Документ z1519-11, чинний, поточна редакція — Прийняття від 12.12.2011
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 29.12.2011. Подивитися в історії? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ
Н А К А З
12.12.2011 N 614
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
23 грудня 2011 р.
за N 1519/20257

Про Тарифну політику Залізниць держав - учасниць
Співдружності Незалежних Держав на перевезення
вантажів у міжнародному сполученні
на 2012 фрахтовий рік

Відповідно до Закону України "Про ратифікацію Угоди про
проведення узгодженої політики у визначенні транспортних тарифів"
( 104/98-ВР ), підпункту 4.1.22 підпункту 4.1 та підпункту 4.3
пункту 4 Положення про Міністерство інфраструктури України,
затвердженого Указом Президента України від 12.05.2011 N 581
( 581/2011 ), Тарифної Угоди залізничних адміністрацій (Залізниць)
держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав ( 997_a46 ) від
17 лютого 1993 року, з метою реалізації рішення XX Тарифної
Конференції залізничних адміністрацій держав СНД - учасниць
Тарифної Угоди від 17 лютого 1993 року (25-28 жовтня 2011 року,
м. Рига) Н А К А З У Ю:
1. Оголосити, що з 0 годин 1 січня 2012 року при перевезенні
транзитних вантажів залізничним транспортом України вводиться в
дію Тарифна політика Залізниць держав - учасниць Співдружності
Незалежних Держав на перевезення вантажів у міжнародному
сполученні на 2012 фрахтовий рік (далі - Тарифна політика)
( 998_463 ), прийнята XX Тарифною Конференцією залізничних
адміністрацій держав СНД - учасниць Тарифної Угоди ( 997_a46 ) від
17 лютого 1993 року. 2. Затвердити:
2.1. Додаткові збори і плати, що застосовуються при
перевезенні транзитних вантажів (далі - Додаткові збори і плати)
(додаються).
2.2. Порядок округлення базової, розрахункової ставок і
провізних платежів (додається) ( z1520-11 ).
3. Державній адміністрації залізничного транспорту України
під час розрахунків за перевезення транзитних вантажів з
01.01.2012 до 31.12.2012 (включно) застосовувати: Тарифну політику; Додаткові збори і плати; Порядок округлення базової, розрахункової ставок і провізних
платежів.
4. Надати право Державній адміністрації залізничного
транспорту України встановлювати пільгові тарифи зі знижкою не
більш як 30% від тарифів, установлених Тарифною політикою,
враховуючи конкурентоспроможність українського напрямку
транспортування вантажів, собівартість перевезень, гарантований
обсяг перевезень та термін надання знижки. Рішення, прийняті Державною адміністрацією залізничного
транспорту України щодо встановлення, в межах наданих повноважень,
пільгових тарифів, протягом п'яти робочих днів з дати прийняття
подаються до Міністерства інфраструктури України. Після закінчення терміну надання знижки Державна
адміністрація залізничного транспорту України проводить аналіз
ефективності їх надання та за результатами такого аналізу протягом
п'ятнадцяти робочих днів з дати закінчення терміну надання знижки
подає матеріали до Міністерства інфраструктури України.
5. Для забезпечення правильності та повноти розрахунків
перевізних платежів установити, що всі документи на вантажі,
прийняті до 1 січня 2012 року, повинні бути розраховані за
Тарифною політикою залізниць України на 2011 фрахтовий рік, а
документи на вантажі, прийняті до перевезення, починаючи з 1 січня
2012 року, - за Тарифною політикою.
6. Державній адміністрації залізничного транспорту України
розмістити Тарифну політику на офіційних веб-сайтах
Мінінфраструктури та Укрзалізниці. Державному підприємству "ІВА "Транспорт і зв'язок"
опублікувати Тарифну політику в офіційному друкованому виданні
Міністерства інфраструктури "Вісник Міністерства інфраструктури
України".
7. Державній адміністрації залізничного транспорту України
забезпечити: подання цього наказу в установленому порядку на державну
реєстрацію до Міністерства юстиції України; своєчасне доведення цього наказу до відома підрозділів
залізниць, причетних до проведення розрахунків за перевезення
транзитних вантажів, та експедиторів.
8. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
9. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Міністра Єфименка К.О.
Віце-прем'єр-міністр України -
Міністр інфраструктури України Б.В.Колесніков

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
інфраструктури України
12.12.2011 N 614
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
23 грудня 2011 р.
за N 1519/20257

ДОДАТКОВІ ЗБОРИ І ПЛАТИ,
що застосовуються при перевезенні транзитних вантажів

I. Загальні положення
1.1. Ці Додаткові збори і плати розроблені відповідно до
пункту 6 Тарифної політики Залізниць держав - учасниць
Співдружності Незалежних Держав на перевезення вантажів у
міжнародному сполученні на 2012 фрахтовий рік (далі - Тарифна
політика), прийнятої XX Тарифною Конференцією залізничних
адміністрацій держав СНД - учасниць Тарифної Угоди ( 997_a46 ) від
17 лютого 1993 року.
1.2. Додаткові збори і плати (крім нарахованих згідно з
внутрішніми правилами і тарифами) нараховуються за ставками, які
діяли в день проставлення календарного штемпеля станції,
зазначеної у пункті 7.3 Тарифної політики.
1.3. Додаткові збори і плати, нараховані за внутрішніми
правилами і тарифами, нараховуються за ставками, що діяли в ті
дні, коли надавалися послуги.
1.4. При поверненні порожніх вагонів і контейнерів
залізниць - учасниць Угоди про спільне використання вантажних
вагонів і контейнерів власності держав - учасниць Співдружності,
Азербайджанської Республіки, Республіки Грузія, Латвійської
Республіки, Литовської Республіки, Естонської Республіки
( 998_046 ) (Москва, 12 березня 1993 року) зазначені вище
додаткові збори не нараховуються.
1.5. При перевезенні порожніх власних (приватних) і
орендованих вагонів і контейнерів справляються додаткові збори і
плати.
II. Розміри додаткових зборів і плат
------------------------------------------------------------------ | Найменування послуг |Уніфіко-| Одиниця виміру |Розмір| | | ваний | |збору,| | | код | |шв.фр.| |------------------------+--------+-----------------------+------| | 1 | 2 | 3 | 4 | |----------------------------------------------------------------| | Додаткові збори | |----------------------------------------------------------------| |1. Збори за | 19 | | | |перевантаження вантажів | | | | |із вагонів однієї ширини| | | | |колії у вагони іншої | | | | |ширини колії, а також з | | | | |вагона на автомобільний | | | | |транспорт та у вагон з | | | | |автомобільного | | | | |транспорту: | | | | |------------------------+--------+-----------------------+------| |1.1. Насипні та | | | | |навалочні вантажі: | | | | |------------------------+--------+-----------------------+------| |1.1.1. Вантажі, що | | | | |перевозяться у вагонах, | | | | |крім критих: | | | | |------------------------+--------+-----------------------+------| |вугілля (ГНВ 2701, | | 100 кг | 0,72 | |2702), руда (2601-2617),| | | | |обкотиші (7203), | | | | |кокс (2704, 2708), торф | | | | |(2703), апатитовий | | | | |концентрат (251010), | | | | |сіль (2501) | | | | |------------------------+--------+-----------------------+------| |інші вантажі | | -"- | 0,96 | |------------------------+--------+-----------------------+------| |1.1.2. Вантажі, що | | -"- | 1,26 | |перевозяться у критих | | | | |вагонах | | | | |------------------------+--------+-----------------------+------| |1.2. Вантажі на піддонах| | -"- | 1,00 | |або в пакетах | | | | |------------------------+--------+-----------------------+------| |1.3. Тарно-пакувальні | | -"- | 1,13 | |або штучні | | | | |------------------------+--------+-----------------------+------| |1.4. Наливні вантажі, що| | -"- | 0,96 | |перевозяться у цистернах| | | | |(включаючи підігрів) | | | | |------------------------+--------+-----------------------+------| |1.5. Хімічні вантажі, що| | -"- | 1,16 | |перевозяться у | | | | |спеціальних цистернах | | | | |------------------------+--------+-----------------------+------| |1.6. Вантажі | | -"- | 3,70 | |великовагові, з вагою | | | | |одного місця понад | | | | |60 тонн, та довгомірні, | | | | |довжиною понад 18 м | | | | |------------------------+--------+------------------------------| |1.7. Вантажі негабаритні| | за взаємним узгодженням | |------------------------+--------+------------------------------| |1.8. Великотоннажні | | | | |контейнери: | | | | |------------------------+--------+-----------------------+------| |завантажені | | 1 контейнер |59,18 | |------------------------+--------+-----------------------+------| |порожні | | -"- |29,59 | |------------------------+--------+-----------------------+------| |1.9. Завантажені та | | -"- |19,15 | |порожні середньотоннажні| | | | |контейнери | | | | |------------------------+--------+-----------------------+------| |1.10. Автопоїзд, | | 1 відправка |76,59 | |автомобіль, причіп, | | | | |напівпричіп та знімний | | | | |автомобільний кузов у | | | | |завантаженому стані, що | | | | |перевозяться | | | | |контрейлерними | | | | |відправками | | | | |------------------------+--------+-----------------------+------| |1.11. Автопоїзд, | | -"- |38,30 | |автомобіль, причіп, | | | | |напівпричіп та знімний | | | | |автомобільний кузов у | | | | |порожньому стані до та | | | | |після його використання | | | | |для перевезення вантажів| | | | |залізницями, що | | | | |перевозяться | | | | |контрейлерними | | | | |відправками | | | | |------------------------+--------+-----------------------+------| |2. Збір за | 38 | 1 документ | 8,70 | |переоформлення | | | | |залізницею перевізних | | | | |документів одного | | | | |транспортного права на | | | | |інше | | | | |------------------------+--------+-----------------------+------| |3. Збір за | 42 | 100 кг | 0,87 | |розморожування вантажів,| | | | |у тому числі перед | | | | |перевантаженням | | | | |------------------------+--------+-----------------------+------| |4. Збори за перестановку| | | | |на візки іншої ширини | | | | |колії: | | | | |------------------------+--------+-----------------------+------| |4.1. Завантажених | 35 | 1 вісь |76,16 | |вагонів залізниць | | | | |------------------------+--------+-----------------------+------| |4.2. Завантажених і | 30 | -"- |76,16 | |порожніх власних | | | | |(приватних) та | | | | |орендованих вагонів | | | | |------------------------+--------+-----------------------+------| |4.3. Рухомого складу, що| 31 | -"- |76,16 | |перевозиться як вантаж | | | | |на своїх осях | | | | |------------------------+--------+-----------------------+------| |5. Збір за оголошення | 26 | | | |вартості вантажу (1): | | | | |------------------------+--------+-----------------------+------| |5.1. При перевезенні | |100 франків оголошеної | 1,20 | |вагонними, | | вартості вантажу | | |контрейлерними і | | | | |контейнерними | | | | |відправками | | | | |------------------------+--------+-----------------------+------| |5.2. При перевезенні | | -"- | 0,72 | |домашніх речей у | | | | |сполученні між | | | | |країнами - учасницями | | | | |СНД, Республікою Грузія,| | | | |Латвійською Республікою,| | | | |Литовською Республікою | | | | |та Естонською | | | | |Республікою | | | | |------------------------+--------+-----------------------+------| |6. Збори, пов'язані з | 28 | | | |митним оглядом: (2) | | | | |------------------------+--------+-----------------------+------| |6.1. Вантажів, що | | | | |перевозяться: | | | | |------------------------+--------+-----------------------+------| |6.1.1. Вагонними, | | 1 відправка | 8,16 | |контрейлерними та | | | | |контейнерними | | | | |відправками | | | | |------------------------+--------+-----------------------+------| |6.1.2. Дрібними | | -"- | 4,90 | |відправками | | | | |------------------------+--------+-----------------------+------| |6.2. Домашніх речей, що | | | | |перевозяться у | | | | |сполученні між | | | | |країнами - учасницями | | | | |СНД, Республікою Грузія,| | | | |Латвійською Республікою,| | | | |Литовською Республікою | | | | |та Естонською | | | | |Республікою | | | | |------------------------+--------+-----------------------+------| |6.2.1. Вагонними, | | -"- | 4,90 | |контейнерними | | | | |відправками | | | | |------------------------+--------+-----------------------+------| |6.2.2. Дрібними | | -"- | 2,94 | |відправками | | | | |------------------------+--------+-----------------------+------| |7. Збори за кріплення | 18 | | | |вантажів: | | | | |------------------------+--------+-----------------------+------| |у відкритому рухомому | | 1 вагон |81,60 | |складі | | | | |------------------------+--------+-----------------------+------| |у критому рухомому | | -"- |65,28 | |складі (3) | | | | |------------------------+--------+-----------------------+------| |8. Плата за затримку | 21 | | | |вагона та контейнера на | | | | |транзитній залізниці з | | | | |причини, яка залежить | | | | |від відправника або | | | | |одержувача (справляється| | | | |на користь залізниці, на| | | | |якій була затримка) (4):| | | | |------------------------+--------+-----------------------+------| |8.1. При перевезенні в | | | | |прямому залізничному та | | | | |залізнично-поромному | | | | |сполученнях | | | | |------------------------+--------+-----------------------+------| |8.1.1. За вагони з двома| | 1 вагоно-година | 2,35 | |осями | | | | |------------------------+--------+-----------------------+------| |8.1.2. За вагони з | | -"- | 3,48 | |трьома та більше осями | | | | |------------------------+--------+-----------------------+------| |8.1.3. За транспортери: | | | | |------------------------+--------+-----------------------+------| |8.1.3.1. З кількістю | | -"- | 5,83 | |осей до 8 включно | | | | |------------------------+--------+-----------------------+------| |8.1.3.2. З кількістю | | 1 вісе-година | 0,87 | |осей понад 8 | | | | |------------------------+--------+-----------------------+------| |8.1.4. За | | 1 контейнеро-година | 0,35 | |середньотоннажні | | | | |контейнери масою брутто | | | | |3 тонни | | | | |------------------------+--------+-----------------------+------| |8.1.5. За | | -"- | 0,70 | |середньотоннажні | | | | |контейнери масою брутто | | | | |5 тонн | | | | |------------------------+--------+-----------------------+------| |8.1.6. За 10-футові | | -"- | 0,87 | |контейнери | | | | |------------------------+--------+-----------------------+------| |8.1.7. За 20-футові | | -"- | 1,74 | |контейнери | | | | |------------------------+--------+-----------------------+------| |8.1.7.1. За 20-футові | | -"- | 1,30 | |контейнери, що | | | | |перевозяться на | | | | |спеціалізованих | | | | |платформах для | | | | |перевезення | | | | |великотоннажних | | | | |контейнерів | | | | |------------------------+--------+-----------------------+------| |8.1.8. За 30- і | | -"- | 3,48 | |40-футові контейнери | | | | |------------------------+--------+-----------------------+------| |8.1.8.1. За 30- і | | -"- | 2,61 | |40-футові контейнери, що| | | | |перевозяться на | | | | |спеціалізованих | | | | |платформах для | | | | |перевезення | | | | |великотоннажних | | | | |контейнерів | | | | |------------------------+--------+------------------------------| |8.2. При перевезенні в | |згідно з внутрішніми правилами| |непрямому залізничному | | і тарифами | |сполученні (через | | | |припортові станції) | | | |------------------------+--------+------------------------------| |9. Збір за напування | 17 | 1 вагон |26,11 | |водою тварин при | | | | |перевезенні | | | | |------------------------+--------+-----------------------+------| |10. Інші збори та плати:| | | | |------------------------+--------+-----------------------+------| |10.1. Послуги, пов'язані| 83 | | | |з прибуттям і здачею за | | | | |кордон вантажів | | | | |прикордонними | | | | |станціями (5) | | | | |------------------------+--------+-----------------------+------| |вагонні відправки | | 1 вагон |26,00 | |------------------------+--------+-----------------------+------| |великотоннажні | | 1 контейнер | 8,70 | |контейнери | | | | |------------------------+--------+-----------------------+------| |середньотоннажні | | -"- | 2,50 | |контейнери | | | | |------------------------+--------+-----------------------+------| |дрібні відправки | | 100 кг | 0,08 | |------------------------+--------+-----------------------+------| |10.2. Послуги, пов'язані| 83 | | | |з прийомом із-за кордону| | | | |і відправленням вантажів| | | | |прикордонними | | | | |станціями (5) | | | | |------------------------+--------+-----------------------+------| |вагонні відправки | | 1 вагон |19,05 | |------------------------+--------+-----------------------+------| |великотоннажні | | 1 контейнер | 6,06 | |контейнери | | | | |------------------------+--------+-----------------------+------| |середньотоннажні | | -"- | 2,00 | |контейнери | | | | |------------------------+--------+-----------------------+------| |дрібні відправки | | 100 кг | 0,05 | |------------------------+--------+-----------------------+------| |10.3. Плата за | 08 | за 1 візок на добу | 4,70 | |користування візками при| | | | |перестановці власних | | | | |(приватних) і | | | | |орендованих вагонів | | | | |------------------------+--------+-----------------------+------| |10.4. Пломбування | 80 | | | |вагонів на прикордонних | | | | |станціях: | | | | |------------------------+--------+-----------------------+------| |пломби | | 1 вагон | 3,00 | |------------------------+--------+-----------------------+------| |запірно-пломбувальні | | | | |пристрої (ЗПУ) | | | | |------------------------+--------+-----------------------+------| |зерновози, мінераловози,| | 1 вагон |25,00 | |цементовози | | | | |------------------------+--------+-----------------------+------| |інші вагони | | -"- | 7,50 | |------------------------+--------+-----------------------+------| |10.5. Пломбування | | | | |контейнерів на | | | | |прикордонних станціях: | | | | |------------------------+--------+-----------------------+------| |пломби | 80 | 1 контейнер | 3,00 | |------------------------+--------+-----------------------+------| |запірно-пломбувальні | | -"- | 7,50 | |пристрої (ЗПУ) | | | | |------------------------+--------+-----------------------+------| |10.6. Збір за переклад | 82 | 1 документ | 6,00 | |перевізних документів(6)| | | | |------------------------+--------+-----------------------+------| |10.7. Оформлення | 34 | -"- |35,00 | |переадресування на | | | | |прикордонних станціях(7)| | | | |------------------------+--------+-----------------------+------| |10.8. Збір за заповнення| 89 | 1 примірник | 8,70 | |копії дорожньої | | | | |відомості у випадку | | | | |відсутності необхідної | | | | |їх кількості (8) | | | | |------------------------+--------+-----------------------+------| |10.9. Підготовка і | 87 | | | |передача за заявками | | | | |іноземних залізниць, | | | | |вантажовласників чи | | | | |експедиторів порожніх | | | | |вагонів залізниць (крім | | | | |вагонів, що перебувають | | | | |на балансі державних | | | | |підприємств (державних | | | | |операторів), | | | | |підпорядкованих | | | | |Укрзалізниці) під | | | | |навантаження (9): | | | | |------------------------+--------+-----------------------+------| |по колії 1520 мм | | 1 вагон |168,21| |------------------------+--------+-----------------------+------| |по колії 1435 мм | | -"- |472,85| |------------------------+--------+-----------------------+------| |10.10. Промивання за | 86 | -"- |94,34 | |заявками іноземних | | | | |залізниць, | | | | |вантажовласників чи | | | | |експедиторів порожніх | | | | |вагонів, крім | | | | |рефсекцій (10) | | | | |------------------------+--------+------------------------------| |10.11. Розробка і | 84 |згідно з внутрішніми правилами| |затвердження креслень, | | і тарифами | |схем перевезень | | | |негабаритних, | | | |довгомірних та | | | |великовагових | | | |вантажів (11) | | | |------------------------+--------+------------------------------| |10.12. Збір за надання | 78 | | | |інформації (12): | | | | |------------------------+--------+-----------------------+------| |по телефону | | 1 повідомлення | 1,97 | |------------------------+--------+-----------------------+------| |по телеграфу через: | | -"- | 7,62 | |Укрпошту, станцію | | | | |відправлення чи | | | | |призначення | | | | |------------------------+--------+-----------------------+------| |по факсу | | -"- | 3,94 | |------------------------+--------+-----------------------+------| |10.13. Збори за | 37 | | | |накочування та | | | | |викочування | | | | |на пором (13): | | | | |------------------------+--------+-----------------------+------| |вагонна або контрейлерна| | | | |відправка | | | | |------------------------+--------+-----------------------+------| |за накочування | | 1 вагон |148,56| |------------------------+--------+-----------------------+------| |за викочування | | -"- |84,79 | |------------------------+--------+------------------------------| |дрібна відправка | | | |------------------------+--------+------------------------------| |за накочування | | 100 кг | 0,05 | |------------------------+--------+-----------------------+------| |за викочування | | -"- | 0,03 | |------------------------+--------+-----------------------+------| |10.14. Підбір вагонів | 37 | 1 вагон |48,88 | |згідно з каргопланом | | | | |(формування груп | | | | |вагонів, підбір | | | | |документів, інші | | | | |операції, пов'язані з | | | | |передачею вагонів на | | | | |пором) на станції | | | | |примикання Іллічівськ- | | | | |Поромна | | | | |------------------------+--------+-----------------------+------| |10.15. Надання копії | 81 | 1 документ | 3,00 | |дорожньої відомості на | | | | |вимогу експедитора чи | | | | |вантажовласника | | | | |------------------------+--------+-----------------------+------| |10.16. Внесення | 81 | -"- | 3,00 | |додаткових даних у | | | | |перевізні документи за | | | | |заявою відправника або | | | | |експедитора | | | | |------------------------+--------+------------------------------| |10.17. Збори за | 55 |згідно з внутрішніми правилами| |вивантаження, | | і тарифами | |навантаження зайвої | | | |маси вантажу при | | | |виявленому | | | |перевантаженні вагона | | | |більше його максимальної| | | |вантажопідйомності або | | | |перевищенні допустимого | | | |навантаження на вісь | | | |вагона (параграф 3 | | | |статті 8 СМГС) | | | |( 998_011 ) | | | |------------------------+--------+------------------------------| |10.18. Інші збори та | 56 |згідно з внутрішніми правилами| |плати (14) | | і тарифами | |------------------------+--------+------------------------------| |10.19. Покриття витрат, | 88 | 1 вагон |112,00| |пов'язаних з | | | | |накопиченням партій | | | | |вагонів на поромну | | | | |переправу на станціях | | | | |примикання Іллічівськ- | | | | |Поромна та Керч-Порт | | | | |----------------------------------------------------------------| | Інші витрати | |----------------------------------------------------------------| |Витрати, зазначені в | 57 | якщо не наведені вище, то | |параграфі 2 статті 12, | |згідно з внутрішніми правилами| |параграфі 4 статті 13, | | і тарифами | |параграфі 13 статті 20 | | | |СМГС ( 998_011 ) | | | ------------------------------------------------------------------
Примітки: (1) За оголошення вартості вантажу збір справляється
незалежно від відстані. Неповні 100 шв. фр. приймаються за повні.
(2) На покриття витрат залізниць, пов'язаних з митним
доглядом, один раз справляється збір незалежно від зборів, що
стягуються митними органами. При оформленні однієї накладної на
маршрут (групу) вагонів збір справляється один раз. При
перевезенні через поромну переправу Крим-Кавказ збір не
нараховується. У випадку порушення з вини вантажовідправника
митних правил, у результаті якого виникла затримка вантажу,
експедитором, крім зазначеного збору, оплачуються витрати, що
виникли в результаті такої затримки (плата за затримку, маневрова
робота, вивантаження/навантаження, пломбування, зважування тощо).
(3) При наданні залізницею обладнання та устаткування. (4) Час затримки визначається з моменту фактичної затримки до
моменту усунення причини затримки. При нарахуванні плати за
затримку відповідно до пункту 8.1 неповний час простою вагона чи
контейнера приймається за повний, відповідно до пункту 8.2 -
згідно з пунктом 12 Правил користування вагонами і контейнерами,
затверджених наказом Міністерства транспорту України від 25.02.99
N 113 ( z0165-99 ), зареєстрованих у Міністерстві юстиції України
15.03.99 за N 165/3458.
При перевезенні у прямому залізничному та
залізнично-поромному сполученнях у випадку, якщо один або декілька
контейнерів, що перевозяться у вагоні, вивантажуються з вагона і
затримуються окремо від нього, плата за їх затримку нараховується
за ставками, що вказані в підпунктах 8.1.4-8.1.8 пункту 8.1. В
інших випадках плата за затримку контейнерів нараховується за
ставкою, що вказана в підпункті 8.1.2 пункту 8.1. У ставці збору в пункті 8.1 враховано зберігання вантажу. При перевезенні вантажів у непрямому залізничному сполученні
плата за затримку вагонів (контейнерів) нараховується згідно з
положеннями Правил користування вагонами і контейнерами,
затверджених наказом Міністерства транспорту України від 25.02.99
N 113 ( z0165-99 ), зареєстрованих у Міністерстві юстиції України
15.03.99 за N 165/3458, та розділу V Збірника тарифів на
перевезення вантажів залізничним транспортом у межах України та
пов'язані з ним послуги, затвердженого наказом Міністерства
транспорту та зв'язку України від 26.03.2009 N 317 ( z0340-09 ),
зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 15.04.2009 за
N 340/16356. При затримці вантажів, що перевозяться через морські порти
України, залізницям повинні бути відшкодовані всі фактичні
витрати, пов'язані із затримкою, зокрема: збір за зберігання
вантажу, плата за користування вагонами (контейнерами), вартість
повідомлення про затримку вантажу, маневрова робота, плата за
затримку вантажів, що охороняються, тощо. Нарахування плати відповідно до пункту 8.2 здійснюється
незалежно від того, де відбулася затримка, на припортовій станції
призначення чи на підходах до неї, а також на прикордонній
станції. Найменування та суми платежів (зборів, плат та інших витрат,
які пов'язані із затримкою) вносяться до акта загальної форми та
перевізного документа. При втраті залізницею супровідних документів, які вказані
відправником у графі 23 накладної СМГС ( 998_011 ), збори,
пов'язані із затримкою вантажів з цієї причини, не справляються. (5) Збір справляється при перевезенні транзитних вантажів,
які передаються прикордонними станціями Львівської залізниці на
залізниці ширини колії 1435 мм та по станції Ізов.
(6) Збір справляється при перевезеннях по лініях з шириною
колії 1435 мм (дільниця Чоп - Дяково), а також при переоформленні
станціями Ягодин, Мостиська II, Чоп, Батьово, Дяково документів
ЦІМ на СМГС ( 998_011 ).
(7) Крім збору, справляються додаткові збори та плати
відповідно до параграфу 13 статті 20 СМГС ( 998_011 ).
(8) У разі відсутності додаткового примірника дорожньої
відомості або необхідної їх кількості вихідна прикордонна станція
повинна діяти відповідно до пункту 50.3 СІ до СМГС ( 998_011 ) .
(9) У ставках цього збору містяться ставки зборів пунктів 4,
6, 10.1 та 10.2 цих Додаткових зборів і плат (повторно не
нараховувати). Підготовка та передача вагонів, що перебувають на
балансі державних підприємств (державних операторів),
підпорядкованих Укрзалізниці, здійснюються за окремими договорами
з цим підприємством.
Уніфікований код та розмір збору зазначаються у накладній і
збір справляється з платника, який сплачує перевезення вантажів,
що прямують у цих вагонах у зворотному напрямку. Підготовка і
передача власних (орендованих) вагонів здійснюються лише за згодою
власника (орендатора) вагона. (10) Уніфікований код та розмір збору зазначаються у
накладній і збір справляється з платника, який сплачує перевезення
вантажів, що прямують у цих вагонах у зворотному напрямку.
Підготовка і передача власних (орендованих) вагонів здійснюється
лише за згодою власника (орендатора) вагона.
(11) Плата визначається за договірними (вільними) тарифами на
основі окремих договорів, укладених із залізницями. Суми зборів
згідно з параграфом 4 статті 13 СМГС ( 998_011 ) вносяться
залізницею до накладної.
(12) Збір за надання інформації із автоматизованих систем про
місце дислокації вагонів, затримку на шляху прямування тощо, що
надається в електронному вигляді, справляється на основі окремих
договорів.
(13) Збір не справляється при перевезенні порожніх вагонів,
які належать залізниці і направляються за регулюванням для
завантаження, або тих, що звільняються після вивантаження. При
перевезенні контейнерними відправками ставка за один контейнер
визначається шляхом ділення ставки за один вагон на кількість
контейнерів, що розміщені в цьому вагоні.
(14) Плата за охорону та супроводження транзитних вантажів
особовим складом і засобами відомчої воєнізованої охорони
залізничного транспорту України не нараховується.
Директор Департаменту
економіки та фінансів О.М.Назаренковгору