Документ z1502-18, чинний, поточна редакція — Прийняття від 22.11.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 25.01.2019. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

22.11.2018  № 315


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 грудня 2018 р.
за № 1502/32954

Про затвердження Методики розподілу між споживачами обсягів спожитих у будівлі комунальних послуг

Відповідно до статті 10 Закону України "Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання", пункту 4 частини другої статті 4 Закону України "Про житлово-комунальні послуги", пункту 8 Положення про Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 квітня 2014 року № 197, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Методику розподілу між споживачами обсягів спожитих у будівлі комунальних послуг, що додається.

2. Департаменту систем життєзабезпечення та житлової політики (Токаренко В.В.) разом із Юридичним департаментом (Чепелюк О.В.) в установленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 31 жовтня 2006 року № 359 "Про затвердження Методики розрахунку кількості теплоти, спожитої на опалення місць загального користування багатоквартирних будинків, та визначення плати за їх опалення", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 27 листопада 2006 року за № 1237/13111.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Кругляка Е.Б.

Віце-прем'єр-міністр України -
Міністр регіонального
розвитку, будівництва
та житлово-комунального
господарства України

Г. Зубко

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної
регуляторної служби України

Голова Державної служби України з питань
безпечності харчових продуктів
та захисту споживачів

Голова Державної служби України
з надзвичайних ситуацій

Директор Українського
гідрометеорологічного центру
К. ЛяпінаВ. Лапа


М. Чечоткін


М.І. КульбідаЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства регіонального
розвитку, будівництва
та житлово-комунального
господарства України
22 листопада 2018 року № 315


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 грудня 2018 р.
за № 1502/32954

МЕТОДИКА
розподілу між споживачами обсягів спожитих у будівлі комунальних послуг

I. Загальні положення

1. Ця Методика встановлює порядок визначення обсягів спожитої у будівлі теплової енергії на опалення житлових та нежитлових приміщень, які є самостійними об'єктами нерухомого майна, опалення місць загального користування, гаряче водопостачання (у разі обліку теплової енергії у гарячій воді), забезпечення функціонування внутрішньобудинкових систем опалення та гарячого водопостачання (за наявності циркуляції); обсягів холодної, гарячої води, витраченої на загальнобудинкові потреби; обсягів холодної та гарячої води, спожитої споживачами, приміщення яких не оснащені вузлами розподільного обліку; порядок розподілу обсягів спожитих комунальних послуг з постачання теплової енергії, постачання гарячої води, централізованого водопостачання (далі - комунальні послуги), визначає вимоги до приладів-розподілювачів теплової енергії, поправкові коефіцієнти для розподілу обсягу спожитої теплової енергії між окремими споживачами у будівлях, оснащених вузлами комерційного обліку теплової енергії та/або гарячої, та/або холодної води, де налічуються два та більше споживачів.

2. У цій Методиці терміни вживаються у таких значеннях:

місця загального користування (далі - МЗК) - місця, призначені для забезпечення експлуатації будинку та побутового обслуговування його мешканців, крім допоміжних приміщень;

небаланс - для будинків, стовідсотково оснащених засобами розподільного обліку, - різниця між: обсягами комунальної послуги, визначеної на підставі показань вузла комерційного обліку або за розрахунковим споживанням у випадках, визначених статтею 9 Закону України "Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання"; обсягами відповідної комунальної послуги, визначеної як сума обсягів комунальної послуги, спожитої споживачами у приміщеннях; обсягами теплової енергії, спожитої на опалення МЗК та допоміжних приміщень, забезпечення функціонування внутрішньобудинкових систем опалення та гарячого водопостачання; обсягами холодної, гарячої води, витраченими на загальнобудинкові потреби;

неопалюване приміщення - приміщення у будівлі, яка забезпечується тепловою енергією від централізованого або автономного джерела теплопостачання та у якому не нормується температура внутрішнього повітря і відсутні опалювальні прилади будь-якого типу та трубопроводи внутрішньобудинкової системи теплопостачання та постачання гарячої води;

обсяг теплової енергії на забезпечення функціонування внутрішньобудинкової системи гарячого водопостачання (за наявності циркуляції) - втрати теплової енергії у трубопроводах та в обладнанні внутрішньобудинкової системи гарячого водопостачання (далі - ГВП), у тому числі в індивідуальному тепловому пункті;

обсяг теплової енергії на забезпечення функціонування внутрішньобудинкової системи опалення - втрати теплової енергії у трубопроводах та в обладнанні внутрішньобудинкової системи опалення поза межами опалюваних приміщень, опалюваних МЗК та допоміжних приміщень, а також обсяг теплової енергії від транзитних ділянок трубопроводів цієї системи, що надходить у приміщення з індивідуальним опаленням та приміщення, у якому комунальна послуга з постачання теплової енергії не надається;

опалювані МЗК та допоміжні приміщення - місця загального користування та допоміжні приміщення у будівлі, що приєднана до зовнішніх інженерних мереж або обладнана системою автономного теплопостачання, для яких нормується температура внутрішнього повітря;

опалюване приміщення - приміщення у будівлі, яке забезпечується тепловою енергією за допомогою внутрішньобудинкової системи теплопостачання та у якому забезпечується нормативна температура повітря;

приміщення з індивідуальним опаленням - приміщення, що забезпечується тепловою енергією від індивідуального джерела, встановленого у ньому, та що на законних підставах від'єднане від внутрішньобудинкової системи опалення, у якому забезпечується нормативна температура повітря;

приміщення з комбінованою системою опалення - опалюване приміщення, в якому забезпечення тепловою енергією здійснюється внутрішньобудинковою системою опалення та додатковим обладнанням, встановленим на законних підставах, наявність якого підтверджена звітом про обстеження інженерних систем у цьому приміщенні;

розрахунковий метод - спосіб визначення загального обсягу спожитої у будівлі (або її частині з окремим інженерним вводом) теплової енергії, гарячої або холодної води у разі виходу з ладу або втрати вузла комерційного обліку;

розрахунковий період - установлений договором період надання комунальних послуг, тривалість якого не перевищує календарний місяць, на кінцеву дату якого визначається загальний обсяг споживання відповідної комунальної послуги у будівлі та здійснюється розподіл між споживачам на цю саму дату. Усі показники вимірювання, зазначені у цій Методиці, що визначають обсяг спожитої комунальної послуги, відносяться до розрахункового періоду.

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Законах України "Про житлово-комунальні послуги", "Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання", "Про теплопостачання", "Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення", "Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку".

3. Розподіл між споживачами обсягу спожитих комунальних послуг здійснюється на підставі визначеного на розрахункову дату споживання (фактичного, розрахункового або середнього) обсягів комунальної послуги за відповідний розрахунковий період. Розрахунковою датою є останній день розрахункового періоду.

Розподіл обсягів спожитих у будівлі комунальних послуг здійснюється між споживачами для житлових та нежитлових приміщень, які є самостійними об'єктами нерухомого майна, та власниками майнових прав на об'єкти нерухомого майна у завершеній будівництвом будівлі, право власності на які не зареєстровано.

Розподіл між споживачами загального обсягу спожитої комунальної послуги у будівлі за відповідний розрахунковий період (далі - розподіл) здійснюється з урахуванням показань вузлів комерційного та розподільного обліку (теплолічильників, лічильників холодної води, лічильників гарячої води), установлених як у приміщеннях, так і за їх межами, або приладів-розподілювачів теплової енергії, установлених на опалювальних приладах опалюваних приміщень, а в окремих випадках - розрахунково.

4. Загальні правила розподілу спожитих у будівлі комунальних послуг:

1) для розподілу приймаються показання вузлів розподільного обліку або приладів-розподілювачів теплової енергії станом на кінцеву дату розрахункового періоду, отримані виконавцем відповідної комунальної послуги або визначеною власником (співвласником) іншою особою, що здійснює розподіл обсягів комунальної послуги (далі - виконавець розподілу), у спосіб, визначений договором про надання комунальної послуги.

У разі якщо дата фактичного зняття показань вузлів розподільного обліку та приладів-розподілювачів теплової енергії відрізняється від розрахункової дати, до розрахунку приймаються скориговані (приведені) показання станом на розрахункову дату. Для цього виконавець розподілу визначений на підставі отриманих показань вузлів розподільного обліку обсяг спожитих послуг у відповідному розрахунковому періоді ділить на кількість днів, що минули від початку розрахункового періоду до дня передання показань включно, а отримане значення множить на кількість днів у розрахунковому періоді;

2) у разі розбіжностей показань вузла розподільного обліку або приладу-розподілювача теплової енергії, знятих виконавцем розподілу, та показань, переданих споживачем, для розподілу приймаються показання, зняті виконавцем комунальної послуги або виконавцем розподілу.

У розрахунковому періоді обсяг комунальної послуги, що розподіляється між споживачами, не може перевищувати обсягу показань вузла комерційного обліку відповідної комунальної послуги за відповідний розрахунковий період, крім періодів, зазначених у договорі, коли проводяться контрольні зняття показань вузлів комерційного обліку та/або коригування об'ємів спожитих послуг у будівлі;

3) для розподілу не приймаються показання вузла розподільного обліку або приладу-розподілювача теплової енергії, зняті (надані), починаючи з дати встановлення факту виходу з ладу такого приладу-розподілювача теплової енергії або вузла обліку (закінчення строку повірки засобу вимірювальної техніки, що входить до складу відповідного вузла обліку, порушення цілісності пломб) до дати початку наступного розрахункового періоду за датою прийняття на абонентський облік відремонтованого чи заміненого вузла розподільного обліку (повіреного засобу вимірювальної техніки, що входить до його складу) або приладу-розподілювача теплової енергії.

Датою встановлення факту виходу з ладу вузла розподільного обліку або приладу-розподілювача теплової енергії є:

дата виходу з ладу, зафіксована автоматично таким вузлом розподільного обліку або приладом-розподілювачем теплової енергії;

перший день розрахункового періоду, в якому споживачем було повідомлено про вихід з ладу вузла розподільного обліку / приладу-розподілювача теплової енергії або це було встановлено виконавцем комунальної послуги чи виконавцем розподілу, якщо автоматична фіксація такої дати неможлива.

5. Приміщення, оснащене вузлом розподільного обліку відповідної комунальної послуги, засіб вимірювальної техніки якого перебуває на повірці, що передбачає його демонтаж, не вважається приміщенням, не оснащеним вузлом розподільного обліку відповідної комунальної послуги, протягом строку такої повірки. Обсяг спожитої відповідної комунальної послуги у такому приміщенні визначається за середньодобовим споживанням у попередній розрахунковий період (для постачання теплової енергії - у попередній опалювальний період) або за фактичний час споживання послуги, але не менше 15 діб (у разі тривалості роботи вузла(ів) комерційного обліку менше 12 місяців) та за кількістю діб від дати зняття з абонентського обліку до дати прийняття на абонентський облік повіреного вузла розподільного обліку.

6. Визначення загальних обсягів спожитих у будівлі комунальних послуг:

1) загальний обсяг спожитої у будівлі теплової енергії, визначений за показаннями вузла комерційного обліку (Qбуд), розподіляється на загальний обсяг теплової енергії на опалення будівлі) (Qопбуд) та загальний обсяг теплової енергії, спожитої у будівлі на гаряче водопостачання) (QбудГВП).

Загальний обсяг спожитої у будівлі теплової енергії на опалення) (Qопбуд) розраховується за формулою

де

-

обсяг спожитої теплової енергії на опалення j-го опалюваного приміщення, визначений за показаннями вузла розподільного обліку теплової енергії, Гкал;


-

обсяг спожитої теплової енергії на опалення j-го опалюваного приміщення, донарахований до мінімальної частки середнього питомого споживання згідно з розділом VI цієї Методики, Гкал;


-

обсяг спожитої теплової енергії на опалення g-го опалюваного приміщення, визначений за показаннями приладів-розподілювачів теплової енергії, Гкал;


-

обсяг спожитої теплової енергії на опалення g-го опалюваного приміщення, донарахований до мінімальної частки середнього питомого споживання відповідно до розділу VI цієї Методики, у разі, якщо обсяг спожитої теплової енергії на опалення g-го опалюваного приміщення, визначений за показаннями приладів-розподілювачів теплової енергії, менший за мінімальну частку середнього питомого споживання, донарахований обсяг теплової енергії для такого приміщення, Гкал;


-

обсяг спожитої теплової енергії на опалення i-го опалюваного приміщення, не оснащеного вузлом розподільного обліку теплової енергії, Гкал;


-

обсяг спожитої теплової енергії на опалення i-го опалюваного приміщення, де факт ненадання, надання не в повному обсязі або неналежної якості послуги з постачання теплової енергії шляхом підписання споживачем та виконавцем відповідної комунальної послуги акта-претензії щодо обсягу та/або якості наданих послуг або претензії, що вважається визнаною відповідно до частини сьомої статті 27 Закону України "Про житлово-комунальні послуги" (далі - претензія щодо кількості та/або якості наданої послуги), відсутній, Гкал;


-

обсяг теплової енергії, на який зменшується нарахований обсяг спожитої теплової енергії для приміщень, де наявна претензія щодо кількості та/або якості наданої послуги, Гкал;


-

загальний обсяг теплової енергії, витраченої на забезпечення функціонування внутрішньобудинкової системи опалення, Гкал;


QМЗК

-

обсяг спожитої у будівлі теплової енергії на опалення МЗК та допоміжних приміщень будівлі, Гкал.

Після визначення загального обсягу спожитої у будівлі теплової енергії її розподіл здійснюється відповідно до розділів II-VIII цієї Методики;

2) для визначення загального обсягу спожитої у будівлі гарячої води визначаються загальний обсяг її споживання у будівлі (VбудГВП) та загальний обсяг теплової енергії, спожитої у будівлі на ГВП (QбудГВП).

Загальний обсяг спожитої гарячої води у будівлі (VбудГВП) розраховується за формулою

де

-

обсяг спожитої гарячої води у j-му приміщенні за показаннями вузла розподільного обліку, м-3;


-

обсяг спожитої гарячої води у i-му приміщенні, не оснащеному вузлом розподільного обліку, м-3;


-

обсяг гарячої води, витраченої на загальнобудинкові потреби, визначений за показаннями вузла розподільного обліку, м-3;


-

обсяг витоку гарячої води із внутрішньобудинкових мереж ГВП, який стався з вини особи, яку встановлено, м-3;


-

різниця між показаннями вузла комерційного обліку та обсягом гарячої води, визначеним як сума показань вузлів розподільного обліку у будівлі, усі приміщення якої оснащені вузлами розподільного обліку, м-3;

3) загальний обсяг теплової енергії, спожитої у будівлі на ГВП (QбудГВП), визначається відповідно до розділу IV цієї Методики і складається з обсягу теплової енергії, що враховується у фактично спожитій гарячій воді (QспГВП), та обсягу теплової енергії, витраченої на забезпечення функціонування внутрішньобудинкової системи ГВП (Qф.сГВП):

де

-

обсяг теплової енергії, що враховується у фактично спожитій гарячій воді, Гкал;


-

обсяг теплової енергії, витраченої на забезпечення функціонування внутрішньобудинкової системи ГВП, Гкал.

Обсяг теплової енергії, що враховується у фактично спожитій гарячій воді (QспГВП), визначається згідно з розділом IV цієї Методики та розраховується за формулою

де

-

загальний обсяг спожитої гарячої води у будівлі, м-3;


-

питомий обсяг теплової енергії, що враховується в одному метрі кубічному фактично спожитої гарячої води, розраховується за формулою

де

-

загальний обсяг спожитої гарячої води у будівлі, м-3;


-

обсяг теплової енергії, що враховується у фактично спожитій гарячій воді, Гкал.

Після визначення загального обсягу спожитої у будівлі гарячої води розподіл її обсягів між споживачами здійснюється відповідно до розділу IX цієї Методики, а розподіл обсягів теплової енергії, витраченої на ГВП, - відповідно до розділу IV цієї Методики;

4) загальний обсяг спожитої у будівлі холодної води (Vв.пбуд) складається із загального обсягу холодної води, спожитої споживачами у приміщеннях будівлі (Vх.вбуд), та загального обсягу спожитої гарячої води у будівлі (VГВПбуд).

Обсяг холодної води, спожитої споживачами у приміщеннях будівлі (Vх.вбуд), розраховується за формулою

де

-

обсяг холодної води, спожитий споживачем в j-му приміщенні, визначений за показаннями вузла розподільного обліку, м-3;


-

обсяг спожитої холодної води в i-му приміщенні, не оснащеному вузлом розподільного обліку холодної води, м-3;


-

обсяг холодної води, витраченої на загальнобудинкові потреби, визначений за показаннями вузла розподільного обліку, м-3;


-

обсяг витоку холодної води із внутрішньобудинкових мереж централізованого водопостачання, який стався з вини особи, яку встановлено, м-3. За відсутності витоків приймають Vх.ввит = 0;


-

різниця між показаннями вузла комерційного обліку та обсягом холодної води, визначеним як сума показань вузлів розподільного обліку у будівлі, усі приміщення якої оснащені вузлами розподільного обліку, м-3.

Після визначення загального обсягу спожитої холодної води у будівлі розподіл її обсягів між споживачами здійснюється відповідно до розділу X цієї Методики.

7. У разі якщо дві та більше будівель мають загальний ввід зовнішньої інженерної мережі зі спільним для них вузлом комерційного обліку, розподіл здійснюється як для однієї будівлі відповідно до вимог цієї Методики.

У разі якщо дві та більше будівель мають загальний ввід зовнішньої інженерної мережі з окремими вузлами комерційного обліку на відгалуженнях до кожної з будівель, розподіл для кожної з таких будівель здійснюється окремо відповідно до вимог цієї Методики.

8. У разі якщо одна будівля має два та більше вводи відповідної зовнішньої інженерної мережі, які оснащено вузлами комерційного обліку, розподіл здійснюється за сумою усіх вузлів комерційного обліку відповідної комунальної послуги у будівлі. За рішенням співвласників будівлі розподіл здійснюється для кожної окремої частини будівлі з вузлом комерційного обліку відповідної комунальної послуги.

9. У разі якщо одне окреме приміщення будівлі має окремий інженерний ввід зовнішньої інженерної мережі, оснащений вузлом комерційного обліку, показання такого вузла враховуються як показання вузла комерційного обліку при визначенні загального обсягу спожитої відповідної комунальної послуги у будівлі та як показання вузла розподільного обліку при розподілі цього загального обсягу спожитої комунальної послуги відповідно до цієї Методики.

10. Базою для розподілу загального обсягу спожитої теплової енергії у будівлі (за відсутності вузлів обліку теплової енергії / приладів-розподілювачів теплової енергії) є опалювана площа (об'єм) приміщень, зазначена у договорі про надання послуги з постачання теплової енергії.

Опалюваний об'єм визначається як добуток опалюваної площі приміщення на висоту стелі згідно з технічним паспортом приміщення.

У разі якщо відомості про опалювану площу не були надані споживачем, базою для розподілу загального обсягу спожитої теплової енергії у будівлі (за відсутності вузлів обліку теплової енергії / приладів-розподілювачів теплової енергії) є загальна площа приміщення у метрах квадратних, визначена за даними, зазначеними у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, а у разі відсутності у ньому інформації про окремі приміщення - за даними, зазначеними у документах, що посвідчують право власності на такі приміщення.

За рішенням власників (співвласників) будівлі загальний обсяг спожитої теплової енергії у будівлі (за відсутності вузлів обліку теплової енергії / приладів-розподілювачів теплової енергії) розподіляється на фактичний опалюваний об'єм приміщень у метрах кубічних.

11. У разі якщо будівля обладнана вбудованим або вбудовано-прибудованим гаражем (паркінгом), окремі машино-місця (бокси) якого є самостійними об'єктами нерухомого майна, розподіл обсягів спожитої теплової енергії на опалення у будівлі здійснюється також між власниками таких об'єктів нерухомого майна / власниками майнових прав на такі об'єкти нерухомого майна у завершеній будівництвом будівлі, право власності на які зареєстровано, пропорційно до площі таких об'єктів.

12. Обсяг стічних вод, які надходять у систему централізованого водовідведення, визначається за сумою загального обсягу спожитої у будівлі холодної води, що надходить із системи централізованого водопостачання або (за наявності) із автономного джерела постачання холодної води, та загального обсягу спожитої у будівлі гарячої води, приготування якої здійснюється за межами будівлі, або за показаннями вузла(ів) обліку стічних вод за їх наявності. До обсягу стічних вод не включають обсяг холодної води на загальнобудинкові потреби, витраченої на полив клумб і газонів, визначений на підставі показань відповідних вузлів обліку.

13. Одиницями виміру обсягу (кількості) спожитої споживачем теплової енергії є гігакалорія (далі - Гкал) або гігаджоуль (далі - ГДж). Одиниця виміру визначається в договорі про надання комунальної послуги.

Для переведення одиниць застосовуються коефіцієнти 1 Гкал = 4,1868 ГДж, 1 ГДж = 0,2388 Гкал.

II. Порядок визначення та розподілу між споживачами обсягу спожитої у будівлі теплової енергії на опалення житлових та нежитлових приміщень

1. Загальні правила розподілу між споживачами обсягу спожитої у будівлі теплової енергії на опалення житлових та нежитлових приміщень в розрахунковий період визначається так:

за показаннями вузла комерційного обліку теплової енергії (теплолічильника) за його наявності при постачанні теплової енергії до індивідуального теплового пункту будівлі або до будівлі при відкритій системі теплопостачання;

розрахунковим методом відповідно до розділу XI цієї Методики.

Визначення обсягу спожитої теплової енергії у будівлі, обладнаній системою автономного теплопостачання, здійснюється за показаннями вузла обліку на виході з автономної теплогенеруючої або когенераційної установки.

Розподілу підлягають обсяги теплової енергії, визначені відповідно до формули 1, наведеної у підпункті 1 пункту 6 розділу I цієї Методики.

Обсяги теплової енергії кожної складової формули 1, наведеної у підпункті 1 пункту 6 розділу I цієї Методики, розподіляють між споживачами залежно від категорії приміщення, надання йому комунальної послуги з постачання теплової енергії на опалення, наявності вузлів розподільного обліку / приладів-розподілювачів теплової енергії у цих приміщеннях та оснащеності ними внутрішньобудинкової системи опалення будівлі, типу застосовуваних вузлів розподільного обліку, дотримання температури повітря в опалюваному приміщенні в нормативно допустимому діапазоні. Визначення обсягів складових формули 1, наведеної у підпункті 1 пункту 6 розділу I цієї Методики, здійснюють за відповідними розділами цієї Методики та розподіляють згідно з додатком 1 до цієї Методики.

Визначення обсягу теплової енергії, витраченої на забезпечення функціонування внутрішньобудинкової системи опалення (Qопф.с), здійснюється згідно з розділом V цієї Методики.

Розподіл втрат теплової енергії у трубопроводах та в обладнанні внутрішньобудинкової системи опалення, поза межами опалюваних приміщень, опалюваних МЗК та допоміжних приміщень будівлі здійснюється серед визначених категорій приміщень згідно з додатком 1 до цієї Методики пропорційно до їх загальних/опалюваних площ/об'ємів.

Для приміщень з індивідуальним опаленням та неопалюваних приміщень здійснюється розподіл теплової енергії, що надходить у ці приміщення від транзитних ділянок неізольованих трубопроводів внутрішньобудинкових систем опалення та ГВП, що прокладені у цих приміщеннях відповідно до пункту 4 розділу V цієї Методики.

У будівлі, де всі опалювані МЗК та допоміжні приміщення оснащені вузлами розподільного обліку або опалювальні прилади у яких оснащені приладами-розподілювачами теплової енергії чи вузлами розподільного обліку витрати теплоносія (у разі обліку теплової енергії у гарячій воді), визначення обсягу теплової енергії, витраченої на опалення МЗК та допоміжних приміщень (QМЗК), здійснюється на підставі їх показань, при цьому таким МЗК та допоміжним приміщенням не здійснюються донарахування обсягів спожитої теплової енергії, які стосуються претензій щодо кількості та/або якості наданих послуг; споживання обсягу менше мінімальної частки середнього питомого споживання.

Визначення обсягу теплової енергії, витраченої на опалення МЗК та допоміжних приміщень (QМЗК), здійснюється відповідно до розділу III цієї Методики. Розподіл цього обсягу здійснюється серед споживачів за категоріями приміщень згідно з додатком 1 до цієї Методики пропорційно до їх загальних/опалюваних площ/об'ємів.

Для багатоквартирного житлового будинку при розподілі обсягів спожитої теплової енергії застосовується коефіцієнт до площі/об'єму опалюваних приміщень, не оснащених приладами обліку ks. Для житлових опалюваних приміщень, не оснащених приладами обліку, приймається ks = 1, для нежитлових опалюваних приміщень, не оснащених приладами обліку, - ks = 1,5.

Для опалюваного приміщення, оснащеного вузлом розподільного обліку або приладами-розподілювачами теплової енергії, крім обсягу теплової енергії, визначеного на підставі його/їх показань, донараховується обсяг теплової енергії Qдонпр.j або Qдонпр.g відповідно, якщо фактичне споживання теплової енергії у такому приміщенні менше мінімальної частки середнього питомого споживання, яка визначається відповідно до розділу VI цієї Методики.

Обсяг спожитої теплової енергії, розподілений між споживачами, зменшується на суму донарахованих обсягів теплової енергії споживачам, приміщення яких оснащені вузлами розподільного обліку або приладами-розподілювачами теплової енергії, пропорційно до їх загальних/опалюваних площ/об'ємів, у тому числі й щодо приміщень, де наявні претензії стосовно кількості та/або якості наданої послуги.

Для опалюваних приміщень, не оснащених вузлами розподільного обліку / приладами-розподілювачами теплової енергії, розподілений серед таких приміщень обсяг споживання теплової енергії, визначений розрахунково, у разі наявності претензій щодо кількості та/або якості наданої послуги зменшується і відповідно донараховується для приміщень без претензій щодо кількості та/або якості наданої послуги (Qпр.ібез прет) відповідно до розділу VIII цієї Методики, при цьому сума донарахованих обсягів має дорівнювати сумі зменшених обсягів теплової енергії серед приміщень без приладів обліку.вгору