Документ z1532-13, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 11.01.2018, підстава - v0981874-17

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЕНЕРГЕТИКИ

ПОСТАНОВА

15.08.2013  № 1110


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
5 вересня 2013 р.
за № 1532/24064

{Постанова втратила чинність на підставі Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 981 від 27.07.2017}

Про затвердження Положення про порядок подання, визначення та затвердження економічних коефіцієнтів нормативних технологічних витрат електроенергії

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії,
що здійснює державне регулювання у сфері енергетики
№ 117 від 13.02.2014
Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання
у сферах енергетики та комунальних послуг
№ 1199 від 02.04.2015}

Відповідно до Закону України "Про електроенергетику" та Указу Президента України від 23 листопада 2011 року № 1059 "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики" Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Положення про порядок подання, визначення та затвердження економічних коефіцієнтів нормативних технологічних витрат електроенергії (додається).

2. Управлінню інвестиційної політики та технічного розвитку в установленому порядку забезпечити подання цієї постанови на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Ця постанова набирає чинності з 01 січня 2014 року.

Голова Комісії

С. Тітенко

Т.в.о. Голови Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

Голова Антимонопольного комітету України

Заступник Міністра енергетики
та вугільної промисловості УкраїниО.Ю. Потімков

В.П. Цушко


С. Чех
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Національної комісії,
що здійснює державне
регулювання у сфері енергетики
15.08.2013  № 1110


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
5 вересня 2013 р.
за № 1532/24064

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок подання, визначення та затвердження економічних коефіцієнтів нормативних технологічних витрат електроенергії

І. Загальні положення

1.1. Це Положення, розроблене відповідно до Закону України "Про електроенергетику", Закону України "Про природні монополії", Указу Президента України від 23 листопада 2011 року № 1059 "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики", Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами, затверджених постановою Національної комісії з питань регулювання електроенергетики України від 13 червня 1996 року № 15, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 26 липня 1996 року за № 408/1433, Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за регульованим тарифом, затверджених постановою Національної комісії з питань регулювання електроенергетики України від 13 червня 1996 № 15/1, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 08 серпня 1996 року за № 433/1458, визначає методологію розрахунку економічних коефіцієнтів нормативних технологічних витрат електричної енергії та стимулювання заходів щодо їх скорочення.

1.2. Дія цього Положення поширюється на суб’єктів господарювання, що здійснюють діяльність з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами та постачання електричної енергії за регульованим тарифом на закріпленій території на підставі відповідних ліцензій (далі - енергопостачальники).

1.3. У цьому Положенні терміни вживаються в таких значеннях:

базовий рік - рік, що передує року, для якого розробляється нормативна характеристика технологічних витрат електроенергії в електричних мережах енергопостачальника та за який використовується структура балансу електроенергії як прогнозна на поточний рік;

величина коригування нормативного значення технологічних витрат електроенергії - різниця між нормативними значеннями технологічних витрат електроенергії, розрахованими за структурою балансу електроенергії в розрахунковому періоді та у відповідному періоді базового року;

допоміжний економічний коефіцієнт нормативних технологічних витрат електроенергії (далі - ДЕКНТВЕ) - відносна величина, розрахована у встановленому цим Положенням порядку;

економічний баланс електроенергії - техніко-економічні показники, які застосовуються для визначення вартості відшкодування нормативних значень технологічних витрат електроенергії споживачами та суміжними суб’єктами господарювання, що здійснюють діяльність з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами на підставі відповідної ліцензії у межах території здійснення енергопостачальником ліцензованої діяльності з постачання електричної енергії за регульованим тарифом (далі - електропередавальна організація), при розрахунках енергопостачальників з оптовим ринком електроенергії;

економічний коефіцієнт нормативних технологічних витрат електроенергії (далі - ЕКНТВЕ) - відносна величина, розрахована у встановленому цим Положенням порядку;

звітне значення технологічних витрат електроенергії в електричних мережах (далі - ЗЗТВЕ) - обсяг електроенергії, що визначається різницею між обсягом надходжень і обсягом віддач електроенергії, які визначені за показниками розрахункових засобів обліку електроенергії;

{Абзац сьомий пункту 1.3 розділу I із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1199 від 02.04.2015}

звітний місяць - відрізок часу з першого до останнього числа календарного місяця, за даними якого здійснюються розрахунки щодо коригування вартості нормативних значень технологічних витрат електроенергії;

небаланс - різниця між звітним та нормативним значеннями технологічних витрат електроенергії, що виникають під час її передачі споживачам та (або) іншим енергопостачальникам;

нормативна характеристика технологічних витрат електроенергії в електричних мережах (далі - НХТВЕ) - постійна для розрахункового періоду характеристика електричної мережі за схемою нормального режиму у вигляді аналітичної залежності технічних розрахункових втрат в елементах електричних мереж від режимних факторів або у вигляді значень еквівалентних групових опорів чи опорів багатоелементних ліній та трансформаторів кожного ступеня напруги чи розрахункових схем електричних мереж кожного ступеня напруги та технічних даних елементів цих мереж;

нормативні значення технологічних витрат електроенергії (далі - НЗТВЕ) - складова ЗЗТВЕ, що дорівнює сумі значень технічних розрахункових втрат в елементах електричних мереж, нормативних витрат електроенергії на власні потреби підстанцій і розподільних пунктів та плавлення ожеледі;

{Абзац одинадцятий пункту 1.3 розділу I із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1199 від 02.04.2015}

обсяг безвтратної (на i-му ступені напруги) віддачі електроенергії - обсяг електроенергії, відданий енергопостачальником на межі балансової належності електричних мереж i-го ступеня напруги суміжним енергопостачальникам та споживачам, що перебувають на території здійснення ліцензованої діяльності енергопостачальника, без її передачі власними лініями електропередачі і-го ступеня напруги;

обсяг віддачі електроенергії - обсяг електроенергії, що відпущений енергопостачальником на межах балансової належності електричних мереж суміжним енергопостачальникам і споживачам, що перебувають на території здійснення ліцензованої діяльності енергопостачальника;

обсяг втратної (на і-му ступені напруги) віддачі електроенергії - обсяг віддачі електроенергії енергопостачальником електричними мережами і-го ступеня напруги в електричні мережі і-го ступеня напруги суміжним енергопостачальникам та споживачам;

обсяг надходження електроенергії - обсяг електроенергії, отриманий енергопостачальником на межах балансової належності від генеруючих джерел, електроенергії суміжних енергопостачальників і підстанцій споживачів електроенергії;

обсяг надходження електроенергії на 1 клас напруги для розрахунку ДЕКНТВЕ - обсяг електроенергії, який складається із суми значень: обсягу надходження електроенергії в мережі 2 класу напруги, віддачі електроенергії споживачам 1 класу, що розташовані на території здійснення ліцензованої діяльності енергопостачальника, обсягу віддачі електроенергії суміжним енергопостачальникам на 1 класі напруги та обсягу НЗТВЕ в мережах 1 класу напруги;

обсяг надходження електроенергії на 2 клас напруги для розрахунку ДЕКНТВЕ - обсяг електроенергії, який складається із суми значень: обсягу віддачі електроенергії споживачам 2 класу, що розташовані на території здійснення ліцензованої діяльності енергопостачальника, обсягу віддачі електроенергії суміжним енергопостачальним організаціям на 2 класі напруги, обсягу небалансу та обсягу НЗТВЕ в мережах 2 класу напруги;

обсяг сальдованого надходження електроенергії на 1 клас напруги - обсяг електроенергії, що складається із суми значень: обсягу сальдованого надходження електроенергії на 2 клас напруги, віддачі електроенергії на 1 класі напруги споживачам 1 класу, які розташовані на території здійснення ліцензованої діяльності даного енергопостачальника, та обсягу НЗТВЕ на 1 класі напруги;

обсяг сальдованого надходження електроенергії на 2 клас напруги - обсяг електроенергії, що складається із суми значень: обсягу віддачі електроенергії на 2 класі напруги споживачам 2 класу, обсягу небалансу електроенергії та обсягу НЗТВЕ на 2 класі напруги;

прогнозний період - фіксований відрізок часу, на який здійснюється розрахунок та затверджуються відповідні показники;

протокол затвердження НХТВЕ - документ та додатки до нього, оформлені відповідно до вимог галузевих нормативних документів паливно-енергетичного комплексу України з нормування технологічних витрат електроенергії в електричних мережах енергопостачальників та енергопередавальних організацій, яким вводиться в дію нормативна характеристика технологічних витрат електроенергії в електричних мережах енергопостачальника, електропередавальної організації;

показник ефективності технологічних витрат електроенергії - показник стимулюючого регулювання, який затверджується постановою НКРЕ;

{Пункт 1.3 розділу I доповнено новим абзацом двадцять другим згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики № 117 від 13.02.2014}

регуляторний період - період часу між двома послідовними переглядами параметрів регулювання, що мають довготерміновий строк дії, який становить 5 років, за винятком першого регуляторного періоду (перехідний період), який триватиме 3 роки;

{Пункт 1.3 розділу I доповнено новим абзацом двадцять третім згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики № 117 від 13.02.2014}

розрахунковий період - календарний відрізок часу (місяць, квартал, рік), для якого складається структура балансу електроенергії;

структура балансу електроенергії - складена відповідним чином форма звітності енергопостачальника за розрахунковий період, у якій зазначаються сумарні і з розбивкою по кожному ступеню напруги значення обсягів надходжень, віддач, трансформацій електроенергії, її звітні та нормативні витрати, а також витрати електроенергії на власні потреби підстанцій;

суміжні енергопостачальники - енергопостачальники, що мають спільну межу розмежування території здійснення ліцензійної діяльності з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами;

технологічні витрати електроенергії в електричних мережах - обсяги електроенергії, що витрачаються на фізичний процес її передачі, розподілу та постачання, який складається із суми витрат електроенергії в елементах електричних мереж, витрат електроенергії на власні потреби підстанцій та витрат електроенергії на плавлення ожеледі;

частка НЗТВЕ - обсяг нормативних технологічних витрат електроенергії, визначений за розрахунковий період на і-му класі напруги, що спричинений обсягом віддачі електроенергії споживачам або суміжному енергопостачальнику і є частиною НЗТВЕ в мережах енергопостачальника на і-му класі напруги.

1.4. ДЕКНТВЕ застосовується при здійсненні взаємних розрахунків між енергопостачальниками для визначення частки НЗТВЕ.

1.5. ЕКНТВЕ затверджується НКРЕ з урахуванням НЗТВЕ власної місцевої електромережі, а також часток НЗТВЕ електромереж споживачів, суміжних енергопостачальників та електропередавальних організацій, які використовуються енергопостачальником під час передачі електроенергії до споживачів.

ЕКНТВЕ використовується енергопостачальником для формування роздрібних тарифів споживачам, з якими укладено договір про постачання електричної енергії, а також для визначення обсягів відшкодування суб’єктами господарювання, що здійснюють діяльність з постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом на підставі відповідної ліцензії, часток НЗТВЕ в мережах енергопостачальника.

1.6. ЕКНТВЕ затверджується НКРЕ з урахуванням НЗТВЕ власної місцевої електромережі та показників ефективності технологічних витрат, а також часток НЗТВЕ електромереж споживачів, суміжних енергопостачальників та електропередавальних організацій, які використовуються енергопостачальником під час передачі електроенергії до споживачів.

На перший квартал першого року регуляторного періоду НЗТВЕ розраховується на підставі НХТВЕ та схем нормального режиму роботи електричних мереж року, що передує базовому.

У випадку, коли значення ЕКНТВЕ, розраховані на перший рік другого регуляторного періоду відповідно до вимог розділу II цього Положення, будуть перевищувати значення ЕКНТВЕ, затверджені НКРЕ для останнього року першого регуляторного періоду з урахуванням застосування показника ефективності технологічних витрат електричної енергії, НХТВЕ енергопостачальника та схема нормального режиму електричних мереж, за якими здійснюється розрахунок ЕКНТВЕ для другого регуляторного періоду, приймаються такими, як для першого регуляторного періоду, з урахуванням показників ефективності технологічних витрат електричної енергії за перший регуляторний період, крім випадків, зазначених в абзацах другому - четвертому пункту 7.1 розділу VІІ цього Положення.

{Абзац третій пункту 1.6 розділу I із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1199 від 02.04.2015}

{Пункт 1.6 розділу I в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики № 117 від 13.02.2014}

1.7. Взаємне відшкодування нормативних технологічних витрат електричної енергії енергопостачальниками та урахування в обсягах закупівлі електроенергії у оптового постачальника електричної енергії часток НЗТВЕ, спричинених перетіканням електроенергії між суміжними енергопостачальниками, здійснюються відповідно до рішень НКРЕ.

1.8. Структура балансу електроенергії енергопостачальників та електропередавальних організацій має бути складена відповідно до меж балансової належності їх електричних мереж.

1.9. Величина коригування нормативного значення технологічних витрат електроенергії розраховується щомісяця.

{Розділ I доповнено новим пунктом згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1199 від 02.04.2015}

II. Розрахунок та затвердження ЕКНТВЕ та ДЕКНТВЕ на прогнозний період

2.1. Щороку енергопостачальники не пізніше 01 березня подають до НКРЕ документи, необхідні для затвердження ДЕКНТВЕ і ЕКНТВЕ, згідно з переліком, визначеним пунктом 2.9 цього розділу.

Енергопостачальники, якими прийнято рішення щодо впровадження стимулюючого регулювання, не пізніше 01 листопада року, що передує року, в якому буде впроваджуватись стимулююче регулювання, надають НКРЕ економічний баланс на перший квартал першого року регуляторного періоду.

{Пункт 2.1 розілу II доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики № 117 від 13.02.2014}

{Пункт 2.1 розілу II із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1199 від 02.04.2015}

2.2. ДЕКНТВЕ і ЕКНТВЕ на прогнозні періоди розраховуються за даними розрахункових періодів базового року.

НХТВЕ та структура балансу електроенергії за розрахункові періоди базового року для визначення ДЕКНТВЕ і ЕКНТВЕ та розрахунку коригування у розрахункових періодах поточного року (II, III і IV квартали поточного року) та I кварталі наступного року використовуються з 01 квітня поточного року до 31 березня наступного року.

{Абзац другий пункту 2.2 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1199 від 02.04.2015}

Стосовно базового року, за який використовується структура балансу електроенергії та проводяться необхідні розрахунки складових структури балансу електроенергії, використання НХТВЕ зміщується на один квартал.

При розрахунку показників на I квартал року, наступного за поточним, використовуються НХТВЕ та НЗТВЕ, розраховані за даними структури балансу електроенергії базового року.

2.3. НКРЕ розглядає надані енергопостачальником матеріали в строк, що не перевищує 15 робочих днів з дня їх отримання, а також готує необхідні документи щодо затвердження ДЕКНТВЕ та ЕКНТВЕ до розгляду на засіданні НКРЕ, що проводиться у формі відкритого слухання.

Рішення про затвердження ЕКНТВЕ та у разі необхідності ДЕКНТВЕ оформлюються постановами НКРЕ.

2.4. Для енергопостачальників, щодо яких НКРЕ прийнято рішення про відшкодування часток НЗТВЕ, розрахунок ЕКНТВЕ здійснюється після отримання всієї необхідної інформації від суміжних енергопостачальників.

2.5. Інформацію про прийняте рішення щодо затвердження ДЕКНТВЕ і ЕКНТВЕ НКРЕ доводить енергопостачальнику не пізніше 20 числа місяця, що передує прогнозному періоду.

2.6. ДЕКНТВЕ і ЕКНТВЕ вводяться в дію з першого числа відповідного місяця або кварталу.

2.7. Для суб’єктів господарської діяльності, які вперше отримують ліцензію на постачання електричної енергії за регульованим тарифом, ДЕКНТВЕ і ЕКНТВЕ вводяться в дію з дати, визначеної у відповідному рішенні НКРЕ.

2.8. Для підготовки матеріалів для розрахунку ЕКНТВЕ та ДЕКНТВЕ енергопостачальник повинен надавати достовірну та повну інформацію згідно з вимогами цього розділу.

2.9. Для підтвердження та здійснення розрахунків ДЕКНТВЕ та ЕКНТВЕ за даними базового року енергопостачальники подають до НКРЕ такі документи:

протокол затвердження НХТВЕ в електричних мережах енергопостачальника;

протоколи затвердження НХТВЕ в електричних мережах усіх електропередавальних організацій, що здійснюють свою діяльність на території здійснення ліцензованої діяльності енергопостачальника;

акти приймання-передавання електричної енергії енергопостачальника з суб’єктами господарювання, що здійснюють оптове постачання електричної енергії, суміжними енергопостачальниками, щодо яких здійснюється (або має здійснюватись) відшкодування НЗТВЕ в електричних мережах, за розрахункові періоди базового року;

економічний баланс електроенергії енергопостачальника (додаток 1) за розрахункові періоди базового року (щокварталу та в цілому за рік) в електронному вигляді та на паперовому носії, підписаний керівником енергопостачальника;

форми звітності № 2-НКРЕ (місячна) "Звітні дані про обсяги передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами та нормативні технологічні витрати електроенергії за І-ІІ класами напруги" за місяці, квартали базового року і базовий рік в цілому;

копії договорів, у яких визначено порядок взаємного відшкодування НЗТВЕ із суміжними енергопостачальниками, і договорів про передачу електроенергії з електропередавальними організаціями;

1Б-ТВЕ "Структура балансу електроенергії та технологічних витрат електроенергії (ТВЕ) на передачу по електричних мережах" за місяці, квартали базового року і базовий рік у цілому на паперовому носії та в електронному вигляді;

інші документи, необхідні для підтвердження даних економічного балансу електроенергії та для відшкодування НЗТВЕ.

2.10. НКРЕ у разі потреби може вимагати від енергопостачальника та електропередавальної організації додаткові дані для підтвердження наданих розрахунків.

2.11. Матеріали для затвердження ЕКНТВЕ та ДЕКНТВЕ подаються енергопостачальником в одній папці з твердою палітуркою, на якій зазначено його найменування, опис документів.

III. Розподіл на класи напруги обсягів віддачі електроенергії суміжним енергопостачальникам

3.1. Залежно від рівня напруги обсяги віддачі електричної енергії поділяються на два класи:

1) до 1 класу напруги належать обсяги:

втратної віддачі електроенергії на ступенях напруги 150, 110, 35, 27 кВ;

безвтратної віддачі електроенергії на ступенях напруги 35, 27, 10, 6(3) кВ;

2) до 2 класу напруги належать обсяги:

втратної віддачі електроенергії на ступенях напруги 10, 6(3), 0,38 кВ;

безвтратної віддачі електроенергії на ступені напруги 0,38 кВ.

3.2. Обсяги віддачі електроенергії суміжному енергопостачальнику за розрахунковий період на і-му класі напруги визначають як суму значень обсягів втратної і безвтратної віддачі електроенергії, що віднесена згідно з пунктом 3.1 цього розділу до відповідного класу напруги.

IV. Розрахунок коефіцієнтів нормативних технологічних витрат електричної енергії

4.1. Розрахунок ДЕКНТВЕ для класів напруги за розрахунковий період (рік, квартал) здійснюється таким чином:

1) ДЕКНТВЕ для 1 класу напруги (КD1) визначають за формулою

(1)

де

ΔЕ1

-

НЗТВЕ на 1 класі напруги, визначене за формулою (6), тис. кВт•год. У разі застосування стимулюючого регулювання для енергопостачальників НЗТВЕ визначається за формулою (7), тис. кВт•год;


ЕD1

-

обсяг надходження електроенергії в мережу на 1 класі напруги, визначений за формулою (18), тис. кВт•год;

2) ДЕКНТВЕ 2 класу напруги визначають за формулою

(2)

де

ΔЕ2

-

НЗТВЕ на 2 класі напруги, визначене за формулою (9), тис. кВт•год, У разі застосування стимулюючого регулювання для енергопостачальників НЗТВЕ визначається за формулою (10), тис. кВт•год;


ЕD2

-

обсяг надходження електроенергії в мережу на 2 класі напруги, визначений за формулою (17), тис. кВт•год.

4.2. Розрахунок ЕКНТВЕ для класів напруги за розрахунковий період (рік, квартал) здійснюється таким чином:

1) ЕКНТВЕ 1 класу напруги (К1) визначають за формулою

(3)

де

ΔЕ1(E)

-

частка НЗТВЕ в мережах 1 класу напруги енергопостачальника, що припадає на обсяг віддачі електроенергії споживачам даного енергопостачальника, визначена за формулою (15), тис. кВт•год;


ΣΔЕ1k(Е)

-

сума часток НЗТВЕ в мережах 1 класу напруги суміжних енергопостачальників, які відшкодовуються споживачами даного енергопостачальника, тис. кВт•год (частка визначається суміжними енергопостачальниками за формулою (13));


Е1(E)

-

обсяг сальдованого надходження електроенергії на 1 клас напруги, визначений за формулою (20), тис. кВт•год;

2) ЕКНТВЕ 2 класу напруги (К2) визначають за формулою

(4)

де

ΔЕ2(E)

-

частка НЗТВЕ в мережах 2 класу напруги енергопостачальника, що припадає на обсяг віддачі електроенергії споживачам даного енергопостачальника, визначений за формулою (14), тис. кВт•год;


ΣΔЕ2k(Е)

-

сума часток НЗТВЕ в мережах 2 класу суміжних енергопостачальників, які відшкодовуються споживачами даного енергопостачальника, тис.кВт•год (частка визначається кожним суміжним енергопостачальником за формулою (12));


Е2(E)

-

обсяг сальдованого надходження електроенергії на 2 клас напруги, визначений за формулою (19), тис. кВт•год.

4.3. Розрахунок ЕКНТВЕ для енергопостачальника, який не відшкодовує суміжним енергопостачальникам частку НЗТВЕ.

У разі неприйняття рішення про відшкодування часток НЗТВЕ енергопостачальнику суміжними енергопостачальниками ЕКНТВЕ для такого енергопостачальника розраховується за формулами (3) і (4) з урахуванням, що значення ΣΔЕ1k(Е) та ΣΔЕ2k(Е) дорівнюють нулю.

V. Розрахунок складових економічного балансу

5.1. Розрахунок НЗТВЕ на 1 і 2 класах напруги місцевих (локальних) електромереж енергопостачальника здійснюється таким чином:

1) НЗТВЕ 1 і 2 класів напруги за розрахункові періоди базового року визначають на підставі протоколу затвердження НХТВЕ, а за розрахункові періоди поточного року (для виконання розрахунків щодо врахування вартості скоригованої величини НЗТВЕ у роздрібних тарифах для споживачів) - на підставі даних форми звітності 1Б-ТВЕ "Структура балансу електроенергії та технологічних витрат електроенергії (ТВЕ) на передачу по електричних мережах".

У разі застосування стимулюючого регулювання до енергопостачальників НЗТВЕ визначаються на підставі їх НХТВЕ та схем нормального режиму електричних мереж, за якими здійснювалися розрахунки цих НХТВЕ;

{Абзац другий підпункту 1 пункту 5.1 розділу V із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики № 117 від 13.02.2014}

2) НЗТВЕ на і-их ступенях напруги електричних мереж енергопостачальника ΔЕі визначаються як сума НЗТВЕ на і-их ступенях напруги власних електричних мереж, часток НЗТВЕ на і-их ступенях напруги технологічних мереж споживачів та НЗТВЕ на і-их ступенях напруги електричних мереж n-их електропередавальних організацій:

(5)

де

ΔEВЛі

-

НЗТВЕ на і-му ступені напруги власних електричних мереж енергопостачальника (і = 150, 110, 35, 27, 10, 6(3), 0,38 кВ), тис. кВт•год;


ΔEТМСі

-

сума значень часток технічних розрахункових втрат електроенергії на і-му ступені напруги технологічних мереж споживачів, що використовуються енергопостачальником для передачі електроенергії іншим споживачам, які згідно з двосторонніми договорами відносяться на баланс енергопостачальника (і = 150, 110, 35, 27, 10, 6(3), 0,38 кВ), тис. кВт•год;


ΔEПin

-

НЗТВЕ на і-му ступені напруги електричних мереж n-ї електропередавальної організації (і = 150, 110, 35, 27, 10, 6(3), 0,38 кВ), тис. кВт•год;

3) до НЗТВЕ 1 класу напруги за розрахунковий період ΔЕ1 відносяться НЗТВЕ на ступенях напруги 150, 110, 35 і 27 кВ:

(6)

де

ΔЕВЛ1

-

НЗТВЕ на 1 класі напруги власних електричних мереж енергопостачальника, тис. кВт•год;


ΔЕТМС1

-

сума значень часток технічних розрахункових втрат електроенергії на 1 класі напруги технологічних мереж споживачів, що використовуються енергопостачальником для передачі електроенергії іншим споживачам, які згідно з двосторонніми договорами відносяться на баланс енергопостачальника, тис. кВт•год;


ΔЕП1n

-

НЗТВЕ на 1 класі напруги електричних мереж n-ї електропередавальної організації, тис. кВт•год;

{Підпункт 3 пункту 5.1 розділу V в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики № 117 від 13.02.2014}

4) у разі застосування стимулюючого регулювання для енергопостачальників ΔЕ1 розраховується таким чином:

(7)

де

-

показник ефективності технологічних витрат електричної енергії, параметр регулювання, що має довготерміновий строк дії, який встановлюється НКРЕ на регуляторний період на 1 класі напруги, %;


m

-

порядковий номер року в регуляторному періоді.

При застосуванні з другого регуляторного періоду НХТВЕ та схем нормального режиму роботи електричних мереж, які використовувалися для визначення ЕКНТВЕ у першому регуляторному періоді, відповідно до абзацу третього пункту 1.6 розділу І цього Порядку ΔЕ1 розраховується таким чином:

(8)

де

-

показник ефективності технологічних витрат електричної енергії, параметр регулювання, що має довготерміновий строк дії, який встановлювався НКРЕ на перший регуляторний період на 1 класі напруги, %;

{Підпункт 4 пункту 5.1 розділу V в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики № 117 від 13.02.2014}

5) до НЗТВЕ 2 класу напруги за розрахунковий період ΔЕ2 відносяться НЗТВЕ на ступенях напруги 10, 6(3) і 0,38 кВ:

(9)

де

ΔЕВЛ2

-

НЗТВЕ на 2 класі напруги власних електричних мереж енергопостачальника, тис. кВт•год;


ΔЕТМС2

-

сума значень часток технічних розрахункових втрат електроенергії на 2 класі напруги технологічних мереж споживачів, що використовуються енергопостачальником для передачі електроенергії іншим споживачам, які згідно з двосторонніми договорами відносяться на баланс енергопостачальника, тис. кВт•год;


ΔЕП2n

-

НЗТВЕ на 2 класі напруги електричних мереж n-ї електропередавальної організації, тис. кВт•год;

{Підпункт 5 пункту 5.1 розділу V в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики № 117 від 13.02.2014}

6) у разі застосування стимулюючого регулювання для енергопостачальників ΔЕ2 розраховується таким чином:

(10)

де

ПЕ-2mве

-

показник ефективності технологічних витрат електричної енергії, параметр регулювання, що має довготерміновий строк дії, який встановлюється НКРЕ на регуляторний період на 2 класі напруги, %.

При застосуванні з другого регуляторного періоду НХТВЕ та схеми нормального режиму, які використовувалися для визначення ЕКНТВЕ у першому регуляторному періоді, відповідно до третього абзацу пункту 1.6 розділу І цього Порядку ΔЕ2 розраховується таким чином:

(11)

де

ПЕ-2mве1

-

показник ефективності технологічних витрат електричної енергії, параметр регулювання, що має довготерміновий строк дії, який встановлювався НКРЕ на перший регуляторний період на 2 класі напруги, %;

{Підпункт 6 пункту 5.1 розділу V в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики № 117 від 13.02.2014}

{Підпункт 7 пункту 5.1 розділу V виключено на підставі Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики № 117 від 13.02.2014}

7) частки НЗТВЕ в мережах 2 (ΔЕ2(і)) та 1 (ΔЕ1(і)) класів напруги енергопостачальника, що припадають на обсяг віддачі електроенергії в мережі і-го суміжного енергопостачальника, визначають за формулами:

(12)

(13)

де

К1D, К2D

-

ДЕКНТВЕ на 1 та 2 класах напруги, визначені за формулами (1) і (2) відповідно;


ЕСум1і, ЕСум2і

-

обсяги віддачі електроенергії і-му суміжному енергопостачальнику на 1 і 2 класах напруги, визначені за формулами (27) і (28) відповідно, тис. кВт•год;

8) частки НЗТВЕ в мережах 2 (ΔЕ2(Е)) та 1 (ΔЕ1(Е)) класів напруги енергопостачальника, що припадають на обсяг віддачі електроенергії споживачам даного енергопостачальника, визначають у тис. кВт•год за формулами:

(14)

(15)

5.2. Значення небалансу електроенергії (ΔЕНеб) визначається за формулою

ΔЕНеб=ΔЕЗВ-ΔЕ1-ΔЕ2,

(16)

де

ΔЕЗВ

-

сума ЗЗТВЕ в електричних мережах енергопостачальника та електропередавальних організацій, тис. кВт•год.

{Абзац третій пункту 5.2 розділу V в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1199 від 02.04.2015}

При від’ємному значенні небалансу його значення дорівнює 0.

5.3. Розрахунок обсягів надходжень електроенергії на класи напруги для розрахунку ДЕКНТВЕ здійснюється таким чином:

1) обсяг надходження електроенергії в мережу на 2 класі напруги Е2D визначають за формулою

(17)

де

-

сумарний обсяг віддачі електроенергії всім суміжним енергопостачальникам на 2 класі напруги, визначений за формулою (24), тис. кВт•год;

2) обсяг надходження електроенергії в мережу на 1 класі напруги Е1D визначають за формулою:

(18)

де

ЕмаліТЕЦ,ГЕС

-

обсяг віддачі електроенергії, яка постачається за нерегульованим тарифом споживачам 2 класу виробниками - малими ТЕЦ, ГЕС, що приєднані до мереж енергопостачальника на 2 класі й оплачують передачу електроенергії та вартість нормативних технологічних витрат електричної енергії відповідно до постанови НКРЕ від 28 вересня 2000 року № 1038 "Щодо оплати транспортування електричної енергії власного виробництва", тис. кВт•год;


-

обсяг віддачі електроенергії всім суміжним енергопостачальникам на 1 класі напруги, визначений за формулою (23), тис. кВт•год.

5.4. Розрахунок обсягів сальдованих надходжень електроенергії на класи напруги для розрахунку ЕКНТВЕ:

1) обсяг сальдованого надходження електроенергії на 2 класі напруги (Е(E)2) визначають за формулою

Е(E)2С2+ΔЕНеб+ΔЕ2(E)+ΣΔЕ2k(E),

(19)

де

ΔЕНеб

-

значення небалансу в мережах енергопостачальника, визначене за формулою (16), тис. кВт•год;


ΔЕ2(E)

-

частка НЗТВЕ в мережах 2 класу напруги енергопостачальника, що припадає на обсяг віддачі електроенергії споживачам, визначена за формулою (14), тис. кВт•год;


ΣΔЕ2k(E)

-

сума часток НЗТВЕ в мережах 2 класу напруги суміжних енергопостачальників, які відшкодовуються споживачами даного енергопостачальника та припадають на обсяги віддачі електроенергії з мереж суміжних енергопостачальників у мережі даного енергопостачальника, тис. кВт•год (частка визначається кожним суміжним енергопостачальником за формулою (12));


ЕС2

-

обсяг віддачі електроенергії споживачам 2 класу напруги;

2) обсяг сальдованого надходження електроенергії на 1 клас напруги (Е1(E)) визначають за формулою

Е1(E)2(E)С1+ΔЕ1(E)+ΣΔЕ1k(E)маліТЕЦ,ГЕСх(1/(1-К2)),

(20)

де

ΔЕ1(E)

-

частка НЗТВЕ в мережах 1 класу напруги енергопостачальника, що припадає на обсяг віддачі електроенергії споживачам, визначена за формулою (15), тис. кВт•год;


ЕС1

-

обсяг віддачі електроенергії споживачам 1 класу напруги;


ΣΔЕ1k(E)

-

сума часток НЗТВЕ в мережах 1 класу суміжних енергопостачальників, які відшкодовуються споживачами даного енергопостачальника та припадають на обсяги віддачі електроенергії з мереж суміжних енергопостачальників в мережі даного енергопостачальника, тис. кВт•год (частка визначається кожним суміжним енергопостачальником за формулою (13)).

5.5. Обсяг віддачі електроенергії споживачам на 1 та 2 класах напруги визначається таким чином:

1) обсяг віддачі електроенергії споживачам на ступенях напруги електричних мереж енергопостачальників до відповідних класів напруги при поділі місцевих (локальних) електромереж на два класи напруги визначається відповідно до постанов НКРЕ від 13 серпня 1998 року № 1052 "Про Порядок визначення класів споживачів" та від 28 вересня 2000 року № 1038 "Щодо оплати транспортування електричної енергії власного виробництва";

2) обсяг віддачі електроенергії споживачам 1 класу напруги (ЕС1) визначається за формулою

(21)

де

ЕСБ150, ЕСБ110, ЕСБ35, ЕСБ27

-

обсяги безвтратної віддачі електроенергії споживачам енергопостачальника та постачальника за нерегульованим тарифом на ступенях напруги 150, 110, 35 і 27 кВ відповідно, тис. кВт•год;


ЕСВ150, ЕСВ110, ЕСВ35, ЕСВ27

-

обсяги втратної віддачі електроенергії споживачам енергопостачальника та постачальника за нерегульованим тарифом на ступенях напруги 150, 110, 35 і 27 кВ відповідно, тис. кВт•год;


ЕСБ10-0,38 МЕМ

-

сумарний обсяг безвтратної віддачі електроенергії споживачам енергопостачальника та постачальника за нерегульованим тарифом на ступенях напруги 10, 6(3) і 0,38 кВ на межі балансової належності магістральних електричних мереж, тис. кВт•год;


ЕСБ10-0,38 ТЕЦ,ГЕС

-

сумарний обсяг безвтратної віддачі електроенергії споживачам енергопостачальника на ступенях напруги 10, 6(3) і 0,38 кВ на межі балансової належності генерувальних джерел (на межі балансової належності ТЕЦ, малих ГЕС без передачі електроенергії власними лініями електропередачі електропередавальної організації), який відповідно до вимог постанови НКРЕ від 13 серпня 1998 року № 1052 "Про Порядок визначення класів споживачів" є обсягом віддачі електроенергії споживачам 1 класу, тис.кВт•год;

3) обсяг віддачі електроенергії споживачам 2 класу напруги (ЕС2) визначається за формулою

(22)

де

ЕСБ10, ЕСБ6(3), ЕСБ0,38

-

обсяги безвтратної віддачі електроенергії споживачам енергопостачальника та постачальника за нерегульованим тарифом на ступенях напруги 10, 6(3) і 0,38 кВ відповідно, тис. кВт•год;


ЕСВ10, ЕСВ6(3), ЕСВ0,38

-

обсяги втратної віддачі електроенергії споживачам енергопостачальника та постачальника за нерегульованим тарифом на ступенях напруги 10, 6(3) і 0,38 кВ відповідно, тис. кВт•год;

4) обсяги віддачі електричної енергії споживачам 1 та 2 класів розраховуються згідно з формулами (21) і (22) за звітний період.

5.6. Обсяг віддач електроенергії суміжному енергопостачальнику на класах напруги визначається таким чином:

1) загальний обсяг віддачі електроенергії суміжним енергопостачальникам визначається як сума обсягів віддач електроенергії суміжним енергопостачальникам, щодо яких здійснюється відшкодування НЗТВЕ в електричних мережах, та обсягів віддач електроенергії суміжним енергопостачальникам, які не здійснюють відшкодування частки НЗТВЕ в електричних мережах даного енергопостачальника:

на 1 класі:

(23)

на 2 класі:

(24)

де

k

-

кількість суміжних енергопостачальників, які оплачують частку НЗТВЕ в електричних мережах даного енергопостачальника;


n

-

кількість суміжних енергопостачальників, які не здійснюють оплату частки НЗТВЕ в електричних мережах даного енергопостачальника;

2) сумарне значення віддач електроенергії суміжним енергопостачальникам на кожному класі напруги визначається таким чином:

на 1 класі напруги:

(25)

на 2 класі напруги:

(26)

3) значення обсягів безвтратних і втратних віддач електроенергії на ступенях напруги, на підставі яких визначають значення обсягів віддач електроенергії по кожному суміжному енергопостачальнику на класах напруги, включають до акта звірки та затвердження обсягів віддач електроенергії енергопостачальника суміжним енергопостачальникам, щодо яких здійснюється відшкодування НЗТВЕ в електричних мережах енергопостачальника за розрахункові періоди базового (поточного) року.

Значення обсягів віддач електроенергії суміжному енергопостачальнику на класах напруги мають відповідати даним форми звітності № 2-НКРЕ (місячна) "Звітні дані про обсяги передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами та нормативні технологічні витрати електроенергії за І-ІІ класами напруги";

4) значення обсягу віддачі електроенергії суміжному енергопостачальнику на 1 класі напруги визначається за формулою

(27)

де

ЕСумБ35, ЕСумБ27, ЕСумБ10, ЕСумБ6(3)

-

обсяг безвтратної віддачі електроенергії суміжному енергопостачальнику на ступенях напруги 35, 27, 10 і 6(3) кВ відповідно, тис.кВт•год;


ЕСумВ150, ЕСумВ110, ЕСумВ35, ЕСумВ27

-

обсяг втратної віддачі електроенергії суміжному енергопостачальнику на ступенях напруги 150, 110, 35 і 27 кВ відповідно, тис.кВт•год;

5) значення обсягу віддачі електроенергії суміжному енергопостачальнику на 2 класі напруги визначається за формулою

(28)

де

ЕСумБ0,38

-

обсяг безвтратної віддачі електроенергії суміжному енергопостачальнику на ступені напруги 0,38 кВ, тис. кВт•год;


ЕСумВ10, ЕСумВ6(3), ЕСумВ0,38

-

обсяги втратної віддачі електроенергії суміжному енергопостачальнику на ступенях напруги 10, 6(3), 0,38 кВ відповідно, тис. кВт•год.

VI. Розрахунок вартості коригування НЗТВЕ у звітному періоді

6.1. НЗТВЕ за розрахунковий період визначають з використанням чинних НХТВЕ енергопостачальників та даних структури балансу електроенергії (обсягів надходжень, трансформувань та обсягів віддачі електроенергії споживачам і суміжним енергопостачальникам) на ступенях напруги з урахуванням часток НЗТВЕ на ступенях напруги технологічних мереж споживачів, що використовуються енергопостачальником для передачі електроенергії іншим споживачам.

{Абзац другий пункту 6.1 розділу IV виключено на підставі Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1199 від 02.04.2015}

У разі застосування стимулюючого регулювання до енергопостачальників розрахунок вартості коригування НЗТВЕ здійснюється з урахуванням показників ефективності технологічних витрат електричної енергії для 1 та 2 класів напруги.

6.2. Після закінчення звітного місяця розрахункового періоду енергопостачальники розраховують структуру НЗТВЕ за звітний місяць та визначають НЗТВЕ на класах напруги.

6.3. Значення обсягів нормативних технологічних витрат електроенергії, які фактично оплатили споживачі у звітному місяці, розраховуються за формулами:

(29)

(30)

де

,

-

обсяги віддачі електроенергії споживачам 1 та 2 класів, визначені відповідно до пункту 5.5 розділу V цього Положення, за звітний місяць розрахункового періоду, тис. кВт•год;


-

звітне значення небалансу електроенергії, тис. кВт•год. При від’ємному значенні небалансу його значення дорівнює 0;


-

обсяг віддачі електроенергії, яка постачається за нерегульованим тарифом споживачам 2 класу виробниками - малими ТЕЦ, ГЕС, що приєднані до мереж енергопостачальника на 2 класі напруги й оплачують передачу електроенергії та вартість нормативних технологічних витрат електричної енергії відповідно до постанови НКРЕ від 28 вересня 2000 року № 1038 "Щодо оплати транспортування електричної енергії власного виробництва", визначений за звітний місяць розрахункового періоду, тис. кВт•год.

6.4. Розрахунок величини коригування НЗТВЕ за звітний місяць здійснюється таким чином:

1) для енергопостачальників, щодо яких не прийнято рішення про оплату взаємних перетоків електричної енергії із суміжними енергопостачальниками, величина коригування НЗТВЕ за звітний місяць розраховується за формулою

(31)

де

-

сума НЗТВЕ на 1 та 2 класах напруги, визначена відповідно до пункту 5.1 розділу V цього Положення за звітний місяць розрахункового періоду, тис.кВт•год;


-

сумарне значення обсягів нормативних технологічних витрат електроенергії на 1 та 2 класах напруги, яку оплатили споживачі, визначене відповідно до пункту 6.3 цього розділу за звітний місяць розрахункового періоду, тис.кВт•год;

2) у разі наявності на закріпленій території енергопостачальника обсягу віддачі електричної енергії суміжним енергопостачальникам, щодо яких НКРЕ прийнято рішення про відшкодування НЗТВЕ, розрахунок величин коригування НЗТВЕ здійснюють за формулою

(32)

де

-

частки НЗТВЕ в мережах 1 та 2 класів напруги енергопостачальника, що припадають на обсяг віддачі електроенергії споживачам даного енергопостачальника, визначені відповідно до пункту 5.1 розділу V цього Положення за звітний місяць розрахункового періоду, тис. кВт•год;


-

сума часток НЗТВЕ в мережах 1 та 2 класів напруги енергопостачальника, які відшкодовуються споживачами такого енергопостачальника та припадають на обсяг віддачі електроенергії з мереж суміжних енергопостачальників у мережі даного енергопостачальника, тис. кВт•год (частка визначається за звітний місяць розрахункового періоду кожним суміжним енергопостачальником відповідно до пункту 5.1 розділу V цього Положення).

6.5. Вартість величини коригування НЗТВЕ ΔСркор розраховується за формулою

(33)

де

-

вартість величини коригування НЗТВЕ, що враховується енергопостачальником при визначенні прогнозованої середньої закупівельної ціни на електроенергію на розрахунковий місяць, який іде через один після звітного (величина враховується зі своїм знаком (+,-), грн);


-

фактична середня закупівельна ціна енергопостачальника за звітний місяць, що визначається відповідно до Порядку формування роздрібного тарифу на електроенергію для споживачів (крім населення і населених пунктів) ліцензіатами з постачання електроенергії за регульованим тарифом, затвердженого постановою НКРЕ від 22 січня 2001 року № 47 "Про затвердження Порядку формування роздрібного тарифу на електроенергію для споживачів (крім населення і населених пунктів) ліцензіатами з постачання електроенергії за регульованим тарифом", грн/МВт•год.

VII. Підстави та порядок перегляду ДЕКНТВЕ та ЕКНТВЕ

7.1. Підставами для перегляду ДЕКНТВЕ та ЕКНТВЕ є:

виявлення помилок, які були допущені при розрахунку ДЕКНТВЕ та ЕКНТВЕ на рік, квартал;

зміна протягом поточного року на закріпленій території ліцензованої діяльності енергопостачальника кількості електропередавальних організацій (поява нової(их) електропередавальної(их) організації(й), зупинення дії або анулювання ліцензії електропередавальної організації, що здійснювала ліцензовану діяльність на закріпленій території енергопостачальника);

зміна закріпленої території ліцензованої діяльності енергопостачальника;

перегляд протягом поточного року НХТВЕ енергопостачальника в установленому законодавством порядку;

зміна протягом поточного кварталу структури споживання енергопостачальника, що призвела до зміни наведених у протоколі затвердження НХТВЕ нормативних ТВЕ більше ніж на 10 % порівняно з розрахунковим періодом базового року.

{Абзац шостий пункту 7.1 розділу VII із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1199 від 02.04.2015}

7.2. У разі виявлення помилок, які були допущені персоналом енергопостачальника при розрахунку ДЕКНТВЕ або ЕКНТВЕ на рік, квартал і призвели до суттєвого (більше 5 % від правильно розрахованого значення) збільшення або зменшення величини ЕКНТВЕ, енергопостачальник звертається до НКРЕ з відповідним листом щодо коригування ЕКНТВЕ, до якого додаються необхідні пояснення та розрахунки.

У разі виявлення помилок у розрахунках НЗТВЕ за базовий рік нові розрахунки погоджуються з Міненерговугіллям України в установленому законодавством порядку.

Усунення помилок, допущених НКРЕ при розрахунку та затвердженні коефіцієнтів, здійснюється протягом 10 робочих днів з дня їх виявлення.

7.3. У разі перегляду протягом поточного року НХТВЕ енергопостачальників енергопостачальник письмово звертається до НКРЕ з проханням переглянути ЕКНТВЕ, але не пізніше 15 числа останнього місяця кварталу, додаючи до заяви необхідні пояснення та розрахунки.

7.4. У разі зміни протягом поточного року на території здійснення ліцензованої діяльності енергопостачальника кількості електропередавальних організацій або зміни території здійснення ліцензованої діяльності енергопостачальник письмово звертається до НКРЕ для перегляду ЕКНТВЕ.

7.5. У разі виявлення відхилення нормативних ТВЕ, наведених у протоколі затвердження НХТВЕ, за попередній звітний період (квартал) більше ніж на 10% порівняно з розрахунковим періодом базового року ліцензіат зобов’язаний до 20 числа місяця, наступного після звітного періоду, здійснити аналіз причин виникнення такого відхилення та надати до НКРЕ пояснення разом з даними форми звітності № 2-НКРЕ (місячна) "Звітні дані про обсяги передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами та нормативні технологічні витрати електроенергії за 1-2 класами напруги".

У випадку визнання зазначених відхилень такими, що пов’язані зі зміною НХТВЕ або структури споживання електроенергії, які будуть діяти до кінця прогнозного періоду, ліцензіат повинен звернутись до НКРЕ з пропозицією щодо перегляду ЕКНТВЕ та ДЕКНТВЕ.

При перегляді протягом прогнозного року ЕКНТВЕ та ДЕКНТВЕ на прогнозні періоди для розрахунку приймається структура балансу електроенергії, приведена у відповідність до планових обсягів передачі електроенергії.

VIII. Порядок складання економічного балансу

8.1. Енергопостачальниками для складання економічного балансу заповнюються такі таблиці:

Вихідні дані для розрахунку обсягів віддачі електроенергії споживачам (додаток 2);

Вихідні дані для розрахунку НЗТВЕ (додаток 3);

Вихідні дані про електропередавальні організації, мережі яких використовуються повністю чи частково (додаток 4);

Вихідні дані про обсяги віддачі електроенергії суміжним енергопостачальникам, які оплачують частку нормативних значень технологічних витрат електроенергії (додаток 5);

Вихідні дані про обсяги віддачі електроенергії суміжним енергопостачальникам, які не оплачують частку нормативних значень технологічних витрат електроенергії (додаток 6);

Частки нормативних значень технологічних витрат електроенергії в мережах суміжних енергопостачальників, що припадають на обсяги надходження електроенергії енергопостачальнику (додаток 7).

Вихідні дані для розрахунку НЗТВЕ з урахуванням стимулюючого регулювання (додаток 8).

{Пункт 8.1 розділу VIII доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики № 117 від 13.02.2014}

8.2. Вихідні дані за розрахункові періоди базового року беруться з галузевих форм звітності 1Б-ТВЕ "Структура балансу електроенергії та технологічних витрат електроенергії (ТВЕ) на передачу по електричних мережах" та № 2-НКРЕ (місячна) "Звітні дані про обсяги передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами та нормативні технологічні витрати електроенергії за І - ІІ класами напруги" за відповідні розрахункові періоди:

1) значення обсягів безвтратних та втратних віддач електроенергії споживачам наводяться у формі звітності 1Б-ТВЕ "Структура балансу електроенергії та технологічних витрат електроенергії (ТВЕ) на передачу по електричних мережах" на відповідних ступенях напруги;

2) значення обсягів сумарної безвтратної віддачі електроенергії споживачам на межі балансової належності магістральних електричних мереж на ступенях напруги 10-0,38 кВ зазначаються у формі звітності № 2-НКРЕ (місячна) "Звітні дані про обсяги передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами та нормативні технологічні витрати електроенергії за І - ІІ класами напруги";

3) значення обсягів сумарної безвтратної віддачі електроенергії споживачам на межі балансової належності генерувальних джерел (на межі балансової належності ТЕЦ, малих ГЕС без передачі електроенергії власними лініями електропередачі енергопостачальника) зазначаються у формі звітності № 2-НКРЕ (місячна) "Звітні дані про обсяги передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами та нормативні технологічні витрати електроенергії за І - ІІ класами напруги";

4) значення обсягів сумарної віддачі електроенергії споживачам енергопостачальника на 1 та 2 класах напруги зазначаються у формі звітності № 2-НКРЕ (місячна) "Звітні дані про обсяги передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами та нормативні технологічні витрати електроенергії за І - ІІ класами напруги";

значення обсягів сумарної віддачі електроенергії споживачам постачальників за нерегульованим тарифом на 1 та 2 класах напруги зазначаються у формі звітності № 2-НКРЕ (місячна) "Звітні дані про обсяги передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами та нормативні технологічні витрати електроенергії за І-ІІ класами напруги";

5) значення обсягів відпуску електроенергії споживачам постачальника за нерегульованим тарифом, який передає електроенергію від власних джерел до споживачів виключно мережами 2 класу напруги відповідно до постанови НКРЕ від 28 вересня 2000 року № 1038 "Щодо оплати транспортування електричної енергії власного виробництва", зазначаються в актах приймання-передавання електроенергії енергопостачальника з цим постачальником за нерегульованим тарифом;

6) значення відшкодування витрат електроенергії в мережах суміжних енергопостачальників (обсяги електроенергії, закупленої суміжним енергопостачальником на відшкодування частки НЗТВЕ в мережах енергопостачальника) зазначаються в актах приймання-передавання електроенергії енергопостачальника із суміжними енергопостачальниками.

8.3. Вихідні дані про структуру НЗТВЕ в електричних мережах за розрахункові періоди базового року зазначаються у протоколі затвердження НХТВЕ:

1) значення НЗТВЕ у власних електричних мережах енергопостачальника зазначаються у протоколі затвердження НХТВЕ;

2) значення часток НЗТВЕ в мережах споживачів, що використовуються енергопостачальником для передачі електроенергії іншим споживачам, зазначаються у протоколі затвердження НХТВЕ;

3) значення НЗТВЕ в електричних мережах електропередавальної організації зазначаються у протоколі затвердження НХТВЕ електропередавальної організації;

4) значення НЗТВЕ в електричних мережах електропередавальних організацій визначається як сума НЗТВЕ на відповідних ступенях напруги всіх електропередавальних організацій, що здійснюють ліцензовану діяльність на закріпленій території енергопостачальника;

5) ЗЗТВЕ в електричних мережах енергопостачальника за розрахункові періоди базового року наводиться у формі звітності 1Б-ТВЕ "Структура балансу електроенергії та технологічних витрат електроенергії (ТВЕ) на передачу по електричних мережах".

{Підпункт 5 пункту 8.3 розділу VIII із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1199 від 02.04.2015}

8.4. Вихідні дані про обсяг віддачі електроенергії суміжному енергопостачальнику, який оплачує частку НЗТВЕ, формуються на підставі акта про звірку та затвердження значень обсягів віддачі електроенергії суміжному енергопостачальнику за розрахункові періоди базового (поточного) року.

При формуванні вихідних даних не враховується обсяг електричної енергії, переданий мережами суміжного енергопостачальника до власних мереж даного енергопостачальника, який є складовою обсягу віддачі електроенергії суміжному енергопостачальнику.

Акт підписується енергопостачальником та суміжним енергопостачальником. Вихідні дані в акті складаються згідно з розділами ІІІ та IV цього Положення.

Дані акта за розрахункові періоди поточного року використовуються при визначенні величини коригування НЗТВЕ звітного місяця згідно з розділом V цього Положення.

8.5. Для формування вихідних даних про обсяги віддачі електроенергії суміжним енергопостачальникам, які не оплачують частку НЗТВЕ, енергопостачальник складає з кожним суміжним енергопостачальником акт про звірку та затвердження значень обсягу віддачі електроенергії суміжному енергопостачальнику за розрахункові періоди базового (поточного) року.

8.6. Вихідні дані про частки НЗТВЕ в мережах суміжних енергопостачальників, що припадають на обсяги надходження електроенергії в мережу енергопостачальника, визначаються НКРЕ за даними суміжних енергопостачальників, щодо яких прийнято рішення НКРЕ про відшкодування частки НЗТВЕ енергопостачальником в їхніх мережах.

Заступник
начальника управління
інвестиційної політики
та технічного розвитку
А. Пустовойтов
Додаток 1
до Положення про порядок подання,
визначення та затвердження економічних
коефіцієнтів нормативних технологічних
витрат електроенергії
(пункт 2.9)

ЕКОНОМІЧНИЙ БАЛАНС
електроенергії


Додаток 2
до Положення про порядок подання,
визначення та затвердження економічних
коефіцієнтів нормативних технологічних
витрат електроенергії
(пункт 8.1)

ВИХІДНІ ДАНІ
для розрахунку обсягів віддачі електроенергії споживачам


Додаток 3
до Положення про порядок подання,
визначення та затвердження економічних
коефіцієнтів нормативних технологічних
витрат електроенергії
(пункт 8.1)

ВИХІДНІ ДАНІ
для розрахунку НЗТВЕ


Додаток 4
до Положення про порядок подання,
визначення та затвердження економічних
коефіцієнтів нормативних технологічних
витрат електроенергії
(пункт 8.1)

ВИХІДНІ ДАНІ
про електропередавальні організації, мережі яких використовуються повністю чи частково


Додаток 5
до Положення про порядок подання,
визначення та затвердження економічних
коефіцієнтів нормативних технологічних
витрат електроенергії
(пункт 8.1)

ВИХІДНІ ДАНІ
про обсяги віддачі електроенергії суміжним енергопостачальникам, які оплачують частку нормативних значень технологічних витрат електроенергії


Додаток 6
до Положення про порядок подання,
визначення та затвердження економічних
коефіцієнтів нормативних технологічних
витрат електроенергії
(пункт 8.1)

ВИХІДНІ ДАНІ
про обсяги віддачі електроенергії суміжним енергопостачальникам, які не оплачують частку нормативних значень технологічних витрат електроенергії


Додаток 7
до Положення про порядок подання,
визначення та затвердження економічних
коефіцієнтів нормативних технологічних
витрат електроенергії
(пункт 8.1)

ЧАСТКИ
нормативних значень технологічних витрат електроенергії в мережах суміжних енергопостачальників, що припадають на обсяги надходження електроенергії енергопостачальникуДодаток 8
до Положення про порядок подання,
визначення та затвердження економічних
коефіцієнтів нормативних технологічних
витрат електроенергії
(пункт 8.1)

ВИХІДНІ ДАНІ
для розрахунку НЗТВЕ з урахуванням стимулюючого регулювання-1

Код рядка

Назва

Позначення

Одиниця виміру

Значення

І кв.

ІІ кв.

ІІІ кв.

ІV кв.

рік

1

Структура НЗТВЕ-2 в електричних мережах енергопостачальника:

тис.кВт•год

1.1

НЗТВЕ у власних електричних мережах енергопостачальника з урахуванням стимулюючого регулювання

тис.кВт•год

1.1.1

на 1 класі напруги

DEВЛ1

тис.кВт•год

1.1.2

на 2 класі напруги

DEВЛ2

тис.кВт•год

1.2

Частки НЗТВЕ в електромережах споживачів, що використовуються енергопостачальником для передачі електроенергії іншим споживачам:

тис.кВт•год

1.2.1

на 1 класі напруги

DEТМС1

тис.кВт•год

1.2.2

на 2 класі напруги

DEТМС2

тис.кВт•год

1.3

НЗТВЕ в електричних мережах електропередавальних організацій:

тис.кВт•год

1.3.1

на 1 класі напруги

SDEП1n

тис.кВт•год

1.3.2

на 2 класі напруги

SDEП2n

тис.кВт•год

2

Показник ефективності ТВЕ на 1 класі напруги

%

3

Показник ефективності ТВЕ на 2 класі напруги

%

4

Регуляторний період

5

Рік регуляторного періоду

6

НЗТВЕ у власних електричних мережах енергопостачальника

тис.кВт•год

6.1

на 1 класі напруги

тис.кВт•год

6.2

на 2 класі напруги

тис.кВт•год

7

НЗТВЕ розрахований по НХТВЕ базового року

тис.кВт•год

Керівник ліцензіата

___________
(підпис)

________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

"___" ___________ 20__ року

М.П.


Виконавець

____________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

_______________________
(контактний телефон)

__________
-1Заповнюється енергопостачальниками, які перейшли на стимулююче регулювання.
-2НЗТВЕ - нормативні значення технологічних витрат електроенергії.

{Положення доповнено новим Додатком згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики № 117 від 13.02.2014}вгору