Документ z1496-14, чинний, поточна редакція — Прийняття від 05.11.2014
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 16.01.2015. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

05.11.2014  № 565


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 листопада 2014 р.
за № 1496/26273

Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства транспорту України, Міністерства транспорту та зв’язку України

Відповідно до статті 5 Статуту залізниць України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06 квітня 1998 року № 457, з метою гармонізації умов перевезення небезпечних вантажів у внутрішньому сполученні з діючими міжнародними документами НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

1) Зміни до Правил безпеки та порядку ліквідації наслідків аварійних ситуацій з небезпечними вантажами при перевезенні їх залізничним транспортом, затверджених наказом Міністерства транспорту України від 16 жовтня 2000 року № 567, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 23 листопада 2000 року за № 857/5078;

2) Зміни до Правил перевезення наливних вантажів, затверджених наказом Міністерства транспорту України від 18 квітня 2003 року № 299, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 07 липня 2003 року за № 558/7879;

3) Зміни до Правил перевезення небезпечних вантажів, затверджених наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 25 листопада 2008 року № 1430, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 26 лютого 2009 року за № 180/16196.

2. Державній адміністрації залізничного транспорту України забезпечити:

1) подання цього наказу до Міністерства юстиції України на державну реєстрацію в установленому порядку;

2) оприлюднення цього наказу на офіційному сайті Міністерства інфраструктури України.

3. Цей наказ набирає чинності через 30 днів після його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату Корнієнка В.В.

Міністр

М. Бурбак

ПОГОДЖЕНО:

Т.в.о. Голови Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

Заступник Голови
Державної служби гірничого нагляду
та промислової безпеки України

Голова Державної служби України
з надзвичайних ситуацій

Голова Державної інспекції
ядерного регулювання України

Голова Державної служби
експортного контролю України

Перший заступник Голови
Служби безпеки України

Міністр оборони України
генерал-полковник

Міністр внутрішніх справ України

Міністр енергетики
та вугільної промисловості України

В.о. Міністра охорони здоров'я України

Заступник Міністра екології
та природних ресурсів України -
керівник апатару

Виконувач обов'язків
Міністра економічного розвитку
і торгівлі України
О.Ю. ПотімковС.В. Дунас


С. Бочковський


С. Божко


В.А. Демьохін


Ю. Артюхов


В.В. Гелетей

А.Б. Аваков


Ю. Продан

Р. СалютінО.Г. НастасенкоА. Максюта
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
інфраструктури України
05.11.2014  № 565


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 листопада 2014 р.
за № 1496/26273

ЗМІНИ
до Правил безпеки та порядку ліквідації наслідків аварійних ситуацій з небезпечними вантажами при перевезенні їх залізничним транспортом

1. У главі 2:

1) абзаци перший, другий викласти в такій редакції:

"Кодекс цивільного захисту України.

Закон України "Про перевезення небезпечних вантажів".";

2) абзац п’ятий виключити.

У зв’язку з цим абзаци шостий - сімнадцятий вважати відповідно абзацами п’ятим - шістнадцятим;

3) абзац шостий виключити.

У зв’язку з цим абзаци сьомий - шістнадцятий вважати відповідно абзацами шостим - п’ятнадцятим;

4) абзац сьомий викласти в такій редакції:

"Постанова Кабінету Міністрів України від 09 січня 2014 року № 11 "Про затвердження Положення про єдину державну систему цивільного захисту".";

5) абзаци десятий, одинадцятий викласти в такій редакції:

"Порядок здійснення державного пожежного нагляду на об'єктах залізничного транспорту і взаємодії між пожежними підрозділами відомчої воєнізованої охорони Укрзалізниці та підрозділами Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи щодо запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, затверджений наказом Міністерства транспорту та зв'язку України, Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 16 вересня 2010 року № 672/787, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 19 листопада 2010 року за № 1147/18442.

Положення про функціональну підсистему "Сили і засоби реагування на надзвичайні ситуації на залізничному транспорті" Міністерства транспорту та зв’язку України щодо запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру, затверджене наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 08 грудня 2008 року № 1486.".

2. У главі 4:

1) перше речення абзацу першого пункту 4.1 після слів "відповідне свідоцтво" доповнити словом "(сертифікат)";

2) перше речення абзацу першого пункту 4.7 викласти в такій редакції: "До ліквідації наслідків аварійної ситуації з небезпечними вантажами залучаються фахівці цивільного захисту підприємств, установ та/або організацій, де виникла така ситуація, з наданням їм необхідної допомоги силами цивільного захисту адміністративно-територіальної одиниці, на території якої розташовані підприємство, установа та/або організація, а також відповідними підрозділами Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства охорони здоров’я України відповідно до Положення про єдину державну систему цивільного захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09 січня 2014 року № 11.".

3. У главі 5:

1) Схему оповіщення про виникнення аварійних ситуацій з небезпечними вантажами до пункту 5.1 Правил викласти в такій редакції:

Рис. 1 Схема оповіщення про виникнення аварійної ситуації з небезпечними вантажами

2) у пункті 5.11 слова та цифри "Інструкції по організації відбудовних робіт при ліквідації наслідків катастроф, аварій та сходів рухомого складу на залізницях України від 08.01.95 № ЦРБ-0003" замінити словами та цифрами "Інструкції з організації відбудовних робіт при ліквідації наслідків транспортних подій на залізницях України, затвердженої наказом Міністерства транспорту України від 27 квітня 2001 року № 258, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 17 травня 2001 року за № 422/5613";

3) у пункті 5.12 цифри "30", "40" замінити цифрами "50", "60".

4. У тексті Правил літери та слова "МНС України" та абревіатуру "МНС" замінити словами "ДСНС України".

5. У додатку 2 до Правил:

1) до Аварійних карток внести такі зміни:

{зміни}

2) доповнити додаток:

після Аварійної картки № 336 новою Аварійною карткою № 337 такого змісту:

"Аварійна картка № 337";

після Аварійної картки № 657 новою Аварійною карткою № 658 такого змісту:

"Аварійна картка № 658";

після Аварійної картки № 909 новою Аварійною карткою № 910 такого змісту:

"Аварійна картка № 910".

6. У додатку 4 до Правил:

1) у позицію 1 Алфавітного покажчика небезпечних вантажів внести такі зміни:

{зміни}

2) у позицію 2 Покажчика пошуку аварійних карток за номером ООН небезпечного вантажу внести такі зміни:

{зміни}

Директор
Департаменту безпеки
Міністерства інфраструктури
України
М.М. Горбахавгору