 - 4 м-3) і пожежною мотопомпою. Для цього можуть бути використані нейтралізаційні, поливальні та інші машини, які забезпечують можливість подачі вогнегасних засобів для гасіння пожежі.

13. З метою проведення заходів із запобігання виникненню пожеж та організації їх гасіння в установах і організаціях Збройних Сил України та на підприємствах, що належать до сфери управління Міністерства оборони України, створюються підрозділи добровільної пожежної охорони (добровільні пожежні дружини, добровільні пожежні команди (далі - ДПО (ДПД, ДПК)).

Функціонування підрозділів ДПО (ДПД, ДПК) забезпечується відповідно до Порядку функціонування добровільної пожежної охорони, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 липня 2013 року № 564.

14. Протипожежна техніка або пристосована для пожежогасіння техніка (мотопомпи, нейтралізаційні, поливальні машини, які забезпечують можливість подачі вогнегасних засобів для гасіння пожежі) повинна бути у повній готовності до виїзду (застосування) за тривогою: бути справною, мати повний комплект придатного до застосування пожежно-технічного оснащення, має бути заправлена пальним, мастильними матеріалами, забезпечена запасом вогнегасних речовин та повинна утримуватися в опалюваних (з температурою середовища не нижче 10°С) пожежних депо або спеціально призначених для цієї мети приміщеннях (боксах), котрі повинні мати освітлення, телефонний зв’язок, тверде покриття підлоги, утеплені ворота, інші пристрої та обладнання, необхідні для забезпечення нормальних і безпечних умов роботи.

15. Офіцерський, старшинський, сержантський та рядовий склад служб пожежної безпеки та пожежно-рятувальних підрозділів військових частин звільняється від нарядів, не пов’язаних з виконанням завдань служби пожежної безпеки.

VIII. Перевірка дотримання (виконання) законодавства у сфері пожежної безпеки військових частин

1. Умови проведення перевірок

1. Служби пожежної безпеки проводять планові та позапланові перевірки дотримання (виконання) законодавства у сфері пожежної безпеки (далі - перевірки) військових частин відповідно до цього Положення та інших нормативно-правових актів у сфері пожежної безпеки.

Планові перевірки військових частин проводяться відповідно до річних планів.

Періодичність здійснення планових перевірок військових частин визначається відповідно до Критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 лютого 2012 року № 306.

Для здійснення планової або позапланової перевірки військових частин службами пожежної безпеки видається наказ, який має містити номер військової частини та строк проведення перевірки.

Планова перевірка пожежної безпеки військової частини має за мету визначити стан пожежної безпеки і надати командуванню військової частини допомогу в її поліпшенні та навчанні особового складу правилам пожежної безпеки і практичним діям у разі виникнення пожежі.

Планові та позапланові перевірки проводяться службами пожежної безпеки в присутності посадової особи, призначеної командиром військової частини.

2. Під час проведення планових перевірок здійснюється огляд (обстеження) об’єктів військової частини, стану організації та виконання законодавства у сфері пожежної безпеки і діяльності служби пожежної безпеки, а також бойової готовності пожежно-рятувального підрозділу та підготовленості особового складу військової частини щодо попередження і гасіння пожеж.

Служби пожежної безпеки не пізніше ніж за десять календарних днів до дня здійснення планової перевірки повідомляють командира військової частини про проведення планової перевірки.

Копія повідомлення про проведення планової перевірки та копія повідомлення про вручення поштового відправлення зберігаються в наглядовій справі.

Тривалість планової перевірки визначається залежно від площі території, кількості будівель, складів, сховищ, відкритих місць зберігання військової частини, а також ступеня ризику у сфері пожежної безпеки та не може перевищувати п’ятнадцяти робочих днів, а для військових частин, віднесених до незначного ступеня ризику, - п’яти робочих днів, якщо інше не передбачено чинним законодавством.

Позаплановою перевіркою військової частини є перевірка, проведення якої не передбачено планами роботи служби пожежної безпеки.

Строк здійснення позапланової перевірки не може перевищувати десяти робочих днів, а для військових частин, віднесених до незначного ступеня ризику, - двох робочих днів.

2. Порядок проведення перевірок

1. Перевірка складається з таких основних етапів:

підготовка;

проведення;

оформлення результатів;

вжиття відповідних заходів за результатами.

2. Під час підготовки до перевірки посадові особи служб пожежної безпеки, уповноважені на здійснення перевірки, зобов’язані:

ознайомитися з матеріалами наглядової справи та/або матеріалами, які надійшли від інших органів;

визначити перелік питань, які буде перевірено у військовій частині;

ознайомитися з відповідними нормативно-правовими та нормативно-технічними документами, що стосуються пожежної безпеки, а також з технічною документацією і довідковою літературою (матеріалами пожеж), які характеризують пожежну небезпеку військової частини.

3. Перед початком перевірки посадова особа служби пожежної безпеки, яка буде її здійснювати, зобов’язана:

з’ясувати, хто з посадових осіб військової частини буде присутнім під час її здійснення;

надати командиру військової частини повідомлення про проведення перевірки, план перевірки та посвідчення офіцера, що засвідчує посадову особу, яка уповноважена на здійснення перевірки.

Командир військової частини має право не допускати посадових осіб служб пожежної безпеки до здійснення перевірки, якщо вони не пред’явили зазначених у цьому пункті документів.

4. Під час перевірки посадова особа служби пожежної безпеки зобов’язана:

ознайомитися з документацією щодо пожежної безпеки, що є у військовій частині (Планом пожежної безпеки, наказами командира військової частини щодо організації пожежної безпеки та іншою документацією з питань пожежної безпеки);

перевірити організацію навчання особового складу за напрямом підготовки "Пожежна безпека";

провести огляд території та об’єктів військової частини і дати оцінку стану пожежної безпеки;

перевірити організацію і несення служби пожежно-рятувального підрозділу і його боєготовність, а також знання обов’язків добовим нарядом частини на випадок пожежі.

5. Під час огляду території та об’єктів військової частини встановлюються:

виконання вимог нормативно-правових актів з питань пожежної безпеки, цього Положення, а також актів перевірки та приписів про усунення порушень законодавства у сфері пожежної безпеки;

виконання норм, правил пожежної безпеки, зазначених в інструкціях (правилах експлуатації) щодо експлуатації будівель і споруд, зберігання бойової техніки, озброєння і військового майна;

забезпеченість нормативними запасами води для зовнішнього пожежогасіння та стан систем протипожежного водопостачання;

наявність і справність блискавкозахисних пристроїв, систем протипожежного захисту на об’єктах частини і телефонного зв’язку з пожежно-рятувальним підрозділом;

пожежонебезпечність систем опалення, електроустаткування, вентиляції, газозабезпечення і виконання правил під час їх експлуатації;

виконання протипожежних заходів під час зберігання вибухонебезпечних матеріалів;

наявність інструкцій про заходи пожежної безпеки та порядок призначення пожежних обслуг;

навченість особового складу діям щодо попередження і гасіння пожеж;

порядок проведення протипожежних інструктажів з особовим складом.

Інформація, одержана посадовою особою служби пожежної безпеки під час перевірки, доступ до якої обмежено законом, використовується виключно у порядку, встановленому чинним законодавством України.

6. Під час перевірки стану бойової підготовки пожежно-рятувального підрозділу встановлюються:

наявність та ведення документів щодо планування та обліку результатів бойової підготовки;

засвоєння навчального матеріалу особовим складом;

виконання нормативних показників зі спеціальної підготовки і пожежно-пpикладного спорту;

спроможність особового складу вирішувати пожежно-тактичні завдання;

організація і несення служби;

організація пожежно-пpофілактичної роботи на об’єктах військової частини;

наявність і стан навчально-матеріальної бази для проведення практичних занять зі спеціальної підготовки та тренувань з пожежно-пpикладного спорту.

7. У позаштатних пожежно-рятувальних підрозділах ДПО (ДПД, ДПК) пеpевіpяються:

знання інструкцій щодо заходів пожежної безпеки в розташуванні військової частини, функціональних обов’язків щодо контролю за виконанням правил пожежної безпеки і дій у разі виникнення пожежі;

знання протипожежної техніки та протипожежних засобів пожежогасіння, що є на озброєнні пожежного підрозділу, і вміння практично застосовувати їх на пожежі;

боєздатність (шляхом проведення навчальної пожежної тривоги з відпрацюванням нормативу з бойового розгортання).

8. Навчальною пожежною тривогою пеpевіpяються:

практичні навички особового складу пожежно-рятувального підрозділу (позаштатного пожежно-рятувального підрозділу, ДПО (ДПД, ДПК));

підготовленість особового складу частини до дій щодо гасіння пожеж, евакуації людей, бойової техніки та майна.

9. Навчальна пожежна тривога залежно від мети перевірки проводиться:

з викликом тільки пожежно-рятувального підрозділу (позаштатного пожежно-рятувального підрозділу, ДПО (ДПД, ДПК));

з викликом пожежно-рятувального підрозділу (позаштатного пожежно-рятувального підрозділу, ДПО (ДПД, ДПК)) і особового складу військової частини;

з викликом усіх сил і засобів, передбачених Планом пожежної безпеки військової частини.

Порядок проведення навчальної пожежної тривоги і завдання щодо гасіння умовної пожежі посадовою особою, яка перевіряє, визначаються та погоджуються з командиром військової частини на місці, а порядок проведення тривоги з викликом усіх сил і засобів, передбачених Планом пожежної безпеки, узгоджується з начальником гарнізону та територіальними підрозділами ДСНС України.

10. Навчальна пожежна тривога може оголошуватися шляхом передачі оповіщення пpо "пожежу" телефоном, вмикання системи оповіщення про пожежу або іншим способом безпосередньо в пожежно-рятувальний підрозділ посадовою особою, яка перевіряє, або за допомогою інших посадових осіб.

Після того, як пожежно-рятувальний підрозділ (позаштатний пожежно-рятувальний підрозділ, ДПО (ДПД, ДПК)) прибув до місця виклику, пеpевіpяючий уточнює завдання керівнику гасіння пожежі (далі - КГП) на гасіння умовної пожежі, яке ставиться коротко і чітко (вказуються точне місце умовної пожежі, її площа і що горить). Під час виконання завдання особа, яка перевіряє, може дати додаткові завдання, ускладнюючи обстановку на "пожежі".

КГП оцінює обстановку і самостійно приймає рішення про використання сил та засобів.

Порушення особовим складом пожежно-рятувального підрозділу правил техніки безпеки під час гасіння умовної пожежі, яка створює загрозу аварії або нещасного випадку з людьми, повинні бути усунені особою, яка перевіряє, негайно.

11. Під час проведення навчальної пожежної тривоги фіксується час:

оголошення тривоги;

отримання повідомлення про "пожежу" пожежно-рятувальним підрозділом;

прибуття пожежно-рятувального підрозділу (позаштатного пожежно-рятувального підрозділу, ДПО (ДПД, ДПК)) до місця виклику;

закінчення розгортання сил і засобів пожежогасіння;

появи води (піни) із першого і наступних пожежних стволів;

прибуття особового складу чергового підрозділу військової частини.

12. Під час виконання завдання щодо гасіння умовної пожежі визначаються:

чіткість і правильність поданих КГП команд на розгортання сил і засобів та подальше керівництво роботою особового складу;

чіткість дій і злагодженість бойових розрахунків протипожежної техніки в ході розгортання.

У разі якщо командир військової частини не допускає посадову особу служби пожежної безпеки до проведення перевірки, посадова особа, уповноважена на здійснення перевірки, доповідає своєму безпосередньому начальнику та діє за його вказівкою.

3. Оформлення результатів перевірки

1. За результатами проведеної перевірки пожежної безпеки військової частини посадова особа служби пожежної безпеки, яка перевіряє, повинна проаналізувати протипожежний стан об’єктів військової частини, ступінь виконання раніше запропонованих протипожежних заходів та на місці скласти Акт перевірки.

Пропозиції командиру військової частини в Акті перевірки щодо усунення недоліків з питань пожежної безпеки повинні бути сформульовані стисло.

У разі пред’явлення вимог той, хто перевіряє, повинен керуватися нормативно-правовими актами з питань пожежної безпеки, а також цим Положенням. Не допускається внесення до Акта перевірки недостовірної інформації.

У разі якщо посадова особа, яка була присутня під час здійснення перевірки, робить зауваження щодо здійснення перевірки, то вони є невід’ємною частиною Акта перевірки, який підписується із зауваженнями.

У разі відмови командира військової частини підписати Акт перевірки посадова особа служби пожежної безпеки вносить до такого Акта відповідний запис та доповідає своєму безпосередньому начальнику.

Один примірник Акта перевірки надається командиру військової частини.

У разі якщо командир військової частини відмовляється від отримання Акта перевірки особисто, такий Акт перевірки передається командиру військової частини через службу діловодства військової частини (із зазначенням вхідного реєстраційного номера) або доставляється поштою та через кур’єрську службу (нарочним) (із зазначенням дати реєстрації в службі пожежної безпеки, яка здійснювала перевірку, як вихідної кореспонденції).

Другий примірник Акта перевірки зберігається в наглядовій справі служби пожежної безпеки, яка здійснювала перевірку. До Акта перевірки додаються копії документів, що підтверджують факт поштового відправлення.

2. На підставі Акта перевірки військової частини в разі виявлення порушень чинного законодавства у сфері пожежної безпеки посадовою особою служби пожежної безпеки складається Припис про усунення порушень законодавства у сфері пожежної безпеки (далі - Припис).

Припис складається у двох примірниках, які підписуються посадовою особою служби пожежної безпеки, що здійснювала перевірку, та командиром військової частини з погодженими строками усунення порушень законодавства у сфері пожежної безпеки.

Один примірник Припису не пізніше п’яти робочих днів із дня складання Акта перевірки надається командиру військової частини, другий - долучається до наглядової справи служби пожежної безпеки, яка здійснювала перевірку, для контролю.

До Припису включаються невиконані заходи з попереднього Припису із зазначенням строків, які пропонувалися для їх виконання, та установлюються нові строки, а також зазначаються нові порушення законодавства у сфері пожежної безпеки, які були виявлені під час перевірки, і строки їх виконання.

3. Під час проведення планової або позапланової перевірки в попередньому Приписі, якщо такий є, посадова особа служби пожежної безпеки, яка здійснювала перевірку, зобов’язана зробити відмітки. У разі виконання запропонованих Приписом заходів навпроти кожного з них робиться позначка "виконано", ставляться дата перевірки та підпис посадової особи служби пожежної безпеки, яка здійснювала перевірку, а в разі невиконання - у кінці Припису відмічаються порядкові номери невиконаних пунктів, зазначаються заходи, які вжито до посадових осіб, а також вжиті згідно із чинним законодавством заходи реагування, з чим ознайомлюється командир військової частини.

Припис може бути оскаржено до Відділу пожежної безпеки або до суду.

У разі відмови командира військової частини від отримання Припису особисто такий Припис передається командиру військової частини через службу діловодства військової частини (із зазначенням вхідного реєстраційного номера) або доставляється поштою та через кур’єрську службу (нарочним) (із зазначенням дати реєстрації в службі пожежної безпеки, яка здійснювала перевірку, як вихідної кореспонденції).

Копії документів, що підтверджують факт поштового відправлення, зберігаються в наглядовій справі служби пожежної безпеки, яка здійснювала перевірку.

4. Строк виконання Припису встановлюється посадовою особою служби пожежної безпеки, яка здійснювала перевірку, за погодженням із командиром військової частини залежно від виявлених порушень законодавства у сфері пожежної безпеки.

Контроль за виконанням приписів, наданих за результатами перевірки, здійснюється службами пожежної безпеки за територіальним принципом розміщення військової частини, які перевірялися.

На підставі Акта перевірки, під час якої виявлено порушення законодавства у сфері пожежної безпеки, служби пожежної безпеки відповідно до своїх функціональних обов’язків за наявності підстав для повного або часткового зупинення роботи цехів, окремих виробництв, експлуатації будівель, складів, місць відкритого зберігання, об’єктів, споруд, приміщень, виробничих дільниць, агрегатів, машин, механізмів, устаткування, транспортних засобів, опалювальних приладів, дільниць електричної мережі, проведення будівельно-монтажних робіт, надання послуг, виконання вибухопожежонебезпечних робіт та дії виданих нарядів-допусків, що дають право на виконання таких робіт, а також випуску і реалізації вибухопожежонебезпечної продукції та продукції протипожежного призначення з відхиленням від стандартів чи технічних умов або без даних щодо відповідності такої продукції вимогам пожежної безпеки надсилають відповідні матеріали територіальним органам управління ДСНС України.

Для кожної військової частини у територіальних відділах, службах пожежної безпеки територіальних відділів та службі пожежної безпеки по району заводиться окрема Наглядова справа (додаток 17), в якій зберігаються документи, що складаються за результатами перевірок, матеріали листування, копії позовних заяв щодо застосування заходів реагування, ухвали, постанови суду, договори оренди та інші документи, що характеризують стан протипожежного захисту об’єкта, відповідно до змісту Наглядової справи та Загальних відомостей про об’єкти військової частини, які потрібно відобразити в Наглядовій справі (додаток 18).

Наглядові справи повинні постійно зберігатися у спеціально визначених місцях та обліковуватися в Журналі обліку наглядових справ (додаток 19).

4. Порядок оцінювання організації та стану пожежної безпеки військової частини

1. Організація та стан пожежної безпеки військової частини оцінюються:

"задовільно", якщо у військовій частині розроблено План пожежної безпеки; створено запас води для зовнішнього пожежогасіння, що складає не менше ніж дві пожежні водойми (гідранти) на кожну будівлю, споруду, ємність яких забезпечує безперервну подачу води протягом трьох годин; будівлі та споруди забезпечено первинними засобами пожежогасіння (технічне обслуговування вогнегасників - не менше 50 %) і блискавко-захисними пристроями;

"незадовільно", якщо не виконано умови на оцінку "задовільно" або виявлено порушення правил пожежної безпеки, що створюють загрозу життю та/або здоров’ю людей, виникнення пожежі або перешкоджають її гасінню та евакуації людей.

2. У разі незгоди командирів військових частин з висновками Акта перевірки і оцінкою стану пожежної безпеки вони мають право в десятиденний строк оскаржити цей акт у вищестоящій службі пожежної безпеки.

3. Оцінювання пожежно-рятувальних підрозділів Міністерства оборони України та Збройних Сил України проводиться відповідно до нормативно-правових актів Міністерства оборони України та наказів Генерального штабу Збройних Сил України.

IХ. Документація служб пожежної безпеки та пожежно-рятувальних підрозділів Міністерства оборони України та Збройних Сил України

1. Посадові особи служб пожежної безпеки та пожежно-рятувальних підрозділів відповідають за правильне ведення обліку та звітності, а також зберігання службових документів.

2. У Відділі пожежної безпеки, територіальному відділі, службі пожежної безпеки по району, службі пожежної безпеки командування виду Збройних Сил України, службі пожежної безпеки оперативного командування, службі пожежної безпеки повітряного командування та службі пожежної безпеки армійського корпусу ведеться така документація:

план перевірки військових частин на п’ять років;

план роботи на рік;

план роботи на місяць;

Книга обліку пожеж;

Книга обліку погодження проектів стандартів, норм, правил, нормативних документів та іншої документації щодо пожежної безпеки (додаток 20);

Книга обліку перевірок пожежної безпеки військових частин і пожежно-профілактичної роботи (додаток 21);

Журнал обліку наглядових справ (ведеться тільки територіальними відділами та службою пожежної безпеки по району).

3. У службі пожежної безпеки військової частини (гарнізону) ведеться така документація:

План пожежної безпеки військової частини (гарнізону);

план роботи на місяць;

плани-конспекти проведення занять;

Журнал реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки;

Журнал пожежно-профілактичної роботи військової частини (гарнізону) (додаток 22);

Книга обліку пожеж.

4. У пожежно-рятувальних підрозділах Міністерства оборони України та Збройних Сил України ведеться документація відповідно до нормативно-правових актів Міністерства оборони України та наказів Генерального штабу Збройних Сил України.

Х. Забезпечення протипожежною технікою, пожежно-технічним оснащенням, системами протипожежного захисту та первинними засобами пожежогасіння військових частин

1. Уся техніка, яка знаходиться на озброєнні Міністерства оборони України і Збройних Сил України (літаки, танки, кораблі, ракетні установки, допоміжні судна, автомобілі), комплектується пожежно-технічним оснащенням підприємствами, які виготовляють її за замовленням постачальних органів Міністерства оборони України.

2. Поповнення, заміна та ремонт систем пожежогасіння та пожежно-технічного оснащення, які стали непридатними на бойовій техніці і автомобілях, виконуються службами забезпечення відповідних органів військового управління за рахунок коштів, які знаходяться в їх розпорядженні в межах кошторисних призначень.

3. Подання заявок на протипожежну техніку, пожежно-технічне оснащення, первинні засоби пожежогасіння та вогнегасні засоби проводиться відповідно до Переліку протипожежної техніки, пожежно-технічного оснащення та вогнегасних засобів, які знаходяться на постачанні Міністерства оборони України і Збройних Сил України (додаток 23).

4. Забезпечення будівель і споруд (об’єктів) військових частин первинними засобами пожежогасіння проводиться:

для будівель і споруд (об’єктів) військових частин - відповідно до Типових норм належності вогнегасників, затверджених наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 02 квітня 2004 року № 151, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 29 квітня 2004 року за № 554/9153;

для будівель і споруд (об’єктів) військових частин (на які не розповсюджуються загальнодержавні норми) - за Нормою первинних засобів пожежогасіння для будівель і споруд військових частин (на які не розповсюджуються загальнодержавні норми) (додаток 24);

для пожежних автомобілів, гусеничних пожежних машин - згідно з формуляром заводу-виробника.

5. Технічне обслуговування вогнегасників повинно здійснюватися відповідно до Правил експлуатації вогнегасників, затверджених наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 02 квітня 2004 року № 152, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 29 квітня 2004 року за № 555/9154.

6. Забезпечення пожежно-технічним оснащенням кораблів, допоміжних суден, плавзасобів проводиться за номенклатурою, затвердженою командувачем Військово-Морських Сил Збройних Сил України.

7. Обладнання об’єктів Міністерства оборони України і Збройних Сил України системами протипожежного захисту здійснюється:

будівель, приміщень та споруд загальновійськового призначення і військових об’єктів - за рахунок коштів, які передбачені на будівництво та капітальний ремонт;

будівель, приміщень та споруд на технічних територіях арсеналів, баз і складів зберігання ракет, артилерійських та інженерних боєприпасів - за рахунок коштів, які передбачені на будівництво, а також на забезпечення живучості і вибухопожежобезпеки арсеналів, баз і складів зберігання ракет, артилерійських та інженерних боєприпасів Збройних Сил України.

Об’єкти Міністерства оборони України і Збройних Сил України повинні обладнуватися системами протипожежного захисту відповідно до ДБН В.2.5-56:2010 "Інженерне обладнання будинків і споруд. Системи протипожежного захисту" та нормативно-правових актів Міністерства оборони України.

8. Забезпечення пожежно-рятувальних підрозділів Міністерства оборони України і Збройних Сил України протипожежною технікою, обладнанням та майном проводиться відповідно до штатів.

9. Забезпечення особового складу пожежно-рятувальних підрозділів Міністерства оборони України і Збройних Сил України спорядженням, обладнанням та інструментом проводиться за Нормою майна для особового складу пожежно-рятувальних підрозділів (додаток 25).

Начальник
Відділу пожежної безпеки
Збройних Сил України
полковник
В.С. Сташевський
Додаток 1
до Положення про пожежну безпеку
в Міністерстві оборони України
і Збройних Силах України
(пункт 12 розділу І)

ПЕРЕЛІК
обладнання i майна для служб пожежної безпеки

№ з/п

Найменування обладнання і майна

Кількість

Відділ пожежної безпеки

територіальний відділ пожежної безпеки, служба територіального відділу, служба по району

служба пожежної безпеки виду Збройних Сил України, оперативного командування, з’єднання

служба пожежної безпеки військової частини

1

2

3

4

5

6

1

Легковий автомобіль

Згідно зі штатами

2

Персональна електронно-обчислювальна машина з принтером

Згідно зі штатами

3

Мегомметр для визначення опору ізоляції

1

1/1/1

1


4

Вимірювач опору заземлення

1

1/1/1

1

1

5

Струмошукач ТИ-2 (УНН-90, МИН-1), індикатор напруги в мережі

12

1/1/1

3

1

6

Бокорiзи з діелектричними ручками

12

1/1/1

3

1

7

Плоскогубці з діелектричними ручками

4

1/1/1

2

1

8

Хронометр

4

1/1/1

1

-

9

Секундомiр

2

1/1/1

1

1

10

Лупа

8

1/1/1

2

1

11

Фотоапарат цифровий

1

1/1/1

1

1

12

Готовальня

1

1/1/1

1

-

13

Рулетка стальна (5 м)

3

1/1/1

1

1

14

Електричний ліхтар із сухими елементами

8

1/1/1

2

1

15

Мегафон

2

1/1/1

1

-
Додаток 2
до Положення про пожежну безпеку
в Міністерстві оборони України
і Збройних Силах України
(пункт 14 розділу І)

ПРИПИС
про усунення порушень законодавства у сфері пожежної безпеки


Додаток 3
до Положення про пожежну безпеку
в Міністерстві оборони України
і Збройних Силах України
(пункт 14 розділу І)

АКТ
проведення планової (позапланової) перевірки щодо додержання військовою частиною законодавства у сфері пожежної безпекиДодаток 4
до Положення про пожежну безпеку
в Міністерстві оборони України
і Збройних Силах України
(пункт 14 розділу І)


Начальнику ________________________
                              (найменування територіального

__________________________________
          відділу, служби територіального відділу)

__________________________________
          (військове звання, прізвище та ініціали)

ДОПОВІДЬ
про пожежу, що сталася у військовій частині А0000
"____ " __________ 20___ року

1. Хто доповів про пожежу: ____________________________________________________

2. Час і дата доповіді: _________________________________________________________

3. Назва об’єкта пожежі: ______________________________________________________

4. Адреса об’єкта: ____________________________________________________________

5. Власник (відомство): _______________________________________________________

6. Керівник: _________________________________________________________________

7. Підпорядкованість: _________________________________________________________

8. Місце виникнення пожежі: __________________________________________________

9. Пожежу виявлено: _________________________________________________________

10. Ким виявлено пожежу: ____________________________________________________

11. Пожежу локалізовано: _____________________________________________________

12. Пожежу ліквідовано: ______________________________________________________

13. Пожежно-рятувальний підрозділ вибув на пожежу о: ___________________________

14. До гасіння пожежі залучались від Збройних Сил України:

пожежних автомобілів ______________, марка пожежних автомобілів_______________,

інженерна (інша) техніка та її марка _____________________________________________,

особового складу _____________чол.;

від підрозділів ДСНС України:

пожежних автомобілів ____________, марка пожежних автомобілів _________________,

інженерна (інша) техніка та її марка _____________________________________________,

особового складу ____________________ чол.

15. Керівник гасіння пожежі: __________________________________________________

16. Причина пожежі (ймовірна):________________________________________________

17. Пожежею знищено: _______________________________________________________
___________________________________________________________________________

18. Пожежею пошкоджено: ____________________________________________________
___________________________________________________________________________

19. Загинуло людей: __________________________________________________________

20. Отримали травми: ________________________________________________________

21. Врятовано:

людей _____________ чол., із них дітей______;

будівель _____________, споруд __________; техніки ____________ одиниць;

матеріальних цінностей _____________ (грн).

22. Прямі збитки від пожежі: __________________________________________________

23. Побічні збитки: __________________________________________________________

24. Хто проводив технічне розслідування причин та обставин виникнення пожежі:
___________________________________________________________________________

Командиp військової частини А0000

________________
     (військове звання)

____________
(підпис)

__________________
(прізвище та ініціали)

"___"___________20___ pоку.

Додаток 5
до Положення про пожежну безпеку
в Міністерстві оборони України
і Збройних Силах України
(пункт 14 розділу I)


Начальнику
_________________________________
            (найменування територіального

_________________________________
     відділу, служби територіального відділу)

_________________________________
       (військове звання, прізвище та ініціали)

ДОВІДКА
про виїзд пожежно-рятувального підрозділу військової частини А0000
на гасіння пожежі на ______________________________

1. Час і дата виїзду: ___________________________________________________________

2. Назва об’єкта: _____________________________________________________________

3. Адреса об’єкта: ____________________________________________________________

4. Власник (відомство): _______________________________________________________

5. Пожежу локалізовано: ______________________________________________________

6. Пожежу ліквідовано: _______________________________________________________

7. Пожежно-рятувальний підрозділ прибув у частину: _____________________________

8. До гасіння пожежі залучалися від Збройних Сил України:

пожежних автомобілів: ___, марка пожежного автомобіля __ від військової частини А0000;

особового складу: _____чол.;

інженерна (інша) техніка та її марка: ____________________________________________;

підрозділи ДСНС України: ____________________________________________________

9. Старший від військової частини: _____________________________________________

10. Врятовано:

а) людей ____ чол., із них дітей - ____;

б) будівель - ____, споруд - ____;

в) техніки - ____;

г) матеріальних цінностей - _____ (грн).

Командиp військової частини А0000

________________
     (військове звання)

____________
(підпис)

__________________
(прізвище та ініціали)

"___"___________20___ pоку.

Додаток 6
до Положення про пожежну безпеку
в Міністерстві оборони України
і Збройних Силах України
(пункт 14 розділу I)

АКТ
про пожежу


Додаток 7
до Положення про пожежну безпеку
в Міністерстві оборони України
і Збройних Силах України
(пункт 2 глави 7 розділу II)

НАРЯД-ДОПУСК
на виконання тимчасових вогневих робіт на об’єктах військової частиниДодаток 8
до Положення про пожежну безпеку
в Міністерстві оборони України
і Збройних Силах України
(пункт 1 розділу III)


ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник _________________________
                                (Відділу пожежної безпеки,

__________________________________
                          територіального відділу)

__________________________________
        (військове звання, прізвище та ініціали)

"___" ___________________ 20 ___ року

ПЛАН
роботи _______________________________________________
(територіального відділу, служби територіального відділу)
на _____________________ 2014 року
(місяць)

№ з/п

Найменування робіт

Строк виконання

Виконавець

Відмітка про виконання

1

2

3

4

5

1

2

Начальник територіального відділу (служби)

________________
     (військове звання)

____________
(підпис)

__________________
(прізвище та ініціали)

"___"___________20___ pоку.

Додаток 9
до Положення про пожежну безпеку
в Міністерстві оборони України
і Збройних Силах України
(пункт 2 глави 2 розділу IV)

КНИГА
обліку пожеж
________________________________________
(номер військової частини, найменування територіального відділу,
служби пожежної безпеки)

Розпочато: "___"____________20___р.
Закінчено: "___"____________20___р.

№ з/п

Дата та час виникнення пожежі

Номер військової частини (підпорядкованість)

Місце виникнення пожежі

Причина пожежі

Що згоріло

Прямі збитки (грн)

Сума всіх побічних збитків (грн)

Загинуло чоловік

Травмовано чоловік

Урятовано

Ким ліквідовано пожежу

Ким проведено розслідування

Висновок щодо пожежі, ужиті заходи до винуватця

по будівлі

по майну та техніці

людей

автотракторної та іншої техніки

матеріальних цінностей (грн)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

І півріччя
20___р.
ІІ півріччя
20___р.Додаток 10
до Положення про пожежну безпеку
в Міністерстві оборони України
і Збройних Силах України
(пункт 4 розділу V)

ЖУРНАЛ
реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки
_______________________________________________
(номер військової частини, найменування установи, навчального закладу)

Розпочато "___"____________20___р.
Закінчено "___"____________20___р.

№ з/п

Дата проведення

Вид інструктажу (вступний, первинний, цільовий, повторний, позаплановий)

Прізвище, ім’я та по батькові особи, яку інструктують

Посада (професія) особи, яку інструктують (для вступного інструктажу - найменування підрозділу, куди направляється особа)

Прізвище, ініціали, посада особи, яка інструктує

Підписи

Примітки

особи, яку інструктують

особи, яка інструктує

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2
Додаток 11
до Положення про пожежну безпеку
в Міністерстві оборони України
і Збройних Силах України
(пункт 5 розділу VI)

АКТ
перевірки діяльності служби


Додаток 12
до Положення про пожежну безпеку
в Міністерстві оборони України
і Збройних Силах України
(пункт 6 розділу VI)

АКТ
перевірки діяльності начальника служби пожежної безпеки військової частини А0000


Додаток 13
до Положення про пожежну безпеку
в Міністерстві оборони України
і Збройних Силах України
(пункт 1 розділу VII)

ПЛАН
пожежної безпеки військової частини А0000


Додаток 14
до Положення про пожежну безпеку
в Міністерстві оборони України
і Збройних Силах України
(пункт 1 розділу VII)

ПЛАН
пожежної безпеки гарнізону


Додаток 15
до Положення про пожежну безпеку
в Міністерстві оборони України
і Збройних Силах України
(пункт 9 розділу VII)

ПОЖЕЖНА ОБСЛУГАДодаток 16
до Положення про пожежну безпеку
в Міністерстві оборони України
і Збройних Силах України
(пункт 12 розділу VII)


Зразок

ЗАТВЕРДЖЕНО

Командир військової частини А0000
________________________________
  (військове звання, підпис, ініціали, прізвище)

"____"_____________20___р.

ПОГОДЖЕНО
Начальник служби пожежної безпеки ___________
територіального відділу пожежної безпеки
__________________________________________
         (військове звання, підпис, ініціали, прізвище)

"____"_____________20___р.


ПРОГРАМА
спеціальної підготовки особового складу позаштатного пожежно-рятувального підрозділу військової частини А0000

1. Організація спеціальної підготовки.

Навчання позаштатних пожежно-рятувальних підрозділів військових частин організовується і проводиться відповідно до вимог цієї Програми.

Основним завданням підготовки вважається набуття особовим складом позаштатного пожежно-рятувального підрозділу навичок у запобіганні пожежам під час несення служби у складі пожежного наряду та навчання особового складу способам гасіння пожеж.

Виконання цієї Програми здійснюється під час зборів із особовим складом позаштатних пожежно-рятувальних підрозділів на початку навчального року (після занять з бойової готовності).

Заняття з особовим складом позаштатних пожежно-рятувальних підрозділів проводить штатний (позаштатний) начальник служби пожежної безпеки військової частини в дні та години, визначені розкладом занять.

Особовий склад, заново призначений до складу позаштатного пожежно-рятувального підрозділу, зобов’язаний вивчити правила пожежної безпеки на об’єктах військової частини, обов’язки постового пожежного поста, заходи безпеки під час роботи на пожежах і навчитися працювати із закріпленими засобами пожежогасіння. У подальшому він проходить навчання в складі свого підрозділу.

Облік проведення занять зі спеціальної підготовки ведеться в журналі обліку занять. Після повного виконання Програми один раз на тиждень проводяться тренувальні заняття для вдосконалення навичок у запобіганні та гасінні пожеж, а також практичні роботи щодо здійснення нагляду за протипожежною технікою та обладнанням.

Підготовка позаштатних пожежно-рятувальних підрозділів перевіряється службами пожежної безпеки під час проведення перевірок пожежної безпеки військової частини.

2. Розрахунок годин із предметів навчання.

№ з/п

Предмети

Усього годин

1

Організація пожежної безпеки

4

2

Пожежно-профілактична підготовка

12

3

Пожежно-технічна підготовка

12

4

Тактико-спеціальна підготовка

12

Усього

40

Організація пожежної безпеки.

Завдання навчання:

знати організацію служби позаштатних пожежно-рятувальних підрозділів, порядок взаємодії з іншими пожежно-рятувальними підрозділами під час гасіння пожежі;

вміти нести службу в пожежному наряді.

Методичні вказівки.

Організацію пожежної безпеки у військовій частині слід розпочинати з вивчення інструкції про заходи пожежної безпеки на об’єктах військової частини. Основні питання тем відпрацьовуються практично, виходячи з реальних можливостей, із використанням наявної протипожежної техніки та обладнання.

Перелік тем і розрахунок годин

Номер теми

Найменування теми

Кількість годин

1

Несення служби позаштатними пожежно-рятувальними підрозділами

2

2

План пожежної безпеки військової частини

2

Усього

4

Тема 1. Несення служби позаштатними пожежно-рятувальними підрозділами

Призначення позаштатного пожежно-рятувального підрозділу. Технічне забезпечення. Склад та завдання пожежного наряду. Обов’язки осіб бойової обслуги на пожежних автомобілях (мотопомпах).

Тема 2. План пожежної безпеки військової частини

Вивчення загальної інструкції про заходи пожежної безпеки у військовій частині та інструкцій про заходи пожежної безпеки для об’єктів військової частини. Порядок взаємодії особового складу позаштатного пожежно-рятувального підрозділу з іншими підрозділами частини під час гасіння пожежі. Організація і несення пожежно-постової служби.

Пожежно-профілактична підготовка.

Завдання навчання:

знати основні заходи щодо запобігання пожежам у військовій частині;

вміти застосовувати отримані знання під час несення служби на пожежних постах.

Методичні вказівки:

протипожежні заходи під час експлуатації військових будівель та споруд, зберігання військового майна та техніки слід вивчати безпосередньо на об’єктах військової частини;

особливу увагу звертати на питання, які особовому складу пожежно-рятувального підрозділу доведеться вирішувати в практичній діяльності.

Перелік тем і розрахунок годин

Номер теми

Найменування теми

Кількість годин

1

Правила пожежної безпеки у військовій частині

2

2

Протипожежні заходи під час обладнання і експлуатації електроустановок

6

3

Протипожежні заходи під час експлуатації приладів опалення, проведення газоелектрозварювальних і інших вогневих робіт

4

Усього

12

Тема 1. Правила пожежної безпеки у військовій частині

Коротка характеристика пожежної безпеки об’єктів військової частини, речовин та матеріалів, які використовуються і зберігаються на об’єктах. Вимоги пожежної безпеки до території військової частини, будівель (споруд) різного призначення.

Порядок проведення огляду пожежної безпеки пожежонебезпечних приміщень перед їх закриттям у кінці робочого дня.

Тема 2. Протипожежні заходи під час обладнання і експлуатації електроустановок

Коротка характеристика пожежної небезпеки електричних мереж, світильників, апаратів захисту, електродвигунів. Протипожежні заходи під час їх експлуатації.

Тема 3. Протипожежні заходи під час експлуатації приладів опалення, проведення газоелектрозварювальних та інших вогневих робіт

Короткі відомості про будову постійних та тимчасових печей і їх постійну пожежонебезпеку. Правила пожежної безпеки під час проведення газоелектрозварювальних, газорізальних та паяльних робіт.

Пожежно-технічна підготовка.

Завдання навчання:

знати системи протипожежного захисту, які є у військовій частині;

вміти використовувати закріплену протипожежну техніку, інвентар та обладнання під час роботи на пожежі.

Методичні вказівки:

вивчення пожежно-технічного озброєння проводити практично, використовуючи наявну протипожежну техніку, обладнання та інвентар. Поряд з цим слід використовувати плакати, макети та інші наочні посібники;

вивчення цього предмета пов’язувати з питанням тактико-спеціальної підготовки.

Заняття з пожежно-технічного озброєння, якого немає у військовій частині, не плануються і не проводяться.

Перелік тем і розрахунок годин

Номер теми

Найменування теми

Кількість годин

1

Ручний пожежний інструмент

1

2

Вогнегасники

4

3

Пожежні стволи, рукави, з’єднувальні рукавні головки та приладдя

1

4

Протипожежне водопостачання

2

5

Пожежні автомобілі (мотопомпи)

3

6

Способи захисту органів дихання в умовах задимлення

1

Усього

12

Тема 1. Ручний пожежний інструмент

Призначення, порядок використання та експлуатації первинних засобів пожежогасіння (багрів, сокир, лопат).

Тема 2. Вогнегасники

Призначення, тактико-технічні характеристики, будова і порядок експлуатації вуглекислотних та порошкових вогнегасників. Практична робота з вогнегасниками щодо гасіння горючих рідин у відкритій металевій ємності.

Тема 3. Пожежні стволи, рукави, з’єднувальні рукавні головки та приладдя

Призначення і будова. Робота з пожежними рукавами та стволами. Експлуатація пожежних рукавів та стволів. Генератори пінні та робота з ними.

Тема 4. Протипожежне водопостачання

Природні та штучні вододжерела. Пожежні гідранти, водоймища, колонки. Внутрішні пожежні крани. Використання їх для гасіння пожеж. Порядок експлуатації їх у літній та зимовий періоди. Утеплення пожежних водоймищ та гідрантів.

Тема 5. Пожежні автомобілі (мотопомпи)

Призначення, тактико-технічні характеристики пожежних автомобілів (мотопомп). Порядок експлуатації пожежних автомобілів (мотопомп) та робота на них. Можливі несправності та способи їх усунення. Тренування бойової обслуги щодо встановлення пожежного автомобіля (мотопомпи) на вододжерело, бойове розгортання, подання води та піни. Заходи безпеки під час роботи на пожежних автомобілях (мотопомпах).

Тема 6. Способи захисту органів дихання в умовах задимлення

Способи захисту органів дихання. Захист органів дихання за допомогою підручних засобів.

Тактико-спеціальна підготовка.

Завдання навчання:

знати основні способи гасіння пожеж;

вміти діяти в складі пожежного наряду, під час гасіння пожежі, рятування людей і евакуації майна з будівлі (споруди), що горить.

Методичні вказівки:

основні теми тактико-спеціальної підготовки слід відпрацьовувати практично на об’єктах військової частини;

на кожне заняття з вирішенням пожежно-тактичних завдань слід складати план-конспект, який визначає обставини імітації пожежі й приблизне рішення щодо розв’язок.

Перелік тем і розрахунок годин

Номер теми

Найменування теми

Кількість годин

1

Способи припинення горіння і вогнегасні засоби

2

2

Основи організації гасіння пожеж

4

3

Заходи безпеки

2

4

Рішення пожежно-тактичних завдань

4

Усього

12

Тема 1. Способи припинення горіння і вогнегасні засоби

Загальні поняття про процес горіння. Способи та прийоми припинення горіння. Вогнегасні засоби.

Тема 2. Основи організації гасіння пожеж

Дії пожежного наряду за сигналом пожежної тривоги. Проведення розвідки пожежі. Оцінка обставин за зовнішніми ознаками та результатами розвідки. Вибір вихідних позицій для ствольника. Способи виявлення потайних осередків горіння. Порядок випуску диму. Рятування людей і самоpятування.

Тема 3. Заходи безпеки

Заходи безпеки для особового складу пожежних підрозділів.

Заходи безпеки під час роботи та занять із пожежно-технічним озброєнням. Заходи безпеки під час гасіння пожеж.

Тема 4. Вирішення пожежно-тактичних завдань

Відпрацювання особовим складом практичних дій, спрямованих на гасіння умовних пожеж на об’єктах військової частини.

3. Нормативи зі спеціальної підготовки для особового складу позаштатних пожежних підрозділів.

Норматив № 1. Збір позаштатного пожежно-рятувального підрозділу і прибуття його до місця пожежі на відстані.

Особовий склад позаштатного пожежно-рятувального підрозділу перебуває в розташуванні частини і виконує свої службові обов’язки. Після отримання сигналу пожежної тривоги прибуває до місця пожежі із закріпленими за ним засобами пожежогасіння та готує їх до бойових дій із гасіння пожежі:

Відстань до місця пожежі

Оцінка за виконання вправи

відмінно

добре

задовільно

250 м

2 хв.

2 хв. 30 с

3 хв.

500 м

3 хв. 30 с

4 хв.

4 хв. 30 с

750 м

5 хв.

5 хв. 30 с

6 хв.

Помилка, яка знижує оцінку на один бал: підрозділ прибув у складі менше ніж 50 % особового складу.

Помилка, яка визначає оцінку "незадовільно": підрозділ прибув до місця пожежі без основних, закріплених за ним, засобів пожежогасіння.

Норматив № 2. Бойове розгортання від пожежної мотопомпи з поданням одного ствола "А" на відстань.

Мотопомпа знаходиться на відстані 5 м від пожежної водойми. Двигун мотопомпи не працює. Встановити мотопомпу на пожежну водойму з приєднанням двох всмоктувальних рукавів та сітки. Провести забір води та подати її з одного ствола "А".

Час відраховується з моменту подання команди до появи води зі ствола. Бойова обслуга: командир відділення, моторист, три пожежники.

Відстань, на яку подається ствол "А"

Оцінка за виконання вправи

відмінно

добре

задовільно

50 м

1 хв. 20 с

1 хв. 35 с

1 хв. 50 с

80 м

1 хв. 35 с

1 хв. 40 с

1 хв. 45 с

100 м

1 хв. 40 с

1 хв. 50 с

2 хв. 00 с

Помилки, які знижують оцінку на один бал:

забір води проведено без всмоктувальної сітки;

воду від насоса подано, але головки рукавної лінії не з’єднано.

Помилки, які визначають оцінку "незадовільно":

рукавну лінію прокладено, але воду не подано;

у результаті різкого підвищення тиску порвано рукавну лінію;

у з’єднувальних головках відсутні ущільнювальні прокладки.

Норматив № 3. Встановлення пожежної колонки на гідрант з прокладенням рукавної лінії і подання води на відстань.

Пожежні колонка, рукави, ствол та крюк для відкривання кришки колодязя укладено на відстані 3 м від гідранта. Колодязь гідранта закритий кришкою, стояк - ковпачком. Необхідно встановити пожежну колонку на стояк гідранта, прокласти рукавну лінію, приєднати ствол та подати воду.

Час відраховується з моменту подання команди до появи води зі ствола. Норматив виконують два пожежники.

Відстань, на яку подається ствол

Оцінка за виконання вправи

відмінно

добре

задовільно

40 м

50 с

55 с

60 с

60 м

1 хв.

1 хв. 20 с

1 хв. 25 с

80 м

1 хв. 10 с

1 хв. 25 с

1 хв. 30 с

Помилка, яка знижує оцінку на один бал:

колонку до кінця не завернуто, що призвело до витікання води.

Помилки, які визначають оцінку "незадовільно":

у з’єднувальних головках рукавів відсутні гумові ущільнювальні прокладки;

пожежна колонка - несправна;

у результаті різкого підвищення тиску розірвано рукавну лінію.

Начальник служби пожежної безпеки
військової частини А0000

________________________________
  (військове звання, підпис, ініціали, прізвище)

Додаток 17
до Положення про пожежну безпеку
в Міністерстві оборони України
і Збройних Силах України
(пункт 4 глави 3 розділу VIII)

НАГЛЯДОВА СПРАВА
________________________
(номер військової частини)

1. У наглядовій справі зберігаються:

1) загальні відомості про військову частину;

2) копія повідомлення про проведення планової перевірки та копія повідомлення про вручення поштового відправлення (у разі надіслання повідомлення рекомендованим листом);

3) приписи за результатами планових та позапланових перевірок, копії документів, що підтверджують факт поштового відправлення припису, та копія повідомлення про вручення поштового відправлення (у разі надіслання повідомлення рекомендованим листом);

4) акти перевірок військової частини, копії документів, що підтверджують факт поштового відправлення Акта перевірки, та копія повідомлення про вручення поштового відправлення (у разі надіслання повідомлення рекомендованим листом);

5) копії матеріалів про виявлення порушень правил пожежної безпеки, що створюють загрозу виникнення пожежі або перешкоджають її гасінню та евакуації людей на об’єктах Міністерства оборони України і Збройних Сил України, направлені до ДСНС України;

6) подання командуванню військової частини з питань забезпечення (виконання вимог) пожежної безпеки;

7) копії актів приймання в експлуатацію автоматичних систем протипожежного захисту (у тому числі після капітального ремонту), систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій (у разі їх установлення);

8) копії наказів, розпоряджень командування військової частини з питань забезпечення пожежної безпеки;

9) інші матеріали, що стосуються забезпечення пожежної безпеки.

2. Кожній наглядовій справі присвоюється відповідний номер.

3. На обкладинці справи вказуються її номер, номер військової частини та місцезнаходження.Додаток 18
до Положення про пожежну безпеку
в Міністерстві оборони України
і Збройних Силах України
(пункт 4 глави 3 розділу VIII)

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ
про об’єкти військової частини, які потрібно відобразити в Наглядовій справі

1. Номер військової частини та підпорядкованість, її місцезнаходження
___________________________________________________________________________.

2. Форма власності __________________________________________________________.

3. Прізвище, ім’я та по батькові (телефон):

керівника __________________________________________________________________,

посадової особи, що відповідає за пожежну безпеку _______________________________.

4. Поверховість _____________________________________________________________.

5. Ступінь вогнестійкості _____________________________________________________.

6. Перелік розташованих будівель та споруд _____________________________________
___________________________________________________________________________.

7. Перелік орендарів _________________________________________________________
__________________________________________________________________________.

8. Категорія вибухопожежної небезпеки ________________________________________.

9. Наявність потенційно небезпечних об’єктів, об’єктів підвищеної небезпеки (група)
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.

10. Кількість осіб, які працюють на об’єкті, _______________________,

у тому числі:

1) посадових осіб ______;

2) осіб, задіяних на роботах з підвищеною небезпекою, __________;

3) осіб, які пройшли навчання правилам з питань пожежної безпеки,
__________________________________________________________________________.

11. Наявність засобів телефонного зв’язку, номер __________________.

12. Ужиті заходи щодо усунення недоліків:

1) притягнуто до відповідальності посадових осіб_________________________________
___________________________________________________________________________;

2) зупинено судом експлуатацію: будівель _____; споруд _____; приміщень ___________;
дільниць електромережі _________________.

13. Наявність пожежно-рятувальних підрозділів, добровільної пожежної дружини:
___________________________________________________________________________:

1) кількість членів добровільної пожежної дружини ________________________________
(із них застраховано ________________);

2) кількість пожежних автомобілів ___, у тому числі несправних _____;

3) кількість гусеничних пожежних машин ____, у тому числі несправних ____;

4) кількість пожежних мотопомп ______________, у тому числі несправних ___________.

14. Наявність пожежно-технічної комісії: _________________________.

15. Наявність протипожежного водопостачання:

1) пожежних гідрантів _____, із них відповідно несправних _______, водоймищ ________,
із них необладнаних __________________;

2) необхідно побудувати пожежних гідрантів _________, водоймищ _________________;

3) внутрішніх пожежних кран-комплектів усього ____, із них несправних ______________,
неукомплектованих _____________;

4) кількість будівель, в яких необхідно влаштування внутрішнього протипожежного
водопроводу, ______________________________.

16. Відомості про пожежі та їх наслідки, надзвичайні ситуації:

кількість ________, загинуло людей _______, матеріальні збитки __________.

17. Відомості щодо окремо розміщеної будівлі, споруди, а в житлових будівлях - щодо під’їздів:

№ з/п

Основні характеристики будівлі, споруди

Вимагається згідно з нормами та правилами пожежної безпеки

У наявності

Технічний стан

Наявність сертифіката

1

2

3

4

5

6

1

Автоматичне пожежогасіння:
водяне
пінне
газове
порошкове
аерозольне

2

Найменування приладу управління автоматичними установками пожежогасіння

3

Наявність протипожежних дренчерних завіс

4

Наявність установок пожежогасіння, які працюють в автономному режимі

5

Автоматична пожежна сигналізація:
адресна,
неадресна

6

Найменування приймально-контрольного приладу

7

Виведення на пульт централізованого пожежного спостереження

8

Наявність системи протидимного захисту

9

Наявність внутрішнього протипожежного водопроводу

10

Наявність блискавкозахисту

11

Вогнезахист конструкцій:
дерев’яних конструкцій
металевих конструкцій


кабельних проходок (тунелів)

12

Протипожежні перешкоди:
стіни
перегородки
перекриття
двері
ворота
люки
завіси (екрани)
клапани
вікна

13

Первинні засоби пожежогасіння (кількість, марка):
вуглекислотні
порошкові
водяні
водо-пінні
пожежні щити
Додаток 19
до Положення про пожежну безпеку
в Міністерстві оборони України
і Збройних Силах України
(пункт 4 глави 3 розділу VIII)

ЖУРНАЛ
обліку наглядових справ

№ з/п

Номер наглядової справи

Номер військової частини

Підпорядкованість

Належність об’єкта до відповідного ступеня ризику

Дати планових та позапланових перевірок

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10Кількість об’єктів із:

високим ступенем прийнятного ризику __________________________________________

середнім ступенем прийнятного ризику __________________________________________

незначним ступенем прийнятного ризику ________________________________________

__________
Примітки:


У разі належності об’єкта до високого ступеня прийнятного ризику, що знаходиться на стадії будівництва, через дріб ставиться позначка "Б".
У графах 6 і далі планові перевірки відмічаються у чисельнику з позначкою "П" та зазначенням дати, позапланові перевірки відмічаються у знаменнику з позначкою "ПЗ" та зазначенням дати.
Додаток 20
до Положення про пожежну безпеку
в Міністерстві оборони України
і Збройних Силах України
(пункт 2 розділу IХ)

КНИГА
обліку погодження проектів стандартів, норм, правил, нормативних документів та іншої документації щодо пожежної безпеки

Розпочато: "___" ____________20___р.
Закінчено: "_____" __________20___р.

№ з/п

Дата погодження проекту

Відповідальний за погодження

Розробник проекту

Шифр, склад проекту, стадія проектування

Замовник проекту

Результати погодження проекту

1

2

3

4

5

6

7


Додаток 21
до Положення про пожежну безпеку
в Міністерстві оборони України
і Збройних Силах України
(пункт 2 розділу IХ)

КНИГА ОБЛІКУ
перевірок пожежної безпеки військових частин і пожежно-профілактичної роботи
________________________________________
(найменування територіального відділу, служби пожежної безпеки)

Розпочато: "___" ___________20___р.
Закінчено: "_____" __________20___р

Розділи книги

1. Облік штатних пожежно-рятувальних підрозділів.

2. Облік перевірених військових частин.

3. Облік наявності систем пожежної сигналізації, автоматичних систем пожежогасіння, джерел водопостачання та блискавкозахисних пристроїв у перевірених військових частинах.

4. Облік заборонених небезпечних у протипожежному відношенні об’єктів військових частин.

5. Облік пожежно-профілактичної роботи.

6. Облік масово-роз’яснювальної роботи та навчальних зборів.

7. Облік перевірок діяльності начальників служб пожежної безпеки.

1. Облік штатних пожежно-рятувальних підрозділів

№ з/п

Найменування та номери пожежно-рятувального підрозділу

Військова частина (гарнізон), при яких утримується пожежно-рятувальний підрозділ

Номер штату підрозділу

Особовий склад

Військове звання, прізвище, ім’я та по батькові начальників пожежно-рятувального підрозділу

Пожежна техніка та рік початку експлуатації

військовослужбовці

працівники

1

2

3

4

5

6

7

8

2. Облік перевірених військових частин

№ з/п

Найменування військових частин, підпорядкованість

Дата перевірки, хто перевіряв, його реєстраційний номер

Оцінка стану пожежної безпеки

Об’єкти, де грубо порушені правила пожежної безпеки

Проведено пожежнотактичні навчання

Проведено заняття, інструктажі

Установлений строк для представлення доповіді

Відмітка про представлення доповіді

Примітки

1

2

3

4

5

6

7

8

9

103. Облік наявності систем пожежної сигналізації, автоматичних систем пожежогасіння, джерел водопостачання та блискавкозахисних пристроїв у перевірених військових частинах

№ з/п

Найменування

Дата перевірки

Відомості про протипожежне водозабезпечення

Системи пожежної сигналізації

Автоматичні системи пожежогасіння

Обладнано блискавкозахисними пристроями об’єктів

Відомості про нештатний пожежно-рятувальний підрозділ

потреба

наявність

потреба

наявність

потреба

наявність

потреба

наявність

чисельність

закріплена техніка

боєготовність

пожежні водойми

пожежні гідранти

пожежні водойми

пожежні гідранти

будівля штабу

сховища, склади

виробництва

будівля штабу

сховища, склади

виробництва

справно

зіпсовано

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21


__________
Примітки:


1. У графі 3 указати дати початку та закінчення перевірки пожежної безпеки військової частини.
2. На кожну військову частину відводиться 1/2 - 1 сторінка.

4. Облік заборонених небезпечних у протипожежному відношенні об’єктів військових частин

№ з/п

Номер військової частини

Який об’єкт заборонено, реєстраційний номер, дата заборони

Хто заборонив експлуатацію об’єкта

Номер, дата рішення на початок експлуатації об’єкта

Примітки

1

2

3

4

5

6

5. Облік пожежно-профілактичної роботи за _____________ 20___ року

№ з/п

Хто проводив перевірку

Усього перевірено військових частин

Результати перевірок

кількість військових частин, які отримали оцінку "незадовільно"

кількість об’єктів, де грубо порушені правила пожежної безпеки

кількість представлених доповідей вищому командуванню

кількість осіб, притягнутих до відповідальності

витрачено днів

1

2

3

4

5

6

7

8

6. Облік масово-роз’яснювальної роботи та навчальних зборів

№ з/п

Дата проведення заходів, хто проводив

Місце проведення заходів

Вид та короткий зміст заходів, що проводяться

Кількість присутніх

1

2

3

4

5


7. Облік перевірок діяльності начальників служб пожежної безпеки

№ з/п

Дата проведення перевірки, хто проводив

Військове звання, прізвище та ініціали начальника служби пожежної безпеки

З якого часу на посаді, за який період перевірявся

Оцінка службової діяльності

1

2

3

4

5

Додаток 22
до Положення про пожежну безпеку
в Міністерстві оборони України
і Збройних Силах України
(пункт 3 розділу IХ)

ЖУРНАЛ
пожежно-профілактичної роботи військової частини (гарнізону)
_________________________________
(номер військової частини (гарнізону))

Розпочато: "___" ___________20___р.
Закінчено: "_____" __________20___р

№ з/п

Дата проведення перевірки

Найменування об’єкта

Запропоновані заходи

Строки виконання

Підпис відповідального виконавця

Підпис перевіряючого

Відмітка про виконання

1

2

3

4

5

6

7

8
Додаток 23
до Положення про пожежну безпеку
в Міністерстві оборони України
і Збройних Силах України
(пункт 3 розділу Х)

ПЕРЕЛІК
протипожежної техніки, пожежно-технічного оснащення та вогнегасних засобів, які знаходяться на постачанні Міністерства оборони України і Збройних Сил України

№ з/п

Найменування

Строк експлуатації

Хто постачає

1

2

3

4

Пожежні автомобілі, гусеничні пожежні машини і мотопомпи пожежні

1

Пожежні автомобілі (усіх марок і типів)

Згідно з визначеними нормами напрацювання

Центральне автомобільне управління Збройних Сил України
Озброєння Збройних Сил України

2

Гусеничні пожежні машини (усіх марок і типів)

Згідно з визначеним міжремонтним ресурсом

Центральне бронетанкове управління Збройних Сил України
Озброєння Збройних Сил України

3

Спеціальне обладнання на пожежні автомобілі (усіх марок і типів)

10 років

Головне квартирно-експлуатаційне управління Збройних Сил України

4

Спеціальне обладнання на гусеничні пожежні машини (усіх марок і типів)

10 років

Головне квартирно-експлуатаційне управління Збройних Сил України

5

Мотопомпи пожежні причіпні (усіх типів)

1500 мот/год або 18 років

Головне квартирно-експлуатаційне управління Збройних Сил України

6

Мотопомпи пожежні переносні (усіх типів)

1500 мот/год або 10 років

Головне квартирно-експлуатаційне управління Збройних Сил України

7

Возик до мотопомп пожежних переносних (усіх типів)

До зношення

Головне квартирно-експлуатаційне управління Збройних Сил України

Вогнегасники

1

Вогнегасники (усіх типів), запасні частини до них

За результатами випробовування

Головне квартирно-експлуатаційне управління Збройних Сил України

2

Батареї ручного й автоматичного пожежогасіння (усіх типів)

За результатами випробовування

Головне квартирно-експлуатаційне управління Збройних Сил України

Вогнегасні засоби

1

Піноутворювач (усіх видів)

До витрати

Головне квартирно-експлуатаційне управління Збройних Сил України

2

Змочувачі

До витрати

Головне квартирно-експлуатаційне управління Збройних Сил України

3

Вуглекислота технічна, обезводнена (для зарядки вогнегасників)

До витрати

Закуповується військовою частиною

4

Порошки вогнегасні всіх типів (для зарядки вогнегасників)

До витрати

Закуповується військовою частиною

5

Покривала з негорючих тканин

До зношення

Головне квартирно-експлуатаційне управління Збройних Сил України

Зарядні станції

1

Зарядні станції вогнегасників всіх типів

Згідно з паспортом заводу-виробника

Головне квартирно-експлуатаційне управління Збройних Сил України

Водо-пінне обладнання

1

Стволи ручні пожежні (усіх типів)

До зношення

Головне квартирно-експлуатаційне управління Збройних Сил України

2

Стволи лафетні (усіх типів)

До зношення

Головне квартирно-експлуатаційне управління Збройних Сил України

3

Стволи повітряно-пінні (усіх типів)

До зношення

Головне квартирно-експлуатаційне управління Збройних Сил України

4

Генератори піни (усіх типів)

До зношення

Головне квартирно-експлуатаційне управління Збройних Сил України

5

Пінозмішувачі переносні (усіх типів)

До витрати

Головне квартирно-експлуатаційне управління Збройних Сил України

6

Гідроелеватор

До зношення

Головне квартирно-експлуатаційне управління Збройних Сил України

7

Колонки пожежні

До зношення

Головне квартирно-експлуатаційне управління Збройних Сил України

Пожежні рукави, з’єднувальні рукавні головки і приладдя

1

Водозбірник рукавний ВР-125

До зношення

Головне квартирно-експлуатаційне управління Збройних Сил України

2

Головки рукавні з’єднувальні

До зношення

Головне квартирно-експлуатаційне управління Збройних Сил України

3

Головки цапкові (муфтові) з’єднувальні

До зношення

Головне квартирно-експлуатаційне управління Збройних Сил України

4

Головки перехідні з’єднувальні

До зношення

Головне квартирно-експлуатаційне управління Збройних Сил України

5

Головки з’єднувальні до всмоктувальних рукавів

До зношення

Головне квартирно-експлуатаційне управління Збройних Сил України

6

Головки заглушки

До зношення

Головне квартирно-експлуатаційне управління Збройних Сил України

7

Ключі для головок всмоктувальних рукавів

До зношення

Головне квартирно-експлуатаційне управління Збройних Сил України

8

Кільця гумові до пожежної з’єднувальної арматури

До зношення

Головне квартирно-експлуатаційне управління Збройних Сил України

9

Рукави напірні (усіх типів)

За результатами випробовування

Головне квартирно-експлуатаційне управління Збройних Сил України

10

Рукави всмоктувальні

За результатами випробовування

Головне квартирно-експлуатаційне управління Збройних Сил України

11

Розгалуження рукавні (усіх типів)

До зношення

Головне квартирно-експлуатаційне управління Збройних Сил України

12

Затримки рукавні

До зношення

Виготовляється військовою частиною

13

Затискачі для напірних пожежних рукавів

До зношення

Виготовляється військовою частиною

Драбини ручні пожежні

1

Драбини триколінні висувні металеві

За результатами випробовування

Головне квартирно-експлуатаційне управління Збройних Сил України

2

Драбини-штурмовки (усіх типів)

За результатами випробовування

Головне квартирно-експлуатаційне управління Збройних Сил України

3

Драбини-палки (усіх типів)

За результатами випробовування

Головне квартирно-експлуатаційне управління Збройних Сил України

Спорядження, апарати захисту і зв’язку

1

Карабіни пожежні

За результатами випробовування

Головне квартирно-експлуатаційне управління Збройних Сил України

2

Кобури для поясних пожежних сокир

До зношення

Головне квартирно-експлуатаційне управління Збройних Сил України

3

Апарати на стисненому повітрі

10 років або за результатами випробовування

Головне квартирно-експлуатаційне управління Збройних Сил України

4

Сокири пожежні

10 років

Головне квартирно- експлуатаційне управління Збройних Сил України

5

Електричні ліхтарі індивідуальні

До зношення

Головне квартирно-експлуатаційне управління Збройних Сил України

6

Електричні ліхтарі групові

До зношення

Головне квартирно-експлуатаційне управління Збройних Сил України

7

Радіостанції автомобільні УКХ-діапазону

7 років

Головне управління зв’язку та інформаційних систем Генерального штабу Збройних Сил України

8

Пояс пожежника

За результатами випробовування

Центральне управління речового забезпечення Тилу Збройних Сил України

9

Каска пожежника

До зношення

Центральне управління речового забезпечення Тилу Збройних Сил України

10

Пристрій для заряджання балонів апаратів захисту органів дихання і зору

Згідно з паспортом заводу-виробника

Головне квартирно-експлуатаційне управління Збройних Сил України

11

Зарядний пристрій для заряджання акумуляторних батарей радіостанцій

Згідно з паспортом заводу-виробника

Головне управління зв’язку та інформаційних систем Генерального штабу України

Інструмент і засоби механізації

1

Багри цільнометалеві

18 років

Закуповується військовою частиною

2

Бочки для води металеві

До зношення

Закуповується військовою частиною

3

Відра пожежні

До зношення

Закуповується військовою частиною

4

Відра металеві

До зношення

Закуповується військовою частиною

5

Мотузки рятівні

За результатами випробовування

Закуповується військовою частиною

6

Ломи пожежні

18 років

Закуповується військовою частиною

7

Лопати штикові

До зношення

Закуповується військовою частиною

8

Ножиці для різання електропроводів

5 років

Закуповується військовою частиною

9

Ножиці гідравлічні

10 років

Головне квартирно-експлуатаційне управління Збройних Сил України

10

Домкрат рейковий

10 років

Головне квартирно-експлуатаційне управління Збройних Сил України

11

Лебідка важільна

10 років

Головне квартирно-експлуатаційне управління Збройних Сил України

12

Пилки-ножівки по дереву

10 років

Закуповується військовою частиною

13

Пили поперечні дворучні

10 років

Закуповується військовою частиною

14

Пили моторні

1700 мот/год або 10 років

Закуповується військовою частиною

15

Гак для відкривання кришок гідрантів

До зносу

Виготовляється військовою частиною

16

Верстат для нав’язування з’єднувальних голівок на рукави

До зносу

Виготовляється військовою частиною

17

Сокири пожежні великі

До зносу

Закуповується військовою частиною

__________
Примітка:


Стан пожежного, аварійно-рятувального обладнання, майна і спецагрегатів, устаткування і спорядження, що вийшли з ладу і не підлягають ремонту та відновленню, визначається за результатами випробовування чи за висновками комісії.
Додаток 24
до Положення про пожежну безпеку
в Міністерстві оборони України
і Збройних Силах України
(пункт 4 розділу Х)

НОРМА
первинних засобів пожежогасіння для будівель і споруд військових частин (на які не розповсюджуються загальнодержавні норми)

№ з/п

Найменування будівель і споруд

Гранично захищена площа (м-2)

Водяні, водо-пінні вогнегасники ємністю 5-10 л

Вогнегасники вуглекислотні, ємність

Порошкові вогнегасники, ємність

2 л

5 л

2 л

5-6 л

10 л

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Сховища (склади) боєприпасів, вибухових речовин і порохів

200

2++
2++


2

Сховища (склади) матеріальних частин ракетного, артилерійського і мінометного озброєння, стрілецької зброї і боєприпасів

400

2++


2++

4+

2++

1+

3

Сховища (склади) приладів озброєння

300


2++

1++
4

Сховища (склади) загального призначення

300

2++


2+

4++

2++

1+

5

Сховища (склади), в яких зберігаються негорючі матеріали

600

1++


2+

4++

2++

1+

6

Майданчики відкритого зберігання боєприпасів

На майданчик

1++
2++

1+

7

В укритті ніша для боєприпасів

На приміщення


1++


2+

1++


8

В укритті агрегата

На приміщення


1++

1+


1++


9

В укритті ніша централізованої заправки

На приміщення

1++


1+


1++


10

Знаряджувальні цехи (майстерні) і лабораторії із застосуванням порохів і вибухових речовин

100

1++2++

1++


11

Кімната службового діловодства, зберігання документів

На кожне приміщення


1++


2+

1+


12

Майданчики відкритого зберігання озброєння

500

1++
1++

1++

13

Майданчики відкритого зберігання пального в тарі

На групу

2++
2++

1++

14

Майданчики відкритого зберігання пиломатеріалів, круглого лісу, дерев’яної тари

500

1++
1++


15

Ангари

200

1+++2+

1+++


16

Відкриті стоянки літаків (вертольотів)

На літак (вертоліт)

1+++


1++


1++

1+

17

Відкриті стоянки бронетанкової техніки

На 10 одиниць

1+++

1+

18

Заправочні майданчики

На майданчик

2++


1++


2++

1++

19

Заправочні колонки централізованої заправки пальним

На колонку

1++


1+


2+

1++

20

Штаби, казарми, гуртожитки, навчальні приміщення

400

1++2+

1++


21

Кімнати секретного діловодства (зберігання матеріальних носіїв секретної інформації), режимні приміщення

На кожне приміщення


1+

1++
22

Приміщення телеграфних, телефонних станцій (комутаторів)

100


1++


2+

1++


23

Зали передавачів, радіостанцій, ПЕОМ

100


2+

1++
24

Вартові приміщення, контрольно-перепускні пункти

На приміщення

2++
2++

1+

25

Намети

500

1++2+

1+++


26

Малі табірні намети

На 8 наметів

1++
1++


27

Намети великі типу УСБ-41

На 2 намети

1++
1++


28

Намети госпітальні

На намет

1++
1++


29

Намети великі для проведення регламентних робіт бойової техніки

На намет

1++
1++


30

Генераторні, електрощитові, вентиляційні приміщення спеціальних фортифікаційних споруд (пунктів управління) (далі - СФС)

20


4+

2++
31

Машинні приміщення ліфтів, агрегатні СФС

На приміщення


4+

2++
32

Трансформаторні, перетворюючі підстанції СФС

20


4+

2++
33

Дизельні, дизель-генераторні СФС

На 1 агрегат


2+

1+

2+

1++

1+

34

Компресорні СФС

На приміщення


4+

2++

4+

2++


35

Апаратні зали СФС

50


4+

2++

4+

2++


36

Приміщення холодильних центрів СФС

100


2+

1++

2+

1+


37

Розпаковувальні СФС

200

2++

2+

38

Приміщення акумуляторних батарей СФС

50


2+

1++

2+

1+


39

Насосні легкозаймистих та горючих речовин СФС

20

2+4+

2++


40

Приміщення СФС для зберігання балонів зі стисненими та зрідженими газами

200

2++

2+

41

Приміщення автоматизованих систем керування, обчислювальних центрів, зали електронно-обчислювальних машин СФС

50


1+++ (на 3 ПЕОМ)

1+

2+

1++


42

Комори запасного обладнання, лабораторії контрольно-вимірювальних приладів СФС

200

1+

4+

2++

1+

43

Зливно-наливні пристрої СФС для легкозаймистих та горючих речовин

200

1+4+

2++

1+

44

Сховища СФС для зберігання легкозаймистих та горючих речовин

На комплект

1++


45

Сховища СФС для зберігання хімічних реактивів

100

1+4+

2++

1+

46

Приміщення СФС для зберігання твердих горючих матеріалів

200

1+4+

2++

1+

47

Командно-диспетчерські пункти СФС

200

1+4+

2++

1+

48

Приміщення чергових змін СФС

На приміщення


2+

1++

2+

1++


49

Комори запасного обладнання, лабораторії контрольно-вимірювальних приладів СФС

На приміщення

1+2+

1++


50

Приміщення кухонь, їдалень СФС

200

1+2+

1++


__________
Примітки:


1. Знаком "++" визначені рекомендовані для оснащення об’єктів вогнегасники, знаком "+" - вогнегасники, застосування яких допускається за відсутності рекомендованих, і знаком "+++" - вогнегасники, застосування яких обов’язкове, або як додаток до рекомендованих, або застосування яких допускається.
2. Потреба у вогнегасниках, позначених знаками "++", "+", приймається тільки за однією з граф: 4 - 9.
3. Окремі будівлі і споруди з площею підлоги, меншою передбаченої нормами, забезпечуються вогнегасниками за найменшим вимірником, але не менше одного на приміщення.
4. Необхідну кількість первинних засобів пожежогасіння визначають окремо для кожного поверху та приміщення, а також для поверхів відкритих установок. Кількість вогнегасників у вартових приміщеннях і контрольно-перепускних пунктах може бути збільшена до 4 - 8 штук з метою використання їх добовим нарядом і складом варти для гасіння пожеж.
5. Вогнегасники слід встановлювати у легкодоступних та помітних місцях (коридорах, біля входів або виходів з приміщень), а також у пожежонебезпечних місцях, де найбільш вірогідна поява осередків пожежі. При цьому необхідно забезпечити їх захист від попадання прямих сонячних променів та безпосередньої (без загороджувальних  щитків) дії опалювальних та нагрівальних приладів. Взимку вогнегасники, які знаходяться на відкритому повітрі, переносяться у найближчі приміщення, які опалюються, їх місцезнаходження позначається спеціальними покажчиками.
6. На стоянках літаків (вертольотів) додатково встановлюються рухомі вуглекислотні (ВВК-80) чи порошкові (ВП-100) вогнегасники з розрахунку два на ескадрилью, один вогнегасник (ВП-100 чи ВПП-100) на авіаційну ТЕЧ, причіпний вуглекислотний вогнегасник ВВК-400 виділяється один на авіаційний полк, окрему ескадрилью.
7. Влітку біля всіх дерев’яних споруд, штабелів з майном установлюються бочки з водою і відрами з розрахунку: по одній бочці на 50 м-2 площі забудови майданчика з майном, але не менше двох на споруду чи штабель. Бочки для зберігання води повинні мати місткість не менше 0,2 м-3.
Бочки для зберігання води з метою пожежогасіння відповідно до ГОСТ 12.4.009-83 "ССБТ. Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание" повинні мати місткість не менше ніж 0,2 м-3 і мають бути укомплектовані пожежним відром місткістю не менше ніж 0,008 м-3.
8. Щити (стенди) з пожежним інвентарем розташовуються з розрахунку обслуговування одним щитом групи будівель (споруд) у радіусі 200 м, для парків з технікою і сховищ з майном - 100 м. До комплекту засобів пожежогасіння, які розміщуються на ньому, потрібно включати: вогнегасники - 3 штуки, ящик з піском - 1 штука, покривало з негорючого теплоізоляційного матеріалу або повсті 2 х 2 м - 1 штука, гаки - 3 штуки, лопати - 2 штуки, ломи - 2 штуки, сокири - 2 штуки.
На пожежних щитах (стендах) повинні розміщуватися ті первинні засоби гасіння пожежі, які можуть застосовуватися в даному приміщенні, споруді, установці.
Пожежні щити (стенди) та засоби пожежогасіння повинні бути пофарбовані у відповідні кольори згідно з ГОСТ 12.4.026-76 "ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности".
На пожежних щитах (стендах) необхідно вказувати їх порядкові номери та номер телефону (порядок) для виклику пожежно-рятувальних підрозділів.
Порядковий номер пожежного щита вказують після літерного індексу "ПЩ".
Пожежні щити (стенди) повинні забезпечувати:
захист вогнегасників від попадання прямих сонячних променів, а також захист знімних комплектуючих виробів від використання сторонніми особами не за призначенням (для щитів та стендів, установлюваних поза приміщеннями);
зручність та оперативність зняття (витягання) закріплених на щиті (стенді) комплектуючих виробів.
9. Ящики для піску повинні мати місткість 0,5, 1,0 або 3,0 м-3 і бути укомплектовані совковою лопатою.
Вмістилища для піску, які є елементом конструкції пожежного стенда, повинні мати місткість не менше ніж 0,1 м-3. Конструкція ящика (вмістилища) повинна забезпечувати зручність діставання піску та виключати попадання сміття й атмосферних опадів.
10. Біля входу на технічну територію влаштовуються пожежно-інвентарні пункти. У пожежно-інвентарному пункті повинно бути не менше: вогнегасників - 10 штук, ломів - 10 штук, відер - 15 штук, сокир - 15 штук, лопат - 15 штук, багрів - 10 штук.
Додаток 25
до Положення про пожежну безпеку
в Міністерстві оборони України
і Збройних Силах України
(пункт 9 розділу Х)

НОРМА
майна для особового складу пожежно-рятувальних підрозділів

№ з/п

Найменування предметів

Кому належить і яка кількість

Хто постачає

1

2

3

4

1

Спецодяг для штатних пожежно-рятувальних підрозділів Збройних Сил України*

За кількістю особового складу

Центральне управління речового забезпечення Збройних Сил України Тилу Збройних Сил України

2

Шолом стальний та бронежилет**

За кількістю особового складу

Так само

3

Ліхтар електричний індивідуальний

Два на кожний пожежний автомобіль

Головне квартирно-експлуатаційне управління Збройних Сил України

4

Ліхтар електричний груповий

Два на підрозділ

Так само

5

Ножиці для різання електропроводів

Одні на підрозділ

Закуповуються військовою частиною

6

Мегафон

Один на підрозділ

Закуповуються військовою частиною

7

Пломбіратор

Один на підрозділ

Закуповуються військовою частиною

8

Секундомір

Два на підрозділ

Центральне ракетно-артилерійське управління Збройних Сил України Озброєння Збройних Сил України

9

Радіостанція автомобільна УКХ-діапазону

Згідно з установленими нормами

Головне управління зв’язку та інформаційних систем Генерального штабу Збройних Сил України

10

Апарат на стисненому повітрі

Згідно з установленими нормами

Головне квартирно-експлуатаційне управління Збройних Сил України

11

Домкрат рейковий

Один на підрозділ

Так само

12

Лебідка важільна

Одна на підрозділ

Так само

13

Ножиці гідравлічні

Одні на підрозділ

Так само

14

Рукав рятувальний

Один на підрозділ

Так само

__________
* Забезпечення спецодягом військовослужбовців штатних пожежно-рятувальних підрозділів Збройних Сил України (інвентарним майном) здійснюється за нормою № 54, визначеною постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2004 року № 1444 "Про речове забезпечення військовослужбовців Збройних Сил та інших військових формувань у мирний час" (зі змінами).
** Для особового складу пожежно-рятувальних підрозділів арсеналів, баз, складів зберігання ракет, авіаційних засобів ураження, артилерійських та інженерних боєприпасів.

__________
Примітка.


Особовий склад штатних пожежних підрозділів, які мають на озброєнні один пожежний автомобіль, та особовий склад позаштатних пожежно-рятувальних підрозділів, що мають на озброєнні пожежні автомобілі, забезпечуються спорядженням відповідно до пунктів 1, 3 - 14 цієї норми.вгору