Документ z1496-18, чинний, поточна редакція — Прийняття від 26.12.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 18.01.2019. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

26.12.2018  № 4091/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 грудня 2018 р.
за № 1496/32948

Про затвердження Положення про проходження первинної професійної підготовки та підвищення кваліфікації особами рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України

Відповідно до статей 72, 73 Закону України «Про Національну поліцію», статті 17 Закону України «Про Державну кримінально-виконавчу службу України» та з метою вдосконалення системи професійного навчання осіб рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про проходження первинної професійної підготовки та підвищення кваліфікації особами рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України, що додається.

2. Затвердити Зміни до Положення про організацію професійної підготовки осіб рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 08 вересня 2015 року № 1675/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09 вересня 2015 року за № 1088/27533, що додаються.

3. Начальнику Адміністрації Державної кримінально-виконавчої служби України (Крикушенко О.Г.), керівникам міжрегіональних управлінь з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції, установ виконання покарань, слідчих ізоляторів, воєнізованих формувань, підприємств установ виконання покарань, інших підприємств, установ і організацій, створених для забезпечення виконання завдань Державної кримінально-виконавчої служби України, забезпечити виконання цього наказу.

4. Директору Департаменту персоналу (Сова Н.П.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Заступник Міністра

Д. Чернишов

ПОГОДЖЕНО:

Міністр освіти і науки України

Голова профспілкової організації
персоналу Адміністрації Державної
кримінально-виконавчої служби України

Голова Регіональної профспілкової
організації Центрального міжрегіонального
управління з питань виконання кримінальних
покарань та пробації Міністерства юстиції

Голова Регіональної профспілкової
організації Центрально-Західного
міжрегіонального управління з питань
виконання кримінальних покарань
та пробації Міністерства юстиції

Голова Регіональної профспілкової
організації Північно-Східного
міжрегіонального управління з питань
виконання кримінальних покарань
та пробації Міністерства юстиції

Голова Регіональної профспілкової організації
Південного міжрегіонального управління
з питань виконання кримінальних покарань
та пробації Міністерства юстиції

Голова Регіональної профспілкової організації
Південно-Східного міжрегіонального
управління з питань виконання кримінальних
покарань та пробації Міністерства юстиції

Голова Регіональної профспілкової організації
Західного міжрегіонального управління
з питань виконання кримінальних покарань
та пробації Міністерства юстиціїЛ. ГриневичР.В. Вербовий
М.І. Мацюк

А.І. П’янкова

О.М. Плеханов
Л.Л. Сулима
В.П. Заховайло
М.Б. ДемківЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
26 грудня 2018 року № 4091/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 грудня 2018 р.
за № 1496/32948

ПОЛОЖЕННЯ
про проходження первинної професійної підготовки та підвищення кваліфікації особами рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України

I. Загальні положення

1. Це Положення визначає порядок та умови проходження первинної професійної підготовки й підвищення кваліфікації особами рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України (далі - особи рядового і начальницького складу).

Це Положення не поширюється на осіб, які здобувають вищу освіту на денній формі навчання за державним замовленням у закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання, що здійснюють підготовку персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України (далі - ДКВС).

2. У цьому Положенні терміни вживаються у таких значеннях:

заклади освіти ДКВС - заклади вищої освіти та інші заклади освіти, що належать до сфери управління Міністерства юстиції України та здійснюють первинну професійну підготовку та підвищення кваліфікації осіб рядового і начальницького складу;

кваліфікаційна характеристика - основні вимоги до професійних якостей, знань і умінь, необхідних для успішного виконання професійних обов’язків;

навчальний процес з первинної професійної підготовки - система організаційно-методичних та педагогічних заходів, спрямованих на формування у новопризначених осіб рядового і начальницького складу належних професійних компетентностей;

навчальний процес з підвищення кваліфікації - система організаційно-методичних та педагогічних заходів, спрямованих на підтримку та покращення рівня професійної компетентності осіб рядового і начальницького складу, оновлення та актуалізацію їх професійних знань, умінь та навичок;

органи і установи ДКВС - установи виконання покарань, слідчі ізолятори, воєнізовані формування, підприємства установ виконання покарань, інші підприємства, установи і організації, створені для забезпечення виконання завдань ДКВС;

професійна компетентність - динамічна комбінація знань, умінь, навичок, цінностей, інших особистих якостей, що визначає здатність особи успішно здійснювати професійну діяльність та/або подальшу навчальну діяльність;

результати навчання - знання, уміння, навички, погляди, цінності, інші особисті якості, набуті у процесі навчання та розвитку, які можна ідентифікувати, спланувати, оцінити і виміряти та які особа здатна продемонструвати після завершення навчання;

територіальні органи Міністерства - Адміністрація ДКВС, міжрегіональні управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції;

територіальні органи нижчого рівня - міжрегіональні управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції.

3. Первинна професійна підготовка є видом професійного навчання та полягає у цілеспрямованому формуванні у новопризначених осіб рядового і начальницького складу комплексу професійних компетентностей, необхідних для освоєння нового виду професійної діяльності, досягнення належного професійного рівня та максимально якісного виконання службових обов’язків за конкретною посадою.

Особи рядового і начальницького складу, вперше прийняті на службу в територіальні органи Міністерства, органи або установи ДКВС, зобов’язані пройти первинну професійну підготовку у закладах освіти, що належать до сфери управління Міністерства юстиції України і здійснюють таку первинну професійну підготовку.

На навчання за програмами первинної професійної підготовки особи рядового і начальницького складу направляються після призначення на посаду, але не пізніше двох тижнів з дати прийняття на службу (призначення на посаду).

Первинна професійна підготовка здійснюється виключно за денною формою навчання.

За рішенням Міністерства юстиції України та на підставі затверджених ним типових навчальних програм первинної професійної підготовки для окремих категорій осіб рядового і начальницького складу первинна професійна підготовка може здійснюватися за іншими формами навчання, передбаченими законодавством про освіту.

4. Підвищення кваліфікації є видом професійного навчання, що полягає у підтримці та підвищенні рівня професійних компетентностей осіб рядового і начальницького складу, оновленні та актуалізації її складових.

Особи рядового і начальницького складу зобов’язані проходити підвищення кваліфікації за відповідним напрямом службової діяльності:

не рідше одного разу на три роки;

перед призначенням на керівну посаду, у тому числі вищу керівну посаду, ніж займана.

Особи рядового і начальницького складу, які не пройшли підвищення кваліфікації відповідно до зазначених вище вимог або не виконали відповідну навчальну програму (отримали незадовільні оцінки за її підсумками), не можуть бути призначені на вищі посади.

5. Тривалість первинної професійної підготовки та підвищення кваліфікації визначається Міністерством юстиції України з урахуванням специфіки категорії персоналу, що проходитиме первинну професійну підготовку або підвищення кваліфікації, шляхом затвердження (погодження) навчальних програм.

У разі потреби навчання за програмами первинної професійної підготовки та підвищення кваліфікації може здійснюватися за рішенням Міністерства юстиції України у декілька етапів з дотриманням вимог цього Положення щодо порядку організації навчального процесу.

Загальна тривалість навчання за програмами первинної професійної підготовки визначається в кредитах ЄКТС та академічних годинах (1 академічна година становить 45 хвилин).

Тривалість аудиторної і самостійної навчальної роботи не повинна перевищувати 10 академічних годин на день (0,3 кредиту ЄКТС).

6. За результатами успішного проходження первинної професійної підготовки, підвищення кваліфікації особі рядового і начальницького складу видається документ за зразком, визначеним Міністерством юстиції України.

II. Управління системою та учасники первинної професійної підготовки й підвищення кваліфікації

1. Учасниками первинної професійної підготовки й підвищення кваліфікації є:

Міністерство юстиції України;

Адміністрація ДКВС;

територіальні органи нижчого рівня;

органи і установи ДКВС;

заклади освіти ДКВС, що здійснюють первинну професійну підготовку та підвищення кваліфікації;

фахівці інших установ, закладів, організацій, що залучаються до забезпечення проведення занять за програмами первинної професійної підготовки та підвищення кваліфікації відповідно до чинного законодавства;

особи рядового і начальницького складу (слухачі).

2. Управління системою первинної професійної підготовки та підвищення кваліфікації здійснює Міністерство юстиції України із залученням інших учасників.

3. Організація проведення первинної професійної підготовки та підвищення кваліфікації здійснюється Міністерством юстиції України за державним замовленням у закладах освіти ДКВС.

4. Міністерство юстиції України через Департамент персоналу:

прогнозує обсяги та формує пропозиції до державного замовлення на первинну професійну підготовку та підвищення кваліфікації осіб рядового і начальницького складу;

визначає перспективи та напрями розвитку первинної професійної підготовки та підвищення кваліфікації;

організовує первинне професійне навчання та підвищення кваліфікації осіб рядового і начальницького складу у закладах освіти ДКВС, визначає форми професійного навчання, у тому числі шляхом розроблення та затвердження відповідних графіків комплектування;

затверджує типові та погоджує робочі навчальні програми первинної професійної підготовки та підвищення кваліфікації;

здійснює спільно з іншими структурними підрозділами Міністерства юстиції України інформаційно-методичне забезпечення первинної професійної підготовки та підвищення кваліфікації;

виконує аналіз, моніторинг якості первинної професійної підготовки та підвищення кваліфікації;

проводить за дорученням Державного секретаря Міністерства юстиції України моніторинг рівня знань слухачів закладів освіти ДКВС;

здійснює в установленому порядку контроль за станом дотримання Адміністрацією ДКВС, територіальними органами нижчого рівня, органами і установами ДКВС нормативно-правових актів з питань первинної професійної підготовки та підвищення кваліфікації.

5. Адміністрація ДКВС:

аналізує потреби осіб рядового і начальницького складу у первинній професійній підготовці та підвищенні кваліфікації, вносить відповідні пропозиції Міністерству юстиції України;

розробляє та вносить Міністерству юстиції України пропозиції щодо змісту типових програм первинної професійної підготовки та підвищення кваліфікації;

забезпечує невідкладність і планомірність проходження особами рядового і начальницького складу первинної професійної підготовки;

забезпечує систематичність і планомірність проходження особами рядового і начальницького складу підвищення кваліфікації;

забезпечує та контролює дотримання заборони залучення осіб, які не пройшли первинну професійну підготовку, до виконання повноважень ДКВС, заборони допуску до роботи з інформацією з обмеженим доступом або до будь-якої діяльності, пов’язаної з використанням зброї та спеціальних засобів (крім навчальних і тренувальних занять під час проходження первинної підготовки); несе відповідальність за порушення таких заборон;

здійснює в установленому порядку контроль за станом дотримання територіальними органами нижчого рівня, органами і установами ДКВС нормативно-правових актів з питань первинної професійної підготовки та підвищення кваліфікації.

6. Територіальні органи нижчого рівня:

прогнозують обсяги та визначають потребу в первинній професійній підготовці, підвищенні кваліфікації осіб рядового і начальницького складу відповідного територіального органу нижчого рівня, підпорядкованих органів і установ ДКВС;

забезпечують невідкладність і планомірність первинної професійної підготовки осіб рядового і начальницького складу структурних підрозділів відповідних територіальних органів нижчого рівня;

забезпечують систематичність і планомірність підвищення кваліфікації особами рядового і начальницького складу структурних підрозділів відповідних територіальних органів нижчого рівня;

ведуть персоналізований облік потреб у проходженні первинної професійної підготовки, підвищенні кваліфікації осіб рядового і начальницького складу структурних підрозділів відповідних територіальних органів нижчого рівня, керівного складу підпорядкованих органів і установ;

ведуть персоналізований облік стану проходження первинної професійної підготовки, підвищення кваліфікації особами рядового і начальницького складу структурних підрозділів відповідних територіальних органів нижчого рівня, керівного складу підпорядкованих органів і установ ДКВС за формою, встановленою Міністерством юстиції України;

щороку до 01 грудня узагальнюють потреби та інформацію про стан персонального проходження професійної підготовки, підвищення кваліфікації особами рядового і начальницького складу структурних підрозділів відповідних територіальних органів нижчого рівня, підпорядкованих органів і установ ДКВС;

забезпечують дотримання заборони залучення осіб, які не пройшли первинну професійну підготовку, до виконання повноважень ДКВС, заборони допуску до роботи з інформацією з обмеженим доступом або до будь-якої діяльності, пов’язаної з використанням зброї та спеціальних засобів (крім навчальних і тренувальних занять під час проходження первинної підготовки); несуть відповідальність за порушення таких заборон;

здійснюють в установленому порядку контроль за станом дотримання структурними підрозділами територіального органу нижчого рівня, підпорядкованими органами і установами ДКВС нормативно-правових актів з питань професійного навчання.

7. Органи і установи ДКВС:

прогнозують обсяги та визначають потребу в первинній професійній підготовці, підвищенні кваліфікації осіб рядового і начальницького складу відповідного органу або установи ДКВС;

забезпечують невідкладність та планомірність первинної професійної підготовки осіб рядового і начальницького складу відповідного органу або установи ДКВС;

забезпечують систематичність і планомірність підвищення кваліфікації осіб рядового і начальницького складу відповідного органу або установи ДКВС;

ведуть персоналізований облік потреб у проходженні первинної професійної підготовки, підвищенні кваліфікації осіб рядового і начальницького складу відповідного органу або установи ДКВС;

ведуть персоналізований облік стану проходження первинної професійної підготовки, підвищення кваліфікації особами рядового і начальницького складу відповідного органу або установи ДКВС за формою, встановленою Міністерством юстиції України;

щороку до 20 листопада готують та подають до відповідного територіального органу нижчого рівня інформацію про потреби на наступний рік та стан персонального проходження первинної професійної підготовки, підвищення кваліфікації осіб рядового і начальницького складу відповідного органу або установи ДКВС;

забезпечують дотримання заборони залучення осіб, які не пройшли первинну професійну підготовку, до виконання повноважень ДКВС, заборони допуску до роботи з інформацією з обмеженим доступом або до будь-якої діяльності, пов’язаної з використанням зброї та спеціальних засобів (крім навчальних і тренувальних занять під час проходження первинної підготовки); несуть відповідальність за порушення таких заборон.

8. Заклади освіти ДКВС:

здійснюють первинну професійну підготовку та підвищення кваліфікації осіб рядового і начальницького складу відповідно до визначених Міністерством юстиції України обсягів, напрямів та видів;

розробляють та вносять педагогічній (вченій) раді відповідного закладу освіти проекти навчальних програм первинної професійної підготовки, підвищення кваліфікації;

подають Міністерству юстиції України на затвердження (погодження) проекти типових та робочих навчальних програм первинної професійної підготовки, підвищення кваліфікації;

здійснюють на високому рівні організацію та реалізацію навчального процесу, що забезпечує набуття і розвиток особами рядового і начальницького складу комплексу професійних компетентностей, необхідних для професійної діяльності, досягнення належного професійного рівня та максимально якісного виконання службових обов’язків за конкретною посадою;

проводять із слухачами роботу, спрямовану на розвиток їх здібностей, формування усвідомлення необхідності додержання Конституції та законів України, дотримання професійної етики та культури спілкування;

розробляють навчально-методичні посібники, інші методичні матеріали для проведення навчання з первинної професійної підготовки, підвищення кваліфікації;

оформлюють, видають та ведуть документи, що посвідчують проходження особами рядового і начальницького складу первинної професійної підготовки, підвищення кваліфікації;

здійснюють статистичний та персоналізований облік проходження особами рядового і начальницького складу первинної професійної підготовки, підвищення кваліфікації у відповідному закладі освіти;

створюють належну матеріально-технічну базу для проведення первинної професійної підготовки та підвищення кваліфікації, належні умови для проживання і харчування слухачів.

III. Вимоги до структури та змісту навчальних програм

1. Заклади освіти ДКВС для конкретних категорій осіб рядового і начальницького складу розробляють:

типові навчальні програми первинної професійної підготовки та типові навчальні програми підвищення кваліфікації (далі - Типові навчальні програми);

робочі навчальні програми первинної професійної підготовки та робочі навчальні програми підвищення кваліфікації (далі - Робочі навчальні програми).

2. Зміст Типових та Робочих навчальних програм має відповідати таким принципам:

комплексність, послідовність, диференціація;

збалансованість теоретичної та практичної складових;

спрямованість на формування професійної компетентності новопризначених осіб рядового і начальницького складу;

формування свідомого прагнення до постійного самовдосконалення та професійного розвитку;

практична спрямованість, орієнтація на набуття умінь і навичок, необхідних у повсякденному виконанні службових (посадових) обов’язків;

відповідність нормативно-правовим актам у відповідній сфері;

відповідність загальнодидактичним й андрагогічним принципам навчання, врахування вікових особливостей слухачів.

3. Типові навчальні програми для конкретних категорій персоналу (за певним напрямом професійного навчання) розробляються закладами освіти ДКВС та затверджуються Державним секретарем Міністерства юстиції України за пропозицією Департаменту персоналу Міністерства юстиції України.

За потреби до опрацювання Типових навчальних програм залучаються інші профільні структурні підрозділи Міністерства юстиції України.

Структура Типових навчальних програм передбачає:

мету та завдання навчання;

зміст навчання;

вимоги до знань та умінь як запланованого результату засвоєння навчального матеріалу;

орієнтовний розподіл навчального часу на проведення аудиторних занять і самостійної навчальної роботи із зазначенням видів навчальних занять;

перелік нормативно-правових актів, навчально-методичної та інформаційно-довідкової літератури для засвоєння навчальної програми, у тому числі з виокремленням матеріалу для самостійного вивчення.

Зміст навчання як структурна частина Типової навчальної програми передбачає:

навчання за загальною складовою - формування та удосконалення знань, набуття умінь і навичок у вирішенні правових, економічних, управлінських, соціально-гуманітарних та інших питань професійної діяльності персоналу ДКВС, у тому числі формування розуміння правил поведінки та етики, навичок сумлінного виконання посадових обов’язків;

навчання за функціональною складовою - здобуття додаткових знань, набуття умінь, навичок відповідно до вимог кваліфікаційних характеристик посад персоналу, зокрема вимог до професійної компетентності осіб рядового і начальницького складу, та як результат - забезпечення їх підготовленості до здійснення відповідних функцій і завдань ДКВС.

Зміст функціональної складової для осіб, які призначені на керівні посади, формується з урахуванням їх функціональних обов’язків та повноважень, а також має включати питання менеджменту, управління людськими ресурсами, формування позитивного іміджу ДКВС, керівництва і лідерства;

навчання за галузевою складовою - здобуття додаткових знань та умінь щодо специфіки, особливостей, принципів та методів роботи (служби) з огляду на конкретні посадові (службові) обов’язки.

4. Робочі навчальні програми розробляються закладами освіти ДКВС на підставі відповідних Типових навчальних програм та погоджуються Департаментом персоналу Міністерства юстиції України.

Робочі навчальні програми є основою для складання розкладів занять відповідних категорій персоналу ДКВС.

Структура Робочих навчальних програм передбачає:

пояснювальну записку;

орієнтовний тематичний план;

зміст навчального матеріалу;

додатки.

Структура та зміст пояснювальної записки до Робочої навчальної програми передбачають:

обґрунтування актуальності та значення навчання для формування належного рівня професійної компетентності осіб рядового і начальницького складу ДКВС;

навчальні цілі та завдання;

загальну характеристику цільової групи персоналу ДКВС;

загальну характеристику змісту навчального матеріалу;

очікувані результати навчання, їх вплив на формування професійної компетентності слухачів;

принципи та види контролю за результатами навчання;

нормативно-правове забезпечення організації та змісту навчання.

Орієнтовний тематичний план передбачає:

назви складових частин змісту за цільовою спрямованістю (загальна, функціональна, галузева);

назви модулів і тем за кожною із складових частин;

загальну кількість навчальних годин та кредитів ЄКТС, рекомендації щодо їх розподілу на кожному з модулів на аудиторні заняття і самостійну навчальну роботу слухачів.

Зміст навчального матеріалу структурується за модулями з дотриманням таких вимог:

назва модуля;

мета вивчення модуля;

перелік знань та умінь, які повинні засвоїти слухачі в результаті вивчення модуля;

зміст навчального матеріалу модуля, у якому зазначено назви тем й анотація до кожної теми;

список рекомендованих джерел для вивчення модуля (нормативно-правові акти, наукова, навчально-методична література, інтернет-ресурси).

Додатки до Робочої навчальної програми включають навчально-методичні та інформаційні матеріали, у тому числі конспекти лекцій, які використовуються під час аудиторних занять і самостійної навчальної роботи слухачів, тощо.

До основних видів навчальних занять належать:

лекція, що є послідовним викладом викладачем теоретичного навчального матеріалу.

Лектор, якому доручено викладання певного модуля, зобов’язаний перед початком навчання за відповідною Робочою навчальною програмою подати складений ним конспект лекції (лекцій);

практичне заняття, призначене для формування конкретних умінь та навичок на основі вирішення навчальних завдань.

Практичне заняття включає, зокрема, постановку викладачем загальної проблеми та її обговорення, розв’язання слухачами.

Формами практичного заняття можуть бути тренінги, кейс-стаді, ситуаційний аналіз, ситуаційне завдання, дебати, ділова гра тощо, спрямовані на формування та розвиток особистісних, професійних та громадянських компетентностей слухачів;

семінарське заняття, яке полягає в обговоренні попередньо визначених тем, стосовно яких слухачами готуються тези виступів на основі індивідуально виконаних завдань (рефератів).

5. Реалізація Робочої навчальної програми закінчується підсумковим контролем.

Навчальний матеріал, визначений Робочою навчальною програмою для засвоєння слухачем у процесі самостійної роботи, обов’язково виноситься на підсумковий контроль.

IV. Порядок направлення осіб рядового і начальницького складу для проходження первинної професійної підготовки та підвищення кваліфікації

1. Адміністрація ДКВС, територіальні органи нижчого рівня, органи і установи ДКВС (їх відповідальні структурні підрозділи) ведуть персоналізований облік осіб рядового і начальницького складу, яким необхідно пройти первинну професійну підготовку, підвищення кваліфікації та забезпечують їх направлення до відповідних закладів освіти ДКВС згідно з графіком комплектування закладів освіти ДКВС для проведення первинної професійної підготовки та підвищення кваліфікації (далі - Графік комплектування).

2. Графік комплектування розробляється Департаментом персоналу Міністерства юстиції України на календарний рік (півріччя, квартал) з урахуванням інформації про потреби у первинній професійній підготовці та підвищенні кваліфікації, що узагальнюється Адміністрацією ДКВС на підставі інформації територіальних органів нижчого рівня, органів та установ ДКВС.

Графік комплектування затверджується Державним секретарем Міністерства юстиції України.

3. Направлення конкретних осіб рядового і начальницького складу до закладів освіти ДКВС для проходження первинної професійної підготовки, підвищення кваліфікації здійснюється наказами керівника Адміністрації ДКВС, керівників територіальних органів нижчого рівня, органів або установ ДКВС.

Адміністрація ДКВС, територіальні органи нижчого рівня, органи і установи ДКВС не пізніше ніж за п’ять календарних днів до початку навчання надсилають до закладів освіти ДКВС навчальні справи осіб рядового і начальницького складу.

Перед направленням особи рядового або начальницького складу на первинну професійну підготовку, підвищення кваліфікації безпосередній керівник зобов’язаний провести з ним інструктаж щодо дотримання правил службової дисципліни, перевірити наявність однострою за сезоном та службового посвідчення.

4. Особи рядового і начальницького складу прибувають до закладів освіти ДКВС не пізніше часу початку навчальних занять та повинні мати при собі:

направлення на первинну професійну підготовку, підвищення кваліфікації за формою згідно з додатком 1 до цього Положення;

паспорт;

службове посвідчення;

медичну довідку закладу охорони здоров’я;

однострій за сезоном;

спортивний одяг та взуття, предмети особистої гігієни;

зошити та письмове приладдя.

5. Особи рядового і начальницького складу, які у визначені Графіком комплектування строки прибули для проходження первинної професійної підготовки, наказом керівника закладу освіти ДКВС зараховуються слухачами.

6. Особи рядового і начальницького складу не зараховуються до закладів освіти ДКВС у таких випадках:

прибуття до закладу освіти ДКВС після видання наказу про зарахування;

незадовільний стан здоров’я, що підтверджено в установленому порядку;

відсутність однострою;

подання особою керівнику закладу освіти ДКВС письмового рапорту про відмову від проходження первинної професійної підготовки, підвищення кваліфікації.

Про незарахування особи рядового чи начальницького складу заклад освіти ДКВС не пізніше наступного робочого дня письмово повідомляє Адміністрацію ДКВС, керівників відповідних територіальних органів нижчого рівня, органів або установ ДКВС.

7. Під час проходження особами рядового і начальницького складу первинної професійної підготовки, підвищення кваліфікації заклади освіти ДКВС забезпечують зберігання їх навчальних справ та долучення до них:

витягів з наказів про зарахування на первинну професійну підготовку, підвищення кваліфікації, про відрахування або закінчення первинної професійної підготовки, підвищення кваліфікації;

матеріалів щодо надання відпусток (за наявності);

характеристики за період проходження первинної професійної підготовки, підвищення кваліфікації;

витягів з наказів про заохочення або притягнення до дисциплінарної відповідальності (за наявності);

засвідчених копій висновків за результатами проведення службових розслідувань (за наявності).

Навчальна справа протягом трьох робочих днів після закінчення первинної професійної підготовки, підвищення кваліфікації або дострокового відрахування із закладу освіти ДКВС надсилається до територіального органу вищого рівня, органу або установи ДКВС, з якого особа рядового чи начальницького складу прибула.

8. Слухачі достроково відраховуються із закладів освіти ДКВС:

за станом здоров’я;

у зв’язку з відмовою від продовження або проходження професійного навчання;

за порушення у період проходження професійного навчання службової дисципліни;

за невиконання навчальної програми або нескладання підсумкового контролю;

у разі пропуску більш як 20 відсотків навчального часу через хворобу або за сімейними обставинами, що підтверджується відповідним документом;

на підставі надісланого до закладу освіти ДКВС наказу про звільнення у зв’язку з вироком суду, який набрав законної сили.

Відрахування слухача здійснюється наказом керівника закладу освіти ДКВС, що здійснює професійне навчання.

Про дострокове відрахування слухача заклад освіти ДКВС не пізніше наступного робочого дня повідомляє міжрегіональний територіальний орган нижчого рівня, орган або установу ДКВС, яким (якою) він був направлений для проходження професійного навчання.

У випадку відрахування слухача з причин його відсутності на заняттях протягом більш як 20 відсотків навчального часу через хворобу або за сімейними обставинами, що підтверджується відповідним документом, слухач повертається до органу, з якого він був направлений.

V. Результати первинної професійної підготовки та підвищення кваліфікації

1. Контроль результатів навчання за програмами первинної професійної підготовки, підвищення кваліфікації проводиться з метою оцінки результатів навчання та встановлення ступеня досягнення слухачами рівня професійних компетентностей, достатніх для виконання обов’язків за конкретною посадою.

2. Контроль результатів навчання може здійснюватися у вигляді поточного та/або підсумкового контролю.

3. Поточний контроль може здійснюватися під час проведення практичних, семінарських занять, а також у формі заліку з конкретної навчальної дисципліни (модуля).

Інструментами оцінювання під час здійснення поточного контролю можуть бути тестування, анкетування, співбесіда, ситуаційні завдання, кейс-стаді, виступи тощо.

4. Підсумковий контроль здійснюється після закінчення навчання за програмою первинної професійної підготовки шляхом складання слухачами підсумкового заліку.

Для прийняття підсумкового заліку керівник закладу освіти ДКВС утворює залікову комісію, до складу якої входять голова і члени комісії.

До складу залікової комісії включаються керівний персонал відповідного закладу освіти ДКВС та працівники Міністерства юстиції України. За окремим дорученням Державного секретаря Міністерства юстиції України до складу залікової комісії можуть включатися працівники Адміністрації ДКВС.

Засідання залікової комісії оформлюються протоколами.

Результати складання заліків визначаються за двобальною шкалою для заліків (оцінки «зараховано», «не зараховано»).

5. Завершення первинної професійної підготовки, підвищення кваліфікації оформлюється наказом керівника закладу освіти ДКВС, в якому щодо кожного із слухачів визначається один з таких результатів:

про успішне закінчення професійного навчання;

про відрахування із закладу освіти ДКВС за неуспішність.

6. У разі успішного закінчення слухачем професійного навчання (первинної професійної підготовки, підвищення кваліфікації) заклад освіти ДКВС оформлює відповідні сертифікати за формами, встановленими додатками 2, 3 до цього Положення.

Сертифікат про первинну професійну підготовку засвідчує успішне закінчення особою рядового або начальницького складу навчання за програмою первинної професійної підготовки та право допуску особи рядового чи начальницького складу до самостійного несення служби, отримання табельної зброї, спеціальних засобів, залучення до оперативно-службових заходів, що пов’язані з ризиком для життя і здоров’я.

Заклади освіти ДКВС забезпечують реєстрацію та облік виданих сертифікатів.

7. Заклад освіти ДКВС протягом трьох робочих днів після закінчення особою рядового чи начальницького складу навчання надсилає:

сертифікат про первинну професійну підготовку - до органу, який направляв на навчання;

інформацію про слухачів, достроково відрахованих із закладу освіти,- до Адміністрації ДКВС, відповідного територіального органу нижчого рівня та органу або установи;

звіт про результати первинної професійної підготовки, підвищення кваліфікації - до Департаменту персоналу Міністерства юстиції України.

8. Слухачі після успішного закінчення професійного навчання повертаються до органів, з яких вони були направлені для проходження первинної професійної підготовки або підвищення кваліфікації, для подальшого проходження служби.

Слухачі, відраховані до закінчення навчання за програмою первинної професійної підготовки із закладів освіти ДКВС, в яких вони мали проходити первинну професійну підготовку, повертаються до органів, з яких вони прибули на навчання, з подальшим звільненням зі служби в органах ДКВС.

9. Результати первинної професійної підготовки, підвищення кваліфікації осіб рядового і начальницького складу відображаються в картці обліку результатів професійного навчання за формою згідно з додатком 4 до цього Положення.

У разі переведення по службі або звільнення особи рядового чи начальницького складу картка обліку результатів професійного навчання долучається до її особової справи.

Ведення карток обліку результатів професійного навчання та підтримання їх у контрольному стані покладаються на кадрові підрозділи Адміністрації ДКВС, територіальних органів нижчого рівня, органів або установ ДКВС.

VI. Моніторинг якості первинної професійної підготовки та підвищення кваліфікації

1. Система забезпечення якості первинної професійної підготовки та підвищення кваліфікації складається із системи внутрішнього забезпечення якості та системи зовнішнього забезпечення якості навчального процесу.

2. Система внутрішнього забезпечення якості навчального процесу передбачає здійснення таких заходів:

моніторинг рівня знань слухачів;

моніторинг та періодичний перегляд навчальних програм;

поточне оцінювання якості викладання викладачів закладів освіти ДКВС шляхом анкетування слухачів;

забезпечення підвищення кваліфікації викладачів закладів освіти ДКВС;

забезпечення та контроль наявності в закладах освіти ДКВС необхідних ресурсів для організації навчального процесу, у тому числі для самостійної роботи слухачів, за кожним предметом (модулем) тощо.

3. Система зовнішнього забезпечення якості навчального процесу передбачає здійснення таких заходів:

затвердження Міністерством юстиції України Типових навчальних програм;

погодження Міністерством юстиції України Робочих навчальних програм;

затвердження Міністерством юстиції України Графіків комплектування;

здійснення моніторингу якості навчального процесу та рівня знань слухачів тощо.

Директор Департаменту
персоналу


Н.П. СоваДодаток 1
до Положення про проходження
первинної професійної підготовки
та підвищення кваліфікації особами
рядового і начальницького складу
Державної кримінально-виконавчої
служби України
(пункт 4 розділу IV)

НАПРАВЛЕННЯ


Додаток 2
до Положення про проходження
первинної професійної підготовки
та підвищення кваліфікації особами
рядового і начальницького складу
Державної кримінально-виконавчої
служби України
(пункт 6 розділу V)

СЕРТИФІКАТ
про первинну професійну підготовку


Додаток 3
до Положення про проходження
первинної професійної підготовки
та підвищення кваліфікації особами
рядового і начальницького складу
Державної кримінально-виконавчої
служби України
(пункт 6 розділу V)

СЕРТИФІКАТ
про підвищення кваліфікаціїДодаток 4
до Положення про проходження
первинної професійної підготовки
та підвищення кваліфікації особами
рядового і начальницького складу
Державної кримінально-виконавчої
служби України
(пункт 9 розділу V)

КАРТКА
обліку результатів професійного навчання

______________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

Вид професійного навчання (первинна професійна підготовка, підвищення кваліфікації)

Період проходження навчання

Найменування закладів освіти, установ, організацій, які проводили навчання

Дата видачі та реєстраційний номер сертифіката
вгору