Документ z1513-17, чинний, поточна редакція — Прийняття від 22.11.2017
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 02.02.2018. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

22.11.2017  № 4884


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 грудня 2017 р.
за № 1513/31381

Про затвердження Змін до деяких наказів Міністерства молоді та спорту України

Відповідно до абзацу третього статті 42 Закону України "Про фізичну культуру і спорт", абзацу дванадцятого підпункту 17 пункту 4, пункту 8 Положення про Міністерство молоді та спорту України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 220 (зі змінами), та з метою удосконалення присвоєння спортивних звань і спортивних розрядів у видах спорту інвалідів НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до деяких наказів Міністерства молоді та спорту України, що додаються.

2. Українському центру з фізичної культури і спорту інвалідів "Інваспорт" забезпечити подання в установленому порядку цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Відділу взаємодії з громадськістю та засобами масової інформації забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті Міністерства молоді та спорту України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра молоді та спорту України відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

Міністр
молоді та спорту України


І.О. Жданов

ПОГОДЖЕНО:

Президент Спортивної
федерації незрячих України

Президент Української
федерації спорту інвалідів
з ураженнями опорно-рухового апарату

Президент Української
спортивної федерації інвалідів
з вадами розумового і фізичного розвитку

Президент Національного комітету
спорту інвалідів України

Президент Спортивної
федерації глухих УкраїниЛ.В. ЖильцоваО.З. ЗайцеваО.А. Скугарева


В.М. Сушкевич


Л.Ф. Касіцький


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства молоді
та спорту України
22.11.2017 № 4884


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 грудня 2017 р.
за № 1513/31381

ЗМІНИ
до деяких наказів Міністерства молоді та спорту України

1. У Положенні про Єдину спортивну класифікацію України, затвердженому наказом Міністерства молоді та спорту України від 11 жовтня 2013 року № 582, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 04 листопада 2013 року за № 1861/24393 (зі змінами), таблицю "які не включені до програм Паралімпійських і Дефлімпійських ігор" додатка 6, викласти у такій редакції:

"

Спортивні змагання

Місця, зайняті спортсменами

Мінімальна кількість місць

Чемпіонат світу

1-3

5

".

2. У Кваліфікаційних нормах та вимогах Єдиної спортивної класифікації України з видів спорту інвалідів з ураженнями опорно-рухового апарату, вадами зору, слуху та розумового і фізичного розвитку, затверджених наказом Міністерства молоді та спорту України від 29 грудня 2016 року № 4739, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 23 січня 2017 року за № 97/29965:

1) у розділі ІІ:

після пункту 2 доповнити новими пунктами 3, 4 такого змісту:

"3. Велосипедний спорт - трек (додаток 31)

4. Велосипедний спорт - шосе (додаток 32)".

У зв’язку з цим пункти 3 - 14 вважати відповідно пунктами 5 - 16;

після пункту 5 доповнити новим пунктом 6 такого змісту:

"6. Гірськолижний спорт (додаток 34)".

У зв’язку з цим пункти 6 - 16 вважати відповідно пунктами 7 - 17;

2) додаток 1 викласти у такій редакції:


"Додаток 1
до Кваліфікаційних норм та вимог
Єдиної спортивної класифікації України
з видів спорту інвалідів з ураженнями
опорно-рухового апарату, вадами зору,
слуху та розумового і фізичного розвитку
(пункт 1 розділу І)

АРМСПОРТ

Чоловіки та жінки

Посісти місця на одному з перелічених змагань:

Майстер спорту України міжнародного класу

1 - 3 - на чемпіонаті світу;

1 - 2 - на чемпіонаті Європи.

Майстер спорту України

4 - 5 - на чемпіонаті світу;

3 - 4 - на чемпіонаті Європи;

1 - на чемпіонаті України.

Кандидат у майстри спорту України

2 - 3 - на чемпіонаті України або на Кубку України.

І розряд

4 - 5 - на  чемпіонаті України;

1 - на змаганнях V рангу.

ІІ розряд

2 - 3 - на змаганнях V рангу.

ІІІ розряд

1 - на змаганнях VІ рангу.

Умови виконання розрядних вимог

1. Спортивне звання "Майстер спорту України міжнародного класу" присвоюється за умови участі у виді програми на офіційних міжнародних змаганнях:

серед чоловіків - спортсменів не менше ніж з 10 країн, у найважчій та найлегшій вагових категоріях - не менше ніж з 8 країн;

серед жінок - спортсменів не менше ніж з 8 країн, у найважчій та найлегшій вагових категоріях - не менше ніж з 6 країн.

2. Спортивне звання "Майстер спорту України" серед чоловіків присвоюється за умови участі у виді програми:

на офіційних міжнародних змаганнях спортсменів не менше ніж з 10 країн, у найважчій та найлегшій вагових категоріях - не менше ніж з 8 країн;

на чемпіонаті України спортсменів не менше ніж з 10 регіонів, у найважчій та найлегшій вагових категоріях - не менше ніж з 8 регіонів.

3. Спортивне звання "Майстер спорту України" серед жінок присвоюється за умови участі у виді програми:

на офіційних міжнародних змаганнях спортсменів не менше ніж з 8 країн, у найважчій та найлегшій вагових категоріях - не менше ніж з 6 країн;

на чемпіонаті України спортсменів не менше ніж з 8 регіонів, у найважчій та найлегшій вагових категоріях - не менше ніж з 6 регіонів.

4. У разі виконання спортсменом кваліфікаційних норм та вимог вищого порядку йому присвоюється черговий спортивний розряд або спортивне звання.";

3) кваліфікаційну таблицю додатка 12 доповнити новими розділами такого змісту:

"ЧОЛОВІКИ

Метання булави (м, см)

Клас

Вага снаряда

Звання, розряди

МСУМК

МСУ

КМСУ

І

ІІ

ІІІ

І юн.

ІІ юн.

ІІІ юн.

F-31, 32

0,397

29.0

26.0

23.0

21.7

20.4

19.1

-

-

-

F-51

0,397

27.5

24.5

21.5

20.2

18.9

17.6

-

-

-

ЖІНКИ

Метання булави (м, см)

Клас

Вага снаряда

Звання, розряди

МСУМК

МСУ

КМСУ

І

ІІ

ІІІ

І юн.

ІІ юн.

ІІІ юн.

F-31, 32

0,397

17.5

14.5

11.5

11.0

10.5

10.1

-

-

-

F-51

0,397

17.0

14.0

11.0

10.5

10.0

9.6

-

-

-

";

4) розділ "Жінки" кваліфікаційної таблиці додатка 16 перед позицією:

"

45 кг

73

63

55

49

41

39

34

30

27

"

доповнити новою позицією такого змісту:

"

41 кг

66

57

49

44

39

35

31

28

25

";

5) у кваліфікаційній таблиці додатка 17:

у розділі "Чоловіки":

у підрозділі "50 м на спині" позиції:

"

S-1

1:50.00

2:12.00

2:35.00

3:00.00

3:25.00

4:10.00

4:35.00

S-2

1:25.00

1:42.00

2:01.00

2:25.00

2:45.00

3:20.00

3:45.00

"

замінити такими позиціями:

"

S-1

1:45.00

2:06.00

2:30.00

2:55.00

3:20.00

4:05.00

4:30.00

S-2

1:20.00

1:37.00

1:56.00

2:20.00

2:45.00

3:15.00

3:40.00

";

у підрозділі "150 м  комплексне плавання" позицію:

"

SМ-4

3:07.00

3:42.00

4:00.00

4:25.00

5:00.00

5:30.00

6:07.00

"

замінити такою позицією:

"

SМ-4

3:04.00

3:42.00

4:00.00

4:25.00

5:00.00

5:30.00

6:07.00

";

у підрозділі "50 м на спині" розділу "Жінки" позиції:

"

S-1

2:00.00

2:40.00

3:05.00

3:30.00

3:55.00

5:05.00

5:30.00

S-2

1:50.00

2:12.00

2:30.00

2:55.00

3:20.00

3:50.00

4:15.00

"

замінити такими позиціями:

"

S-1

1:55.00

2:35.00

3:00.00

3:25.00

3:50.00

5:00.00

5:25.00

S-2

1:45.00

2:12.00

2:30.00

2:55.00

3:20.00

3:45.00

4:10.00

";

6) розділ "Кандидат у майстри спорту України" додатка 26 викласти у такій редакції:

"1 - на чемпіонаті України або Кубку України за умови участі не менше 8 команд;

або взяти участь у Паралімпійських іграх, чемпіонатах світу та Європи у складі збірної команди України.";

7) у тексті додатка 27 слова "особистому заліку" замінити словами "особистих змаганнях", слова "командному заліку" замінити словами "командних змаганнях";

8) у тексті додатка 28 слова "особистому чи командному заліку" замінити словами "особистих або командних змаганнях";

9) додаток 29 викласти у такій редакції:


"Додаток 29
до Кваліфікаційних норм та вимог
Єдиної спортивної класифікації України
з видів спорту інвалідів з ураженнями
опорно-рухового апарату, вадами зору,
слуху та розумового і фізичного розвитку
(пункт 1 розділу ІІ)

АРМСПОРТ

Чоловіки та жінки

Посісти місця на одному з перелічених змагань:

Майстер спорту України міжнародного класу

1 - 3 - на чемпіонаті світу;

1 - 2 - на чемпіонаті Європи.

Майстер спорту України

4 - 5 - на чемпіонаті світу;

3 - 4 - на чемпіонаті Європи;

1 - на чемпіонаті України.

Кандидат у майстри спорту України

2 - 3 - на чемпіонаті України або на Кубку України.

І розряд

4 - 5 - на  чемпіонаті України;

1 - на змаганнях V рангу.

ІІ розряд

2 - 3 - на змаганнях V рангу.

ІІІ розряд

1 - на змаганнях VІ рангу.

Умови виконання розрядних вимог

1. Спортивне звання "Майстер спорту України міжнародного класу" присвоюється за умови участі у виді програми на офіційних міжнародних змаганнях:

серед чоловіків - спортсменів не менше ніж з 10 країн, у найважчій та найлегшій вагових категоріях - не менше ніж з 8 країн;

серед жінок - спортсменів не менше ніж з 8 країн, у найважчій та найлегшій вагових категоріях - не менше ніж з 6 країн.

2. Спортивне звання "Майстер спорту України" серед чоловіків присвоюється за умови участі у виді програми:

на офіційних міжнародних змаганнях спортсменів не менше ніж з 10 країн, у найважчій та найлегшій вагових категоріях - не менше ніж з 8 країн;

на чемпіонаті України спортсменів не менше ніж з 10 регіонів, у найважчій та найлегшій вагових категоріях - не менше ніж з  8 регіонів.

3. Спортивне звання "Майстер спорту України"  серед жінок присвоюється за умови участі у виді програми:

на офіційних міжнародних змаганнях спортсменів не менше ніж з 8 країн, у найважчій та найлегшій вагових категоріях - не менше ніж з 6 країн;

на чемпіонаті України спортсменів не менше ніж з 8 регіонів, у найважчій та найлегшій вагових категоріях - не менше ніж з 6 регіонів.

4. У разі виконання спортсменом кваліфікаційних норм та вимог вищого порядку йому присвоюється черговий спортивний розряд або спортивне звання.";

10) після додатка 30 доповнити новими додатками 31, 32 такого змісту:


"Додаток 31
до Кваліфікаційних норм та вимог
Єдиної спортивної класифікації України
з видів спорту інвалідів з ураженнями
опорно-рухового апарату, вадами зору,
слуху та розумового і фізичного розвитку
(пункт 3 розділу ІІ)

ВЕЛОСИПЕДНИЙ СПОРТ - трек

Чоловіки та жінки

Посісти місця в одному із перелічених змагань:

Майстер спорту України міжнародного класу

1 - 6 - на Паралімпійських іграх;

1 - 4 - на чемпіонаті світу або Кубку світу;

1 - 2 - на чемпіонаті Європи або Кубку Європи.

Майстер спорту України

7 - 10 - на Паралімпійських іграх;

5 - 8 - на чемпіонаті світу або Кубку світу;

3 - 6 - на чемпіонаті Європи або Кубку Європи;

1 - на чемпіонаті України.

Кандидат у майстри спорту України

9 - 12 - на чемпіонаті світу або Кубку світу;

2 - 6 - на чемпіонаті України;

1 - на чемпіонатах областей, Автономної Республіки Крим, міст Києва та Севастополя.

І розряд

7 - 9 - на чемпіонаті України;

2 - 3 - на чемпіонатах областей, Автономної Республіки Крим, міст Києва та Севастополя.

ІІ розряд

4 - 6 - на чемпіонатах областей, Автономної Республіки Крим, міст Києва та Севастополя.

ІІІ розряд

8 - 9 - на чемпіонатах областей, Автономної Республіки Крим, міст Києва та Севастополя.

Умови виконання розрядних вимог

У разі виконання спортсменом кваліфікаційних норм та вимог вищого порядку йому присвоюється черговий спортивний розряд або спортивне звання.


Додаток 32
до Кваліфікаційних норм та вимог
Єдиної спортивної класифікації України
з видів спорту інвалідів з ураженнями
опорно-рухового апарату, вадами зору,
слуху та розумового і фізичного розвитку
(пункт 4 розділу ІІ)

ВЕЛОСИПЕДНИЙ СПОРТ - шосе

Чоловіки та жінки

Посісти місця в одному із перелічених змагань:

Майстер спорту України міжнародного класу

1 - 6 - на Паралімпійських іграх;

1 - 4 - на чемпіонаті світу або Кубку світу;

1 - 2 - на чемпіонаті Європи або Кубку Європи.

Майстер спорту України

7 - 10 - на Паралімпійських іграх;

5 - 8 - на чемпіонаті світу або Кубку світу;

3 - 6 - на чемпіонаті Європи або Кубку Європи;

1 - на чемпіонаті України.

Кандидат у майстри спорту України

9 - 12 - на чемпіонаті світу або Кубку світу;

2 - 6 - на чемпіонаті України;

1 - на чемпіонатах областей, Автономної Республіки Крим, міст Києва та Севастополя.

І розряд

7 - 9 - на чемпіонаті України;

2 - 3 - на чемпіонатах областей, Автономної Республіки Крим, міст Києва та Севастополя.

ІІ розряд

4 - 6 - на чемпіонатах областей, Автономної Республіки Крим, міст Києва та Севастополя.

ІІІ розряд

8 - 9 - на чемпіонатах областей, Автономної Республіки Крим, міст Києва та Севастополя.

Умови виконання розрядних вимог

У разі виконання спортсменом кваліфікаційних норм та вимог вищого порядку йому присвоюється черговий спортивний розряд або спортивне звання.".

У зв’язку з цим додатки 31-72 вважати відповідно додатками 33-74.

У тексті Кваліфікаційних норм та вимог посилання на додатки 31-72 замінити відповідно посиланнями на додатки 33-74;

11) після додатка 33 доповнити новим додатком 34 такого змісту:


"Додаток 34
до Кваліфікаційних норм та вимог
Єдиної спортивної класифікації України
з видів спорту інвалідів з ураженнями
опорно-рухового апарату, вадами зору,
слуху та розумового і фізичного розвитку
(пункт 6 розділу ІІ)

ГІРСЬКОЛИЖНИЙ СПОРТ

Чоловіки та жінки

Посісти місця на одному із перелічених змагань або виконати нормативи, що наведені у кваліфікаційній таблиці:

Майстер спорту України міжнародного класу

1 - 5 - на Паралімпійських іграх;

1 - 4 - на чемпіонаті світу або 1 - 2 - на Кубку світу;

1 - 3 - на чемпіонаті Європи.

Майстер спорту України 

6 - 8 - на Паралімпійських іграх;

5 - 6 - на чемпіонаті світу;

4 - 5 - на чемпіонаті Європи;

3 - 5 - на Кубку світу;

1 - на чемпіонаті України за умови участі не менше 4 спортсменів у виді програми.

Кандидат у майстри спорту України

9 - 11 - на Паралімпійських іграх;

7 - 10 - на чемпіонаті світу;

6 - 9 - на чемпіонаті Європи;

2 - 3 - на чемпіонаті України.

І, ІІ, ІІІ та І, ІІ юнацькі розряди

Виконати вимоги, зазначені у кваліфікаційній таблиці, в одному з видів програми: швидкісний спуск, слалом-гігант, супергігант, спеціальний слалом, двоборство, комбінація (швидкісний спуск, спеціальний слалом).

КВАЛІФІКАЦІЙНА ТАБЛИЦЯ

Розряд

Вимоги до кількості учасників, які мають спортивні звання та розряди

Показник часу відносно результату переможця, %

МС

КМС

І

ІІ

ІІІ

І юн.

1

2

3

4

5

6

7

8

І

6

-

-

-

-

-

110

4

-

-

-

-

-

108

-

5

-

-

-

-

107

-

3

-

-

-

-

106

-

-

6

-

-

-

105

-

-

3

-

-

-

103

-

-

-

8

-

-

-

ІІ

6

-

-

-

-

-

125

4

-

-

-

-

-

121

-

4

-

-

-

-

119

-

3

-

-

-

-

117

-

-

5

-

-

-

115

-

-

3

-

-

-

110

-

-

-

5

-

-

107

-

-

-

3

-

-

105

-

-

-

-

10

-

-

ІІІ

6

-

-

-

-

-

131

4

-

-

-

-

-

129

-

5

-

-

-

-

127

-

3

-

-

-

-

125

-

-

5

-

-

-

120

-

-

3

-

-

-

115

-

-

-

5

-

-

110

-

-

-

3

-

-

105

-

-

-

-

10

-

-

І юнацький

2


131

-

5

129

-

3

127

-5125

-3120

-
5


115

-

10

-

ІІ юнацький

-


5
120

-


3
115

-5110

-
10


-

Умови виконання розрядних вимог

У разі виконання спортсменом кваліфікаційних норм та вимог вищого порядку йому присвоюється черговий спортивний розряд або спортивне  звання.".

У зв’язку з цим додатки 34-74 вважати відповідно додатками 35-75.

У тексті Кваліфікаційних норм та вимог посилання на додатки 34-74 замінити відповідно посиланнями на додатки 35-75;

12) у тексті додатка 44 слова "особистому заліку" замінити словами "особистих змаганнях", слова "в командному заліку" замінити словами "у командних змаганнях";

13) у тексті додатка 45 слова "особистому чи командному заліку" замінити словами "особистих або командних змаганнях";

14) у тексті додатка 71 слова "особистому заліку" замінити словами "особистих змаганнях", слова "в командному заліку" замінити словами "у командних змаганнях";

15) у тексті додатка 72 слова "особистому чи командному заліку" замінити словами "особистих або командних змаганнях";

16) у додатку 75:

назву додатка викласти у такій редакції:

"ТЕНІС НАСТІЛЬНИЙ";

у тексті слова "командному заліку" замінити словами "командних змаганнях".

Заступник Міністра
молоді та спорту України


М.В. Даневичвгору