Документ z1509-17, чинний, поточна редакція — Прийняття від 23.11.2017
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 19.01.2018. Подивитися в історії? )

АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

23.11.2017  № 638


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 грудня 2017 р.
за № 1509/31377

Про затвердження Інструкції про порядок обчислення вислуги років військовослужбовцям Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України для виплати їм надбавки за вислугу років

Відповідно до Закону України “Про Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації України”, пункту 10 Положення про Адміністрацію Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 вересня 2014 року № 411, постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2017 року № 704 “Про грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб”, з метою визначення порядку обчислення вислуги років військовослужбовцям Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України для виплати їм надбавки за вислугу років НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію про порядок обчислення вислуги років військовослужбовцям Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України для виплати їм надбавки за вислугу років, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 14 листопада 2014 року № 617 “Про затвердження Інструкції про порядок обчислення вислуги років військовослужбовцям Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України для виплати їм надбавки за вислугу років”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 03 грудня 2014 року за № 1555/26332.

3. Директору Департаменту кадрової роботи та управління персоналом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з 01 січня 2018 року, але не раніше дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту кадрової роботи та управління персоналом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України.

Голова Служби
генерал-лейтенант


Л.О. Євдоченко

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
об'єднань профспілок

Голова Первинної профспілкової організації
Адміністрації Державної служби
спеціального зв'язку
та захисту інформації України

Керівник Секретаріату
Спільного представницького органу
сторони роботодавців
на національному рівні

Заступник Міністра фінансів України

Міністр соціальної політики України
О.О. Шубін
В.В. Казнадій
Р. Іллічов

А. Граділь

А. Рева


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Адміністрації
Державної служби
спеціального зв’язку
та захисту інформації України
23.11.2017 № 638


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 грудня 2017 р.
за № 1509/31377

ІНСТРУКЦІЯ
про порядок обчислення вислуги років військовослужбовцям Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України для виплати їм надбавки за вислугу років

1. Ця Інструкція визначає порядок обчислення вислуги років військовослужбовцям Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України (далі - військовослужбовці) для виплати їм надбавки за вислугу років.

2. До вислуги років військовослужбовцям для виплати їм надбавки за вислугу років зараховується весь час військової служби у Держспецзв’язку, а також періоди:

військової служби у Збройних Силах України, Державній прикордонній службі України, Національній гвардії України, Управлінні державної охорони України, Цивільній обороні України та інших утворених відповідно до законів України військових формуваннях, Службі безпеки України, Державній спеціальній службі транспорту України та Службі зовнішньої розвідки України;

військової служби в об’єднаних Збройних Силах СНД, Збройних Силах, органах внутрішніх справ та державної безпеки, військах та інших військових формуваннях СНД і колишнього СРСР, а також періоди інших видів служби і періоди роботи, які відповідно до законодавства колишнього СРСР зараховувалися до вислуги років;

служби на посадах осіб рядового і начальницького складу в Держспецзв’язку, органах внутрішніх справ України (органах внутрішніх справ СРСР, СНД), органах і підрозділах Державної служби з надзвичайних ситуацій України, Державної пенітенціарної служби України, Державної фіскальної служби України, Державної кримінально-виконавчої служби України, Державної інспекції техногенної безпеки України, а також служби в Національній поліції України;

перебування на навчанні у навчальному закладі Держспецзв’язку, військових навчальних закладах Служби безпеки України, КДБ УРСР (СРСР), Збройних Сил України (СНД та СРСР), вищих навчальних закладах МВС України (СНД і СРСР), військових навчальних підрозділах та факультеті підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників податкової міліції (незалежно від їх відомчої приналежності) закладів вищої освіти України.

3. Періоди служби для виплати надбавки за вислугу років військовослужбовцям Держспецзв’язку визначаються у календарному обчисленні.

4. Вислуга років для виплати військовослужбовцям надбавки за вислугу років обчислюється з дня призначення їх на посаду.

Закінченням проходження служби вважається день виключення військовослужбовця із списків особового складу Держспецзв’язку.

5. Вислуга років військовослужбовцям для виплати надбавки за вислугу років визначається на підставі їх особових справ та інших документів, що підтверджують відповідні періоди служби.

6. У разі незгоди військовослужбовця з обчисленою вислугою років для виплати надбавки за вислугу років спори вирішуються в судовому порядку.

Директор Департаменту
кадрової роботи
та управління персоналом
Адміністрації Державної
служби спеціального зв’язку
та захисту інформації України 
полковникЮ.В. Печенюквгору