Документ z1518-17, чинний, поточна редакція — Прийняття від 27.11.2017
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 22.12.2017. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

27.11.2017  № 1477


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 грудня 2017 р.
за № 1518/31386

Про внесення змін до Державних санітарних норм і правил захисту населення від впливу електромагнітних випромінювань

На виконання пунктів 25 та 84 Плану заходів щодо дерегуляції господарської діяльності, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2016 року № 615, абзацу третього підпункту 12 пункту 4 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Державних санітарних норм і правил захисту населення від впливу електромагнітних випромінювань, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 01 серпня 1996 року № 239, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 29 серпня 1996 року за № 488/1513, що додаються.

2. Управлінню громадського здоров’я (Півень Н.В.) забезпечити подання цього наказу в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

В.о. Міністра

У. Супрун

ПОГОДЖЕНО:

Т.в.о. Голови
Державної служби спеціального зв'язку
та захисту інформації України

Голова Державної регуляторної служби України
О.М. Чаузов

Ксенія ЛяпінаЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров’я України
27.11.2017  № 1477


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 грудня 2017 р.
за № 1518/31386

ЗМІНИ
до Державних санітарних норм і правил захисту населення від впливу електромагнітних випромінювань

1. У розділі 1:

1) підпункт 1.1.3 пункту 1.1 виключити.

У зв’язку з цим підпункти 1.1.4, 1.1.5 вважати відповідно підпунктами 1.1.3, 1.1.4;

2) підпункт 1.3.3 пункту 1.3 викласти у такій редакції:

«1.3.3. Гранично допустимий рівень ЕМП для РТО, що працюють у діапазонах дуже високих, ультрависоких, надвисоких та надзвичайно високих частот, встановлюється на рівні 10 мкВт/см-2 або 6 В/м.»;

3) у пункті 1.4:

у підпункті 1.4.5 позицію 8 таблиці 1.2 викласти у такій редакції:

«

8

Метрові хвилі

30-300 МГц

10-1 м

6 В/м

»;

підпункт 1.4.7 виключити.

У зв’язку з цим підпункти 1.4.8-1.4.14 вважати відповідно підпунктами 1.4.7-1.4.13;

4) у пункті 1.6:

підпункт 1.6.1 виключити.

У зв’язку з цим підпункти 1.6.2-1.6.6 вважати відповідно підпунктами 1.6.1-1.6.5.

підпункт 1.6.1 викласти у такій редакції:

«1.6.1. Розділ робочого проекту «Оцінка впливу на навколишнє середовище» повинен містити результати розрахунку меж санітарно-захисної зони та зони обмеження забудови. Розрахунок меж санітарно-захисної зони та зони обмеження забудови проводиться на підставі таких вихідних даних на кожен РТО:

найменування;

адреса;

ситуаційний план з позначенням меж санітарно-захисної зони і зони обмеження забудови;

потужність кожного передавача і їх кількість;

місце розміщення антен і напрямки їх випромінювання;

тип кожної антени;

коефіцієнт підсилення антени;

висота розташування фазового центра кожної антени;

кут напрямку максимального випромінювання кожної антени (нижнього променя);

робочі частоти (діапазон частот);

тип модуляції;

коефіцієнт втрат в антенно-фідерному тракті на передачу;

діаграми спрямованості антен в горизонтальній та вертикальній площинах;

час і режим роботи на випромінювання;

матеріали розрахунків розподілу рівнів ЕМП на території, яка прилягає до РТО.»;

підпункт 1.6.2 викласти у такій редакції:

«1.6.2. Розрахунок рівнів ЕМП слід проводити в межах, які охоплюють висоти існуючої і проектованої забудови.»;

підпункт 1.6.5 викласти у такій редакції:

«1.6.5. Власник РТО забезпечує дотримання гранично допустимих рівнів ЕМП. Вимірювання рівнів ЕМП проводяться суб’єктами господарювання, акредитованими на право ведення таких видів діяльності.

За результатами вимірювань складається Протокол досліджень електромагнітного поля (додаток № 4).».

2. Доповнити новим додатком 4, що додається.

Начальник Управління
громадського здоров'я


Н. ПівеньДодаток 4
до Державних санітарних норм
і правил захисту населення від впливу
електромагнітних випромінювань,
затверджених наказом
Міністерства охорони здоров’я України
01.08.1996  № 239

ПРОТОКОЛ
досліджень електромагнітного полявгору