Документ z1515-13, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 15.03.2019, підстава - z0144-19

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

16.08.2013  № 512


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
3 вересня 2013 р.
за № 1515/24047

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства соціальної політики № 78 від 22.01.2019}

Про затвердження форми звітності № 8 "Звіт про виплату грошових компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування" та Інструкції щодо її заповнення

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної політики
№ 200 від 29.02.2016}

Відповідно до Законів України "Про державну статистику", "Про інформацію" та пункту 17 Порядку виплати грошових компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2007 року № 228 (зі змінами), НАКАЗУЮ:

1. Затвердити форму звітності № 8 "Звіт про виплату грошових компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування" та Інструкцію щодо її заповнення, що додаються.

2. Департаменту пенсійного забезпечення та соціального захисту інвалідів (М. Шамбір) забезпечити:

2.1 подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

2.2 подання Державній службі статистики України зведеної інформації в цілому по Україні щороку до 15 березня за минулий рік.

3. Міністру соціальної політики Автономної Республіки Крим, керівникам структурних підрозділів з питань соціального захисту населення обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій забезпечити:

3.1 збір, обробку та узагальнення інформації за формою № 8;

3.2 подання узагальненої інформації за формою № 8 в установлений термін до Міністерства соціальної політики України, головних управлінь статистики в Автономній Республіці Крим, областях, м. Києві та Управління статистики в м. Севастополі.

{Підпункт 3.2 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 200 від 29.02.2016}

{Пункт 4 виключено на підставі Наказу Міністерства соціальної політики № 200 від 29.02.2016}

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Л. Дроздову.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Заступник Міністра -
керівник апарату


В. Коломієць

ПОГОДЖЕНО:

В.о. Голови Державної служби
статистики України
В. Піщейко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
соціальної політики України
16.08.2013  № 512

ЗВІТ
про виплату грошових компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування
(Форма № 8 (піврічна, річна))

{Форма із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 200 від 29.02.2016}

Директор Департаменту
пенсійного забезпечення
та соціального захисту інвалідівМ. ШамбірЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
соціальної політики України
16.08.2013  № 512


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
3 вересня 2013 р.
за № 1515/24047

ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми звітності № 8 "Звіт про виплату грошових компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування"

І. Загальні положення

1.1. Форма звітності № 8 "Звіт про виплату грошових компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування" (далі - Звіт) містить показники призначення та виплати грошових компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування інвалідам, законним представникам недієздатних інвалідів, дітей-інвалідів, які відповідно до законодавства мають право на забезпечення автомобілями.

1.2. Звіт складається щомісяця районними, міськими, районними у містах управліннями праці та соціального захисту населення за місцем реєстрації інвалідів, законних представників недієздатних інвалідів, дітей-інвалідів, які мають право на виплату грошових компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування, і подається щомісяця до 10 числа - Міністерству соціальної політики Автономної Республіки Крим, структурним підрозділам з питань соціального захисту населення обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

1.3. Міністерство соціальної політики Автономної Республіки Крим, структурні підрозділи з питань соціального захисту населення обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій двічі на рік: за 1 півріччя - до 20 липня та в цілому за рік - до 20 січня наступного за звітним періоду подають Звіт Міністерству соціальної політики України та до 20 січня наступного за звітним року - головним управлінням статистики в Автономній Республіці Крим, областях, м. Києві і Управлінню статистики в м. Севастополі.

{Пункт 1.3 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 200 від 29.02.2016}

{Пункт 1.4 розділу I виключено на підставі Наказу Міністерства соціальної політики № 200 від 29.02.2016}

1.4. Міністерство соціальної політики України до 15 лютого наступного за звітним року подає Звіт по Україні Державній службі статистики України.

1.5. При заповненні Звіту використовуються ті одиниці виміру, які вказані у формах.

1.6. Звіт має бути заповнений розбірливо і підписаний керівником та особами, відповідальними за його заповнення, із зазначенням номерів телефону, факсу та адреси електронної пошти.

ІІ. Заповнення розділу І "Чисельність інвалідів, законних представників недієздатних інвалідів, дітей-інвалідів, які мають право на виплату грошових компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування" станом на кінець звітного періоду

2.1. У графі 1 вказується чисельність інвалідів, законних представників недієздатних інвалідів, дітей-інвалідів, усього:

графа 1 = сумі граф 2, 5, 15.

2.2. У графах 2 - 4 вказується чисельність інвалідів, які перебувають на обліку для першочергового забезпечення автомобілями та яких вже забезпечено автомобілями або які придбали автомобілі за власні кошти:

у графі 2 вказується чисельність інвалідів, які перебувають на обліку для першочергового забезпечення автомобілями та яких вже забезпечено автомобілями або які придбали автомобілі за власні кошти, усього:

графа 2 = сумі граф 3, 4 за всіма рядками;

у графі 3 вказується чисельність осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною;

у графі 4 вказується чисельність інвалідів війни з числа осіб, які брали безпосередню участь у бойових діях під час Великої Вітчизняної війни та війни з Японією.

2.3. У графах 5 - 14 вказується чисельність інвалідів, які мають право на позачергове забезпечення автомобілями та яких вже забезпечено автомобілями або які придбали автомобілі за власні кошти:

у графі 5 вказується чисельність інвалідів, які мають право на позачергове забезпечення автомобілями та яких вже забезпечено автомобілями або які придбали автомобілі за власні кошти, усього:

графа 5 = сумі граф 6, 9 - 14 за всіма рядками;

у графі 6 вказується чисельність інвалідів війни;

графа 6 = сумі граф 7, 8 за всіма рядками;

у графі 7 вказується чисельність інвалідів війни І групи по зору;

у графі 8 вказується чисельність інвалідів війни, які стали інвалідами при виконанні службових обов’язків військової служби;

у графі 9 вказується чисельність інвалідів ЧАЕС І групи;

у графі 10 вказується чисельність інвалідів ЧАЕС ІІ групи з медичними показаннями;

у графі 11 вказується чисельність сімей, в яких проживають двоє і більше інвалідів;

у графі 12 вказується чисельність інвалідів з числа колишніх малолітніх в’язнів концентраційних таборів;

у графі 13 вказується чисельність інвалідів з куксами обох ніг і рук;

у графі 14 вказується чисельність інвалідів з ампутацією обох ніг, які постійно працюють або навчаються.

2.4. У графах 15 - 23 вказується чисельність інвалідів, які мають право на забезпечення автомобілями в порядку загальної черги та яких вже забезпечено автомобілями або які придбали автомобілі за власні кошти:

у графі 15 вказується чисельність інвалідів, які мають право на забезпечення автомобілями в порядку загальної черги та яких вже забезпечено автомобілями або які придбали автомобілі за власні кошти, усього:

графа 15 = сумі граф 16 - 23 за всіма рядками;

у графі 16 вказується чисельність інвалідів від загального захворювання;

у графі 17 вказується чисельність дітей-інвалідів;

у графі 18 вказується чисельність інвалідів з дитинства;

у графі 19 вказується чисельність інвалідів ЧАЕС ІІ групи без медичних показань;

у графі 20 вказується чисельність інвалідів ЧАЕС ІІІ групи з медичними показаннями;

у графі 21 вказується чисельність інвалідів внаслідок репресій;

у графі 22 вказується чисельність осіб з числа військовослужбовців, які стали інвалідами внаслідок захворювання, отриманого під час проходження військової служби, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, державної безпеки, інших військових формувань, які стали інвалідами внаслідок захворювання, отриманого під час проходження служби у зазначених формуваннях;

у графі 23 вказується чисельність інвалідів внаслідок трудового каліцтва невиробничого характеру.

2.5. У рядку 01 вказується за відповідними графами загальна чисельність інвалідів, законних представників недієздатних інвалідів, дітей-інвалідів, які перебувають на обліку для виплати грошових компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів з урахуванням осіб, які не одержали компенсацію у попередньому звітному періоді;

у рядку 02 вказується чисельність інвалідів, законних представників недієздатних інвалідів, дітей-інвалідів, які не одержали компенсацію у попередньому звітному періоді, із загальної чисельності інвалідів, законних представників недієздатних інвалідів, дітей-інвалідів, які перебувають на обліку для виплати грошових компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів з урахуванням осіб, які не одержали компенсацію у попередньому звітному періоді.

2.6. У рядку 03 вказується за відповідними графами загальна чисельність інвалідів, законних представників недієздатних інвалідів, дітей-інвалідів, які одержали грошові компенсації на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів у звітному періоді:

рядок 03 = сумі рядків 04 - 06 за всіма графами;

у рядку 04 вказується чисельність інвалідів, законних представників недієздатних інвалідів, дітей-інвалідів, які в установленому порядку забезпечені автомобілями;

у рядку 05 вказується чисельність інвалідів, законних представників недієздатних інвалідів, дітей-інвалідів, які мають право на забезпечення автомобілями, але не одержали їх і користуються автомобілями, придбаними за власні кошти;

у рядку 06 вказується чисельність інвалідів, законних представників недієздатних інвалідів, дітей-інвалідів, які були забезпечені в установленому порядку мотоколясками.

2.7. У рядку 07 вказується за відповідними графами загальна чисельність інвалідів, законних представників недієздатних інвалідів, дітей-інвалідів, які не одержали грошову компенсацію на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів на кінець звітного періоду:

рядок 07 = різниці рядків 01 та 03 за всіма графами.

2.8. У рядку 08 вказується за відповідними графами загальна чисельність інвалідів, законних представників недієздатних інвалідів, дітей-інвалідів, які перебувають на обліку для одержання грошових компенсацій на транспортне обслуговування, з урахуванням осіб, які не одержали компенсацію у попередньому звітному періоді;

у рядку 09 вказується чисельність інвалідів, законних представників недієздатних інвалідів, дітей-інвалідів, які не одержали компенсацію у попередньому звітному періоді, із загальної чисельності інвалідів, законних представників недієздатних інвалідів, дітей-інвалідів, які перебувають на обліку для одержання грошових компенсацій на транспортне обслуговування, з урахуванням осіб, які не одержали компенсацію у попередньому звітному періоді.

2.9. У рядку 10 вказується за відповідними графами загальна чисельність інвалідів, законних представників недієздатних інвалідів, дітей-інвалідів, які одержали грошові компенсації на транспортне обслуговування у звітному періоді:

рядок 10 = сумі рядків 11 - 15 за всіма графами;

у рядку 11 вказується чисельність інвалідів, законних представників недієздатних інвалідів, дітей-інвалідів, які перебувають на обліку для безоплатного забезпечення автомобілями;

у рядку 12 вказується чисельність інвалідів, законних представників недієздатних інвалідів, дітей-інвалідів, які перебувають на обліку для пільгового забезпечення автомобілями;

у рядку 13 вказується чисельність інвалідів, законних представників недієздатних інвалідів, дітей-інвалідів, які мають право на забезпечення автомобілями, але за власним бажанням відмовилися від них і бажають одержувати грошову компенсацію;

у рядку 14 вказується чисельність інвалідів, законних представників недієздатних інвалідів, дітей-інвалідів, які мають право на безоплатне забезпечення автомобілями, але не одержали їх у зв'язку з протипоказаннями до керування ними або мають право на пільгове забезпечення автомобілями (за 7 відсотків вартості), але не одержали його у зв'язку з відсутністю можливості передати членам сімей право користування автомобілями;

у рядку 15 вказується чисельність інвалідів, законних представників недієздатних інвалідів, дітей-інвалідів, які мають право на забезпечення автомобілями (за 30 відсотків вартості), але не одержали їх у зв'язку з протипоказаннями до керування ними.

2.10. У рядку 16 вказується за відповідними графами загальна чисельність інвалідів, законних представників недієздатних інвалідів, дітей-інвалідів, які не одержали грошові компенсації на транспортне обслуговування на кінець звітного періоду:

рядок 16 = різниці рядків 08 та 10 за всіма графами.

ІІІ. Заповнення розділу ІІ "Виплата грошових компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування інвалідам, законним представникам недієздатних інвалідів, дітей-інвалідів" станом на кінець звітного періоду

3.1. У графі 1 вказується сума коштів (нарахованих/виплачених/заборгованих відповідно до рядків) інвалідам, законним представникам недієздатних інвалідів, дітей-інвалідів, усього:

графа 1 = сумі граф 2, 5, 15 за всіма рядками.

3.2. У графах 2 - 4 вказується обсяг коштів (нарахованих/виплачених/заборгованих відповідно до рядків) інвалідам, які перебувають на обліку для першочергового забезпечення автомобілями та яких вже забезпечено автомобілями першочергово або які придбали автомобілі за власні кошти:

у графі 2 вказується обсяг коштів (нарахованих/виплачених/заборгованих відповідно до рядків) інвалідам, які перебувають на обліку для першочергового забезпечення автомобілями та яких вже забезпечено автомобілями першочергово або які придбали автомобілі за власні кошти, усього:

графа 2 = сумі граф 3, 4 за всіма рядками;

у графі 3 вказується обсяг коштів (нарахованих/виплачених/заборгованих відповідно до рядків), які мають особливі заслуги перед Батьківщиною;

у графі 4 вказується обсяг коштів (нарахованих/виплачених/заборгованих відповідно до рядків) інвалідам війни з числа осіб, які брали безпосередню участь у бойових діях під час Великої Вітчизняної війни та війни з Японією.

3.3. У графах 5 - 14 вказується обсяг коштів (нарахованих/виплачених/заборгованих відповідно до рядків) інвалідам, які мають право на позачергове забезпечення автомобілями та яких вже забезпечено автомобілями позачергово або які придбали автомобілі за власні кошти:

у графі 5 вказується обсяг коштів (нарахованих/виплачених/заборгованих відповідно до рядків) інвалідам, які мають право на позачергове забезпечення автомобілями та яких вже забезпечено автомобілями позачергово або які придбали автомобілі за власні кошти, усього:

графа 5 = сумі граф 6, 9 - 14 за всіма рядками;

у графі 6 вказується обсяг коштів (нарахованих/виплачених/заборгованих відповідно до рядків) інвалідам війни;

графа 6 = сумі граф 7, 8 за всіма рядками;

у графі 7 вказується обсяг коштів (нарахованих/виплачених/заборгованих відповідно до рядків) інвалідам війни І групи по зору;

у графі 8 вказується обсяг коштів (нарахованих/виплачених/заборгованих відповідно до рядків) інвалідам війни, які стали інвалідами при виконанні службових обов’язків військової служби;

у графі 9 вказується обсяг коштів (нарахованих/виплачених/заборгованих відповідно до рядків) інвалідам ЧАЕС І групи;

у графі 10 вказується обсяг коштів (нарахованих/виплачених/заборгованих відповідно до рядків) інвалідам ЧАЕС ІІ групи з медичними показаннями;

у графі 11 вказується обсяг коштів (нарахованих/виплачених/заборгованих відповідно до рядків) сім’ям, в яких проживають двоє і більше інвалідів;

у графі 12 вказується обсяг коштів (нарахованих/виплачених/заборгованих відповідно до рядків) інвалідам з числа колишніх малолітніх в’язнів концентраційних таборів;

у графі 13 вказується обсяг коштів (нарахованих/виплачених/заборгованих відповідно до рядків) інвалідам з куксами обох ніг і рук;

у графі 14 вказується обсяг коштів (нарахованих/виплачених/заборгованих відповідно до рядків) інвалідам з ампутацією обох ніг, які постійно працюють або навчаються.

3.4. У графах 15 - 23 вказується обсяг коштів (нарахованих/ виплачених/заборгованих відповідно до рядків) інвалідам, які мають право на забезпечення автомобілями в порядку загальної черги та яких вже забезпечено автомобілями в порядку загальної черги або які придбали автомобілі за власні кошти:

у графі 15 вказується обсяг коштів (нарахованих/виплачених/заборгованих відповідно до рядків) інвалідам, які мають право на забезпечення автомобілями в порядку загальної черги та яких вже забезпечено автомобілями в порядку загальної черги або які придбали автомобілі за власні кошти, усього:

графа 15 = сумі граф 16 - 23 за всіма рядками;

у графі 16 вказується обсяг коштів (нарахованих/виплачених/заборгованих відповідно до рядків) інвалідам від загального захворювання;

у графі 17 вказується обсяг коштів (нарахованих/виплачених/заборгованих відповідно до рядків) дітям-інвалідам;

у графі 18 вказується обсяг коштів (нарахованих/виплачених/заборгованих відповідно до рядків) інвалідів з дитинства;

у графі 19 вказується обсяг коштів (нарахованих/виплачених/заборгованих відповідно до рядків) інвалідам ЧАЕС ІІ групи без медичних показань;

у графі 20 вказується обсяг коштів (нарахованих/виплачених/заборгованих відповідно до рядків) інвалідам ЧАЕС ІІІ групи з медичними показаннями;

у графі 21 вказується обсяг коштів (нарахованих/виплачених/заборгованих відповідно до рядків) інвалідам внаслідок репресій;

у графі 22 вказується обсяг коштів (нарахованих/виплачених/заборгованих відповідно до рядків) особам з числа військовослужбовців, які стали інвалідами внаслідок захворювання, отриманого під час проходження військової служби, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, державної безпеки, інших військових формувань, які стали інвалідами внаслідок захворювання, отриманого під час проходження служби у зазначених формуваннях;

у графі 23 вказується обсяг коштів (нарахованих/виплачених/заборгованих відповідно до рядків) інвалідам внаслідок трудового каліцтва невиробничого характеру.

3.5. У рядку 01 вказується за відповідними графами обсяг нарахованих коштів інвалідам, законним представникам недієздатних інвалідів, дітей-інвалідів, які мають право на виплату грошових компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів з урахуванням заборгованості (без урахування поштових витрат);

у рядку 02 вказується заборгованість з виплати за попередній звітний період з обсягу нарахованих коштів інвалідам, законним представникам недієздатних інвалідів, дітей-інвалідів, які мають право на виплату грошових компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів з урахуванням заборгованості (без урахування поштових витрат).

3.6. У рядку 03 вказується за відповідними графами обсяг фактично профінансованих коштів інвалідам, законним представникам недієздатних інвалідів, дітей-інвалідів, яким нараховано кошти для виплати грошових компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів (без урахування поштових витрат).

3.7. У рядку 04 вказується за відповідними графами обсяг профінансованих коштів на поштові витрати для доставки грошових компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів.

3.8. У рядку 05 вказується за відповідними графами обсяг коштів, виплачених інвалідам, законним представникам недієздатних інвалідів, дітей-інвалідів, яким нараховано грошові компенсації на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів:

рядок 05 = сумі рядків 06 - 08 за всіма графами;

у рядку 06 вказується обсяг коштів, виплачених інвалідам, законним представникам недієздатних інвалідів, дітей-інвалідів, які в установленому порядку забезпечені автомобілями;

у рядку 07 вказується обсяг коштів, виплачених інвалідам, законним представникам недієздатних інвалідів, дітей-інвалідів, які мають право на забезпечення автомобілями, але не одержали їх і користуються автомобілями, придбаними за власні кошти;

у рядку 08 вказується обсяг коштів, виплачених інвалідам, законним представникам недієздатних інвалідів, дітей-інвалідів, які були забезпечені в установленому порядку мотоколясками.

3.9. У рядку 09 вказується за відповідними графами обсяг сплачених поштових витрат на доставку грошових компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів.

3.10. У рядку 10 вказується за відповідними графами залишок коштів на рахунку (у зв'язку з їх поверненням як неодержані з причин смерті, відсутності отримувача тощо):

рядок 10 = різниці рядків 03 та 05 за всіма графами.

3.11. У рядку 11 вказується за відповідними графами залишок коштів на рахунку, передбачених для поштових витрат на доставку грошових компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів:

рядок 11 = різниці рядків 04 та 09 за всіма графами.

3.12. У рядку 12 вказується за відповідними графами заборгованість з виплати інвалідам, законним представникам недієздатних інвалідів, дітей-інвалідів, які мають право на виплату грошових компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів, але не одержали її:

рядок 12 = різниці рядків 01, 05 та 10 за всіма графами.

3.13. У рядку 13 вказується за відповідними графами обсяг нарахованих коштів інвалідам, законним представникам недієздатних інвалідів, дітей-інвалідів, які мають право на виплату грошових компенсацій на транспортне обслуговування з урахуванням заборгованості (без урахування поштових витрат);

у рядку 14 вказується заборгованість з виплати за попередній звітний період з обсягу нарахованих коштів інвалідам, законним представникам недієздатних інвалідів, дітей-інвалідів, які мають право на виплату грошових компенсацій на транспортне обслуговування з урахуванням заборгованості (без урахування поштових витрат).

3.14. У рядку 15 вказується за відповідними графами обсяг фактично профінансованих коштів інвалідам, законним представникам недієздатних інвалідів, дітей-інвалідів, яким нараховано грошові компенсації на транспортне обслуговування (без урахування поштових витрат).

3.15. У рядку 16 вказується за відповідними графами обсяг профінансованих коштів на поштові витрати для доставки грошових компенсацій на транспортне обслуговування.

3.16. У рядку 17 вказується за відповідними графами обсяг коштів, виплачених інвалідам та законним представникам недієздатних інвалідів, дітей-інвалідів, які мають право на виплату грошових компенсацій на транспортне обслуговування:

рядок 17 = сумі рядків 18 - 22 за всіма графами;

у рядку 18 вказується обсяг коштів, виплачених інвалідам та законним представникам недієздатних інвалідів, дітей-інвалідів, які мають право на виплату грошових компенсацій на транспортне обслуговування та які перебувають на обліку для безоплатного забезпечення автомобілями;

у рядку 19 вказується обсяг коштів, виплачених інвалідам та законним представникам недієздатних інвалідів, дітей-інвалідів, які мають право на виплату грошових компенсацій на транспортне обслуговування та які перебувають на обліку для пільгового забезпечення автомобілями;

у рядку 20 вказується обсяг коштів, виплачених інвалідам та законним представникам недієздатних інвалідів, дітей-інвалідів, які мають право на виплату грошових компенсацій на транспортне обслуговування та які мають право на забезпечення автомобілями, але за власним бажанням відмовилися від них і бажають одержувати компенсацію;

у рядку 21 вказується обсяг коштів, виплачених інвалідам та законним представникам недієздатних інвалідів, дітей-інвалідів, які мають право на виплату грошових компенсацій на транспортне обслуговування та які мають право на безоплатне забезпечення автомобілями, але не одержали їх у зв'язку з протипоказаннями до керування ними або мають право на пільгове забезпечення автомобілями (за 7 відсотків вартості), але не одержали їх у зв'язку з відсутністю можливості передати членам сімей право користування автомобілями;

у рядку 22 вказується обсяг коштів, виплачених інвалідам та законним представникам недієздатних інвалідів, дітей-інвалідів, які мають право на виплату грошових компенсацій на транспортне обслуговування та які мають право на забезпечення автомобілями (за 30 відсотків вартості), але не одержали їх у зв'язку з протипоказаннями до керування ними.

3.17. У рядку 23 вказується за відповідними графами обсяг сплачених поштових витрат на доставку грошових компенсацій на транспортне обслуговування.

3.18. У рядку 24 вказується за відповідними графами залишок коштів на рахунку (у зв'язку з їх поверненням як неодержані з причин смерті, відсутності отримувача тощо):

рядок 24 = різниці рядків 15 та 17 за всіма графами.

3.19. У рядку 25 вказується за відповідними графами залишок коштів на рахунку, передбачених для поштових витрат на доставку грошових компенсацій на транспортне обслуговування:

рядок 25 = різниці рядків 16 та 23 за всіма графами.

3.20. У рядку 26 вказується за відповідними графами заборгованість з виплати інвалідам, законним представникам недієздатних інвалідів, дітей-інвалідів, які мають право на виплату грошових компенсацій на транспортне обслуговування, але не одержали її:

рядок 26 = різниці рядків 13, 17 та 24 за всіма графами.

Директор Департаменту
пенсійного забезпечення
та соціального захисту інвалідівМ. Шамбірвгору