Документ z1514-17, чинний, поточна редакція — Прийняття від 28.11.2017
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 09.01.2018. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

28.11.2017  № 630


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 грудня 2017 р.
за № 1514/31382

Про затвердження Змін до Тимчасового переліку військових посад Збройних Сил України, які в мирний час можуть заміщатися цивільними особами (на умовах строкового трудового договору)

Відповідно до частини четвертої статті 6 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу" та пункту 121 Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України, затвердженого Указом Президента України від 10 грудня 2008 року № 1153, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Тимчасового переліку військових посад Збройних Сил України, які в мирний час можуть заміщатися цивільними особами (на умовах строкового трудового договору), затвердженого наказом Міністерства оборони України від 29 травня 2017 року № 292, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 15 червня 2017 року за № 747/30615, що додаються.

2. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр оборони України
генерал армії України


С.Т. Полторак


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
оборони України
28.11.2017 № 630


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 грудня 2017 р.
за № 1514/31382

ЗМІНИ
до Тимчасового переліку військових посад Збройних Сил України, які в мирний час можуть заміщатися цивільними особами (на умовах строкового трудового договору)

1. Пункт 1 розділу І після рядка 2 доповнити рядком 3 такого змісту:

"

3

3960

Ветеринарний лікар

990100

2223.2

Лікар ветеринарної медицини

".

У зв’язку з цим рядки 3 - 601 вважати відповідно рядками 4 - 602.

2. Рядки 342, 481 пункту 1 розділу ІІІ викласти в такій редакції:

"

342

232

Лаборант

3211
3211
3212
3340

Технік-лаборант
Лаборант (хімічні та фізичні дослідження)
Лаборант (ветеринарна медицина)
Лаборант

481

658

Санітар

5132
5132
6121

Молодша медична сестра по догляду за хворими
Молодша медична сестра (санітарка, санітарка-прибиральниця, санітарка)
Санітар (ветеринарна медицина)

"

Начальник Головного
управління розвитку
та супроводження
матеріального забезпечення
Збройних Сил України
полковник


Д.О. Марченковгору