Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс «Джерело творчості»
МОН України; Наказ, Положення, Форма типового документа від 23.11.20171527
Документ z1517-17, чинний, поточна редакція — Прийняття від 23.11.2017
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 01.09.2018. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

23.11.2017  № 1527


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 грудня 2017 р.
за № 1517/31385

Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс «Джерело творчості»

Відповідно до статті 21 Закону України «Про позашкільну освіту», підпункту 2 пункту 4 Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 630, з метою підтримки талановитих педагогів, сприяння їх самореалізації та стимулювання подальшої творчої педагогічної діяльності НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про Всеукраїнський конкурс «Джерело творчості», що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства освіти і науки України від 09 червня 2005 року № 350 «Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс майстерності педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів «Джерело творчості», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 23 червня 2005 року за № 679/10959.

3. Відділу позашкільної освіти, виховної роботи та захисту прав дитини (Середницька А.Д.) подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

4. Управлінню адміністративно-господарського та організаційного забезпечення (Єрко І.А.) у встановленому порядку зробити відмітку у справах архіву.

5. Цей наказ набирає чинності з 01 вересня 2018 року.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Хобзея П.К.

Міністр

Л.М. ГриневичЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
освіти і науки України
23.11.2017  № 1527


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 грудня 2017 р.
за № 1517/31385

ПОЛОЖЕННЯ
про Всеукраїнський конкурс «Джерело творчості»

І. Загальні положення

1. Це Положення визначає порядок організації та проведення Всеукраїнського конкурсу «Джерело творчості» (далі - Конкурс), який є конкурсом педагогічної майстерності керівників гуртків, секцій, творчих об’єднань закладів позашкільної освіти системи освіти, його організаційне, методичне і фінансове забезпечення, порядок участі у ньому та підбиття підсумків.

2. Метою проведення Конкурсу є підтримка талановитих педагогів закладів позашкільної освіти, сприяння їх самореалізації та стимулювання подальшої творчої педагогічної діяльності.

3. Основними завданнями Конкурсу є:

пошук нових форм, методів, моделей організації навчально-виховної роботи з вихованцями, учнями і слухачами закладів позашкільної освіти (далі - вихованці);

сприяння творчим педагогічним пошукам, удосконаленню майстерності педагогів закладів позашкільної освіти;

поширення кращого педагогічного досвіду з організації навчально-виховної діяльності з вихованцями;

створення інформаційного банку даних кращих прикладів педагогічного досвіду роботи керівників гуртків, секцій, творчих об'єднань.

4. Засновником Конкурсу є МОН.

5. Організаторами Конкурсу є:

Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти» (далі - ІМЗО);

Національний центр «Мала академія наук України»;

Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді;

Український державний центр позашкільної освіти;

Український державний центр туризму і краєзнавства учнівської молоді.

6. До повноважень організаторів належать:

організаційно-методичне забезпечення Конкурсу;

визначення напрямів позашкільної освіти, за якими проводитиметься Конкурс у поточному навчальному році;

залучення до проведення Конкурсу закладів вищої освіти, наукових установ, громадських, благодійних організацій, органів місцевого самоврядування (за згодою);

формування пропозицій щодо персонального складу організаційного комітету та журі, забезпечення належних умов їх роботи;

зберігання документації;

забезпечення проведення ІІІ етапу Конкурсу;

опрацювання зауважень та пропозицій щодо проведення Конкурсу.

7. Конкурс проводиться щороку на засадах добровільності, відкритості, прозорості та гласності.

Форма проведення Конкурсу - заочно-очна.

8. Конкурс проводиться за напрямами позашкільної освіти, визначеними організаторами.

9. Охорона та захист авторських прав щодо поданих на Конкурс документів здійснюються відповідно до законодавства України.

10. Під час проведення Конкурсу обробка персональних даних учасників здійснюється з урахуванням вимог Закону України «Про захист персональних даних».

IІ. Учасники Конкурсу

1. У Конкурсі можуть брати участь керівники гуртків, секцій, творчих об’єднань закладів позашкільної освіти системи освіти незалежно від рівня освіти, набутого фаху та віку (далі - учасники).

Кількість учасників від одного закладу позашкільної освіти не обмежується.

2. Учасники зобов’язані дотримуватися вимог цього Положення.

IІІ. Порядок і строки проведення Конкурсу

1. Рішення про проведення Конкурсу приймається МОН за поданням організаторів за визначеними напрямами позашкільної освіти.

2. Конкурс проводиться поетапно:

І етап - районний, міський - у жовтні-грудні;

ІІ етап - республіканський (в Автономній Республіці Крим), обласний, міський у містах Києві та Севастополі - у січні-лютому;

ІІІ етап - Всеукраїнський - у березні-червні;

ІІІ етап проводиться у два тури:

І тур - заочний (оцінювання описів власного педагогічного досвіду учасників);

ІІ тур - очний у місті Києві, про що організатори повідомляють в оголошенні про проведення Конкурсу.

3. Проведення Конкурсу забезпечують:

на І етапі - органи управління освітою районних державних адміністрацій;

на ІІ етапі - Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, департаменти (управління) освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;

на ІІІ етапі - організатори.

4. Публікація оголошення про проведення Конкурсу в друкованих засобах масової інформації та оприлюднення його на офіційному веб-сайті МОН та веб-сайтах організаторів здійснюється не пізніше ніж за 30 календарних днів до початку Конкурсу.

5. Для участі в Конкурсі учасники подають до організаційного комітету відповідного етапу:

заявку на участь у Всеукраїнському конкурсі «Джерело творчості» за формою згідно з додатком до цього Положення;

характеристику професійної педагогічної діяльності, завірену відповідним органом управління освітою;

опис власного педагогічного досвіду роботи у вигляді електронного портфоліо.

Опис власного педагогічного досвіду роботи складається з таких обов’язкових розділів:

анотація «Мій педагогічний досвід роботи»;

розроблення організаційно-масового заходу;

розроблення заняття гуртка (творчого об’єднання, секції);

відеозаписи занять гуртка (творчого об’єднання, секції).

Вимоги до змісту та оформлення електронного портфоліо розміщуються на веб-сайтах організаторів не пізніше ніж за 30 календарних днів до початку Конкурсу.

6. До участі в кожному наступному етапі Конкурсу допускаються переможці попереднього етапу за визначеними напрямами позашкільної освіти.

На учасників ІІ та ІІІ етапів Конкурсу організаційні комітети І та ІІ етапів подають документи, перелічені в пункті 5 цього розділу.

7. До участі в другому турі ІІІ етапу Конкурсу допускаються переможці першого туру, які набрали не менше ніж 90% від максимальної кількості балів відповідно до критеріїв їх оцінювання.

Учасники другого туру ІІІ етапу Конкурсу готують такі домашні завдання:

самопрезентацію «Моє педагогічне кредо» (у довільній формі);

фрагмент заняття «Запрошуємо до світу творчості» (за визначеними напрямами позашкільної освіти).

ІV. Організаційний комітет Конкурсу

1. На кожному етапі Конкурсу за місцем їх проведення створюються організаційні комітети.

2. До повноважень організаційних комітетів Конкурсу входить:

керівництво відповідними етапами Конкурсу;

прийом документів учасників за визначеними напрямами позашкільної освіти;

затвердження персонального складу журі відповідних етапів Конкурсу та забезпечення його роботи на відповідних етапах Конкурсу.

3. Організаційний комітет ІІІ етапу Конкурсу:

здійснює координацію підготовки та проведення ІІІ етапу Конкурсу;

визначає умови та порядок проведення ІІІ етапу Конкурсу і не пізніше ніж за 20 календарних днів до початку першого туру ІІІ етапу Конкурсу забезпечує їх оприлюднення на офіційному веб-сайті МОН та веб-сайтах організаторів;

визначає строки та місце проведення другого туру ІІІ етапу Конкурсу;

створює та затверджує склад апеляційної комісії, забезпечує її роботу;

забезпечує висвітлення ходу проведення Конкурсу в засобах масової інформації, у тому числі оприлюднення його результатів;

визначає форми заохочення переможців ІІІ етапу Конкурсу.

4. Персональний склад організаційних комітетів І та ІІ етапів Конкурсу, до яких входять керівники закладів позашкільної освіти, представники органів управління освітою, органів місцевого самоврядування (за згодою), наукових і науково-методичних установ та організацій, місцевих органів виконавчої влади; представники громадських організацій, благодійних фондів (за їх згодою), щороку визначається та затверджується наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, департаментів (управлінь) освіти і науки обласних, районних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

Кількість членів організаційного комітету І (ІІ) етапу Конкурсу повинна бути не менше ніж сім осіб.

5. Персональний склад організаційного комітету ІІІ етапу Конкурсу, до якого входять представники МОН, організаторів, наукових і науково-методичних установ та організацій, закладів вищої освіти, Національної академії педагогічних наук України (за згодою), громадських організацій, благодійних фондів (за згодою), та щороку затверджується наказом МОН за поданням організаторів за визначеними напрямами позашкільної освіти.

Кількість членів організаційного комітету ІІІ етапу Конкурсу повинна бути не менше ніж дев’ять осіб.

6. До складу організаційного комітету кожного етапу Конкурсу входять голова, секретар та його члени.

7. Очолює організаційний комітет голова, який обирається з числа членів організаційного комітету більшістю голосів.

8. Голова організаційного комітету:

очолює організаційний комітет;

розподіляє повноваження між членами організаційного комітету;

керує роботою з організації проведення Конкурсу;

визначає графік засідань та забезпечує присутність усіх членів організаційного комітету;

проводить засідання;

забезпечує дотримання процедури проведення Конкурсу;

забезпечує роботу журі на всіх етапах Конкурсу;

готує проект наказу про результати Конкурсу та подає його до МОН для затвердження.

9. Секретар організаційного комітету:

приймає документи від учасників Конкурсу;

забезпечує ведення та збереження документації;

бере участь у засіданнях організаційного комітету, веде їх протоколи;

формує банк даних учасників;

надсилає учасникам електронною поштою повідомлення про результати Конкурсу;

сприяє оприлюдненню результатів Конкурсу в засобах масової інформації.

10. Члени організаційного комітету:

здійснюють організаційну роботу щодо проведення Конкурсу;

беруть участь у засіданнях організаційного комітету;

розглядають документи учасників Конкурсу та приймають рішення щодо них;

надають пропозиції щодо персонального складу журі, а також апеляційної комісії (на ІІІ етапі Конкурсу).

11. Організаційний комітет ІІІ етапу Конкурсу забезпечує оприлюднення його результатів на офіційному веб-сайті МОН та веб-сайтах організаторів за визначеними напрямами позашкільної освіти не пізніше 30 календарних днів після завершення Конкурсу.

12. Формою роботи організаційного комітету є засідання. Рішення про проведення засідання приймає голова організаційного комітету.

Засідання організаційного комітету вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин його складу.

Рішення організаційного комітету приймається колегіально на його засіданнях шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів його членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови організаційного комітету.

13. Рішення організаційного комітету кожного етапу Конкурсу оформлюється протоколом, який підписують голова, секретар та його члени.

V. Журі Конкурсу

1. Журі Конкурсу формується з метою забезпечення об’єктивності оцінювання конкурсних матеріалів учасників, їх участі в Конкурсі та визначення його переможців.

2. Журі І-ІІІ етапів Конкурсу формується окремо за визначеними напрямами позашкільної освіти.

До складу журі не можуть входити учасники Конкурсу, члени організаційних комітетів та апеляційних комісій.

3. До складу журі входять голова, секретар та його члени. Кількість членів журі повинна бути не менше ніж сім осіб.

4. Персональний склад журі І та ІІ етапів Конкурсу затверджується наказами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, департаментів (управлінь) освіти і науки, обласних, районних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

До складу журі І та ІІ етапів Конкурсу входять керівники закладів позашкільної освіти, представники органів управління освітою, наукових і науково-методичних установ та організацій, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, представники громадських організацій, благодійних фондів (за згодою).

5. Персональний склад журі ІІІ етапу Конкурсу, до якого входять представники МОН, організаторів, наукових і науково-методичних установ та організацій, закладів вищої освіти, Національної академії педагогічних наук України (за згодою), громадських організацій, благодійних фондів (за згодою), затверджується рішенням організаційного комітету Конкурсу за поданням організаторів за визначеними напрямами позашкільної освіти.

6. Голова журі обирається з числа його членів більшістю голосів.

Голова журі:

організовує та проводить засідання журі;

розподіляє повноваження між членами журі;

забезпечує дотримання процедури голосування;

бере участь у голосуванні та визначенні переможців;

забезпечує об’єктивність та неупередженість роботи членів журі.

7. Секретар журі:

забезпечує ведення та збереження документації;

бере участь у засіданнях журі, веде їх протоколи;

бере участь у голосуванні та визначенні переможців.

8. Члени журі:

беруть участь у засіданнях журі;

беруть участь у голосуванні та визначенні переможців;

дотримуються порядку проведення засідань.

9. Рішення про визначення переможців Конкурсу приймається більшістю голосів членів журі, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів ухвальним є голос голови журі.

Засідання журі Конкурсу вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин від його складу.

10. Рішення журі Конкурсу оформляється протоколом, який підписують голова, секретар та всі члени, присутні на засіданні, та оголошується учасникам не пізніше трьох робочих днів після його прийняття.

Протокол передається до організаційного комітету відповідного етапу Конкурсу в день завершення роботи журі.

VІ. Критерії оцінювання конкурсних матеріалів учасників Конкурсу

1. Опис власного педагогічного досвіду роботи оцінюється за кожним його розділом окремо.

2. Анотація «Мій педагогічний досвід роботи»:

актуальність - до 5 балів;

інноваційні підходи до організації освітнього процесу - до 10 балів;

системність роботи керівника гуртка, форми та методи здійснення освітнього процесу, його науковість, спрямованість і плановість - до 10 балів;

практична значущість і впровадження досвіду - до 10 балів;

наявність навчально-методичних, наукових розробок (за останніх 5 років) - до 5 балів;

участь у фахових конкурсах, семінарах, конференціях, форумах, змаганнях, фестивалях; результати участі педагога та його вихованців у міжнародних, всеукраїнських, регіональних, місцевих проектах, освітніх програмах, організаційно-масових заходах, що підтверджується грамотами, дипломами, сертифікатами (за останніх 5 років) - до 15 балів;

лаконічність та повнота розкриття - до 5 балів.

Максимальна кількість балів, яка може бути нарахована учаснику за анотацію «Мій педагогічний досвід роботи», - 60 балів.

3. Розробка організаційно-масового заходу оцінюється за такими критеріями:

актуальність теми, зв’язок із життям вихованців, закладу, територіальної громади - до 2 балів;

оптимальність обраної форми проведення, врахування вікових особливостей учнів, цілісність елементів заходу, логічність їх побудови - до 8 балів;

розвиток творчих та інтелектуальних здібностей вихованців, розширення їх світогляду, виховний вплив на особистість - до 5 балів.

Максимальна кількість балів, яка може бути нарахована учаснику за розробку організаційно-масового заходу, - 15 балів.

4. Розробка заняття гуртка (творчого об’єднання, секції) оцінюється за такими критеріями:

ґрунтовність та оригінальність розкриття теми - до 2 балів;

формулювання мети, завдання та результатів навчального заняття відповідно до вікових особливостей вихованців - до 2 балів;

структура заняття, визначення послідовності та вибудовування логічного взаємозв'язку залежно від мети - до 2 балів;

організація використання вихованцями різних типів і видів джерел знань - до 5 балів;

оптимальне поєднання фронтальних, групових, індивідуальних форм роботи - до 5 балів;

володіння педагогічними технологіями, що використовуються під час проведення заняття - до 2 балів;

ефективність форм і методів навчання та виховання - до 3 балів;

створення та підтримування високого рівня мотивації та високої інтенсивності діяльності вихованців - до 2 балів;

оптимальність використання дидактичних і технічних засобів навчання - до 2 балів.

Максимальна кількість балів, яка може бути нарахована учаснику за розробку заняття гуртка (творчого об’єднання, секції), - 25 балів.

5. Відеозаписи занять гуртка (творчого об’єднання, секції) оцінюється за такими критеріями:

відповідність заявленої теми заняття освітній програмі - до 2 балів;

відповідність завдань визначеній меті заняття - до 2 балів;

реалізація мети та завдань під час заняття - до 2 балів;

чіткість і логічність плану заняття - до 2 балів;

мотивація діяльності вихованців - до 3 балів;

зв’язок із життям, системність, доступність матеріалу заняття - 3 балів;

врахування компетентнісного, діяльнісного та особистісно-зорієнтованого підходів до освітнього процесу, використання наочних, технічних засобів навчання, інформаційно-технічних технологій (за потреби), дидактичних матеріалів - до 4 балів;

врахування вікових особливостей та застосування диференційованого підходу до вихованців - до 3 балів;

доцільність вибору методів, прийомів, організаційних форм роботи на занятті - до 3 балів;

організація самостійної діяльності вихованців - до 2 балів;

відповідність конспекту занять відеозапису - до 3 балів;

підбиття підсумків заняття - до 1 балів.

Максимальна кількість балів, яка може бути нарахована учаснику за відеозаписи занять гуртка (творчого об’єднання, секції тощо), - 30 балів.

6. Максимальна кількість балів, яка може бути нарахована учаснику за опис власного педагогічного досвіду роботи, - 130 балів.

7. Домашні завдання учасників очного туру ІІІ етапу Конкурсу оцінюються окремо.

8. Самопрезентація «Моє педагогічне кредо» оцінюється за такими критеріями:

знання, розуміння сучасних тенденцій розвитку освіти та суспільства - до 5 балів;

новизна (масштабність, ґрунтовність і оригінальність) ідеї - до 5 балів;

змістовність, системність, інноваційність - до 10 балів;

логіка, аргументованість, зваженість, конструктивізм - до 5 балів;

вміння представити своє бачення - до 5 балів.

Максимальна кількість балів, яка може бути нарахована учаснику за самопрезентацію «Моє педагогічне кредо», - 30 балів.

9. Фрагмент заняття «Запрошуємо до світу творчості» оцінюється за такими критеріями:

актуальність вибору теми - до 5 балів;

оригінальність змісту та форм проведення заняття - до 10 балів;

методичні доцільність і цінність - до 10 балів;

професійна взаємодія з аудиторією - до 5 балів;

загальна культура, педагогічний такт, ерудиція - до 5 балів;

дотримання регламенту - до 5 балів.

Максимальна кількість балів, яка може бути нарахована учаснику за фрагмент заняття «Запрошуємо до світу творчості», - 40 балів.

10. Максимальна кількість балів, яка може бути нарахована учаснику за домашні завдання, - 70 балів.

11. Максимальна кількість балів, яка може бути нарахована учаснику за участь у ІІІ етапі Конкурсу, - 200 балів.

VII. Підбиття підсумків і нагородження переможців Конкурсу

1. Переможців Конкурсу визначають окремо за кожним із визначених напрямів позашкільної освіти.

2. Переможцями Конкурсу є учасники, які набрали найбільшу кількість балів та посіли І, ІІ та ІІІ місця за результатами ІІІ етапу за визначеними напрямами позашкільної освіти.

3. У разі рівної кількості балів переможцем Конкурсу є учасник, який набрав більшу суму балів за фрагмент заняття «Запрошуємо до світу творчості».

4. Переможців нагороджують дипломами І, ІІ та ІІІ ступенів.

VIII. Апеляційна комісія

1. У разі виникнення спірних питань учасники Конкурсу мають право протягом одного робочого, але не пізніше трьох робочих днів після оголошення рішення журі учасникам ІІІ етапу, подати до апеляційної комісії апеляцію в письмовій формі та одержати письмову відповідь.

2. До складу апеляційної комісії входять керівники наукових установ та організацій, працівники методичних установ, педагогічні та науково-педагогічні працівники закладів позашкільної освіти, інститутів післядипломної педагогічної освіти.

До складу апеляційної комісії не можуть входити представники організаторів, члени організаційного комітету та журі.

Кількість членів апеляційної комісії повинна бути не менше ніж сім осіб.

3. Апеляційна комісія розглядає апеляцію в строк не більше трьох робочих днів та більшістю голосів приймає рішення щодо обґрунтованості поданої апеляції та складає протокол, який підписують голова, секретар та члени апеляційної комісії, присутні на її засіданні.

4. Рішення апеляційної комісії оформляється протоколом та доводиться до відома учасника, який подав апеляцію, протягом двох робочих днів після завершення її роботи та надається організаційному комітету ІІІ етапу Конкурсу для офіційного оприлюднення.

5. Підсумки проведення Конкурсу оприлюднюються на офіційних веб-сайтах МОН та організаторів не пізніше 30 календарних днів після його завершення.

IX. Фінансування Конкурсу

Витрати на організацію та проведення Конкурсу здійснюються за рахунок коштів, не заборонених законодавством.

Директор департаменту
професійної освіти


М.С. Кучинський


Додаток
до Положення
про Всеукраїнський конкурс
«Джерело творчості»
(пункт 5 розділу ІІІ)

ЗАЯВКА
на участь у Всеукраїнському конкурсі «Джерело творчості»вгору