Документ z1527-11, чинний, поточна редакція — Прийняття від 20.12.2011
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 01.01.2012. Подивитися в історії? )

                                                          
ПРАВЛІННЯ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ
НА ВИРОБНИЦТВІ ТА ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
20.12.2011 N 58
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 грудня 2011 р.
за N 1527/20265

Щодо особливостей подання страхувальниками відомостей
про фактичний обсяг реалізованої продукції
(робіт, послуг) за результатами роботи за 2011 рік
у зв'язку з набранням чинності з 1 січня 2012 року
національним класифікатором України ДК 009:2010
"Класифікація видів економічної діяльності"

Відповідно до статей 24-1 та 45 Закону України "Про
загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного
випадку на виробництві та професійного захворювання, які
спричинили втрату працездатності" ( 1105-14 ) (із змінами)
правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на
виробництві та професійних захворювань України
П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. У зв'язку з набранням чинності з 1 січня 2012 року
національним класифікатором України ДК 009:2010 "Класифікація
видів економічної діяльності" ( vb457609-10 ), затвердженим
наказом Державного комітету України з питань технічного
регулювання та споживчої політики від 11.10.2010 N 457
( v0457609-10 ) (із змінами), страхувальники подають робочим
органам виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від
нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань
України за результатами роботи за 2011 рік відомість розподілу
чисельності працівників, річного фактичного обсягу реалізованої
продукції (робіт, послуг) за видами економічної діяльності у
терміни, визначені пунктом 3.10 розділу III Порядку віднесення
страхувальників до класу професійного ризику виробництва з
урахуванням виду їх економічної діяльності та проведення перевірок
достовірності поданих страхувальниками відомостей про види
економічної діяльності (у тому числі основний), затвердженого
постановою правління Фонду соціального страхування від нещасних
випадків на виробництві та професійних захворювань України від
30.11.2010 N 30 ( z1337-10 ), зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 24.12.2010 за N 1337/18632, та за формою згідно з
додатком 5 до зазначеного Порядку, із зазначенням видів
економічної діяльності відповідно до Державного класифікатора
України ДК 009-96 "Класифікація видів економічної діяльності"
( v0441217-96 ) та національного класифікатора України ДК 009:2010
"Класифікація видів економічної діяльності".
2. Виконавчій дирекції Фонду соціального страхування від
нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань
України забезпечити державну реєстрацію постанови в установленому
законодавством порядку.
3. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2012 року.
Голова правління Б.Райков
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Міністра
економічного розвитку
і торгівлі України В.П.Павленко
Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
сторони роботодавців
на національному рівні О.Мірошниченко
Голова правління
Пенсійного фонду України Б.Зайчук
Перший заступник Керівника
Спільного представницького
органу профспілок Г.Осовий
Голова Державної служби
Статистики України О.Осауленко
Перший заступник Міністра
соціальної політики України В.Надрагавгору