Документ z1501-11, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.01.2013, підстава - z1666-12

                                                          
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Державної комісії
з цінних паперів
та фондового ринку
18.08.2011 N 1096
( z1500-11 )
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 грудня 2011 р.
за N 1501/20239

{ Документ втратив чинність на підставі Рішення
Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку
N 1221 ( z1666-12 ) від 11.09.2012 }
ПОРЯДОК
заповнення зберігачами цінних паперів електронних форм
адміністративних даних, які подаються до Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку

1. Цей Порядок встановлює структуру файлів та опис полів
заповнення зберігачами цінних паперів електронних форм
адміністративних даних, які подаються до Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку (далі - Дані), відповідно до
вимог Положення про порядок складання адміністративних даних
депозитарними установами, що здійснюють депозитарну діяльність
зберігача цінних паперів, та подання відповідних документів до
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку,
затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку від 17.01.2006 N 4 ( z0378-06 ), зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 04.04.2006 за N 378/12252 (далі -
Положення).
2. Електронна форма Даних складається за допомогою програмних
засобів, які забезпечують формування файлів відповідно до
Положення ( z0378-06 ), підготовлених з використанням кодування
RUS cp866 у форматі DBASE-IV.
3. Електронна форма квартальних Даних, які подаються до
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, складається
з таких файлів: "Z_titul.dbf" (додаток 1), "Z_inform.dbf" (додаток 2),
"Z_pv.dbf" (додаток 3), "Z_rd.dbf" (додаток 4), "Z_rv.dbf"
(додаток 5), "Z_admin.dbf" (додаток 6), "Z_oblik.dbf" (додаток 7),
"Z_npenf.dbf" (додаток 8), "Z_sertif.dbf" (додаток 9),
"Z_tarif.dbf" (додаток 10), "Z_vl_inf.dbf" (додаток 11).
4. Електронна форма нерегулярних Даних, які подаються до
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, складається
з таких файлів: для власників пакетів акцій - "ZA_REP.DBF" (додаток 12),
"ZA_OWN.DBF" (додаток 13); для власників іпотечних цінних паперів - "ZI_OWN.DBF"
(додаток 14), "ZI_REP.DBF" (додаток 15).
5. Позначення форматів полів електронних файлів Даних:
"дд.мм.рррр" або "дд/мм/рррр", де: "дд" - двозначне число, що визначає календарний день
у місяці; "мм" - двозначне число, що визначає місяць року; "рррр" - чотири цифри року. Заповнення електронної форми Даних здійснюється за допомогою
довідників відповідно до додатків 16-28.
6. Нерегулярні Дані про власників пакетів акцій подаються
електронною поштою на адресу: zowners@ssmsc.gov.ua.
7. Нерегулярні Дані про власників іпотечних цінних паперів
подаються електронною поштою на адресу: ipot@ssmsc.gov.ua.
8. Файли Даних містять такі службові поля, які
використовуються для сортування, пошуку або зв'язку з зовнішніми
базами даних: "Z_KVART" - звітний квартал; "Z_RIK" - рік, за який подаються Дані; "Z_EDRZ" - ідентифікаційний код за ЄДРПОУ зберігача; "REGEDRPOU" - у нерегулярних Даних, ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ зберігача. "Z_SL" - серія ліцензії зберігача (літери); "Z_DZL" - термін закінчення ліцензії; "Z_D_EDRZ" - ідентифікаційний код за ЄДРПОУ депозитарію; "Z_D_NAZ" - найменування депозитарію; "Z_CPDEP" - зазначаються цінні папери, знерухомлені у
депозитарії; "Z_SF" - форма існування цінного папера; "Z_NAMEV2" - скорочене найменування юридичної особи / ім'я
фізичної особи; "Z_PRYM" - зазначаються примітки; "SUBJSORT" - юридична особа, яка здійснює професійну
депозитарну діяльність зберігача цінних паперів; "SIGNDT" - дата засвідчення Даних; "SIGNPOS" - посада особи, що засвідчила Дані; "SIGNNAME" - П.І.Б. особи, що засвідчила Дані; "CONTPOS" - посада контактної особи з питань підготовки
Даних; "CONTNAME" - П.І.Б. контактної особи з питань підготовки
Даних; "CONTTELCD" - код ММТЗ контактної особи з питань підготовки
Даних; "CONTTELNO" - номер(и) телефону контактної особи з питань
підготовки Даних; "CONTEMAIL" - електронна пошта контактної особи з питань
підготовки Даних; "REGNAME" - найменування зберігача; "ISIN" - міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера; "PERSONTYPE" - код виду зареєстрованої особи (депонента); "ISRESIDENT" - ознака резидента; "STQ_BLO" - кількість заблокованих простих іменних акцій
випуску (окремої категорії в межах випуску), які обліковуються на
рахунку в цінних паперах у зберігача (крім цінних паперів,
реєстрація випуску яких оформлена тимчасовим свідоцтвом про
реєстрацію випуску); "STQ" - кількість простих іменних акцій випуску (окремої
категорії в межах випуску), які обліковуються на рахунку в цінних
паперах у зберігача (крім цінних паперів, реєстрація випуску яких
оформлена тимчасовим свідоцтвом про реєстрацію випуску); "SPQ" - кількість привілейованих іменних акцій випуску
(окремої категорії в межах випуску), які обліковуються на рахунку
в цінних паперах у зберігача (крім цінних паперів, реєстрація
випуску яких оформлена тимчасовим свідоцтвом про реєстрацію
випуску); "SPQ_BLO" - кількість заблокованих привілейованих іменних
акцій випуску (окремої категорії в межах випуску), які
обліковуються на рахунку в цінних паперах у зберігача (крім цінних
паперів, реєстрація випуску яких оформлена тимчасовим свідоцтвом
про реєстрацію випуску); "PERCE_BLO" - частка заблокованих акцій у статутному капіталі
акціонерного товариства; "STQ" - кількість іпотечних цінних паперів (окремих траншів
у межах випуску), які обліковуються на рахунку в цінних паперах
у зберігача, зазначається у додатку 15; "STQ_BLO" - кількість заблокованих іпотечних цінних паперів
(окремих траншів у межах випуску), які обліковуються на рахунку
в цінних паперах у зберігача, зазначається у додатку 15; "OPF" - код організаційно-правової форми власника пакета
акцій (юридичної особи - резидента); "OKOD" - ідентифікаційний код за ЄДРПОУ власника пакета акцій
юридичної особи - резидента; "IND_COD" - реєстраційний номер облікової картки платника
податків фізичних осіб; "DAT_PASP" - дата видачі паспорта фізичної особи; "ORG_PASP" - орган, який видав паспорт фізичній особі; "IND_IDRI" - код за ЄДРІСІ (для інститутів спільного
інвестування); "ONAME2" - скорочене найменування юридичної особи або ім'я
фізичної особи - власника пакета акцій; "INREGDT" - дата відкриття рахунку в цінних паперах; "STK_ICP" - дані про цінний папір: форма випуску та категорія
цінного папера; "DAT_V_ICP" - дата випуску іпотечного цінного папера; "DAT_P_ICP" - дата погашення іпотечного цінного папера; "Z_NOM_V" - дані про цінний папір: номінальна вартість або
частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на один
сертифікат участі на дату реєстрації випуску одного цінного
папера, грн; "Z_ZVS" - загальна номінальна вартість цінних паперів або
загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на
сертифікати участі на дату реєстрації випуску цінних паперів на
рахунках у цінних паперах у зберігача: загальна номінальна
вартість цінних паперів, грн; "Z_KVD" - загальна номінальна вартість цінних паперів або
загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на
сертифікати участі на дату реєстрації випуску цінних паперів на
рахунках у цінних паперах у зберігача, у тому числі номінальна
вартість цінних паперів, що обліковуються на рахунках в
депозитарії, грн; "Z_DFRV" - депоненти - фізичні особи - резиденти: загальна
номінальна вартість цінного папера, грн, або загальна частка
консолідованого іпотечного боргу, що припадає на сертифікати
участі на дату реєстрації випуску, грн; "Z_DFNV" - депоненти - фізичні особи - нерезиденти: загальна
номінальна вартість цінного папера, грн, або загальна частка
консолідованого іпотечного боргу, що припадає на сертифікати
участі на дату реєстрації випуску, грн; "Z_DURV" - депоненти - юридичні особи - резиденти: загальна
номінальна вартість цінного папера, грн, або загальна частка
консолідованого іпотечного боргу, що припадає на сертифікати
участі на дату реєстрації випуску, грн; "Z_DBANKV" - номінальна вартість цінних паперів, грн, або
загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на
сертифікати участі на дату реєстрації випуску, грн; "Z_DISIV" - депоненти - інститути спільного інвестування -
резиденти: загальна номінальна вартість цінних паперів, грн, або
загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на
сертифікати участі на дату реєстрації випуску, грн; "Z_DSKV" - депоненти - страхові компанії - резиденти:
загальна номінальна вартість цінних паперів, грн, або загальна
частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на
сертифікати участі на дату реєстрації випуску, грн; "Z_DNEPFV" - депоненти - недержавні пенсійні фонди -
резиденти: загальна номінальна вартість цінних паперів, грн, або
загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на
сертифікати участі на дату реєстрації випуску, грн; "Z_DTORGV" - депоненти - торговці цінними паперами -
резиденти: загальна номінальна вартість цінних паперів, грн, або
загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на
сертифікати участі на дату реєстрації випуску, грн; "Z_DNEMV" - депоненти - емітенти цінних паперів - резиденти:
загальна номінальна вартість цінних паперів, грн, або загальна
частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на
сертифікати участі на дату реєстрації випуску, грн; "Z_DUNV" депоненти - юридичні особи - нерезиденти: загальна
номінальна вартість цінних паперів, грн, або загальна частка
консолідованого іпотечного боргу, що припадає на сертифікат участі
на дату реєстрації випуску, грн; "Z_DERBV" - депоненти - органи державної влади без передачі
управління корпоративними правами до уповноважених осіб: загальна
номінальна вартість цінних паперів, грн, або загальна частка
консолідованого іпотечного боргу, що припадає на сертифікати
участі на дату реєстрації випуску, грн; "Z_DERZPV" - депоненти - органи державної влади, управління
корпоративними правами передано до уповноважених осіб: загальна
номінальна вартість цінних паперів, грн, або загальна частка
консолідованого іпотечного боргу, що припадає на сертифікати
участі на дату реєстрації випуску, грн; "Z_US1V" - загальна номінальна вартість цінних паперів, грн,
або загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає
на сертифікати участі на дату реєстрації випуску, грн; "Z_ZAGV" - загальна номінальна вартість цінних паперів, грн,
або загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає
на сертифікати участі на дату реєстрації випуску, грн; "Z_ZARV" - зарахування (крім знерухомлення): загальна
номінальна вартість цінних паперів, грн, або загальна частка
консолідованого іпотечного боргу, що припадає на сертифікати
участі на дату реєстрації випуску, грн; "Z_SVV" - списання (крім матеріалізації): загальна номінальна
вартість цінних паперів, грн, або загальна частка консолідованого
іпотечного боргу, що припадає на сертифікати участі на дату
реєстрації випуску, грн; "Z_PRMV" - переміщення: загальна номінальна вартість цінних
паперів, грн, або загальна частка консолідованого іпотечного
боргу, що припадає на сертифікати участі на дату реєстрації
випуску, грн; "Z_PZBOV" - переказ без обмеження обігу цінних паперів:
загальна номінальна вартість цінних паперів, грн, або загальна
частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на
сертифікати участі на дату реєстрації випуску, грн; "Z_PZOV" - переказ з обмеженням обігу цінних паперів:
загальна номінальна вартість цінних паперів, грн, або загальна
частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на
сертифікати участі на дату реєстрації випуску, грн; "Z_PZVOV" - переказ із відміною обмежень обігу цінних
паперів: загальна номінальна вартість цінних паперів, грн, або
загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на
сертифікати участі на дату реєстрації випуску, грн; "Z_ZNV" - знерухомлення цінних паперів: загальна номінальна
вартість цінних паперів, грн, або загальна частка консолідованого
іпотечного боргу, що припадає на сертифікати участі на дату
реєстрації випуску, грн; "Z_MV" - матеріалізація цінних паперів: загальна номінальна
вартість цінних паперів, грн, або загальна частка консолідованого
іпотечного боргу, що припадає на сертифікати участі на дату
реєстрації випуску, грн; "Z_VV" - загальна номінальна вартість цінних паперів, грн,
або загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає
на сертифікати участі на дату реєстрації випуску, грн; "Z_NOM_V" - номінальна вартість іпотечного цінного папера або
частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на один
сертифікат участі на дату реєстрації випуску, грн, зазначається
у додатку 15; "Z_ZAGV" - загальна номінальна вартість іпотечних цінних
паперів або загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що
припадає на сертифікати участі, на дату реєстрації випуску, грн,
зазначається у додатку 15.
Директор департаменту
моніторингу фондового ринку О.Табала

Додаток 1
до Порядку заповнення
зберігачами цінних паперів
електронних форм
адміністративних даних,
які подаються до Державної
комісії з цінних паперів
та фондового ринку

СТРУКТУРА
файла "Z_titul.dbf". Титульний аркуш

------------------------------------------------------------------ |Ім'я поля | Найменування поля (зміст) | Тип поля| Розмір | | | | |(знаків) | |----------+---------------------------------+---------+---------| | Z_POZ |Посада особи, що підтверджує Дані| Текстове| 50 | |----------+---------------------------------+---------+---------| | Z_PIBZ |Прізвище, ім'я, по батькові | Текстове| 50 | | |особи, що підтверджує Дані | | | |----------+---------------------------------+---------+---------| | Z_DATEZ |Дата підтвердження Даних | Дата | | |----------+---------------------------------+---------+---------| | Z_POSP |Посада контактної особи з питань | Текстове| 50 | | |складених Даних | | | |----------+---------------------------------+---------+---------| | Z_PIBP |Прізвище, ім'я, по батькові | Текстове| 50 | | |контактної особи з питань | | | | |складених Даних | | | |----------+---------------------------------+---------+---------| | Z_PID |Підрозділ контактної особи з | Текстове| 50 | | |питань складених Даних | | | |----------+---------------------------------+---------+---------| | Z_TELP |Телефон контактної особи з питань| Текстове| 10 | | |складених Даних із зазначенням | | | | |коду ММТЗ | | | |----------+---------------------------------+---------+---------| | Z_DATEP |Складено на дату | Дата | | |----------+---------------------------------+---------+---------| | Z_KVART |Звітний квартал | Текстове| 2 | |----------+---------------------------------+---------+---------| | Z_RIK |Рік, за який подаються Дані | Текстове| 4 | |----------+---------------------------------+---------+---------| | Z_SNAZ |Найменування зберігача | Текстове| 254 | |----------+---------------------------------+---------+---------| | Z_FORZ |Організаційно-правова форма | Текстове| 3 | | |(згідно з додатком 16 до Порядку)| | | |----------+---------------------------------+---------+---------| | Z_EDRZ |Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | Текстове| 10 | | |зберігача | | | |----------+---------------------------------+---------+---------| | Z_SL |Серія ліцензії зберігача (літери)| Текстове| 2 | |----------+---------------------------------+---------+---------| | Z_NL |Номер ліцензії зберігача (цифри) | Текстове| 6 | |----------+---------------------------------+---------+---------| | Z_DVL |Дата видачі ліцензії | Дата | | |----------+---------------------------------+---------+---------| | Z_DZL |Термін закінчення ліцензії | Дата | | |----------+---------------------------------+---------+---------| | Z_KT |Місцезнаходження зберігача: код | Текстове| 5 | | |території за КОАТУУ (згідно з | | | | |додатком 17 до Порядку) | | | |----------+---------------------------------+---------+---------| | Z_INDEX |Місцезнаходження зберігача: | Текстове| 5 | | |поштовий індекс | | | |----------+---------------------------------+---------+---------| | Z_OBL |Місцезнаходження зберігача: | Текстове| 30 | | |область | | | |----------+---------------------------------+---------+---------| | Z_RAYON |Місцезнаходження зберігача: | Текстове| 30 | | |район | | | |----------+---------------------------------+---------+---------| | Z_CITY |Місцезнаходження зберігача: | Текстове| 20 | | |населений пункт | | | |----------+---------------------------------+---------+---------| | Z_STR |Місцезнаходження зберігача: | Текстове| 50 | | |вулиця, будинок | | | |----------+---------------------------------+---------+---------| | Z_TELZ |Місцезнаходження зберігача: | Текстове| 10 | | |телефон із зазначенням коду ММТЗ | | | |----------+---------------------------------+---------+---------| | Z_FAX |Місцезнаходження зберігача: | Текстове| 10 | | |факс(и) із зазначенням коду ММТЗ | | | |----------+---------------------------------+---------+---------| | Z_E_MAIL |Місцезнаходження зберігача: | Текстове| 32 | | |електронна пошта | | | |----------+---------------------------------+---------+---------| | Z_WWW |Місцезнаходження зберігача: | Текстове| 50 | | |ВЕБ-сторінка | | | |----------+---------------------------------+---------+---------| | Z_BANKN |Банківські реквізити зберігача: | Текстове| 100 | | |найменування банку | | | |----------+---------------------------------+---------+---------| | Z_BRAH |Банківські реквізити зберігача: | Текстове| 50 | | |поточний рахунок | | | |----------+---------------------------------+---------+---------| | Z_MFO |Банківські реквізити зберігача: | Текстове| 20 | | |МФО | | | |----------+---------------------------------+---------+---------| | Z_SKAPZ |Статутний капітал: | Числове | 15 | | |зареєстрований розмір статутного | |(3 знаки | | |капіталу, тис.грн | | після | | | | | коми) | |----------+---------------------------------+---------+---------| | Z_SKAPF |Статутний капітал: фактично | Числове | 15 | | |сплачена частка статутного | |(3 знаки | | |капіталу, тис.грн | | після | | | | | коми) | |----------+---------------------------------+---------+---------| | Z_SRON |Членство в саморегулівній | Текстове| 50 | | |організації: найменування | | | | |саморегулівної організації, | | | | |членом якої є зберігач | | | |----------+---------------------------------+---------+---------| | Z_SROE |Членство в саморегулівній | Текстове| 10 | | |організації: ідентифікаційний код| | | | |за ЄДРПОУ саморегулівної | | | | |організації | | | |----------+---------------------------------+---------+---------| | Z_SROD |Членство в саморегулівній | Дата | | | |організації: дата вступу в | | | | |саморегулівну організацію | | | |----------+---------------------------------+---------+---------| | Z_DNAME |Найменування депозитарію | Текстове| 50 | |----------+---------------------------------+---------+---------| | Z_DEDR1 |Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | Текстове| 10 | | |депозитарію | | | |----------+---------------------------------+---------+---------| | Z_HOLD1 |Акціонер депозитарію (так/ні) | Логічне | 1 | |----------+---------------------------------+---------+---------| | Z_DRAH1 |Дата відкриття рахунку у | Дата | | | |депозитарії | | | |----------+---------------------------------+---------+---------| | Z_NDD1 |Номер депозитарного договору | Текстове| 100 | |----------+---------------------------------+---------+---------| | Z_DEDR2 |Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | Текстове| 10 | | |депозитарію* | | | |----------+---------------------------------+---------+---------| | Z_HOLD2 |Акціонер депозитарію (так/ні)* | Логічне | 1 | |----------+---------------------------------+---------+---------| | Z_DRAH2 |Дата відкриття рахунку у | Дата | | | |депозитарії* | | | |----------+---------------------------------+---------+---------| | Z_NDD2 |Номер депозитарного договору* | Текстове| 100 | |----------+---------------------------------+---------+---------| | Z_PIB1 |Відомості про керівництво | Текстове| 254 | | |зберігача: П.І.Б. і найменування | | | | |посади керівника | | | |----------+---------------------------------+---------+---------| | Z_PIB2 |Відомості про керівництво | Текстове| 254 | | |зберігача: П.І.Б. заступника | | | | |керівника | | | |----------+---------------------------------+---------+---------| | Z_PIB3 |Відомості про керівництво | Текстове| 254 | | |зберігача: П.І.Б. головного | | | | |бухгалтера | | | |----------+---------------------------------+---------+---------| | Z_PIB4 |Відомості про керівництво | Текстове| 254 | | |зберігача: П.І.Б. керівника | | | | |депозитарного підрозділу | | | |----------+---------------------------------+---------+---------| | Z_PVM_D |Інформація щодо проведення | Дата | | | |внутрішнього фінансового | | | | |моніторингу: дата документа про | | | | |затвердження правил проведення | | | | |внутрішнього фінансового | | | | |моніторингу | | | |----------+---------------------------------+---------+---------| | Z_PVM_N |Інформація щодо проведення | Текстове| 20 | | |внутрішнього фінансового | | | | |моніторингу: номер документа про | | | | |затвердження правил проведення | | | | |внутрішнього фінансового | | | | |моніторингу | | | |----------+---------------------------------+---------+---------| | Z_PRVM_D |Інформація щодо проведення | Дата | | | |внутрішнього фінансового | | | | |моніторингу: дата документа про | | | | |затвердження програми проведення | | | | |внутрішнього фінансового | | | | |моніторингу | | | |----------+---------------------------------+---------+---------| | Z_PRVM_N |Інформація щодо проведення | Текстове| 20 | | |внутрішнього фінансового | | | | |моніторингу: номер документа про | | | | |затвердження програми проведення | | | | |внутрішнього фінансового | | | | |моніторингу | | | |----------+---------------------------------+---------+---------| | Z_PPVM_D |Інформація щодо проведення | Дата | | | |внутрішнього фінансового | | | | |моніторингу: дата документа про | | | | |призначення працівника, | | | | |відповідального за проведення | | | | |внутрішнього фінансового | | | | |моніторингу | | | |----------+---------------------------------+---------+---------| | Z_PPVM_N |Інформація щодо проведення | Текстове| 20 | | |внутрішнього фінансового | | | | |моніторингу: номер документа про | | | | |призначення працівника, | | | | |відповідального за проведення | | | | |внутрішнього фінансового | | | | |моніторингу | | | |----------+---------------------------------+---------+---------| | Z_PIBPVM |Інформація щодо проведення | Текстове| 254 | | |внутрішнього фінансового | | | | |моніторингу: П.І.Б. працівника, | | | | |відповідального за проведення | | | | |внутрішнього фінансового | | | | |моніторингу | | | |----------+---------------------------------+---------+---------| | Z_AUDN |Відомості про аудиторську | Текстове| 254 | | |перевірку: найменування аудитора | | | | |(аудиторської фірми) | | | |----------+---------------------------------+---------+---------| | Z_AUD_E |Відомості про аудиторську | Текстове| 10 | | |перевірку: ідентифікаційний код | | | | |за ЄДРПОУ аудиторської фірми | | | |----------+---------------------------------+---------+---------| | Z_AUD_S |Відомості про аудиторську | Текстове| 30 | | |перевірку: номер свідоцтва про | | | | |внесення до Реєстру аудиторських | | | | |фірм та аудиторів, які | | | | |одноособово надають аудиторські | | | | |послуги | | | |----------+---------------------------------+---------+---------| | Z_AUD_D |Відомості про аудиторську | Дата | | | |перевірку: дата видачі свідоцтва | | | | |про внесення до Реєстру | | | | |аудиторських фірм та аудиторів, | | | | |які одноособово надають | | | | |аудиторські послуги | | | |----------+---------------------------------+---------+---------| | Z_AUD_P |Відомості про аудиторську | Дата | | | |перевірку: дата проведення | | | | |останньої аудиторської перевірки | | | |----------+---------------------------------+---------+---------| | Z_PRYM |Примітки | Текстове| 254 | ------------------------------------------------------------------
--------------- * У разі наявності другого депозитарію.

Додаток 2
до Порядку заповнення
зберігачами цінних паперів
електронних форм
адміністративних даних,
які подаються до Державної
комісії з цінних паперів
та фондового ринку

СТРУКТУРА
файла "Z_inform.dbf".
Дані про зберігача цінних паперів

------------------------------------------------------------------ |Ім'я поля | Найменування поля (зміст) | Тип поля| Розмір | | | | |(знаків) | |----------+---------------------------------+---------+---------| | Z_KVART |Звітний квартал | Текстове| 2 | |----------+---------------------------------+---------+---------| | Z_RIK |Рік, за який подаються Дані | Текстове| 4 | |----------+---------------------------------+---------+---------| | Z_EDRZ |Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | Текстове| 10 | | |зберігача | | | |----------+---------------------------------+---------+---------| | Z_SNAZ |Найменування зберігача | Текстове| 254 | |----------+---------------------------------+---------+---------| | VS_KT |Відомості про відокремлені | Текстове| 5 | | |структурні підрозділи, які | | | | |здійснюють депозитарну | | | | |діяльність: код території за | | | | |КОАТУУ (згідно з додатком 17 | | | | |до Порядку) | | | |----------+---------------------------------+---------+---------| | VS_INDEX |Відомості про відокремлені | Текстове| 5 | | |структурні підрозділи, які | | | | |здійснюють депозитарну | | | | |діяльність: поштовий індекс | | | |----------+---------------------------------+---------+---------| | VS_EDRZ |Відомості про відокремлені | Текстове| 10 | | |структурні підрозділи, які | | | | |здійснюють депозитарну | | | | |діяльність: ідентифікаційний код | | | | |за ЄДРПОУ | | | |----------+---------------------------------+---------+---------| | VS_PIBK |Відомості про відокремлені | Текстове| 50 | | |структурні підрозділи, які | | | | |здійснюють депозитарну | | | | |діяльність: П.І.Б. керівника | | | |----------+---------------------------------+---------+---------| | VS_STR |Відомості про відокремлені | Текстове| 50 | | |структурні підрозділи, які | | | | |здійснюють депозитарну | | | | |діяльність: вулиця, будинок | | | |----------+---------------------------------+---------+---------| | VS_TELZ |Відомості про відокремлені | Текстове| 10 | | |структурні підрозділи, які | | | | |здійснюють депозитарну | | | | |діяльність: телефон із | | | | |зазначенням коду ММТЗ | | | |----------+---------------------------------+---------+---------| | VS_FAX |Відомості про відокремлені | Текстове| 10 | | |структурні підрозділи, які | | | | |здійснюють депозитарну | | | | |діяльність: факс(и) із | | | | |зазначенням коду ММТЗ | | | |----------+---------------------------------+---------+---------| | VS_EMAIL |Відомості про відокремлені | Текстове| 32 | | |структурні підрозділи, які | | | | |здійснюють депозитарну | | | | |діяльність: електронна пошта | | | |----------+---------------------------------+---------+---------| | VS_WWW |Відомості про відокремлені | Текстове| 50 | | |структурні підрозділи, які | | | | |здійснюють депозитарну | | | | |діяльність: ВЕБ-сторінка | | | |----------+---------------------------------+---------+---------| | VS_N_LIC |Наказ про видачу копії ліцензії: | Текстове| 10 | | |номер | | | |----------+---------------------------------+---------+---------| | VS_D_LIC |Наказ про видачу копії ліцензії: | Дата | | | |дата | | | |----------+---------------------------------+---------+---------| | Z_PRYM |Примітки | Текстове| 254 | ------------------------------------------------------------------

Додаток 3
до Порядку заповнення
зберігачами цінних паперів
електронних форм
адміністративних даних,
які подаються до Державної
комісії з цінних паперів
та фондового ринку

СТРУКТУРА
файла "Z_pv.dbf". Перелік випусків цінних паперів,
які обслуговуються зберігачем цінних паперів

------------------------------------------------------------------ |Ім'я поля | Найменування поля (зміст) | Тип поля| Розмір | | | | |(знаків) | |----------+---------------------------------+---------+---------| | Z_KVART |Звітний квартал | Текстове| 2 | |----------+---------------------------------+---------+---------| | Z_RIK |Рік, за який подаються Дані | Текстове| 4 | |----------+---------------------------------+---------+---------| | Z_SNAZ |Найменування зберігача | Текстове| 254 | |----------+---------------------------------+---------+---------| | Z_EDRZ |Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | Текстове| 10 | | |зберігача | | | |----------+---------------------------------+---------+---------| | Z_N_ZAP |Номер запису | Числове | 10 | |----------+---------------------------------+---------+---------| | Z_D_EDRZ |Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | Текстове| 10 | | |депозитарію | | | |----------+---------------------------------+---------+---------| | Z_D_NAZ |Найменування депозитарію | Текстове| 254 | |----------+---------------------------------+---------+---------| | Z_CPDEP |Цінні папери, знерухомлені у | Логічне | 1 | | |депозитарії (так/ні) | | | |----------+---------------------------------+---------+---------| | Z_EDRE |Дані про емітента: | Текстове| 10 | | |ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | | | | |емітента | | | |----------+---------------------------------+---------+---------| | Z_ENAME |Дані про емітента: найменування | Текстове| 254 | | |емітента | | | |----------+---------------------------------+---------+---------| | Z_SV |Вид цінного папера (згідно | Текстове| 3 | | |з додатком 20 до Порядку) | | | |----------+---------------------------------+---------+---------| | Z_STK |Форма випуску та категорія | Текстове| 3 | | |цінного папера (згідно | | | | |з додатком 21 до Порядку) | | | |----------+---------------------------------+---------+---------| | Z_SF |Форма існування цінного папера | Текстове| 2 | | |(згідно з додатком 22 до Порядку)| | | |----------+---------------------------------+---------+---------| | Z_ISIN |Дані про цінний папір: | Текстове| 12 | | |міжнародний ідентифікаційний | | | | |номер цінного папера | | | |----------+---------------------------------+---------+---------| | Z_NOM_V |Дані про цінний папір: номінальна| Числове | 15 | | |вартість або частка | |(2 знаки | | |консолідованого іпотечного боргу,| | після | | |що припадає на один сертифікат | | коми) | | |участі на дату реєстрації випуску| | | | |одного цінного папера, грн | | | |----------+---------------------------------+---------+---------| | Z_SZ |Дані про цінний папір: спосіб | Текстове| 1 | | |зберігання цінних паперів (1 - | | | | |колективний, 2 - відокремлений) | | | |----------+---------------------------------+---------+---------| | Z_EDRD |Дані про реєстратора / | Текстове| 10 | | |депозитарій: ідентифікаційний | | | | |код за ЄДРПОУ | | | |----------+---------------------------------+---------+---------| | Z_DNAME |Дані про реєстратора / | Текстове| 50 | | |депозитарій: найменування | | | |----------+---------------------------------+---------+---------| | Z_ZKR |Загальна кількість рахунків | Числове | 20 | | |депонентів, на яких | | | | |обліковуються цінні папери, шт. | | | |----------+---------------------------------+---------+---------| | Z_ZKS |Кількість цінних паперів | Числове | 20 | | |депонентів на рахунках у цінних | | | | |паперах у зберігача: загальна | | | | |кількість цінних паперів, шт. | | | |----------+---------------------------------+---------+---------| | Z_KSD |Кількість цінних паперів | Числове | 20 | | |депонентів на рахунках у цінних | | | | |паперах у зберігача, у тому числі| | | | |кількість цінних паперів, що | | | | |обліковуються на рахунках | | | | |в депозитарії, шт. | | | |----------+---------------------------------+---------+---------| | Z_ZVS |Загальна номінальна вартість | Числове | 20 | | |цінних паперів або загальна | |(2 знаки | | |частка консолідованого | | після | | |іпотечного боргу, що припадає на | | коми) | | |сертифікати участі на дату | | | | |реєстрації випуску цінних | | | | |паперів на рахунках у цінних | | | | |паперах у зберігача: загальна | | | | |номінальна вартість цінних | | | | |паперів, грн | | | |----------+---------------------------------+---------+---------| | Z_KVD |Загальна номінальна вартість | Числове | 20 | | |цінних паперів або загальна | |(2 знаки | | |частка консолідованого іпотечного| | після | | |боргу, що припадає на сертифікати| | коми) | | |участі на дату реєстрації випуску| | | | |цінних паперів на рахунках | | | | |у цінних паперах у зберігача, | | | | |у тому числі номінальна вартість | | | | |цінних паперів, що обліковуються | | | | |на рахунках в депозитарії, грн | | | |----------+---------------------------------+---------+---------| | Z_PRYM |Примітки | Текстове| 254 | ------------------------------------------------------------------

Додаток 4
до Порядку заповнення
зберігачами цінних паперів
електронних форм
адміністративних даних,
які подаються до Державної
комісії з цінних паперів
та фондового ринку

СТРУКТУРА
файла "Z_rd.dbf". Розподіл випусків
цінних паперів за депонентами
------------------------------------------------------------------ |Ім'я поля | Найменування поля (зміст) | Тип поля| Розмір | | | | |(знаків) | |----------+---------------------------------+---------+---------| | Z_KVART |Звітний квартал | Текстове| 2 | |----------+---------------------------------+---------+---------| | Z_RIK |Рік, за який подаються Дані | Текстове| 4 | |----------+---------------------------------+---------+---------| | Z_EDRZ |Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | Текстове| 10 | | |зберігача | | | |----------+---------------------------------+---------+---------| | Z_N_ZAP |Номер запису | Числове | 10 | |----------+---------------------------------+---------+---------| | Z_SNAZ |Найменування зберігача | Текстове| 254 | |----------+---------------------------------+---------+---------| | Z_D_EDRZ |Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | Текстове| 10 | | |депозитарію | | | |----------+---------------------------------+---------+---------| | Z_D_NAZ |Найменування депозитарію | Текстове| 254 | |----------+---------------------------------+---------+---------| | Z_CPDEP |Цінні папери, знерухомлені у | Логічне | 1 | | |депозитарії (так/ні) | | | |----------+---------------------------------+---------+---------| | Z_EDRE |Ідентифікаційний код емітента за | Текстове| 8 | | |ЄДРПОУ | | | |----------+---------------------------------+---------+---------| | Z_ENAME |Найменування емітента цінного | Текстове| 254 | | |папера | | | |----------+---------------------------------+---------+---------| | Z_SV |Вид цінного папера (згідно | Текстове| 3 | | |з додатком 20 до Порядку) | | | |----------+---------------------------------+---------+---------| | Z_STK |Форма випуску та категорія | Текстове| 3 | | |цінного папера (згідно | | | | |з додатком 21 до Порядку) | | | |----------+---------------------------------+---------+---------| | Z_SF |Форма існування цінного папера | Текстове| 2 | | |(згідно з додатком 22 до Порядку)| | | |----------+---------------------------------+---------+---------| | Z_ISIN |Міжнародний ідентифікаційний | Текстове| 12 | | |номер цінного папера | | | |----------+---------------------------------+---------+---------| | Z_NOM_V |Номінальна вартість або частка | Числове | 15 | | |консолідованого іпотечного боргу,| |(2 знаки | | |що припадає на один сертифікат | | після | | |участі на дату реєстрації випуску| | коми) | | |одного цінного папера, грн | | | |----------+---------------------------------+---------+---------| | Z_DFRR |Депоненти - фізичні особи - | Числове | 20 | | |резиденти: кількість рахунків у | | | | |цінних паперах, шт. | | | |----------+---------------------------------+---------+---------| | Z_DFRS |Депоненти - фізичні особи - | Числове | 20 | | |резиденти: усього цінних | | | | |паперів, шт. | | | |----------+---------------------------------+---------+---------| | Z_DFRV |Депоненти - фізичні особи - | Числове | 20 | | |резиденти: загальна номінальна | |(2 знаки | | |вартість цінного папера, грн, | | після | | |або загальна частка | | коми) | | |консолідованого іпотечного | | | | |боргу, що припадає на | | | | |сертифікати участі на дату | | | | |реєстрації випуску, грн | | | |----------+---------------------------------+---------+---------| | Z_DFNR |Депоненти - фізичні особи - | Числове | 20 | | |нерезиденти: кількість рахунків | | | | |у цінних паперах, шт. | | | |----------+---------------------------------+---------+---------| | Z_DFNS |Депоненти - фізичні особи - | Числове | 20 | | |нерезиденти: усього цінних | | | | |паперів, шт. | | | |----------+---------------------------------+---------+---------| | Z_DFNV |Депоненти - фізичні особи - | Числове | 20 | | |нерезиденти: загальна номінальна | |(2 знаки | | |вартість цінного папера, грн, або| | після | | |загальна частка консолідованого | | коми) | | |іпотечного боргу, що припадає на | | | | |сертифікати участі на дату | | | | |реєстрації випуску, грн | | | |----------+---------------------------------+---------+---------| | Z_DURR |Депоненти - юридичні особи - | Числове | 20 | | |резиденти: кількість рахунків у | | | | |цінних паперах, шт. | | | |----------+---------------------------------+---------+---------| | Z_DURS |Депоненти - юридичні особи - | Числове | 20 | | |резиденти: усього цінних паперів,| | | | |шт. | | | |----------+---------------------------------+---------+---------| | Z_DURV |Депоненти - юридичні особи - | Числове | 20 | | |резиденти: загальна номінальна | |(2 знаки | | |вартість цінного папера, грн, або| | після | | |загальна частка консолідованого | | коми) | | |іпотечного боргу, що припадає на | | | | |сертифікати участі на дату | | | | |реєстрації випуску, грн | | | |----------+---------------------------------+---------+---------| | Z_DBANKR |Депоненти - банки - резиденти: | Числове | 20 | | |кількість рахунків у цінних | | | | |паперах, шт. | | | |----------+---------------------------------+---------+---------| | Z_DBANKS |Депоненти - банки - резиденти: | Числове | 20 | | |усього цінних паперів, шт. | | | |----------+---------------------------------+---------+---------| | Z_DBANKV |Депоненти - банки - резиденти: | Числове | 20 | | |загальна номінальна вартість | |(2 знаки | | |цінних паперів, грн, або загальна| | після | | |частка консолідованого іпотечного| | коми) | | |боргу, що припадає на сертифікати| | | | |участі на дату реєстрації | | | | |випуску, грн | | | |----------+---------------------------------+---------+---------| | Z_DISIR |Депоненти - інститути спільного | Числове | 20 | | |інвестування - резиденти: | | | | |кількість рахунків у цінних | | | | |паперах, шт. | | | |----------+---------------------------------+---------+---------| | Z_DISIS |Депоненти - інститути спільного | Числове | 20 | | |інвестування - резиденти: усього | | | | |цінних паперів, шт. | | | |----------+---------------------------------+---------+---------| | Z_DISIV |Депоненти - інститути спільного | Числове | 20 | | |інвестування - резиденти: | |(2 знаки | | |загальна номінальна вартість | | після | | |цінних паперів, грн, або загальна| | коми) | | |частка консолідованого іпотечного| | | | |боргу, що припадає на сертифікати| | | | |участі на дату реєстрації | | | | |випуску, грн | | | |----------+---------------------------------+---------+---------| | Z_DSKR |Депоненти - страхові компанії - | Числове | 20 | | |резиденти: кількість рахунків | | | | |у цінних паперах, шт. | | | |----------+---------------------------------+---------+---------| | Z_DSKS |Депоненти - страхові компанії - | Числове | 20 | | |резиденти: усього цінних паперів,| | | | |шт. | | | |----------+---------------------------------+---------+---------| | Z_DSKV |Депоненти - страхові компанії - | Числове | 20 | | |резиденти: загальна номінальна | |(2 знаки | | |вартість цінних паперів, грн, або| | після | | |загальна частка консолідованого | | коми) | | |іпотечного боргу, що припадає на | | | | |сертифікати участі на дату | | | | |реєстрації випуску, грн | | | |----------+---------------------------------+---------+---------| | Z_DNEPFR |Депоненти - недержавні пенсійні | Числове | 20 | | |фонди - резиденти: кількість | | | | |рахунків у цінних паперах, шт. | | | |----------+---------------------------------+---------+---------| | Z_DNEPFS |Депоненти - недержавні пенсійні | Числове | 20 | | |фонди - резиденти: усього цінних | | | | |паперів, шт. | | | |----------+---------------------------------+---------+---------| | Z_DNEPFV |Депоненти - недержавні пенсійні | Числове | 20 | | |фонди - резиденти: загальна | |(2 знаки | | |номінальна вартість цінних | | після | | |паперів, грн, або загальна частка| | коми) | | |консолідованого іпотечного боргу,| | | | |що припадає на сертифікати участі| | | | |на дату реєстрації випуску, грн | | | |----------+---------------------------------+---------+---------| | Z_DTORGR |Депоненти - торговці цінними | Числове | 20 | | |паперами - резиденти: кількість | | | | |рахунків у цінних паперах, шт. | | | |----------+---------------------------------+---------+---------| | Z_DTORGS |Депоненти - торговці цінними | Числове | 20 | | |паперами - резиденти: усього | | | | |цінних паперів, шт. | | | |----------+---------------------------------+---------+---------| | Z_DTORGV |Депоненти - торговці цінними | Числове | 20 | | |паперами - резиденти: загальна | |(2 знаки | | |номінальна вартість цінних | | після | | |паперів, грн, або загальна частка| | коми) | | |консолідованого іпотечного боргу,| | | | |що припадає на сертифікати участі| | | | |на дату реєстрації випуску, грн | | | |----------+---------------------------------+---------+---------| | Z_DNEMR |Депоненти - емітенти цінних | Числове | 20 | | |паперів - резиденти: кількість | | | | |рахунків у цінних паперах, шт. | | | |----------+---------------------------------+---------+---------| | Z_DNEMS |Депоненти - емітенти цінних | Числове | 20 | | |паперів - резиденти: усього | | | | |цінних паперів, шт. | | | |----------+---------------------------------+---------+---------| | Z_DNEMV |Депоненти - емітенти цінних | Числове | 20 | | |паперів - резиденти: загальна | |(2 знаки | | |номінальна вартість цінних | | після | | |паперів, грн, або загальна частка| | коми) | | |консолідованого іпотечного боргу,| | | | |що припадає на сертифікати участі| | | | |на дату реєстрації випуску, грн | | | |----------+---------------------------------+---------+---------| | Z_DUNR |Депоненти - юридичні особи - | Числове | 20 | | |нерезиденти: кількість рахунків у| | | | |цінних паперах, шт. | | | |----------+---------------------------------+---------+---------| | Z_DUNS |Депоненти - юридичні особи - | Числове | 20 | | |нерезиденти: усього цінних | | | | |паперів, шт. | | | |----------+---------------------------------+---------+---------| | Z_DUNV |Депоненти - юридичні особи - | Числове | 20 | | |нерезиденти: загальна номінальна | |(2 знаки | | |вартість цінних паперів, грн, або| | після | | |загальна частка консолідованого | | коми) | | |іпотечного боргу, що припадає на | | | | |сертифікат участі на дату | | | | |реєстрації випуску, грн | | | |----------+---------------------------------+---------+---------| | Z_DERBR |Депоненти - органи державної | Числове | 20 | | |влади без передачі управління | | | | |корпоративними правами до | | | | |уповноважених осіб: кількість | | | | |рахунків у цінних паперів, шт. | | | |----------+---------------------------------+---------+---------| | Z_DERBS |Депоненти - органи державної | Числове | 20 | | |влади без передачі управління | | | | |корпоративними правами до | | | | |уповноважених осіб: усього цінних| | | | |паперів, шт. | | | |----------+---------------------------------+---------+---------| | Z_DERBV |Депоненти - органи державної | Числове | 20 | | |влади без передачі управління | |(2 знаки | | |корпоративними правами до | | після | | |уповноважених осіб: загальна | | коми) | | |номінальна вартість цінних | | | | |паперів, грн, або загальна частка| | | | |консолідованого іпотечного боргу,| | | | |що припадає на сертифікати участі| | | | |на дату реєстрації випуску, грн | | | |----------+---------------------------------+---------+---------| | Z_DERZPR |Депоненти - органи державної | Числове | 20 | | |влади, управління корпоративними | | | | |правами передано до уповноважених| | | | |осіб: кількість рахунків у цінних| | | | |паперах, шт. | | | |----------+---------------------------------+---------+---------| | Z_DERZPS |Депоненти - органи державної | Числове | 20 | | |влади, управління корпоративними | | | | |правами передано до уповноважених| | | | |осіб: усього цінних паперів, шт. | | | |----------+---------------------------------+---------+---------| | Z_DERZPV |Депоненти - органи державної | Числове | 20 | | |влади, управління корпоративними | |(2 знаки | | |правами передано до уповноважених| | після | | |осіб: загальна номінальна | | коми) | | |вартість цінних паперів, грн, або| | | | |загальна частка консолідованого | | | | |іпотечного боргу, що припадає на | | | | |сертифікати участі на дату | | | | |реєстрації випуску, грн | | | |----------+---------------------------------+---------+---------| | Z_US1 |Усього цінних паперів, шт. | Числове | 20 | |----------+---------------------------------+---------+---------| | Z_US1V |Загальна номінальна вартість | Числове | 20 | | |цінних паперів, грн, або загальна| |(2 знаки | | |частка консолідованого іпотечного| | після | | |боргу, що припадає на сертифікати| | коми) | | |участі на дату реєстрації | | | | |випуску, грн | | | |----------+---------------------------------+---------+---------| | Z_PRYM |Примітки | Текстове| 254 | ------------------------------------------------------------------

Додаток 5
до Порядку заповнення
зберігачами цінних паперів
електронних форм
адміністративних даних,
які подаються до Державної
комісії з цінних паперів
та фондового ринку

СТРУКТУРА
файла "Z_rv.dbf". Розподіл випусків цінних паперів
за власниками пакетів акцій та власниками
іпотечних цінних паперів

------------------------------------------------------------------ |Ім'я поля | Найменування поля (зміст) | Тип поля| Розмір | | | | |(знаків) | |----------+---------------------------------+---------+---------| | Z_KVART |Звітний квартал | Текстове| 2 | |----------+---------------------------------+---------+---------| | Z_RIK |Рік, за який подаються Дані | Текстове| 4 | |----------+---------------------------------+---------+---------| | Z_SNAZ |Найменування зберігача | Текстове| 254 | |----------+---------------------------------+---------+---------| | Z_EDRZ |Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | Текстове| 10 | | |зберігача | | | |----------+---------------------------------+---------+---------| | Z_N_ZAP |Номер запису | Числове | 10 | |----------+---------------------------------+---------+---------| | Z_D_EDRZ |Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | Текстове| 10 | | |депозитарію | | | |----------+---------------------------------+---------+---------| | Z_D_NAZ |Найменування депозитарію | Текстове| 254 | |----------+---------------------------------+---------+---------| | Z_CPDEP |Цінні папери, знерухомлені у | Логічне | 1 | | |депозитарії (так/ні) | | | |----------+---------------------------------+---------+---------| | Z_EDRE |Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | Текстове| 8 | | |емітента цінних паперів | | | |----------+---------------------------------+---------+---------| | Z_ENAME |Найменування емітента цінних | Текстове| 254 | | |паперів | | | |----------+---------------------------------+---------+---------| | Z_SV |Вид цінного папера (згідно з | Текстове| 3 | | |додатком 20 до Порядку) | | | |----------+---------------------------------+---------+---------| | Z_STK |Форма випуску та категорія | Текстове| 3 | | |цінного папера (згідно з | | | | |додатком 21 до Порядку) | | | |----------+---------------------------------+---------+---------| | Z_SF |Форма існування цінного папера | Текстове| 2 | | |(згідно з додатком 22 до | | | | |Порядку) | | | |----------+---------------------------------+---------+---------| | Z_ISIN |Міжнародний ідентифікаційний | Текстове| 12 | | |номер цінного папера | | | |----------+---------------------------------+---------+---------| | Z_NOM_V |Номінальна вартість одного | Числове | 15 | | |цінного папера або частка | | 2 знаки | | |консолідованого іпотечного боргу,| | після | | |що припадає на один сертифікат | | коми) | | |участі на дату реєстрації випуску| | | | |одного цінного папера (грн) | | | |----------+---------------------------------+---------+---------| | Z_VIDEP |Вид депонента (згідно з додатком | Текстове| 3 | | |18 до Порядку) | | | |----------+---------------------------------+---------+---------| | Z_OREZ |Ознака резидента (так/ні) | Логічне | 1 | |----------+---------------------------------+---------+---------| | Z_VIDOS |Вид особи (фізична/юридична) | Текстове| 8 | |----------+---------------------------------+---------+---------| | Z_KRAINA |Країна (згідно з додатком 25 до | Текстове| 3 | | |Порядку) | | | |----------+---------------------------------+---------+---------| | Z_NAMEV1 |Найменування юридичної особи* / | Текстове| 254 | | |прізвище фізичної особи | | | |----------+---------------------------------+---------+---------| | Z_KEDEVL |Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | Текстове| 10 | | |юридичної особи | | | |----------+---------------------------------+---------+---------| | Z_NAMEV2 |Скорочене найменування юридичної | Текстове| 254 | | |особи / ім'я фізичної особи | | | |----------+---------------------------------+---------+---------| | Z_NAMEV3 |По батькові фізичної особи | Текстове| 254 | |----------+---------------------------------+---------+---------| | Z_SE_PA |Серія паспорта фізичної особи | Текстове| 12 | |----------+---------------------------------+---------+---------| | Z_NO_PA |Номер паспорта фізичної особи | Текстове| 12 | |----------+---------------------------------+---------+---------| | Z_KISOR |Кількість іменних цінних паперів | Числове | 20 | | |кожного випуску на особовому | | | | |рахунку, шт. | | | |----------+---------------------------------+---------+---------| | Z_ZAGV |Загальна номінальна вартість | Числове | 20 | | |цінних паперів, грн, або загальна| |(2 знаки | | |частка консолідованого іпотечного| | після | | |боргу, що припадає на сертифікати| | коми) | | |участі на дату реєстрації | | | | |випуску, грн | | | |----------+---------------------------------+---------+---------| | Z_SKACH |Частка в статутному капіталі | Числове | 8 | | |(для акцій), % | | (4 знаки| | | | | після | | | | | крапки) | |----------+---------------------------------+---------+---------| | Z_PRYM |Примітки | Текстове| 254 | ------------------------------------------------------------------
--------------- * Якщо власником пакета акцій є інститут спільного
інвестування, фонди операцій з нерухомістю - не юридична особа, то
вказуються повне найменування фонду та повне найменування компанії
з управління активами, управителя.

Додаток 6
до Порядку заповнення
зберігачами цінних паперів
електронних форм
адміністративних даних,
які подаються до Державної
комісії з цінних паперів
та фондового ринку

СТРУКТУРА
файла "Z_admin.dbf". Адміністративні та інформаційні
операції, проведені зберігачем цінних паперів

------------------------------------------------------------------ |Ім'я поля | Найменування поля (зміст) | Тип поля| Розмір | | | | |(знаків) | |----------+---------------------------------+---------+---------| | Z_KVART |Звітний квартал | Текстове| 2 | |----------+---------------------------------+---------+---------| | Z_RIK |Рік, за який подаються Дані | Текстове| 4 | |----------+---------------------------------+---------+---------| | Z_SNAZ |Найменування зберігача | Текстове| 254 | |----------+---------------------------------+---------+---------| | Z_EDRZ |Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | Текстове| 10 | | |зберігача | | | |----------+---------------------------------+---------+---------| | Z_N_ZAP |Номер запису | Числове | 10 | |----------+---------------------------------+---------+---------| | Z_VFOR1 |Кількість відкритих рахунків на | Числове | 20 | | |початок періоду, шт.: фізичні | | | | |особи - резиденти | | | |----------+---------------------------------+---------+---------| | Z_VFON1 |Кількість відкритих рахунків на | Числове | 20 | | |початок періоду, шт.: фізичні | | | | |особи - нерезиденти | | | |----------+---------------------------------+---------+---------| | Z_VUOR1 |Кількість відкритих рахунків на | Числове | 20 | | |початок періоду, шт.: юридичні | | | | |особи - резиденти (за винятком | | | | |державних органів) | | | |----------+---------------------------------+---------+---------| | Z_VISI1 |Кількість відкритих рахунків на | Числове | 20 | | |початок періоду, шт.: юридичні | | | | |особи - резиденти - інститути | | | | |спільного інвестування | | | |----------+---------------------------------+---------+---------| | Z_VSK1 |Кількість відкритих рахунків на | Числове | 20 | | |початок періоду, шт.: юридичні | | | | |особи - резиденти - страхові | | | | |компанії | | | |----------+---------------------------------+---------+---------| | Z_VNPF1 |Кількість відкритих рахунків на | Числове | 20 | | |початок періоду, шт.: юридичні | | | | |особи - резиденти - пенсійні | | | | |фонди | | | |----------+---------------------------------+---------+---------| | Z_VBANK1 |Кількість відкритих рахунків на | Числове | 20 | | |початок періоду, шт.: юридичні | | | | |особи - резиденти - банк | | | |----------+---------------------------------+---------+---------| | Z_VTORG1 |Кількість відкритих рахунків на | Числове | 20 | | |початок періоду, шт.: юридичні | | | | |особи - резиденти - торговці | | | | |цінними паперами | | | |----------+---------------------------------+---------+---------| | Z_VEM1 |Кількість відкритих рахунків на | Числове | 20 | | |початок періоду, шт.: юридичні | | | | |особи - резиденти - емітенти | | | | |цінних паперів | | | |----------+---------------------------------+---------+---------| | Z_VUON1 |Кількість відкритих рахунків на | Числове | 20 | | |початок періоду, шт.: юридичні | | | | |особи - нерезиденти | | | |----------+---------------------------------+---------+---------| | Z_VDBP1 |Кількість відкритих рахунків на | Числове | 20 | | |початок періоду, шт.: органи | | | | |державної влади (без передачі | | | | |управління корпоративними | | | | |правами до уповноважених осіб) | | | |----------+---------------------------------+---------+---------| | Z_VDP1 |Кількість відкритих рахунків на | Числове | 20 | | |початок періоду, шт.: органи | | | | |державної влади, управління | | | | |корпоративними правами передано | | | | |до уповноважених осіб | | | |----------+---------------------------------+---------+---------| | Z_VFOR |Відкрито рахунків за період, | Числове | 20 | | |шт.: фізичні особи - резиденти | | | |----------+---------------------------------+---------+---------| | Z_VFON |Відкрито рахунків за період, шт.:| Числове | 20 | | |фізичні особи - нерезиденти | | | |----------+---------------------------------+---------+---------| | Z_VUOR |Відкрито рахунків за період, шт.:| Числове | 20 | | |юридичні особи - резиденти | | | | |(за винятком державних органів) | | | |----------+---------------------------------+---------+---------| | Z_VISI |Відкрито рахунків за період, шт.:| Числове | 20 | | |юридичні особи - резиденти - | | | | |інститути спільного інвестування | | | |----------+---------------------------------+---------+---------| | Z_VSK |Відкрито рахунків за період, шт.:| Числове | 20 | | |юридичні особи - резиденти - | | | | |страхові компанії | | | |----------+---------------------------------+---------+---------| | Z_VNPF |Відкрито рахунків за період, шт.:| Числове | 20 | | |юридичні особи - резиденти - | | | | |пенсійні фонди | | | |----------+---------------------------------+---------+---------| | Z_VBANK |Відкрито рахунків за період, шт.:| Числове | 20 | | |юридичні особи - резиденти - банк| | | |----------+---------------------------------+---------+---------| | Z_VTORG |Відкрито рахунків за період, шт.:| Числове | 20 | | |юридичні особи - резиденти - | | | | |торговці цінними паперами | | | |----------+---------------------------------+---------+---------| | Z_VEM |Відкрито рахунків за період, шт.:| Числове | 20 | | |юридичні особи - резиденти - | | | | |емітенти цінних паперів | | | |----------+---------------------------------+---------+---------| | Z_VUON |Відкрито рахунків за період, шт.:| Числове | 20 | | |юридичні особи - нерезиденти | | | |----------+---------------------------------+---------+---------| | Z_VDBP |Відкрито рахунків за період, шт.:| Числове | 20 | | |органи державної влади | | | | |(без передачі управління | | | | |корпоративними правами до | | | | |уповноважених осіб) | | | |----------+---------------------------------+---------+---------| | Z_VDP |Відкрито рахунків за період, шт.:| Числове | 20 | | |органи державної влади, | | | | |управління корпоративними правами| | | | |передано до уповноважених осіб | | | |----------+---------------------------------+---------+---------| | Z_AFOR |Внесення змін до анкети рахунку, | Числове | 20 | | |шт.: фізичні особи - резиденти | | | |----------+---------------------------------+---------+---------| | Z_AFON |Внесення змін до анкети рахунку, | Числове | 20 | | |шт.: фізичні особи - нерезиденти | | | |----------+---------------------------------+---------+---------| | Z_AUOR |Внесення змін до анкети рахунку, | Числове | 20 | | |шт.: юридичні особи - резиденти | | | | |(за винятком державних органів) | | | |----------+---------------------------------+---------+---------| | Z_AISI |Внесення змін до анкети рахунку, | Числове | 20 | | |шт.: юридичні особи - резиденти -| | | | |інститути спільного інвестування | | | |----------+---------------------------------+---------+---------| | Z_ASK |Внесення змін до анкети рахунку, | Числове | 20 | | |шт.: юридичні особи - резиденти -| | | | |страхові компанії | | | |----------+---------------------------------+---------+---------| | Z_ANPF |Внесення змін до анкети рахунку, | Числове | 20 | | |шт.: юридичні особи - резиденти -| | | | |пенсійні фонди | | | |----------+---------------------------------+---------+---------| | Z_ABANK |Внесення змін до анкети рахунку, | Числове | 20 | | |шт.: юридичні особи - резиденти -| | | | |банк | | | |----------+---------------------------------+---------+---------| | Z_ATORG |Внесення змін до анкети рахунку, | Числове | 20 | | |шт.: юридичні особи - резиденти -| | | | |торговці цінними паперами | | | |----------+---------------------------------+---------+---------| | Z_AEM |Внесення змін до анкети рахунку, | Числове | 20 | | |шт.: юридичні особи - резиденти -| | | | |емітенти цінних паперів | | | |----------+---------------------------------+---------+---------| | Z_AUON |Внесення змін до анкети рахунку, | Числове | 20 | | |шт.: юридичні особи - нерезиденти| | | |----------+---------------------------------+---------+---------| | Z_ADBP |Внесення змін до анкети рахунку, | Числове | 20 | | |шт.: органи державної влади (без | | | | |передачі управління | | | | |корпоративними правами до | | | | |уповноважених осіб) | | | |----------+---------------------------------+---------+---------| | Z_ADP |Внесення змін до анкети рахунку, | Числове | 20 | | |шт.: органи державної влади, | | | | |управління корпоративними правами| | | | |яких передано до уповноважених | | | | |осіб | | | |----------+---------------------------------+---------+---------| | Z_ZFOR |Закрито рахунків за період, шт.: | Числове | 20 | | |фізичні особи - резиденти | | | |----------+---------------------------------+---------+---------| | Z_ZFON |Закрито рахунків за період, шт.: | Числове | 20 | | |фізичні особи - нерезиденти | | | |----------+---------------------------------+---------+---------| | Z_ZUOR |Закрито рахунків за період, шт.: | Числове | 20 | | |юридичні особи - резиденти (за | | | | |винятком державних органів) | | | |----------+---------------------------------+---------+---------| | Z_ZISI |Закрито рахунків за період, шт.: | Числове | 20 | | |юридичні особи - резиденти - | | | | |інститути спільного інвестування | | | |----------+---------------------------------+---------+---------| | Z_ZSK |Закрито рахунків за період, шт.: | Числове | 20 | | |юридичні особи - резиденти - | | | | |страхові компанії | | | |----------+---------------------------------+---------+---------| | Z_ZNPF |Закрито рахунків за період, шт.: | Числове | 20 | | |юридичні особи - резиденти - | | | | |пенсійні фонди | | | |----------+---------------------------------+---------+---------| | Z_ZBANK |Закрито рахунків за період, шт.: | Числове | 20 | | |юридичні особи - резиденти - банк| | | |----------+---------------------------------+---------+---------| | Z_ZTORG |Закрито рахунків за період, шт.: | Числове | 20 | | |юридичні особи - резиденти - | | | | |торговці цінними паперами | | | |----------+---------------------------------+---------+---------| | Z_ZEM |Закрито рахунків за період, шт.: | Числове | 20 | | |юридичні особи - резиденти - | | | | |емітенти цінних паперів | | | |----------+---------------------------------+---------+---------| | Z_ZUON |Закрито рахунків за період, шт.: | Числове | 20 | | |юридичні особи - нерезиденти | | | |----------+---------------------------------+---------+---------| | Z_ZDBP |Закрито рахунків за період, шт.: | Числове | 20 | | |органи державної влади (без | | | | |передачі управління | | | | |корпоративними правами до | | | | |уповноважених осіб) | | | |----------+---------------------------------+---------+---------| | Z_ZDP |Закрито рахунків за період, шт.: | Числове | 20 | | |органи державної влади, | | | | |управління корпоративними правами| | | | |яких передано до уповноважених | | | | |осіб | | | |----------+---------------------------------+---------+---------| | Z_VFOR2 |Кількість відкритих рахунків на | Числове | 20 | | |кінець періоду, шт.: фізичні | | | | |особи - резиденти | | | |----------+---------------------------------+---------+---------| | Z_VFON2 |Кількість відкритих рахунків на | Числове | 20 | | |кінець періоду, шт.: фізичні | | | | |особи - нерезиденти | | | |----------+---------------------------------+---------+---------| | Z_VUOR2 |Кількість відкритих рахунків на | Числове | 20 | | |кінець періоду, шт.: юридичні | | | | |особи - резиденти (за винятком | | | | |державних органів) | | | |----------+---------------------------------+---------+---------| | Z_VISI2 |Кількість відкритих рахунків на | Числове | 20 | | |кінець періоду, шт.: юридичні | | | | |особи - резиденти - інститути | | | | |спільного інвестування | | | |----------+---------------------------------+---------+---------| | Z_VSK2 |Кількість відкритих рахунків на | Числове | 20 | | |кінець періоду, шт.: юридичні | | | | |особи - резиденти - страхові | | | | |компанії | | | |----------+---------------------------------+---------+---------| | Z_VNPF2 |Кількість відкритих рахунків на | Числове | 20 | | |кінець періоду, шт.: юридичні | | | | |особи - резиденти-пенсійні фонди | | | |----------+---------------------------------+---------+---------| | Z_VBANK2 |Кількість відкритих рахунків на | Числове | 20 | | |кінець періоду, шт.: юридичні | | | | |особи - резиденти - банк | | | |----------+---------------------------------+---------+---------| | Z_VTORG2 |Кількість відкритих рахунків на | Числове | 20 | | |кінець періоду, шт.: юридичні | | | | |особи - резиденти - торговці | | | | |цінними паперами | | | |----------+---------------------------------+---------+---------| | Z_VEM2 |Кількість відкритих рахунків на | Числове | 20 | | |кінець періоду, шт.: юридичні | | | | |особи - резиденти - емітенти | | | | |цінних паперів | | | |----------+---------------------------------+---------+---------| | Z_VUON2 |Кількість відкритих рахунків на | Числове | 20 | | |кінець періоду, шт.: юридичні | | | | |особи - нерезиденти | | | |----------+---------------------------------+---------+---------| | Z_VDBP2 |Кількість відкритих рахунків на | Числове | 20 | | |кінець періоду, шт.: органи | | | | |державної влади (без передачі | | | | |управління корпоративними | | | | |правами до уповноважених осіб) | | | |----------+---------------------------------+---------+---------| | Z_VDP2 |Кількість відкритих рахунків на | Числове | 20 | | |кінець періоду, шт.: органи | | | | |державної влади, управління | | | | |корпоративними правами яких | | | | |передано до уповноважених осіб | | | |----------+---------------------------------+---------+---------| | Z_IOPERV |Кількість проведених | Числове | 20 | | |інформаційних операцій за | | | | |звітний квартал: усього | | | | |інформаційних операцій, шт. | | | |----------+---------------------------------+---------+---------| | Z_IOR |Кількість проведених | Числове | 20 | | |інформаційних операцій за | | | | |звітний квартал: складено | | | | |облікових реєстрів на запит | | | | |реєстроутримувача, шт. | | | |----------+---------------------------------+---------+---------| | Z_IOD |Кількість проведених | Числове | 20 | | |інформаційних операцій за | | | | |звітний квартал: складено | | | | |облікових реєстрів на запит | | | | |депозитарію, шт. | | | |----------+---------------------------------+---------+---------| | Z_IOV |Кількість проведених | Числове | 20 | | |інформаційних операцій за | | | | |звітний квартал: складено | | | | |виписок, шт. | | | |----------+---------------------------------+---------+---------| | Z_PRYM |Примітки | Текстове| 254 | ------------------------------------------------------------------

Додаток 7
до Порядку заповнення
зберігачами цінних паперів
електронних форм
адміністративних даних,
які подаються до Державної
комісії з цінних паперів
та фондового ринку

СТРУКТУРА
файла "Z_oblik.dbf".
Облікові операції, проведені зберігачем

------------------------------------------------------------------ |Ім'я поля | Найменування поля (зміст) | Тип поля| Розмір | | | | |(знаків) | |----------+---------------------------------+---------+---------| | Z_KVART |Звітний квартал | Текстове| 2 | |----------+---------------------------------+---------+---------| | Z_RIK |Рік, за який подаються Дані | Текстове| 4 | |----------+---------------------------------+---------+---------| | Z_EDRZ |Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | Текстове| 10 | | |зберігача | | | |----------+---------------------------------+---------+---------| | Z_SNAZ |Найменування зберігача | Текстове| 254 | |----------+---------------------------------+---------+---------| | Z_N_ZAP |Номер запису | Числове | 10 | |----------+---------------------------------+---------+---------| | Z_EDRE |Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | Текстове| 8 | | |емітента цінних паперів | | | |----------+---------------------------------+---------+---------| | Z_ENAME |Найменування емітента | Текстове| 254 | |----------+---------------------------------+---------+---------| | Z_SV |Вид цінного папера (згідно з | Текстове| 3 | | |додатком 20 до Порядку) | | | |----------+---------------------------------+---------+---------| | Z_STK |Форма випуску та категорія | Текстове| 3 | | |цінного папера (згідно з | | | | |додатком 21 до Порядку) | | | |----------+---------------------------------+---------+---------| | Z_SF |Форма існування цінного папера | Текстове| 2 | | |(згідно з додатком 22 до | | | | |Порядку) | | | |----------+---------------------------------+---------+---------| | Z_NOM_V |Номінальна вартість одного | Числове | 15 | | |цінного папера, грн, або частка | |(2 знаки | | |консолідованого іпотечного | | після | | |боргу, що припадає на один | | коми) | | |сертифікат участі на дату | | | | |реєстрації випуску, грн | | | |----------+---------------------------------+---------+---------| | Z_ISIN |Міжнародний ідентифікаційний | Текстове| 12 | | |номер цінного папера | | | |----------+---------------------------------+---------+---------| | Z_ZARO |Зарахування (крім знерухомлення):| Числове | 20 | | |кількість операцій, шт. | | | |----------+---------------------------------+---------+---------| | Z_ZARS |Зарахування (крім знерухомлення):| Числове | 20 | | |кількість цінних паперів, шт. | | | |----------+---------------------------------+---------+---------| | Z_ZARV |Зарахування (крім знерухомлення):| Числове | 20 | | |загальна номінальна вартість | | (2 знаки| | |цінних паперів, грн, або загальна| | після | | |частка консолідованого іпотечного| | коми) | | |боргу, що припадає на сертифікати| | | | |участі на дату реєстрації | | | | |випуску, грн | | | |----------+---------------------------------+---------+---------| | Z_SO |Списання (крім матеріалізації): | Числове | 20 | | |кількість операцій, шт. | | | |----------+---------------------------------+---------+---------| | Z_SS |Списання (крім матеріалізації): | Числове | 20 | | |кількість цінних паперів, шт. | | | |----------+---------------------------------+---------+---------| | Z_SVV |Списання (крім матеріалізації): | Числове | 20 | | |загальна номінальна вартість | | (2 знаки| | |цінних паперів, грн, або | | після | | |загальна частка консолідованого | | коми) | | |іпотечного боргу, що припадає на | | | | |сертифікати участі на дату | | | | |реєстрації випуску, грн | | | |----------+---------------------------------+---------+---------| | Z_PRMO |Переміщення: кількість операцій, | Числове | 20 | | |шт. | | | |----------+---------------------------------+---------+---------| | Z_PRMS |Переміщення: кількість цінних | Числове | 20 | | |паперів, шт. | | | |----------+---------------------------------+---------+---------| | Z_PRMV |Переміщення: загальна номінальна | Числове | 20 | | |вартість цінних паперів, грн, | | (2 знаки| | |або загальна частка | | після | | |консолідованого іпотечного | | коми) | | |боргу, що припадає на | | | | |сертифікати участі на дату | | | | |реєстрації випуску, грн | | | |----------+---------------------------------+---------+---------| | Z_PZBOO |Переказ без обмеження обігу | Числове | 20 | | |цінних паперів: кількість | | | | |операцій, шт. | | | |----------+---------------------------------+---------+---------| | Z_PZBOS |Переказ без обмеження обігу | Числове | 20 | | |цінних паперів: кількість цінних | | | | |паперів, шт. | | | |----------+---------------------------------+---------+---------| | Z_PZBOV |Переказ без обмеження обігу | Числове | 20 | | |цінних паперів: загальна | | (2 знаки| | |номінальна вартість цінних | | після | | |паперів, грн, або загальна | | коми) | | |частка консолідованого | | | | |іпотечного боргу, що припадає на | | | | |сертифікати участі на дату | | | | |реєстрації випуску, грн | | | |----------+---------------------------------+---------+---------| | Z_PZOO |Переказ з обмеженням обігу | Числове | 20 | | |цінних паперів: кількість | | | | |операцій, шт. | | | |----------+---------------------------------+---------+---------| | Z_PZOS |Переказ з обмеженням обігу | Числове | 20 | | |цінних паперів: кількість цінних | | | | |паперів, шт. | | | |----------+---------------------------------+---------+---------| | Z_PZOV |Переказ з обмеженням обігу | Числове | 20 | | |цінних паперів: загальна | | (2 знаки| | |номінальна вартість цінних | | після | | |паперів, грн, або загальна | | коми) | | |частка консолідованого | | | | |іпотечного боргу, що припадає на | | | | |сертифікати участі на дату | | | | |реєстрації випуску, грн | | | |----------+---------------------------------+---------+---------| | Z_PZVOO |Переказ із відміною обмежень | Числове | 20 | | |обігу цінних паперів: кількість | | | | |операцій, шт. | | | |----------+---------------------------------+---------+---------| | Z_PZVOS |Переказ із відміною обмежень | Числове | 20 | | |обігу цінних паперів: кількість | | | | |цінних паперів, шт. | | | |----------+---------------------------------+---------+---------| | Z_PZVOV |Переказ із відміною обмежень | Числове | 20 | | |обігу цінних паперів: загальна | | (2 знаки| | |номінальна вартість цінних | | після | | |паперів грн, або загальна частка | | коми) | | |консолідованого іпотечного | | | | |боргу, що припадає на | | | | |сертифікати участі на дату | | | | |реєстрації випуску, грн | | | |----------+---------------------------------+---------+---------| | Z_ZNO |Знерухомлення цінних паперів: | Числове | 20 | | |кількість операцій, шт. | | | |----------+---------------------------------+---------+---------| | Z_ZNS |Знерухомлення цінних паперів: | Числове | 20 | | |кількість цінних паперів, шт. | | | |----------+---------------------------------+---------+---------| | Z_ZNV |Знерухомлення цінних паперів: | Числове | 20 | | |загальна номінальна вартість | | (2 знаки| | |цінних паперів, грн, або | | після | | |загальна частка консолідованого | | коми) | | |іпотечного боргу, що припадає на | | | | |сертифікати участі на дату | | | | |реєстрації випуску, грн | | | |----------+---------------------------------+---------+---------| | Z_MO |Матеріалізація цінних паперів: | Числове | 20 | | |кількість операцій, шт. | | | |----------+---------------------------------+---------+---------| | Z_MS |Матеріалізація цінних паперів: | Числове | 20 | | |кількість цінних паперів, шт. | | | |----------+---------------------------------+---------+---------| | Z_MV |Матеріалізація цінних паперів: | Числове | 20 | | |загальна номінальна вартість | | (2 знаки| | |цінних паперів, грн, або | | після | | |загальна частка консолідованого | | коми) | | |іпотечного боргу, що припадає на | | | | |сертифікати участі на дату | | | | |реєстрації випуску, грн | | | |----------+---------------------------------+---------+---------| | Z_VO |Усього операцій, шт. | Числове | 20 | |----------+---------------------------------+---------+---------| | Z_VS |Усього цінних паперів, шт. | Числове | 20 | |----------+---------------------------------+---------+---------| | Z_VV |Загальна номінальна вартість | Числове | 20 | | |цінних паперів, грн, або | | (2 знаки| | |загальна частка консолідованого | | після | | |іпотечного боргу, що припадає на | | коми) | | |сертифікати участі на дату | | | | |реєстрації випуску, грн | | | |----------+---------------------------------+---------+---------| | Z_PRYM |Примітки | Текстове| 254 | ------------------------------------------------------------------

Додаток 8
до Порядку заповнення
зберігачами цінних паперів
електронних форм
адміністративних даних,
які подаються до Державної
комісії з цінних паперів
та фондового ринку

СТРУКТУРА
файла "Z_npenf.dbf". Перелік недержавних пенсійних
фондів, що обслуговує зберігач цінних паперів

------------------------------------------------------------------ |Ім'я поля | Найменування поля (зміст) | Тип поля| Розмір | | | | |(знаків) | |----------+---------------------------------+---------+---------| | Z_KVART |Звітний квартал | Текстове| 2 | |----------+---------------------------------+---------+---------| | Z_RIK |Рік, за який подаються Дані | Текстове| 4 | |----------+---------------------------------+---------+---------| | Z_EDRZ |Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | Текстове| 10 | | |зберігача | | | |----------+---------------------------------+---------+---------| | Z_SNAZ |Найменування зберігача | Текстове| 254 | |----------+---------------------------------+---------+---------| | Z_N_ZAP |Номер запису | Числове | 10 | |----------+---------------------------------+---------+---------| | Z_VIDNPF |Вид недержавного пенсійного | Текстове| 2 | | |фонду (згідно з додатком 26 до | | | | |Порядку) | | | |----------+---------------------------------+---------+---------| | Z_EDRNPF |Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | Текстове| 10 | | |недержавного пенсійного фонду | | | |----------+---------------------------------+---------+---------| | Z_NAZNPF |Найменування недержавного | Текстове| 254 | | |пенсійного фонду | | | |----------+---------------------------------+---------+---------| | Z_KODFU |Код фінансової установи | Текстове| 8 | |----------+---------------------------------+---------+---------| | Z_R_NNPF |Реєстраційний номер недержавного | Текстове| 20 | | |пенсійного фонду | | | |----------+---------------------------------+---------+---------| | Z_D_ONPF |Дата укладання договору про | Дата | | | |обслуговування недержавного | | | | |пенсійного фонду | | | |----------+---------------------------------+---------+---------| | Z_N_ONPF |Номер договору про обслуговування| Текстове| 20 | | |недержавного пенсійного фонду | | | |----------+---------------------------------+---------+---------| | Z_EDRKUA |Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | Текстове| 10 | | |компанії з управління активами | | | |----------+---------------------------------+---------+---------| | Z_NAZKUA |Найменування компанії з | Текстове| 254 | | |управління активами | | | |----------+---------------------------------+---------+---------| | Z_EDRANP |Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | Текстове| 10 | | |адміністратора недержавного | | | | |пенсійного фонду | | | |----------+---------------------------------+---------+---------| | Z_NAZANP |Найменування адміністратора | Текстове| 254 | | |недержавного пенсійного фонду | | | |----------+---------------------------------+---------+---------| | Z_PRYM |Примітки | Текстове| 254 | ------------------------------------------------------------------

Додаток 9
до Порядку заповнення
зберігачами цінних паперів
електронних форм
адміністративних даних,
які подаються до Державної
комісії з цінних паперів
та фондового ринку

СТРУКТУРА
файла "Z_sertif.dbf". Перелік сертифікованих осіб

------------------------------------------------------------------ |Ім'я поля | Найменування поля (зміст) | Тип поля| Розмір | | | | |(знаків) | |----------+---------------------------------+---------+---------| | Z_KVART |Звітний квартал | Текстове| 2 | |----------+---------------------------------+---------+---------| | Z_RIK |Рік, за який подаються Дані | Текстове| 4 | |----------+---------------------------------+---------+---------| | Z_EDRZ |Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | Текстове| 10 | | |зберігача | | | |----------+---------------------------------+---------+---------| | Z_SNAZ |Найменування зберігача | Текстове| 254 | |----------+---------------------------------+---------+---------| | Z_N_ZAP |Номер запису | Числове | 10 | |----------+---------------------------------+---------+---------| | Z_PIBSO |Прізвище, ім'я, по батькові | Текстове| 100 | |----------+---------------------------------+---------+---------| | Z_POS |Посада (згідно з додатком 19 до | Текстове| 2 | | |Порядку) | | | |----------+---------------------------------+---------+---------| | Z_SDDN |Сертифікат з депозитарної | Текстове| 6 | | |діяльності: номер | | | |----------+---------------------------------+---------+---------| | Z_SDDS |Сертифікат з депозитарної | Текстове| 2 | | |діяльності: серія | | | |----------+---------------------------------+---------+---------| | Z_SDDV |Сертифікат з депозитарної | Дата | | | |діяльності: дата видачі | | | |----------+---------------------------------+---------+---------| | IZ_SDDT |Сертифікат з депозитарної | Дата | | | |діяльності: дійсний до | | | |----------+---------------------------------+---------+---------| | Z_PRYM |Примітки | Текстове| 254 | ------------------------------------------------------------------

Додаток 10
до Порядку заповнення
зберігачами цінних паперів
електронних форм
адміністративних даних,
які подаються до Державної
комісії з цінних паперів
та фондового ринку

СТРУКТУРА
файла "Z_tarif.dbf". Дані про тарифи на послуги
зберігача цінних паперів

------------------------------------------------------------------ |Ім'я поля | Найменування поля (зміст) | Тип поля| Розмір | | | | |(знаків) | |----------+---------------------------------+---------+---------| | Z_KVART |Звітний квартал | Текстове| 2 | |----------+---------------------------------+---------+---------| | Z_RIK |Рік, за який подаються Дані | Текстове| 4 | |----------+---------------------------------+---------+---------| | Z_EDRZ |Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | Текстове| 10 | | |зберігача | | | |----------+---------------------------------+---------+---------| | Z_SNAZ |Найменування зберігача | Текстове| 254 | |----------+---------------------------------+---------+---------| | Z_N_ZAP |Номер запису | Числове | 10 | |----------+---------------------------------+---------+---------| | Z_VPOSL |Вид послуги (згідно з додатком 24| Текстове| 3 | | |до Порядку) | | | |----------+---------------------------------+---------+---------| | Z_VITAR |Вид тарифу (змінний - так; | Логічне | 1 | | |фіксований - ні) | | | |----------+---------------------------------+---------+---------| | Z_BATAR |База тарифу (згідно з додатком 23| Текстове| 2 | | |до Порядку) | | | |----------+---------------------------------+---------+---------| | Z_MTG |Максимальний тариф у грн | Числове | 15 | | | | |(2 знаки | | | | | після | | | | | коми) | |----------+---------------------------------+---------+---------| | Z_MTB |Максимальний тариф у відсотках | Числове | 8 | | |до бази тарифу | | | |----------+---------------------------------+---------+---------| | Z_PRYM |Примітки | Текстове| 254 | ------------------------------------------------------------------

Додаток 11
до Порядку заповнення
зберігачами цінних паперів
електронних форм
адміністративних даних,
які подаються до Державної
комісії з цінних паперів
та фондового ринку

СТРУКТУРА
файла "Z_vl_inf.dbf". Довідка про надання
нерегулярних Даних про власників пакетів акцій
та власників іпотечних цінних паперів

------------------------------------------------------------------ |Ім'я поля | Найменування поля (зміст) | Тип поля| Розмір | | | | |(знаків) | |----------+---------------------------------+---------+---------| | Z_KVART |Звітний квартал | Текстове| 2 | |----------+---------------------------------+---------+---------| | Z_RIK |Рік, за який подаються Дані | Текстове| 4 | |----------+---------------------------------+---------+---------| | Z_EDRZ |Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | Текстове| 10 | | |зберігача | | | |----------+---------------------------------+---------+---------| | Z_SNAZ |Найменування зберігача | Текстове| 254 | |----------+---------------------------------+---------+---------| | Z_N_ZAP |Номер запису | Числове | 10 | |----------+---------------------------------+---------+---------| | Z_R_NO |Реєстраційний номер, за яким | Текстове| 100 | | |прийнято Дані | | | |----------+---------------------------------+---------+---------| | Z_DAT_N |Дата надання Даних | Дата | | |----------+---------------------------------+---------+---------| | Z_PRYM |Примітки | Текстове| 254 | ------------------------------------------------------------------

Додаток 12
до Порядку заповнення
зберігачами цінних паперів
електронних форм
адміністративних даних,
які подаються до Державної
комісії з цінних паперів
та фондового ринку

СТРУКТУРА
файла "ZA_REP.DBF". Титульний аркуш

------------------------------------------------------------------ |Ім'я поля | Найменування поля (зміст) | Тип поля| Розмір | | | | |(знаків) | |----------+---------------------------------+---------+---------| |DINP |Дата, станом на яку подаються | Дата | 8 | | |Дані | | | |----------+---------------------------------+---------+---------| |SUBJSORT |Юридична особа, яка здійснює | Текстове| 2 | | |професійну депозитарну діяльність| | | | |зберігача цінних паперів* | | | |----------+---------------------------------+---------+---------| |REGEDRPOU |Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | Текстове| 8 | | |зберігача | | | |----------+---------------------------------+---------+---------| |SIGNDT |Дата засвідчення Даних | Дата | 8 | |----------+---------------------------------+---------+---------| |SIGNPOS |Посада особи, що засвідчила Дані | Текстове| 64 | |----------+---------------------------------+---------+---------| |SIGNNAME |П.І.Б. особи, що засвідчила Дані | Текстове| 64 | |----------+---------------------------------+---------+---------| |CONTPOS |Посада контактної особи з питань | Текстове| 128 | | |підготовки Даних | | | |----------+---------------------------------+---------+---------| |CONTNAME |П.І.Б. контактної особи з питань | Текстове| 64 | | |підготовки Даних | | | |----------+---------------------------------+---------+---------| |CONTTELCD |Код ММТЗ контактної особи з | Текстове| 8 | | |питань підготовки Даних | | | |----------+---------------------------------+---------+---------| |CONTTELNO |Номер(и) телефону контактної | Текстове| 32 | | |особи з питань підготовки Даних | | | |----------+---------------------------------+---------+---------| |CONTEMAIL |Електронна пошта контактної | Текстове| 32 | | |особи з питань підготовки Даних | | | |----------+---------------------------------+---------+---------| |REGNAME |Найменування зберігача | Текстове| 254 | ------------------------------------------------------------------
--------------- * Значення цього поля 02.

Додаток 13
до Порядку заповнення
зберігачами цінних паперів
електронних форм
адміністративних даних,
які подаються до Державної
комісії з цінних паперів
та фондового ринку

СТРУКТУРА
файла "ZA_OWN.DBF".
Дані про власників пакетів акцій

------------------------------------------------------------------ |Ім'я поля | Найменування поля (зміст) | Тип поля| Розмір | | | | |(знаків) | |----------+---------------------------------+---------+---------| |OABSENT |0 - власники пакетів акцій |Текстове | 1 | | |емітента відсутні; 1 - є власники| | | | |пакетів акцій емітента | | | |----------+---------------------------------+---------+---------| |INFODATE |Дата, станом на яку подаються |Дата | 8 | | |Дані | | | |----------+---------------------------------+---------+---------| |REGEDRPOU |Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ |Текстове | 8 | | |зберігача | | | |----------+---------------------------------+---------+---------| |EMEDRPOU |Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ |Текстове | 8 | | |акціонерного товариства | | | |----------+---------------------------------+---------+---------| |NAME |Повне найменування акціонерного |Текстове | 254 | | |товариства | | | |----------+---------------------------------+---------+---------| |ISIN |Міжнародний ідентифікаційний |Текстове | 12 | | |номер цінного папера | | | |----------+---------------------------------+---------+---------| |Z_NOM_V |Номінальна вартість цінного |Числове | 15 | | |папера, грн | |(2 знаки | | | | | після | | | | | коми) | |----------+---------------------------------+---------+---------| |PERSONTYPE|Код виду зареєстрованої особи |Текстове | 4 | | |(депонента) (згідно з додатком 18| | | | |до Порядку) | | | |----------+---------------------------------+---------+---------| |ISRESIDENT|Ознака резидента (TRUE - |Логічне | 1 | | |резидент, FALSE - ні) | | | |----------+---------------------------------+---------+---------| |STQ |Кількість простих іменних акцій |Числове | 20 | | |випуску (окремої категорії | |(0 знаків| | |в межах випуску), які | | після | | |обліковуються на рахунку в цінних| | коми) | | |паперах у зберігача (крім цінних | | | | |паперів, реєстрація випуску яких | | | | |оформлена тимчасовим свідоцтвом | | | | |про реєстрацію випуску)* | | | |----------+---------------------------------+---------+---------| |STQ_BLO |Кількість заблокованих простих |Числове | 20 | | |іменних акцій випуску (окремої | |(0 знаків| | |категорії в межах випуску), які | | після | | |обліковуються на рахунку в цінних| | коми) | | |паперах у зберігача (крім цінних | | | | |паперів, реєстрація випуску яких | | | | |оформлена тимчасовим свідоцтвом | | | | |про реєстрацію випуску)* | | | |----------+---------------------------------+---------+---------| |SPQ |Кількість привілейованих іменних |Числове | 20 | | |акцій випуску (окремої категорії | |(0 знаків| | |в межах випуску), які | | після | | |обліковуються на рахунку в цінних| | коми) | | |паперах у зберігача (крім цінних | | | | |паперів, реєстрація випуску яких | | | | |оформлена тимчасовим свідоцтвом | | | | |про реєстрацію випуску)* | | | |----------+---------------------------------+---------+---------| |SPQ_BLO |Кількість заблокованих |Числове | 20 | | |привілейованих іменних акцій | |(0 знаків| | |випуску (окремої категорії | | після | | |в межах випуску), які | | коми) | | |обліковуються на рахунку в цінних| | | | |паперах у зберігача (крім цінних | | | | |паперів, реєстрація випуску яких | | | | |оформлена тимчасовим свідоцтвом | | | | |про реєстрацію випуску)* | | | |----------+---------------------------------+---------+---------| |PERCENT |Від загальної кількості акцій |Числове | 8 | | |акціонерного товариства | | (4 знаки| | |(відсотки) | | після | | | | | коми) | |----------+---------------------------------+---------+---------| |PERCE_BLO |Частка заблокованих акцій у |Числове | 8 | | |статутному капіталі акціонерного | | (4 знаки| | |товариства | | після | | | | | коми) | |----------+---------------------------------+---------+---------| |Z_ZAGV |Загальна номінальна вартість |Числове | 20 | | |акцій (грн) | | (2 знаки| | | | | після | | | | | коми) | |----------+---------------------------------+---------+---------| |OPF |Код організаційно-правової форми |Текстове | 3 | | |власника пакета акцій (юридичної | | | | |особи - резидента) (згідно з | | | | |додатком 16 до Порядку) | | | |----------+---------------------------------+---------+---------| |OKOD |Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ |Текстове | 10 | | |власника пакета акцій юридичної | | | | |особи - резидента | | | |----------+---------------------------------+---------+---------| |IND_COD |Реєстраційний номер облікової |Текстове | 10 | | |картки платника податків фізичних| | | | |осіб | | | |----------+---------------------------------+---------+---------| |SE_PASP |Серія паспорта фізичної особи - |Текстове | 12 | | |власника пакета акцій | | | |----------+---------------------------------+---------+---------| |NO_PASP |Номер паспорта фізичної особи - |Текстове | 12 | | |власника пакета акцій | | | |----------+---------------------------------+---------+---------| |DAT_PASP |Дата видачі паспорта фізичної |Дата | | | |особи - власника пакета акцій | | | |----------+---------------------------------+---------+---------| |ORG_PASP |Орган, який видав паспорт |Текстове | 254 | | |фізичній особі - власнику пакета | | | | |акцій | | | |----------+---------------------------------+---------+---------| |IND_IDRI |Код за ЄДРІСІ (для інститутів |Текстове | 6 | | |спільного інвестування) | | | |----------+---------------------------------+---------+---------| |ONAME1 |Найменування юридичної особи** |Текстове | 254 | | |або прізвище фізичної особи - | | | | |власника пакета акцій | | | |----------+---------------------------------+---------+---------| |ONAME2 |Скорочене найменування юридичної |Текстове | 128 | | |особи або ім'я фізичної особи - | | | | |власника пакета акцій | | | |----------+---------------------------------+---------+---------| |ONAME3 |По батькові (фізичної особи) - |Текстове | 32 | | |власника пакета акцій | | | |----------+---------------------------------+---------+---------| |MZNAH |Місцезнаходження власника пакета |Текстове | 254 | | |акцій | | | |----------+---------------------------------+---------+---------| |OADDR1 |Країна реєстрації власника пакета|Текстове | 3 | | |акцій - код країни згідно з | | | | |Класифікатором країн світу та | | | | |територій (згідно з додатком 25 | | | | |до Порядку) | | | |----------+---------------------------------+---------+---------| |OOBLKOD |Місцезнаходження власника пакета |Текстове | 5 | | |акцій - код території за КОАТУУ | | | | |(згідно з додатком 17 до Порядку)| | | | |(для нерезидентів та фізичних | | | | |осіб не заповнюється) | | | |----------+---------------------------------+---------+---------| |INREGDT |Дата відкриття рахунку в цінних |Дата | 8 | | |паперах | | | |----------+---------------------------------+---------+---------| |DEVENT |Дата виникнення нерегулярних |Дата | 8 | | |Даних | | | |----------+---------------------------------+---------+---------| |TEVENT |Тип події (згідно з додатком 27 |Текстове | 3 | | |до Порядку)*** | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
--------------- * З урахуванням усіх випусків іменних акцій. ** Якщо власником пакета акцій є інститут спільного
інвестування, фонди операцій з нерухомістю - не юридична особа, то
вказуються повне найменування фонду та повне найменування компанії
з управління активами, управителя. *** Вказуються тільки зміни, що стосуються цінних паперів
відповідного випуску (категорії в межах випуску).

Додаток 14
до Порядку заповнення
зберігачами цінних паперів
електронних форм
адміністративних даних,
які подаються до Державної
комісії з цінних паперів
та фондового ринку

СТРУКТУРА
файла "ZI_OWN.DBF". Титульний аркуш

------------------------------------------------------------------ |Ім'я поля | Найменування поля (зміст) | Тип поля| Розмір | | | | |(знаків) | |----------+---------------------------------+---------+---------| |DINP |Дата, станом на яку подаються | Дата | 8 | | |Дані | | | |----------+---------------------------------+---------+---------| |SUBJSORT |Юридична особа, яка здійснює | Текстове| 2 | | |професійну депозитарну діяльність| | | | |зберігача цінних паперів* | | | |----------+---------------------------------+---------+---------| |REGEDRPOU |Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | Текстове| 8 | | |зберігача | | | |----------+---------------------------------+---------+---------| |SIGNDT |Дата засвідчення Даних | Дата | 8 | |----------+---------------------------------+---------+---------| |SIGNPOS |Посада особи, що засвідчила Дані | Текстове| 64 | |----------+---------------------------------+---------+---------| |SIGNNAME |П.І.Б. особи, що засвідчила Дані | Текстове| 64 | |----------+---------------------------------+---------+---------| |CONTPOS |Посада контактної особи з питань | Текстове| 128 | | |підготовки Даних | | | |----------+---------------------------------+---------+---------| |CONTNAME |П.І.Б. контактної особи з питань | Текстове| 64 | | |підготовки Даних | | | |----------+---------------------------------+---------+---------| |CONTTELCD |Код ММТЗ контактної особи з | Текстове| 8 | | |питань підготовки Даних | | | |----------+---------------------------------+---------+---------| |CONTTELNO |Номер(и) телефону контактної | Текстове| 32 | | |особи з питань підготовки Даних | | | |----------+---------------------------------+---------+---------| |CONTEMAIL |Електронна пошта контактної | Текстове| 32 | | |особи з питань підготовки Даних | | | |----------+---------------------------------+---------+---------| |REGNAME |Найменування зберігача | Текстове| 254 | ------------------------------------------------------------------
--------------- * Значення цього поля 02.

Додаток 15
до Порядку заповнення
зберігачами цінних паперів
електронних форм
адміністративних даних,
які подаються до Державної
комісії з цінних паперів
та фондового ринку

СТРУКТУРА
файла "ZI_REP.DBF". Дані про власників
іпотечних цінних паперів

------------------------------------------------------------------ |Ім'я поля | Найменування поля (зміст) | Тип поля| Розмір | | | | |(знаків) | |----------+---------------------------------+---------+---------| |OABSENT |0 - власники іпотечних цінних | Текстове| 1 | | |паперів відсутні; 1 - є власники | | | | |іпотечних цінних паперів | | | |----------+---------------------------------+---------+---------| |INFODATE |Дата, станом на яку подаються | Дата | | | |Дані | | | |----------+---------------------------------+---------+---------| |REGEDRPOU |Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | Текстове| 8 | | |зберігача | | | |----------+---------------------------------+---------+---------| |EMEDRPOU |Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | Текстове| 8 | | |емітента | | | |----------+---------------------------------+---------+---------| |NAME |Повне найменування емітента | Текстове| 254 | |----------+---------------------------------+---------+---------| |ISIN |Міжнародний ідентифікаційний | Текстове| 12 | | |номер цінного папера | | | |----------+---------------------------------+---------+---------| |Z_NOM_V |Номінальна вартість іпотечного | Числове | 15 | | |цінного папера або частка | |(2 знаки | | |консолідованого іпотечного боргу,| | після | | |що припадає на один сертифікат | | коми) | | |участі на дату реєстрації | | | | |випуску, грн | | | |----------+---------------------------------+---------+---------| |VID_ICP |Вид іпотечного цінного папера | Текстове| 3 | | |(згідно з додатком 20 до Порядку)| | | |----------+---------------------------------+---------+---------| |STK_ICP |Дані про цінний папір: форма | Текстове| 3 | | |випуску та категорія цінного | | | | |папера (згідно з додатком 21 | | | | |до Порядку) | | | |----------+---------------------------------+---------+---------| |DAT_V_ICP |Дата випуску іпотечного цінного | Дата | | | |папера | | | |----------+---------------------------------+---------+---------| |DAT_P_ICP |Дата погашення іпотечного цінного| Дата | | | |папера | | | |----------+---------------------------------+---------+---------| |PERSONTYPE|Код виду зареєстрованої особи | Текстове| 4 | | |(депонента) (згідно з додатком 18| | | | |до Порядку) | | | |----------+---------------------------------+---------+---------| |ISRESIDENT|Ознака резидента (TRUE - | Логічне | 1 | | |резидент, FALSE - ні) | | | |----------+---------------------------------+---------+---------| |STQ |Кількість іпотечних цінних | Числове | 20 | | |паперів (окремих траншів у межах | |(0 знаків| | |випуску), які обліковуються | | після | | |на рахунку в цінних паперах | | коми) | | |у зберігача | | | |----------+---------------------------------+---------+---------| |STQ_BLO |Кількість заблокованих іпотечних | Числове | 20 | | |цінних паперів (окремих траншів | |(0 знаків| | |у межах випуску), які | | після | | |обліковуються на рахунку в цінних| | коми) | | |паперах у зберігача | | | |----------+---------------------------------+---------+---------| |Z_ZAGV |Загальна номінальна вартість | Числове | 20 | | |іпотечних цінних паперів або | |(2 знаки | | |загальна частка консолідованого | | після | | |іпотечного боргу, що припадає | | коми) | | |на сертифікати участі, на дату | | | | |реєстрації випуску, грн | | | |----------+---------------------------------+---------+---------| |OPF |Код організаційно-правової форми | Текстове| 3 | | |власника іпотечних цінних паперів| | | | |(юридичної особи - резидента) | | | | |згідно з довідником (додаток 16 | | | | |до Порядку) | | | |----------+---------------------------------+---------+---------| |OKOD |Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | Текстове| 10 | | |власника іпотечних цінних паперів| | | | |(юридичної особи - резидента) | | | |----------+---------------------------------+---------+---------| |IND_COD |Реєстраційний номер облікової | Текстове| 10 | | |картки платника податків фізичних| | | | |осіб | | | |----------+---------------------------------+---------+---------| |SE_PASP |Серія паспорта фізичної особи - | Текстове| 12 | | |власника іпотечних цінних | | | | |паперів | | | |----------+---------------------------------+---------+---------| |NO_PASP |Номер паспорта фізичної особи - | Текстове| 12 | | |власника іпотечних цінних | | | | |паперів | | | |----------+---------------------------------+---------+---------| |DAT_PASP |Дата видачі паспорта фізичної | Дата | | | |особи - власника іпотечних цінних| | | | |паперів | | | |----------+---------------------------------+---------+---------| |ORG_PASP |Орган, який видав паспорт | Текстове| 254 | | |фізичній особі | | | |----------+---------------------------------+---------+---------| |IND_IDRI |Код за ЄДРІСІ (для інститутів | Текстове| 6 | | |спільного інвестування) | | | |----------+---------------------------------+---------+---------| |ONAME1 |Найменування юридичної особи* або| Текстове| 254 | | |прізвище фізичної особи - | | | | |власника іпотечних цінних паперів| | | |----------+---------------------------------+---------+---------| |ONAME2 |Скорочене найменування юридичної | Текстове| 128 | | |особи або ім'я фізичної особи - | | | | |власника іпотечних цінних паперів| | | |----------+---------------------------------+---------+---------| |ONAME3 |По батькові фізичної особи - | Текстове| 32 | | |власника іпотечних цінних паперів| | | |----------+---------------------------------+---------+---------| |MZNAH |Місцезнаходження власника | Текстове| 254 | | |іпотечних цінних паперів | | | |----------+---------------------------------+---------+---------| |OADDR1 |Країна реєстрації власника | Текстове| 3 | | |іпотечних цінних паперів, код | | | | |країни згідно з Класифікатором | | | | |країн світу та територій | | | | | ( v0930342-03 ) | | | | |(додаток 25 до Порядку) | | | |----------+---------------------------------+---------+---------| |OOBLKOD |Місцезнаходження власника | Текстове| 5 | | |іпотечних цінних паперів - код | | | | |території за КОАТУУ (згідно | | | | |з додатком 17 до Порядку) | | | | |(для нерезидентів та фізичних | | | | |осіб не заповнюється) | | | |----------+---------------------------------+---------+---------| |INREGDT |Дата відкриття рахунку в цінних | Дата | 8 | | |паперах | | | |----------+---------------------------------+---------+---------| |DEVENT |Дата виникнення нерегулярних | Дата | 8 | | |Даних** | | | |----------+---------------------------------+---------+---------| |TEVENT |Тип події (згідно з додатком 28 | Текстове| 3 | | |до Порядку***) | | | ------------------------------------------------------------------
--------------- * Якщо власником іпотечних цінних паперів є інститут
спільного інвестування та фонди операцій з нерухомістю - не
юридична особа, то вказується повне найменування фонду та повне
найменування компанії з управління активами, управителя. ** При розміщенні іпотечних цінних паперів (крім сертифікатів
фонду операцій з нерухомістю) нерегулярні Дані надаються з дати
реєстрації Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку
звіту про підсумки випуску іпотечних цінних паперів (крім
сертифікатів фонду операцій з нерухомістю). *** Вказуються тільки зміни, що стосуються цінних паперів
відповідного випуску (траншів у межах випуску).

Додаток 16
до Порядку заповнення
зберігачами цінних паперів
електронних форм
адміністративних даних,
які подаються до Державної
комісії з цінних паперів
та фондового ринку

СТРУКТУРА
довідника "Організаційно-правові форми
господарювання в Україні"*

------------------------------------------------------------------ |Код за КОПФГ| Найменування організаційно-правової форми | | | господарювання в Україні | |------------+---------------------------------------------------| | 010 |Орган державної виконавчої влади | |------------+---------------------------------------------------| | 020 |Орган місцевого самоврядування | |------------+---------------------------------------------------| | 100 |Індивідуальне підприємство | |------------+---------------------------------------------------| | 110 |Сімейне підприємство | |------------+---------------------------------------------------| | 120 |Приватне підприємство | |------------+---------------------------------------------------| | 130 |Колективне підприємство | |------------+---------------------------------------------------| | 140 |Державне підприємство | |------------+---------------------------------------------------| | 150 |Державне комунальне підприємство | |------------+---------------------------------------------------| | 160 |Спільне підприємство | |------------+---------------------------------------------------| | 170 |Підприємство, засноване на повній власності | | |громадянина або юридичної особи іноземної держави | |------------+---------------------------------------------------| | 180 |Кооператив | |------------+---------------------------------------------------| | 190 |Орендне підприємство | |------------+---------------------------------------------------| | 200 |Селянське (фермерське) господарство | |------------+---------------------------------------------------| | 210 |Споживче товариство | |------------+---------------------------------------------------| | 220 |Спілка споживчих товариств | |------------+---------------------------------------------------| | 231 |Відкрите акціонерне товариство | |------------+---------------------------------------------------| | 232 |Закрите акціонерне товариство | |------------+---------------------------------------------------| | 240 |Товариство з обмеженою відповідальністю | |------------+---------------------------------------------------| | 250 |Товариство з додатковою відповідальністю | |------------+---------------------------------------------------| | 260 |Повне товариство | |------------+---------------------------------------------------| | 270 |Командитне товариство | |------------+---------------------------------------------------| | 280 |Асоціація | |------------+---------------------------------------------------| | 290 |Корпорація | |------------+---------------------------------------------------| | 300 |Консорціум | |------------+---------------------------------------------------| | 310 |Концерн | |------------+---------------------------------------------------| | 320 |Об'єднання | |------------+---------------------------------------------------| | 330 |Дочірнє підприємство | |------------+---------------------------------------------------| | 340 |Підприємець | |------------+---------------------------------------------------| | 350 |Установа | ------------------------------------------------------------------
--------------- * Наведено коди, які застосовуються з метою підготовки
відповідних видів даних.

Додаток 17
до Порядку заповнення
зберігачами цінних паперів
електронних форм
адміністративних даних,
які подаються до Державної
комісії з цінних паперів
та фондового ринку

СТРУКТУРА
довідника "Адміністративно-територіальний
устрій України"

------------------------------------------------------------------ | Код | Територія (область) | | території | | | за КОАТУУ | | |------------+---------------------------------------------------| | 01000 |Автономна Республіка Крим | |------------+---------------------------------------------------| | 05000 |Вінницька область | |------------+---------------------------------------------------| | 07000 |Волинська область | |------------+---------------------------------------------------| | 12000 |Дніпропетровська область | |------------+---------------------------------------------------| | 14000 |Донецька область | |------------+---------------------------------------------------| | 18000 |Житомирська область | |------------+---------------------------------------------------| | 21000 |Закарпатська область | |------------+---------------------------------------------------| | 23000 |Запорізька область | |------------+---------------------------------------------------| | 26000 |Івано-Франківська область | |------------+---------------------------------------------------| | 32000 |Київська область | |------------+---------------------------------------------------| | 35000 |Кіровоградська область | |------------+---------------------------------------------------| | 44000 |Луганська область | |------------+---------------------------------------------------| | 46000 |Львівська область | |------------+---------------------------------------------------| | 48000 |Миколаївська область | |------------+---------------------------------------------------| | 51000 |Одеська область | |------------+---------------------------------------------------| | 53000 |Полтавська область | |------------+---------------------------------------------------| | 56000 |Рівненська область | |------------+---------------------------------------------------| | 59000 |Сумська область | |------------+---------------------------------------------------| | 61000 |Тернопільська область | |------------+---------------------------------------------------| | 63000 |Харківська область | |------------+---------------------------------------------------| | 65000 |Херсонська область | |------------+---------------------------------------------------| | 68000 |Хмельницька область | |------------+---------------------------------------------------| | 71000 |Черкаська область | |------------+---------------------------------------------------| | 73000 |Чернівецька область | |------------+---------------------------------------------------| | 74000 |Чернігівська область | |------------+---------------------------------------------------| | 80000 |м. Київ | |------------+---------------------------------------------------| | 85000 |м. Севастополь | ------------------------------------------------------------------

Додаток 18
до Порядку заповнення
зберігачами цінних паперів
електронних форм
адміністративних даних,
які подаються до Державної
комісії з цінних паперів
та фондового ринку

СТРУКТУРА
довідника "Види депонентів"

------------------------------------------------------------------ | Код виду | Вид депонента | | депонента | | |------------+---------------------------------------------------| | 110 |Фізичні особи - резиденти | |------------+---------------------------------------------------| | 120 |Юридичні особи - резиденти (за винятком державних | | |органів та нижченаведених категорій юридичних осіб)| |------------+---------------------------------------------------| | 121 |Інститути спільного інвестування | |------------+---------------------------------------------------| | 122 |Страхові компанії | |------------+---------------------------------------------------| | 123 |Пенсійні фонди | |------------+---------------------------------------------------| | 124 |Банки* | |------------+---------------------------------------------------| | 125 |Торговці цінними паперами | |------------+---------------------------------------------------| | 130 |Органи державної влади (без передачі управління | | |корпоративними правами до уповноважених осіб)** | |------------+---------------------------------------------------| | 140 |Органи державної влади (управління корпоративними | | |правами яких передано до уповноважених осіб)*** | |------------+---------------------------------------------------| | 300 |Емітенти цінних паперів | |------------+---------------------------------------------------| | 310 |Фізичні особи - нерезиденти | |------------+---------------------------------------------------| | 320 |Юридичні особи - нерезиденти | ------------------------------------------------------------------
--------------- * У разі якщо банк має ліцензію на провадження діяльності з
торгівлі цінними паперами, то заповнюється як торговець цінними
паперами. ** Заповнюється для всіх органів державної влади, які
безпосередньо управляють корпоративними правами. *** Заповнюється для уповноважених осіб (фізичних і юридичних
осіб - недержавних органів), яким передано управління державними
корпоративними правами.

Додаток 19
до Порядку заповнення
зберігачами цінних паперів
електронних форм
адміністративних даних,
які подаються до Державної
комісії з цінних паперів
та фондового ринку

СТРУКТУРА
довідника "Види посад"

------------------------------------------------------------------ | Код | Вид посади | | виду посади| | |------------+---------------------------------------------------| | 10 |Керівник | |------------+---------------------------------------------------| | 20 |Заступник керівника | |------------+---------------------------------------------------| | 30 |Головний бухгалтер | |------------+---------------------------------------------------| | 40 |Керівник спеціалізованого підрозділу | |------------+---------------------------------------------------| | 50 |Заступник керівника спеціалізованого підрозділу | |------------+---------------------------------------------------| | 60 |Керівник відокремленого підрозділу | |------------+---------------------------------------------------| | 70 |Заступник керівника відокремленого підрозділу | |------------+---------------------------------------------------| | 80 |Фахівець | ------------------------------------------------------------------

Додаток 20
до Порядку заповнення
зберігачами цінних паперів
електронних форм
адміністративних даних,
які подаються до Державної
комісії з цінних паперів
та фондового ринку

СТРУКТУРА
довідника "Види цінних паперів"

------------------------------------------------------------------ | Код виду | Найменування виду цінних паперів | | цінних | | | паперів | | |------------+---------------------------------------------------| | 10 |Акції | |------------+---------------------------------------------------| | 20 |Облігації підприємств | |------------+---------------------------------------------------| | 30 |Облігації державні внутрішні | |------------+---------------------------------------------------| | 40 |Облігації державні зовнішні | |------------+---------------------------------------------------| | 50 |Облігації місцевих позик | |------------+---------------------------------------------------| | 60 |Інвестиційні сертифікати | |------------+---------------------------------------------------| | 70 |Ощадні сертифікати | |------------+---------------------------------------------------| | 80 |Похідні цінні папери (деривативи) | |------------+---------------------------------------------------| | 100 |Іпотечні облігації | |------------+---------------------------------------------------| | 110 |Іпотечні сертифікати | |------------+---------------------------------------------------| | 120 |Сертифікати фонду операцій із нерухомістю | ------------------------------------------------------------------

Додаток 21
до Порядку заповнення
зберігачами цінних паперів
електронних форм
адміністративних даних,
які подаються до Державної
комісії з цінних паперів
та фондового ринку

СТРУКТУРА
довідника "Форма випуску та категорії цінних паперів"

------------------------------------------------------------------ |Код типу та | Найменування типу та категорії цінних паперів | | категорії | | | цінних | | | паперів | | |------------+---------------------------------------------------| | |Акції | |------------+---------------------------------------------------| | 11 |Іменні прості | |------------+---------------------------------------------------| | 12 |Іменні привілейовані | |------------+---------------------------------------------------| | 13 |На пред'явника прості | |------------+---------------------------------------------------| | 14 |На пред'явника привілейовані | |------------+---------------------------------------------------| | |Облігації підприємств | |------------+---------------------------------------------------| | 21 |На пред'явника процентні | |------------+---------------------------------------------------| | 22 |На пред'явника безпроцентні | |------------+---------------------------------------------------| | 23 |Іменні процентні | |------------+---------------------------------------------------| | 24 |Іменні безпроцентні | |------------+---------------------------------------------------| | |Облігації державні внутрішні | |------------+---------------------------------------------------| | 31 |На пред'явника процентні | |------------+---------------------------------------------------| | 32 |На пред'явника безпроцентні | |------------+---------------------------------------------------| | |Облігації державні зовнішні | |------------+---------------------------------------------------| | 41 |На пред'явника процентні | |------------+---------------------------------------------------| | 42 |На пред'явника дисконтні | |------------+---------------------------------------------------| | 43 |Іменні процентні | |------------+---------------------------------------------------| | 44 |Іменні дисконтні | |------------+---------------------------------------------------| | |Облігації місцевих позик | |------------+---------------------------------------------------| | 51 |На пред'явника процентні | |------------+---------------------------------------------------| | 52 |На пред'явника безпроцентні | |------------+---------------------------------------------------| | |Інвестиційні сертифікати | |------------+---------------------------------------------------| | 61 |Іменні | |------------+---------------------------------------------------| | 62 |На пред'явника | |------------+---------------------------------------------------| | |Ощадні сертифікати | |------------+---------------------------------------------------| | 71 |Іменні | |------------+---------------------------------------------------| | 72 |На пред'явника | |------------+---------------------------------------------------| | |Похідні цінні папери (деривативи) | |------------+---------------------------------------------------| | 81 |Опціони (на товари/послуги) | |------------+---------------------------------------------------| | 82 |Опціони (на цінні папери) | |------------+---------------------------------------------------| | 83 |Ф'ючерсні контракти (на товари/послуги) | |------------+---------------------------------------------------| | 84 |Ф'ючерсні контракти (на цінні папери) | |------------+---------------------------------------------------| | 85 |Форвардні контракти (на товари/послуги) | |------------+---------------------------------------------------| | 86 |Форвардні контракти (на цінні папери) | |------------+---------------------------------------------------| | |Іпотечні облігації | |------------+---------------------------------------------------| | 101 |Звичайні іпотечні облігації | |------------+---------------------------------------------------| | 102 |Структуровані іпотечні облігації | |------------+---------------------------------------------------| | |Іпотечні сертифікати | |------------+---------------------------------------------------| | 111 |Іпотечні сертифікати з фіксованим доходом | |------------+---------------------------------------------------| | 112 |Іпотечні сертифікати участі | |------------+---------------------------------------------------| | |Сертифікати фонду операцій із нерухомістю | |------------+---------------------------------------------------| | 121 |Сертифікати фонду операцій із нерухомістю | ------------------------------------------------------------------

Додаток 22
до Порядку заповнення
зберігачами цінних паперів
електронних форм
адміністративних даних,
які подаються до Державної
комісії з цінних паперів
та фондового ринку

СТРУКТУРА
довідника "Форми існування цінних паперів"

------------------------------------------------------------------ | Код форми | Найменування форми існування цінних паперів | | випуску | | | цінних | | | паперів | | |------------+---------------------------------------------------| | 1 |Документарна форма | |------------+---------------------------------------------------| | 2 |Бездокументарна форма | ------------------------------------------------------------------

Додаток 23
до Порядку заповнення
зберігачами цінних паперів
електронних форм
адміністративних даних,
які подаються до Державної
комісії з цінних паперів
та фондового ринку

СТРУКТУРА
довідника "Бази тарифів"

------------------------------------------------------------------ | Код бази | База тарифу | | тарифу | | |------------+---------------------------------------------------| | 10 |Фіксована | |------------+---------------------------------------------------| | 21 |Сума за номіналом | |------------+---------------------------------------------------| | 22 |Сума договору | |------------+---------------------------------------------------| | 24 |Максимальна номінал/договір | ------------------------------------------------------------------

Додаток 24
до Порядку заповнення
зберігачами цінних паперів
електронних форм
адміністративних даних,
які подаються до Державної
комісії з цінних паперів
та фондового ринку

СТРУКТУРА
довідника "Види послуг зберігача"

------------------------------------------------------------------ | Код послуги | Вид послуги | |-------------+--------------------------------------------------| | 100 |Відкриття рахунку в цінних паперах | |-------------+--------------------------------------------------| | 110 |Закриття рахунку в цінних паперах | |-------------+--------------------------------------------------| | 120 |Унесення змін до анкети рахунку в цінних паперах | |-------------+--------------------------------------------------| | 200 |Видача виписки з рахунку про стан рахунку в цінних| | |паперах | |-------------+--------------------------------------------------| | 210 |Видача виписки з рахунку в цінних паперах про | | |операції з цінними паперами депонента (клієнта) | |-------------+--------------------------------------------------| | 300 |Зарахування (списання) цінних паперів при | | |знерухомленні (матеріалізації) цінних паперів | |-------------+--------------------------------------------------| | 310 |Зарахування (списання) цінних паперів внаслідок | | |первинного розміщення цінних паперів та операцій | | |емітента щодо випущених ним цінних паперів | |-------------+--------------------------------------------------| | 320 |Зарахування (списання) цінних паперів | | |за операціями щодо цінних паперів між депонентами | | |різних зберігачів здійснюється в системі | | |депозитарного обліку зберігача | |-------------+--------------------------------------------------| | 330 |Переказ цінних паперів між рахунками в цінних | | |паперах різних депонентів (клієнтів) зберігача | |-------------+--------------------------------------------------| | 340 |Переказ цінних паперів між балансовими рахунками | | |в межах рахунку в цінних паперах депонента | | |(клієнта) зберігача (встановлення або зняття | | |обмежень щодо обігу цінних паперів) | |-------------+--------------------------------------------------| | 350 |Переміщення цінних паперів (здійснюється щодо | | |цінних паперів, випущених у документарній формі, | | |при зміні номінального утримувача) | |-------------+--------------------------------------------------| | 400 |Відокремлене зберігання цінних паперів на рахунках| | |у цінних паперах | |-------------+--------------------------------------------------| | 410 |Колективне зберігання цінних паперів на рахунках | | |у цінних паперах | |-------------+--------------------------------------------------| | 420 |Зберігання сертифікатів цінних паперів | |-------------+--------------------------------------------------| | 500 |Складання облікового реєстру рахунків власників | | |цінних паперів | |-------------+--------------------------------------------------| | 510 |Переведення всього випуску цінних паперів, | | |випущених у документарній формі, в бездокументарну| |-------------+--------------------------------------------------| | 520 |Реєстрація депозитарної установи як номінального | | |утримувача у реєстрі власників іменних цінних | | |паперів | |-------------+--------------------------------------------------| | 530 |Обслуговування інститутів спільного | | |інвестування | |-------------+--------------------------------------------------| | 540 |Впровадження, обслуговування та підтримка | | |комп'ютеризованих систем обслуговування | | |рахунків у цінних паперах | ------------------------------------------------------------------

Додаток 25
до Порядку заповнення
зберігачами цінних паперів
електронних форм
адміністративних даних,
які подаються до Державної
комісії з цінних паперів
та фондового ринку

СТРУКТУРА
довідника "Країни світу та території"

------------------------------------------------------------------ | Назва країни світу або території |Код країни світу| | | або території | |-----------------------------------------------+----------------| |Австралія | AUS | |-----------------------------------------------+----------------| |Австрія | AUT | |-----------------------------------------------+----------------| |Азербайджан | AZB | |-----------------------------------------------+----------------| |Албанія | ALB | |-----------------------------------------------+----------------| |Алжир | DZA | |-----------------------------------------------+----------------| |Американське Східне Самоа | ASM | |-----------------------------------------------+----------------| |Ангілья | AIA | |-----------------------------------------------+----------------| |Ангола | AGO | |-----------------------------------------------+----------------| |Андорра | AND | |-----------------------------------------------+----------------| |Антарктика | ATA | |-----------------------------------------------+----------------| |Антигуа і Барбуда | ATG | |-----------------------------------------------+----------------| |Антильські острови (Нідерландські) | ANT | |-----------------------------------------------+----------------| |Аоминь (Макао) | MAC | |-----------------------------------------------+----------------| |Аргентина | ARG | |-----------------------------------------------+----------------| |Аруба | ABW | |-----------------------------------------------+----------------| |Афганістан | AFG | |-----------------------------------------------+----------------| |Багамські острови | BHS | |-----------------------------------------------+----------------| |Бангладеш | BGD | |-----------------------------------------------+----------------| |Барбадос | BRB | |-----------------------------------------------+----------------| |Бахрейн | BHR | |-----------------------------------------------+----------------| |Беліз | BLZ | |-----------------------------------------------+----------------| |Бельгія | BEL | |-----------------------------------------------+----------------| |Бенін | BEN | |-----------------------------------------------+----------------| |Бермудські острови | BMU | |-----------------------------------------------+----------------| |Бєларусь | BLR | |-----------------------------------------------+----------------| |Болгарія | BGR | |-----------------------------------------------+----------------| |Болівія | BOL | |-----------------------------------------------+----------------| |Боснія і Герцеговина | BIH | |-----------------------------------------------+----------------| |Ботсвана | BWA | |-----------------------------------------------+----------------| |Бразилія | BRA | |-----------------------------------------------+----------------| |Британська Територія в Індійському океані | IOT | |-----------------------------------------------+----------------| |Бруней Даруссалам | BRN | |-----------------------------------------------+----------------| |Буве | BVT | |-----------------------------------------------+----------------| |Буркіна-Фасо | BFA | |-----------------------------------------------+----------------| |Бурунді | BDI | |-----------------------------------------------+----------------| |Бутан | BTN | |-----------------------------------------------+----------------| |Вануату | VUT | |-----------------------------------------------+----------------| |Ватикан | VAT | |-----------------------------------------------+----------------| |В'єтнам | VNM | |-----------------------------------------------+----------------| |Великобританія | GBR | |-----------------------------------------------+----------------| |Венесуела | VEN | |-----------------------------------------------+----------------| |Віргінські острови (Британія) | VGB | |-----------------------------------------------+----------------| |Віргінські острови (США) | VIR | |-----------------------------------------------+----------------| |Вірменія | ARM | |-----------------------------------------------+----------------| |Габон | GAB | |-----------------------------------------------+----------------| |Газа Сектор (Палестина) | PAL | |-----------------------------------------------+----------------| |Гаїті | HTI | |-----------------------------------------------+----------------| |Гайана | GUY | |-----------------------------------------------+----------------| |Гамбія | GMB | |-----------------------------------------------+----------------| |Гана | GHA | |-----------------------------------------------+----------------| |Гваделупа | GLP | |-----------------------------------------------+----------------| |Гватемала | GTM | |-----------------------------------------------+----------------| |Гвіана (Франція) | GUF | |-----------------------------------------------+----------------| |Гвінея | GIN | |-----------------------------------------------+----------------| |Гвінея-Бісау | GNB | |-----------------------------------------------+----------------| |Гібралтар | GIB | |-----------------------------------------------+----------------| |Гондурас | HND | |-----------------------------------------------+----------------| |Гонконг (Сянган) | HKG | |-----------------------------------------------+----------------| |Гренада | GRD | |-----------------------------------------------+----------------| |Гренландія | GRL | |-----------------------------------------------+----------------| |Греція | GRC | |-----------------------------------------------+----------------| |Грузія | GEO | |-----------------------------------------------+----------------| |Гуам (США) | GUM | |-----------------------------------------------+----------------| |Данія | DNK | |-----------------------------------------------+----------------| |Джибуті | DJI | |-----------------------------------------------+----------------| |Джонстон острови | JTN | |-----------------------------------------------+----------------| |Домініка | DMA | |-----------------------------------------------+----------------| |Домініканська Республіка | DOM | |-----------------------------------------------+----------------| |Еквадор | ECU | |-----------------------------------------------+----------------| |Екваторіальна Гвінея | GNQ | |-----------------------------------------------+----------------| |Еритрея | ERI | |-----------------------------------------------+----------------| |Естонія | EST | |-----------------------------------------------+----------------| |Ефіопія | ETH | |-----------------------------------------------+----------------| |Єгипет | EGY | |-----------------------------------------------+----------------| |Ємен | YEM | |-----------------------------------------------+----------------| |Заїр | ZAR | |-----------------------------------------------+----------------| |Замбія | ZMB | |-----------------------------------------------+----------------| |Західна Сахара | ESH | |-----------------------------------------------+----------------| |Зімбабве | ZWE | |-----------------------------------------------+----------------| |Ізраїль | IZR | |-----------------------------------------------+----------------| |Індія | IND | |-----------------------------------------------+----------------| |Індонезія | IDN | |-----------------------------------------------+----------------| |Ірак | IRQ | |-----------------------------------------------+----------------| |Іран | IRN | |-----------------------------------------------+----------------| |Ірландія | IRL | |-----------------------------------------------+----------------| |Ісландія | ISL | |-----------------------------------------------+----------------| |Іспанія | ESP | |-----------------------------------------------+----------------| |Італія | ITA | |-----------------------------------------------+----------------| |Йорданія | JOR | |-----------------------------------------------+----------------| |Кабо-Верде | CPV | |-----------------------------------------------+----------------| |Казахстан | KAZ | |-----------------------------------------------+----------------| |Кайманові острови | CYM | |-----------------------------------------------+----------------| |Камбоджа | KHM | |-----------------------------------------------+----------------| |Камерун | CMR | |-----------------------------------------------+----------------| |Канада | CAN | |-----------------------------------------------+----------------| |Катар | QAT | |-----------------------------------------------+----------------| |Кенія | KEN | |-----------------------------------------------+----------------| |Киргизстан | KGZ | |-----------------------------------------------+----------------| |Китай | CHN | |-----------------------------------------------+----------------| |Кіпр | CYP | |-----------------------------------------------+----------------| |Кірибаті | KIR | |-----------------------------------------------+----------------| |Кокосові острови | CCK | |-----------------------------------------------+----------------| |Колумбія | COL | |-----------------------------------------------+----------------| |Коморські острови | COM | |-----------------------------------------------+----------------| |Конго | COG | |-----------------------------------------------+----------------| |Корея (КНДР) | PRK | |-----------------------------------------------+----------------| |Корея (Південна) | KOR | |-----------------------------------------------+----------------| |Коста-Рика | CRI | |-----------------------------------------------+----------------| |Кот-д'Івуар | CIV | |-----------------------------------------------+----------------| |Куба | CUB | |-----------------------------------------------+----------------| |Кувейт | KWT | |-----------------------------------------------+----------------| |Кука острови | COK | |-----------------------------------------------+----------------| |Лаос | LAO | |-----------------------------------------------+----------------| |Латвія | LVA | |-----------------------------------------------+----------------| |Лесото | LSO | |-----------------------------------------------+----------------| |Литва | LTU | |-----------------------------------------------+----------------| |Ліберія | LBR | |-----------------------------------------------+----------------| |Ліван | LBN | |-----------------------------------------------+----------------| |Лівія | LBY | |-----------------------------------------------+----------------| |Ліхтенштейн | LIE | |-----------------------------------------------+----------------| |Люксембург | LUX | |-----------------------------------------------+----------------| |Маврикій | MUS | |-----------------------------------------------+----------------| |Мавританія | MRT | |-----------------------------------------------+----------------| |Мадагаскар | MDG | |-----------------------------------------------+----------------| |Македонія | MKD | |-----------------------------------------------+----------------| |Малаві | MWI | |-----------------------------------------------+----------------| |Малайзія | MYS | |-----------------------------------------------+----------------| |Малі | MLI | |-----------------------------------------------+----------------| |Малі Тихоокеанські острови | UMI | |-----------------------------------------------+----------------| |Мальдіви | MDV | |-----------------------------------------------+----------------| |Мальта | MLT | |-----------------------------------------------+----------------| |Маріанські (Північні) острови | MNP | |-----------------------------------------------+----------------| |Марокко | MAR | |-----------------------------------------------+----------------| |Мартиніка | MTQ | |-----------------------------------------------+----------------| |Маршаллови острови | MHL | |-----------------------------------------------+----------------| |Мексика | MEX | |-----------------------------------------------+----------------| |Мідвейські острови | MID | |-----------------------------------------------+----------------| |Мікронезія | FSM | |-----------------------------------------------+----------------| |Мозамбік | MOZ | |-----------------------------------------------+----------------| |Молдова | MDA | |-----------------------------------------------+----------------| |Монако | MCO | |-----------------------------------------------+----------------| |Монголія | MNG | |-----------------------------------------------+----------------| |Монтсеррат | MSR | |-----------------------------------------------+----------------| |М'янма | MMR | |-----------------------------------------------+----------------| |Намібія | NAM | |-----------------------------------------------+----------------| |Науру | NRU | |-----------------------------------------------+----------------| |Непал | NPL | |-----------------------------------------------+----------------| |Нігер | NER | |-----------------------------------------------+----------------| |Нігерія | NGA | |-----------------------------------------------+----------------| |Нідерланди | NLD | |-----------------------------------------------+----------------| |Нікарагуа | NIC | |-----------------------------------------------+----------------| |Німеччина | DEU | |-----------------------------------------------+----------------| |Ніуе острови | NIU | |-----------------------------------------------+----------------| |Нова Зеландія | NZL | |-----------------------------------------------+----------------| |Нова Каледонія | NCL | |-----------------------------------------------+----------------| |Норвегія | NOR | |-----------------------------------------------+----------------| |Нормандські острови | NRM | |-----------------------------------------------+----------------| |Норфолк острів | NFK | |-----------------------------------------------+----------------| |Острів Мен | IMY | |-----------------------------------------------+----------------| |Об'єднані Арабські Емірати | ARE | |-----------------------------------------------+----------------| |Оман | OMN | |-----------------------------------------------+----------------| |Пакистан | PAK | |-----------------------------------------------+----------------| |Палау острови | PLW | |-----------------------------------------------+----------------| |Панама | PAN | |-----------------------------------------------+----------------| |Папуа-Нова Гвінея | PNG | |-----------------------------------------------+----------------| |Парагвай | PRY | |-----------------------------------------------+----------------| |Перу | PER | |-----------------------------------------------+----------------| |Південно-Африканська Республіка | ZAF | |-----------------------------------------------+----------------| |Піткерн острови (Британія) | PCN | |-----------------------------------------------+----------------| |Польща | POL | |-----------------------------------------------+----------------| |Португалія | PRT | |-----------------------------------------------+----------------| |Пуерто-Рико | PRI | |-----------------------------------------------+----------------| |Реюньйон | REU | |-----------------------------------------------+----------------| |Різдва острови (Австралія) | CXR | |-----------------------------------------------+----------------| |Росія | RUS | |-----------------------------------------------+----------------| |Руанда | RWA | |-----------------------------------------------+----------------| |Румунія | ROM | |-----------------------------------------------+----------------| |С.-Вінсент і Гренадини | VCT | |-----------------------------------------------+----------------| |С.-Кітс і Невіс | KNA | |-----------------------------------------------+----------------| |С.-Люсія | LCA | |-----------------------------------------------+----------------| |С.-П'єр і Мікелон | SPM | |-----------------------------------------------+----------------| |Сальвадор | SLV | |-----------------------------------------------+----------------| |Самоа (західне) | WSM | |-----------------------------------------------+----------------| |Сан-Марино | SMR | |-----------------------------------------------+----------------| |Сан-Томе і Принсіпі | STP | |-----------------------------------------------+----------------| |Саудівська Аравія | SAU | |-----------------------------------------------+----------------| |Свазіленд | SWZ | |-----------------------------------------------+----------------| |Святої Єлени острови | SHN | |-----------------------------------------------+----------------| |Сейшельські острови | SYC | |-----------------------------------------------+----------------| |Сенегал | SEN | |-----------------------------------------------+----------------| |Сирія | SYR | |-----------------------------------------------+----------------| |Сингапур | SGP | |-----------------------------------------------+----------------| |Словаччина | SVK | |-----------------------------------------------+----------------| |Словенія | SVN | |-----------------------------------------------+----------------| |Соломонові острови | SLB | |-----------------------------------------------+----------------| |Сомалі | SOM | |-----------------------------------------------+----------------| |Судан | SDN | |-----------------------------------------------+----------------| |Суринам | SUR | |-----------------------------------------------+----------------| |Східний Тімор | TMP | |-----------------------------------------------+----------------| |США | USA | |-----------------------------------------------+----------------| |Сьєрра-Леоне | SLE | |-----------------------------------------------+----------------| |Таджикистан | TJK | |-----------------------------------------------+----------------| |Таїланд | THA | |-----------------------------------------------+----------------| |Тайвань (у складі Китаю) | TWN | |-----------------------------------------------+----------------| |Танзанія | TZA | |-----------------------------------------------+----------------| |Теркс і Кайкос острови | TCA | |-----------------------------------------------+----------------| |Того | TGO | |-----------------------------------------------+----------------| |Токелау | TKL | |-----------------------------------------------+----------------| |Тонга | TON | |-----------------------------------------------+----------------| |Тринідад і Тобаго | TTO | |-----------------------------------------------+----------------| |Тувалу | TUV | |-----------------------------------------------+----------------| |Туніс | TUN | |-----------------------------------------------+----------------| |Туреччина | TUR | |-----------------------------------------------+----------------| |Туркменистан | TKM | |-----------------------------------------------+----------------| |Уганда | UGA | |-----------------------------------------------+----------------| |Угорщина | HUN | |-----------------------------------------------+----------------| |Уейк острови | WAK | |-----------------------------------------------+----------------| |Узбекистан | UZB | |-----------------------------------------------+----------------| |Україна | UKR | |-----------------------------------------------+----------------| |Уолліс і Футуна острови | WLF | |-----------------------------------------------+----------------| |Уругвай | URY | |-----------------------------------------------+----------------| |Фарерські острови | FRO | |-----------------------------------------------+----------------| |Фіджі | FJI | |-----------------------------------------------+----------------| |Філіппіни | PHL | |-----------------------------------------------+----------------| |Фінляндія | FIN | |-----------------------------------------------+----------------| |Фолклендські острови | FLK | |-----------------------------------------------+----------------| |Французька Південна територія | ATF | |-----------------------------------------------+----------------| |Французька Полінезія | PYF | |-----------------------------------------------+----------------| |Франція | FRA | |-----------------------------------------------+----------------| |Херд і Макдональд | HMD | |-----------------------------------------------+----------------| |Хорватія | HRV | |-----------------------------------------------+----------------| |Центрально-Африканська Республіка | CAF | |-----------------------------------------------+----------------| |Чад | TCD | |-----------------------------------------------+----------------| |Чехія | CHH | |-----------------------------------------------+----------------| |Чилі | CHL | |-----------------------------------------------+----------------| |Швейцарія | CHE | |-----------------------------------------------+----------------| |Швеція | SWE | |-----------------------------------------------+----------------| |Шпіцберген і Ян Майєн | SJM | |-----------------------------------------------+----------------| |Шри-Ланка | LKA | |-----------------------------------------------+----------------| |Югославія (Сербія, Чорногорія) | YUG | |-----------------------------------------------+----------------| |Ямайка | JAM | |-----------------------------------------------+----------------| |Японія | JPN | ------------------------------------------------------------------

Додаток 26
до Порядку заповнення
зберігачами цінних паперів
електронних форм
адміністративних даних,
які подаються до Державної
комісії з цінних паперів
та фондового ринку

ДОВІДНИК
видів фонду

------------------------------------------------------------------ | Код | Найменування видів фонду | | видів фонду | | |-------------+--------------------------------------------------| | 01 |пайовий | |-------------+--------------------------------------------------| | 02 |корпоративний | |-------------+--------------------------------------------------| | 03 |пенсійний | ------------------------------------------------------------------

Додаток 27
до Порядку заповнення
зберігачами цінних паперів
електронних форм
адміністративних даних,
які подаються до Державної
комісії з цінних паперів
та фондового ринку

СТРУКТУРА
довідника "Тип події" для власників пакетів акцій

------------------------------------------------------------------ | Код типу | Тип події | | події | | |-------------+--------------------------------------------------| | 010 |Відкриття рахунку (набуття власником пакета акцій | | |в обсязі 10 і більше % статутного капіталу) | |-------------+--------------------------------------------------| | 021 |Збільшення кількості цінних паперів на рахунку | | |(в обсязі від 10% до 100% статутного капіталу) | |-------------+--------------------------------------------------| | 022 |Зменшення кількості цінних паперів на рахунку | | |(в обсязі від 100% до 10% статутного капіталу) | |-------------+--------------------------------------------------| | 040 |Закриття рахунку (пакет власника акцій стає меншим| | |10% статутного капіталу) | |-------------+--------------------------------------------------| | 050 |Зміни не відбулися | |-------------+--------------------------------------------------| | 610 |Зміна статутного капіталу емітента. Відкриття | | |рахунку (набуття власником пакета акцій | | |в обсязі 10 і більше % статутного капіталу) | |-------------+--------------------------------------------------| | 621 |Зміна статутного капіталу емітента. Збільшення | | |кількості цінного папера на рахунку (в обсязі | | |від 10% до 100% статутного капіталу) | |-------------+--------------------------------------------------| | 622 |Зміна статутного капіталу емітента. Зменшення | | |кількості цінного папера на рахунку (в обсязі | | |від 100% до 10% статутного капіталу) | |-------------+--------------------------------------------------| | 640 |Зміна статутного капіталу емітента. Закриття | | |рахунку (пакет власника акцій стає меншим 10% | | |статутного капіталу) | |-------------+--------------------------------------------------| | 160 |Блокування пакета акцій (арешт пакета акцій, | | |заборона руху пакета акцій, застава утримувачем | | |пакета акцій) за ініціативою третьої сторони | |-------------+--------------------------------------------------| | 170 |Розблокування пакета акцій | |-------------+--------------------------------------------------| | 140 |Закриття рахунку (пакет власника акцій стає меншим| | |10% статутного капіталу: за рішенням суду, за | | |ініціативою заставоутримувача пакета акцій) за | | |ініціативою третьої сторони | ------------------------------------------------------------------

Додаток 28
до Порядку заповнення
зберігачами цінних паперів
електронних форм
адміністративних даних,
які подаються до Державної
комісії з цінних паперів
та фондового ринку

СТРУКТУРА
довідника "Тип події" для власників іпотечних
цінних паперів

------------------------------------------------------------------ | Код типу | Тип події | | події | | |-------------+--------------------------------------------------| | 010 |Зарахування іпотечних цінних паперів на рахунок | | |(подія, внаслідок якої на рахунок власника | | |іпотечних цінних паперів, на якому відсутні | | |іпотечні цінні папери, зараховується один або | | |більше іпотечних цінних паперів) | |-------------+--------------------------------------------------| | 021 |Збільшення кількості іпотечних цінних паперів на | | |рахунку | |-------------+--------------------------------------------------| | 022 |Зменшення кількості іпотечних цінних паперів на | | |рахунку | |-------------+--------------------------------------------------| | 040 |Списання іпотечних цінних паперів з рахунку | | |(подія, внаслідок якої з рахунку власника | | |іпотечних цінних паперів, на якому є іпотечні | | |цінні папери, списуються іпотечні цінні папери, | | |внаслідок чого на рахунку не залишається іпотечних| | |цінних паперів) | |-------------+--------------------------------------------------| | 050 |Погашення іпотечного цінного папера | |-------------+--------------------------------------------------| | 160 |Блокування іпотечних цінних паперів (арешт | | |іпотечних цінних паперів, заборона руху іпотечних | | |цінних паперів, застава утримувачем іпотечних | | |цінних паперів) за ініціативою третьої сторони | |-------------+--------------------------------------------------| | 170 |Розблокування іпотечних цінних паперів | |-------------+--------------------------------------------------| | 140 |Закриття рахунку (за рішенням суду або за | | |ініціативою заставоутримувача іпотечних цінних | | |паперів) за ініціативою третьої сторони | ------------------------------------------------------------------вгору