Документ z1497-15, чинний, поточна редакція — Редакція від 29.04.2016, підстава - z0507-16

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

13.11.2015  № 1458


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
01 грудня 2015 р.
за № 1497/27942

Про затвердження форм акта та картки тимчасового використання транспортних засобів, а також Порядку їх використання військовослужбовцями Національної гвардії України

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ
№ 194 від 22.03.2016}

Відповідно до пункту 10 частини першої статті 13 Закону України «Про Національну гвардію України», абзацу другого пункту 3 Порядку відшкодування витрат та збитків, пов’язаних з використанням військовослужбовцями Національної гвардії транспортних і плавучих засобів фізичних або юридичних осіб, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2015 року № 611, та з метою врегулювання питань використання військовослужбовцями Національної гвардії України транспортних і плавучих засобів фізичних або юридичних осіб НАКАЗУЮ:

1. Затвердити:

1) форму акта тимчасового використання транспортних засобів, що додається;

2) форму картки тимчасового використання транспортних засобів, що додається;

3) Порядок використання акта та картки тимчасового використання транспортних засобів військовослужбовцями Національної гвардії України, що додається.

2. Головному управлінню Національної гвардії України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра генерал-полковника Ярового С.А.

Міністр

А.Б. АваковЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства внутрішніх справ
України
13.10.2015  № 1458

АКТ
тимчасового використання транспортних засобів

Т.в.о. командувача
Національної гвардії України
генерал-лейтенантМ.І. Балан


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства внутрішніх справ
України
13.10.2015  № 1458

КАРТКА
тимчасового використання транспортних засобів

Т.в.о. командувача
Національної гвардії України
генерал-лейтенантМ.І. Балан


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства внутрішніх справ
України
13.10.2015  № 1458


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
01 грудня 2015 р.
за № 1497/27942

ПОРЯДОК
використання акта та картки тимчасового використання транспортних засобів військовослужбовцями Національної гвардії України

1. Цей Порядок визначає механізм використання військовослужбовцями Національної гвардії України (далі - військовослужбовці) акта та картки тимчасового використання транспортних засобів під час використання військовослужбовцями транспортних і плавучих засобів фізичних або юридичних осіб незалежно від форми власності для припинення злочину, проїзду до місця події, стихійного лиха, супроводження до лікувальних закладів осіб, які потребують термінової медичної допомоги, для переслідування правопорушників та їх супроводження або конвоювання до територіальних органів Національної поліції, якщо зволікання може створити реальну загрозу життю або здоров’ю людей, громадському порядку чи безпеці.

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 194 від 22.03.2016}

2. У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях:

транспортний засіб - транспортний або плавучий засіб фізичної або юридичної особи незалежно від форми власності (крім транспортних засобів дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав в Україні, транспортних засобів спеціального призначення);

уповноважений підрозділ - Головне управління, орган військового управління оперативно-територіального об’єднання, з’єднання, військова частина (підрозділ), вищий військовий навчальний заклад, навчальна військова частина (центр), база, заклад охорони здоров’я, установа Національної гвардії України.

{Абзац третій пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 194 від 22.03.2016}

3. Перед використанням транспортного засобу військовослужбовець зобов’язаний відрекомендуватися, назвати причину використання транспортного засобу та за вимогою його власника пред’явити службове посвідчення.

4. Військовослужбовець має право використовувати транспортний засіб лише у випадку надання власником транспортного засобу згоди на його використання.

5. У разі отримання згоди власника транспортного засобу на використання його транспортного засобу військовослужбовцем складається акт тимчасового використання транспортних засобів та видається власнику транспортного засобу.

6. У випадку крайньої потреби, якщо зволікання створює реальну загрозу життю або здоров’ю людей, громадському порядку чи безпеці, військовослужбовець видає власнику транспортного засобу картку тимчасового використання транспортних засобів перед використанням транспортного засобу.

7. Акт та картка тимчасового використання транспортних засобів обліковуються в технічній частині уповноваженого підрозділу, видаються військовослужбовцю під особистий підпис та в разі їх використання складаються (оформлюються) у двох примірниках, один із яких залишається у військовослужбовця, а інший видається власнику транспортного засобу.

Т.в.о. командувача
Національної гвардії України
генерал-лейтенантМ.І. Баланвгору