Документ z1512-11, чинний, поточна редакція — Прийняття від 02.12.2011
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 10.01.2012. Подивитися в історії? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказом Міністерства
аграрної політики
та продовольства України
02.12.2011 N 697
( z1511-11 )
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
23 грудня 2011 р.
за N 1512/20250

СТАНДАРТ
адміністративної послуги
"Реєстрація риболовних суден
у Державному судновому реєстрі України
або Судновій книзі України, внесення
до них змін та видача свідоцтва
про мінімальний склад екіпажу
риболовного судна"

I. Загальні положення
1.1. У цьому Стандарті терміни вживаються у такому значенні: адміністративний орган - державне підприємство "Морська
адміністрація Керченського морського рибного порту", державне
підприємство "Морська адміністрація Іллічівського морського
рибного порту", державне підприємство "Контора капітана
Севастопольського морського рибного порту", державне підприємство
"Контора капітана Маріупольського морського рибного порту"; адміністративна послуга - це послуга, яка є результатом
здійснення адміністративним органом реєстрації риболовних суден у
Державному судновому реєстрі України або Судновій книзі України,
внесення до них змін та видача свідоцтва про мінімальний склад
екіпажу риболовного судна; запит про надання адміністративної послуги - виражена в
письмовій формі і представлена до адміністративного органу вимога
одержувача щодо надання адміністративної послуги; одержувач адміністративної послуги (далі - одержувач) -
фізична чи юридична особа (резидент або нерезидент), що
звертається до адміністративного органу за адміністративною
послугою безпосередньо або через свого законного представника.
1.2. Адміністративний орган при застосуванні цього Стандарту
забезпечує: а) інформування одержувачів про цей Стандарт у доступній
формі; б) контроль за дотриманням і ефективністю відповідного
Стандарту; в) забезпечення мінімізації витрат часу при розгляді звернень
одержувача щодо якості і доступності адміністративної послуги.
1.3. Адміністративний орган забезпечує захист відомостей про
факти, події і обставини життя одержувача, що дозволяють
ідентифікувати його особу, у тому числі шляхом забезпечення
конфіденційності інформації на всіх етапах взаємодії з
одержувачем. Сторонні особи не можуть мати доступу до документів та
інформації з надання адміністративної послуги.
1.4. Зазначені відомості чи результат надання
адміністративної послуги надаються одержувачу при пред'явленні
документів, що посвідчують особу, або його законному представнику
за наявності документів, що підтверджують представництво інтересів
одержувача у встановленому законодавством порядку.
1.5. Недотримання або неналежне дотримання посадовою особою
цього Стандарту, виконання якого входить до його посадових
обов'язків, встановлення непередбачених законом або цим Стандартом
обов'язків одержувача щодо здійснення дій та надання документів у
зв'язку з одержанням адміністративної послуги, порушення
встановлених строків надання адміністративної послуги тягнуть за
собою відповідальність, передбачену законом.
II. Сфера застосування Стандарту
2.1. Цей визначає порядок надання адміністративної послуги та
містить інформацію про адміністративну послугу і процедуру її
надання, зокрема умови та відповідальних осіб.
2.2. Вимоги цього Стандарту є обов'язковими для
адміністративного органу, який на виконання закону надає
адміністративну послугу з реєстрації риболовних суден у Державному
судновому реєстрі України або Судновій книзі України, внесення до
них змін та видачі свідоцтва про мінімальний склад екіпажу
риболовного судна.
III. Перелік категорій одержувачів
та перелік документів на отримання
адміністративної послуги
3.1. Свідоцтво про право власності на судно, свідоцтво на
право плавання під Державним прапором України, судновий білет
надаються таким категоріям суб'єктів: фізичним особам - власникам риболовних суден; юридичним особам - власникам риболовних суден.
3.2. Свідоцтво на право плавання під Державним прапором
України або судновий білет надається таким категоріям
господарських суб'єктів: фізичним особам - власникам, судновласникам та
фрахтувальникам риболовних суден; юридичним особам - власникам, судновласникам та
фрахтувальникам риболовних суден.
3.3. Суб'єкти господарювання для реєстрації в Державному
судновому реєстрі України подають письмову заяву відповідно до
наказу Міністерства транспорту та зв'язку України від 13.12.2006
N 1151 ( z0009-07 ) "Про затвердження бланків типових
реєстраційних суднових документів", зареєстрованого у Міністерстві
юстиції України 11.01.2007 за N 9/13276. До заяви додаються такі документи: а) заповнена судновласником анкета Державного суднового
реєстру України, зразок якої затверджується Мінінфраструктури
України; б) копія документа, що підтверджує право власності на судно; в) копія обмірного свідоцтва; г) копія свідоцтва про придатність судна до плавання або
документи, що підтверджують проходження судном технічного нагляду,
зразок яких затверджується Держрибагентством України; ґ) копія свідоцтва про мінімальний склад екіпажу; д) свідоцтво про тимчасове право на плавання під Державним
прапором України, якщо воно видавалося; е) документи, що підтверджують наявність або відсутність
заставних зобов'язань; є) виписка або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних
осіб та фізичних осіб - підприємців, а у разі належності судна
фізичній особі - копія документа, що підтверджує особу власника та
його громадянство; ж) документ, що свідчить про виключення судна з реєстру
попереднім органом реєстрації (у разі коли судно було
зареєстроване). Додатково подається документально підтверджена інформація про
його призначення (траулер кормового тралення, сейнер кошелевого
лову тощо) і добову потужність технологічного обладнання,
фотокартки судна (вигляд з правого та лівого борту), відомості про
попереднього власника.
3.4. Судно, зафрахтоване за договором бербоут-чартеру, на
підставі письмової заяви фрахтувальника може бути зареєстроване в
Державному судновому реєстрі України тимчасово на термін, що не
перевищує терміну чинності такого договору, якщо на момент
реєстрації судна воно не було внесене до суднового реєстру іншої
держави або якщо таке судно внесене до суднового реєстру іншої
держави, але запис про нього припинено, про що судновласник
повинен подати відповідний сертифікат.
3.5. Для реєстрації в Державному судновому реєстрі України
іноземного судна, отриманого судновласником України для
експлуатації на умовах бербоут-чартеру, додатково до документів,
зазначених у пункті 3.3 цього розділу, крім копій документів, що
підтверджують право власності на судно, додаються: а) копія договору фрахтування; б) письмовий дозвіл судновласника на реєстрацію; в) письмовий дозвіл на реєстрацію компетентного органу
держави іноземної реєстрації судна; г) письмовий дозвіл заставодержателя, якщо судно заставлене.
3.6. Суб'єкти господарювання для реєстрації в Державному
судновому реєстрі України подають письмову заяву відповідно до
наказу Міністерства транспорту та зв'язку України від 13.12.2006
N 1151 ( z0009-07 ) "Про затвердження бланків типових
реєстраційних суднових документів", зареєстрованого у Міністерстві
юстиції України 11.01.2007 за N 9/13276. До заяви додаються такі документи: а) копія документа, що підтверджує право власності на судно,
а для суден, придбаних через торговельні установи або від
суб'єктів підприємницької діяльності, - документ про
купівлю-продаж; б) копія свідоцтва про придатність судна до плавання (за
наявності) або акт огляду судна перед його реєстрацією; в) копія договору іпотеки або довідка про відсутність
заставних зобов'язань на судно; г) документ, що підтверджує сплату зборів за реєстрацію судна
у Судновій книзі України та видачу суднових документів; ґ) виписка або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних
осіб та фізичних осіб - підприємців, а у разі належності судна
фізичній особі - копія документа, що підтверджує особу власника та
її громадянство; д) документ, що свідчить про виключення судна з реєстраційних
документів попереднім органом державної реєстрації (у разі коли
судно було раніше зареєстроване).
3.7. Судно, зафрахтоване за договором бербоут-чартеру, на
підставі письмової заяви фрахтувальника може бути зареєстроване у
Судновій книзі України тимчасово, на термін, що не перевищує
терміну дії такого договору, якщо на дату реєстрації воно не було
внесене до суднового реєстру іншої держави та якщо таке судно
внесене до суднового реєстру іншої держави, але запис про нього
припинено, про що судновласник повинен подати письмове посвідчення
компетентного органу цієї держави.
3.8. У разі реєстрації іноземного судна, отриманого
судновласником України для експлуатації на умовах бербоут-чартеру,
додатково до документів, зазначених у пункті 3.6 цього розділу,
крім копій документів, що підтверджують право власності на судно,
додаються: а) копія договору фрахтування; б) письмовий дозвіл судновласника на реєстрацію; в) письмовий дозвіл на реєстрацію компетентного органу
іноземної держави реєстрації судна; г) письмовий дозвіл заставодержателя, якщо судно заставлене.
3.9. Копії документів, що подаються, повинні бути засвідчені
нотаріусом за місцем реєстрації судна або органами, які
здійснювали їх оформлення та видачу. Адміністративному органу забороняється вимагати документи,
які не були зазначені у цьому Стандарті.
IV. Етапи надання послуги
4.1. Отримання запиту адміністративним органом у письмовій
формі про надання адміністративної послуги.
4.2. Реєстрація адміністративним органом заяви про реєстрацію
риболовного судна у Державному судновому реєстрі України або
Судновій книзі України, внесення до них змін або видача свідоцтва
про мінімальний склад екіпажу риболовного судна. Заява та
документи, що додаються до неї, приймаються за описом документів,
копія опису видається заявнику з відміткою про дату прийняття
документів та підписом відповідальної особи.
4.3. Розгляд наданих документів та прийняття відповідного
рішення.
4.4. Повідомлення про прийняте рішення надсилається
(видається) в письмовій формі.
4.5. Отримання документа, що підтверджує внесення плати за:
реєстрацію риболовного судна у Державному судновому реєстрі
України або Судновій книзі України, внесення до них змін або
видачу свідоцтва про мінімальний склад екіпажу риболовного судна.
4.6. Оформлення та реєстрація свідоцтва про право плавання
під Державним прапором України (судновий патент), суднового білета
або свідоцтва про мінімальний склад екіпажу риболовного судна.
4.7. Видача свідоцтва про право плавання під Державним
прапором України (судновий патент), суднового білета або свідоцтва
про мінімальний склад екіпажу риболовного судна одержувачу
адміністративної послуги.
4.8. Виправлення можливих недоліків, що мали місце при
наданні адміністративної послуги.
4.9. Формування Державного суднового реєстру України або
Суднової книги України.
V. Склад і послідовність дій одержувача
та адміністративного органу, який надає
адміністративну послугу, опис етапів
надання послуги
5.1. За рахунок використання інформаційно-комунікаційних
технологій та на підставі запиту в усній формі одержувач може
отримати доступні роз'яснення щодо порядку і послідовності дій з
надання адміністративної послуги.
5.2. Одержувач, який має намір зареєструвати риболовне судно
або отримати свідоцтво про мінімальний склад екіпажу риболовного
судна, особисто або через уповноважений ним орган чи особу,
звертається до адміністративного органу для отримання
адміністративної послуги із відповідною заявою. До заяви додаються
документи, зазначені у розділі III цього Стандарту.
Адміністративному органу забороняється вимагати документи, які не
зазначені у цьому Стандарті.
5.3. У разі прийняття адміністративним органом рішення про
видачу відповідних документів за отримання адміністративної
послуги вноситься плата та адміністративному органу надається
документ, що підтверджує внесення цієї плати. Як результат
адміністративної послуги одержувач отримує свідоцтво про право
плавання під Державним прапором України (судновий патент),
судновий білет або свідоцтво про мінімальний склад екіпажу
риболовного судна встановленого зразка.
5.4. У разі зміни даних в документах, що додавалися до заяви,
одержувач у письмовій формі повідомляє адміністративний орган про
це протягом десяти робочих днів та подає документи або їх
нотаріально засвідчені копії, які підтверджують зазначені зміни.
VI. Вимоги до строку надання
адміністративної послуги, а також до строків
здійснення дій, прийняття рішень у процесі
надання державної послуги
6.1. Рішення про реєстрацію судна або про відмову в його
реєстрації приймається адміністративним органом протягом
п'ятнадцяти робочих днів з дня отримання заяви та необхідних
документів.
6.2. Повідомлення про прийняття рішення про видачу документів
або про відмову у видачі видається (надсилається) заявникові із
залученням інформаційно-комунікаційних технологій в письмовій
формі протягом трьох робочих днів з дати прийняття відповідного
рішення.
6.3. Якщо одержувач протягом тридцяти календарних днів з дня
направлення йому повідомлення про прийняття рішення та/або про
видачу документів не подав підтвердження про внесення плати за
видачу документа або не звернувся до адміністративного органу для
отримання оформлених документів, адміністративний орган має право
скасувати рішення про видачу документів або прийняти рішення про
визнання їх недійсними.
6.4. Оформлення документів здійснюється не пізніше ніж за три
робочі дні з дня надходження документа, що підтверджує внесення
плати за їх видачу.
VII. Вичерпний перелік підстав
для відмови в наданні державної послуги
7.1. Підставою щодо прийняття рішення про залишення заяви без
розгляду є подання (підписання) заяви особою, яка не має на це
повноважень.
7.2. Підставою щодо прийняття рішення про відмову у наданні
адміністративної послуги є виявлення в поданих документах не
повних або неточних даних про судно або про судновласника.
7.3. Рішення про відмову у наданні адміністративної послуги
одержувачем може бути оскаржено в судовому порядку.
VIII. Опис результату,
який повинен отримати одержувач
адміністративної послуги та інформація
про платність або безоплатність надання
адміністративної послуги та розмір
плати за її надання, якщо плата
передбачена
8.1. Судно набуває права плавання під Державним прапором
України після його реєстрації та одержання документів,
передбачених пунктом 25 Порядку ведення Державного суднового
реєстру України і Суднової книги України, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 26.09.97 N 1069 ( 1069-97-п ).
8.2. Розмір плати за надання адміністративної послуги
передбачено статтею 38 Кодексу торговельного мореплавства України
( 176/95-ВР ), наказом Міністерства транспорту України від
27.03.98 N 93 ( z0233-98 ) "Про затвердження Положення про збір за
реєстрацію суден у Державному судновому реєстрі України і Судновій
книзі України", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України
10.04.98 за N 233/2673.
IX. Вимоги до посадових осіб,
які безпосередньо забезпечують надання
адміністративної послуги та вимоги до місця
надання адміністративної послуги
9.1. Особи, які забезпечують надання адміністративної
послуги, повинні мати вищу освіту та досвід роботи у сфері
реєстрації суден.
9.2. Прийом заяв про видачу суднових документів, які
додаються до заяви, здійснюється у приміщенні адміністративного
органу.
9.3. Транспортна і пішохідна доступність є достатніми
(тролейбусні та автобусні зупинки).
X. Режим роботи адміністративного органу,
порядок прийому одержувачів адміністративної
послуги, у тому числі можливість одержання
бланків запитів про надання адміністративної
послуги, їх реєстрації тощо
10.1. Прийом заяв та документів, які додаються до заяви від
одержувачів адміністративних послуг здійснюється адміністративним
органом п'ять разів на тиждень з 8.00 до 11.30
(понеділок - п'ятниця).
10.2. Надання консультацій з реєстрації суден, внесення змін
здійснюються п'ять разів на тиждень з 8.00 до 11.30
(понеділок - п'ятниця). Видача документів суб'єктам господарювання
здійснюється п'ять разів на тиждень з 8.00 до 11.30
(понеділок - п'ятниця).
XI. Вимоги до інформаційного
забезпечення одержувача при зверненні
за одержанням та під час надання
адміністративної послуги

11.1. Форма заяви, перелік документів, які додаються до неї
на вимогу одержувача, надаються у паперовій та/або в електронній
формі.
11.2. Перелік нормативно-правових актів з питань реєстрації
суден розміщується на сайті адміністративного органу.
11.3. Зразки заповнення заяв та перелік документів, які
додаються до заяв, розміщуються на інформаційному стенді
адміністративного органу.
11.4. У разі звернення до капітана порту з письмовим запитом
одержувачу адміністративної послуги надається вичерпна інформація,
необхідна для отримання даної послуги.
XII. Черговість надання адміністративної
послуги та особливості її надання людям
похилого віку
12.1. Послуга надається у міру надходження документів у
строки, визначені законодавством України.
12.2. Прийом заяв та документів у людей похилого віку та
інвалідів здійснюється позачергово.
XIII. Подання заяви (скарги) на дії
працівників адміністративного органу
13.1. У разі звернення особи з письмовою заявою (скаргою) на
дії працівників адміністративного органу про недотримання
Стандарту адміністративної послуги центральний орган виконавчої
влади в галузі рибного господарства розглядає заяву (скаргу) у
встановленому законодавством порядку та повідомляє заявника про
рішення, прийняте за результатами розгляду заяви (скарги).
13.2. При виявленні недоліків у наданні адміністративної
послуги адміністративний орган протягом одного місяця повинен
безоплатно виправити виявлені недоліки.
Директор Департаменту
тваринництва Міністерства
аграрної політики
та продовольства України А.А.Гетявгору