Про внесення змін до нормативно-правового акта
Фонд державного майна; Наказ від 21.11.20171756
Документ z1521-17, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 25.05.2018, підстава - z0469-18

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

21.11.2017  № 1756


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України 
15 грудня 2017 р.
за № 1521/31389

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Фонду державного майна № 472 від 02.04.2018}

Про внесення змін до нормативно-правового акта

Відповідно до частини сьомої статті 19 Закону України «Про приватизацію державного майна», з метою організації порядку подання на публікацію відомостей для різних способів продажу, обов’язкових для публікації в офіційних друкованих виданнях державних органів приватизації, НАКАЗУЮ:

1. Унести у додаток 1 до Типового переліку відомостей для різних способів продажу, обов’язкового для публікації в офіційних друкованих виданнях державних органів приватизації, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 23 квітня 2012 року № 562, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 травня 2012 року за № 755/21068 (зі змінами), такі зміни:

1) у таблиці 1 «Інформація про продаж конкурентним способом (крім конкурсів) пакета акцій акціонерного товариства у процесі приватизації»:

у рядку 16 слова «зберігача, у якого» замінити словами «депозитарну установу, в якій»;

у рядку 17 слово «зберігача» замінити словами «депозитарну установу»;

2) у рядку 7 таблиці 4 «Інформація про місце та строк проведення торгів» слова «поновлення торгів» замінити словами «поновлення аукціону».

2. Унести до розділу ІІІ Порядку подання відомостей для різних способів продажу, обов’язкових для публікації в офіційних друкованих виданнях державних органів приватизації, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 23 квітня 2012 року № 562, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 травня 2012 року за № 756/21069, такі зміни:

1) пункт 3.1 викласти в такій редакції:

«3.1. Подання на публікацію інформаційних повідомлень, що містять відомості для різних способів продажу, за формами відповідно до додатків до Типового переліку здійснюють структурні підрозділи апарату Фонду, що відповідають за продаж об’єктів відповідної класифікаційної групи.»;

2) пункт 3.4 викласти в такій редакції:

«3.4. Інформаційні повідомлення, що містять відомості для різних способів продажу, мають надходити на публікацію до структурного підрозділу апарату Фонду, який здійснює підготовку до друку офіційних друкованих видань державних органів приватизації, в паперовому та електронному вигляді не пізніше ніж за два дні до виходу друком додатка до Державного інформаційного бюлетеня про приватизацію – газети «Відомості приватизації».»;

3) пункт 3.6 викласти в такій редакції:

«3.6. Структурний підрозділ апарату Фонду, який здійснює підготовку до друку офіційних друкованих видань державних органів приватизації, забезпечує публікацію поданих інформаційних повідомлень у додатку до Державного інформаційного бюлетеня про приватизацію – газеті «Відомості приватизації».».

3. Управлінню взаємозв’язків з громадськістю та редакційної діяльності подати цей наказ в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності  з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Фонду державного майна України відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

В.о. Голови Фонду

В. Трубароввгору