Друкувати   Шрифт: або Ctrl + mouse wheel

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

23.11.2017  № 617


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 грудня 2017 р.
за № 1525/31393

Про внесення змін до Положення про відомчі заохочувальні відзнаки Міністерства оборони України "Вогнепальна зброя" і "Холодна зброя"

Відповідно до Дисциплінарного статуту Збройних Сил України, затвердженого Законом України від 24 березня 1999 року № 551-XIV (із змінами), НАКАЗУЮ:

1. Внести до Положення про відомчі заохочувальні відзнаки Міністерства оборони України "Вогнепальна зброя" і "Холодна зброя", затвердженого наказом Міністерства оборони України від 23 жовтня 2012 року № 693, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 23 листопада 2012 року за № 1963/22275, такі зміни:

у розділі І:

пункт 1.7 викласти в такій редакції:

"1.7. Відзнаками нагороджуються військовослужбовці, на яких поширюється дія Дисциплінарного статуту Збройних Сил України.

Відзнаками можуть нагороджуватися громадяни, які звільнені з військової служби у відставку або у запас з правом носіння військової форми одягу.

Особи, нагороджені відзнакою, повинні неухильно дотримуватися вимог законодавства в частині зберігання, носіння, використання і застосування зброї.";

доповнити новим пунктом 1.9 такого змісту:

"1.9. Особа може бути нагороджена відзнаками "Вогнепальна зброя" і "Холодна зброя" лише один раз.".

2. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр оборони України
генерал армії України


С.Т. Полторак


Публікації документа