Документ z1499-11, чинний, поточна редакція — Прийняття від 22.12.2011
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 30.12.2011. Подивитися в історії? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
Н А К А З
22.12.2011 N 3568/5
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 грудня 2011 р.
за N 1499/20237

Про внесення зміни до Положення
про Головні управління юстиції Міністерства
юстиції України в Автономній Республіці Крим,
в областях, містах Києві та Севастополі

Відповідно до пункту 4 Положення про Міністерство юстиції
України, затвердженого Указом Президента України від 06.04.2011
N 395 ( 395/2011 ), Н А К А З У Ю:
1. Внести до Положення про Головні управління юстиції
Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим,
в областях, містах Києві та Севастополі, затвердженого наказом
Міністерства юстиції України від 23.06.2011 N 1707/5 ( z0759-11 ),
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.06.2011 за
N 759/19497, таку зміну: пункт 4 цього Положення доповнити новим підпунктом 4.68
такого змісту: "4.68. Організовує взаємодію судів та інших органів державної
влади у цивільних та кримінальних справах із компетентними
органами іноземних держав на підставі законів, міжнародних
договорів України; забезпечує виконання положень міжнародних
договорів України про правову допомогу та правові відносини
у цивільних та кримінальних справах". У зв'язку з цим підпункти 4.68-4.72 вважати відповідно
підпунктами 4.69-4.73.
2. Департаменту міжнародного права та співробітництва
(Лутковська В.В.):
2.1. Подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до
Указу Президента України від 03.10.92 N 493 ( 493/92 ) "Про
державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших
органів виконавчої влади" (зі змінами).
2.2. Довести цей наказ до відома начальника Головного
управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній
Республіці Крим, начальників головних управлінь юстиції
в областях, містах Києві та Севастополі.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Урядового
уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини
Лутковську В.В.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
Міністр О.Лавриновичвгору