Документ z1499-14, чинний, поточна редакція — Редакція від 12.02.2016, підстава - z0200-16

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

19.11.2014  № 1948/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 листопада 2014 р.
за № 1499/26276

Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції
№ 359/5 від 09.02.2016}

Відповідно до Закону України від 04 липня 2014 року № 1593-VII «Про внесення змін до Закону України «Про громадські об’єднання» щодо забезпечення діяльності всеукраїнських громадських об’єднань», пункту 10 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 228, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України, що додаються.

2. Департаменту взаємодії з органами влади (Козловська Н.А.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра юстиції Бондарчука І.В.

Міністр

Павло Петренко

ПОГОДЖЕНО:

В.о. Голови
Державної реєстраційної служби України
А.О. Янчук
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
19.11.2014  № 1948/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 листопада 2014 р.
за № 1499/26276

ЗМІНИ
до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України

1. Внести до Положення про Головні управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 23 червня 2011 року № 1707/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 червня 2011 року за № 759/19497 (зі змінами), такі зміни:

пункт 13 після підпункту 13.23 доповнити новим підпунктом 13.24 такого змісту:

«13.24 приймає повідомлення про зміни до статуту (положення), складу керівних органів, місцезнаходження та припинення діяльності місцевих осередків громадських об’єднань зі статусом юридичної особи;».

У зв’язку з цим підпункти 13.24-13.35 вважати відповідно підпунктами 13.25-13.36.

2. Внести до Положення про районні, районні у містах, міські (міст обласного значення), міськрайонні, міжрайонні управління юстиції, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 23 червня 2011 року № 1707/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 червня 2011 року за № 760/19498 (зі змінами), такі зміни:

1) підпункт 4.22 пункту 4 після слів «припинення громадських формувань;» доповнити словами «прийняття повідомлень про зміни до статуту (положення), складу керівних органів, місцезнаходження та припинення діяльності місцевих осередків громадських об’єднань зі статусом юридичної особи;»; після слів «юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;» доповнити словами «приймає рішення про видачу дубліката оригіналу свідоцтва про реєстрацію та/або статуту (положення) громадського об’єднання, інших громадських формувань та місцевого осередку громадського об’єднання зі статусом юридичної особи;»;

2) підпункт 12.22 пункту 12 після слів «припинення громадських формувань» доповнити словами «; прийняття повідомлення про зміни до статуту (положення), складу керівних органів, місцезнаходження та припинення діяльності місцевих осередків громадських об’єднань зі статусом юридичної особи;»; після слів «юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;» доповнити словами «приймає рішення про видачу дубліката оригіналу свідоцтва про реєстрацію та/або статуту (положення) громадського об’єднання, інших громадських формувань та місцевого осередку громадського об’єднання зі статусом юридичної особи;».

{Пункт 3 втратив чинність на підставі Наказу Міністерства юстиції № 359/5 від 09.02.2016}

Директор Департаменту
взаємодії з органами влади


Н.А. Козловськавгору