Документ z1495-18, чинний, поточна редакція — Прийняття від 20.12.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 18.01.2019. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

20.12.2018  № 361


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 грудня 2018 р.
за № 1495/32947

Про внесення змін до наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 15 травня 2012 року № 240

Відповідно до частини п’ятнадцятої статті 4 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», пункту 15 Порядку здійснення державного архітектурно-будівельного контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2011 року № 553 (зі змінами), пункту 6 Методики розроблення уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю), затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 342 (зі змінами), пункту 8 Положення про Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 квітня 2014 року № 197 (зі змінами), НАКАЗУЮ:

1. Унести до наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 15 травня 2012 року № 240 «Про затвердження форм актів та інших документів, які складаються під час або за результатами здійснення державного архітектурно-будівельного контролю», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 04 липня 2012 року за № 1116/21428 (зі змінами), такі зміни:

1) в абзаці другому пункту 1 слова «, будівельних норм, стандартів і правил» виключити;

2) додаток 1 викласти у новій редакції, що додається;

3) у додатку 2 слова та цифри «пункту 1 частини четвертої статті 41» замінити словами та цифрами «пункту 1 частини третьої статті 41».

2. Департаменту містобудування, архітектури та планування територій (Білоус С.Я.), Юридичному департаменту (Чепелюк О.В.) разом з Державною архітектурно-будівельною інспекцією України (Філончук В.В.) подати цей наказ в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Парцхаладзе Л.Р.

Віце-прем’єр-міністр України -
Міністр регіонального
розвитку, будівництва
та житлово-комунального
господарства України

Г. Зубко

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник Голови Державної
архітектурно-будівельної інспекції України
В.В. ФілончукДодаток 1
до наказу Міністерства регіонального
розвитку, будівництва
та житлово-комунального
господарства України
15 травня 2012 року № 240
(у редакції наказу
Міністерства регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального
господарства України
від 20 грудня 2018 року № 361)

АКТ
складений за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання вимог законодавства у сфері містобудівної діяльностівгору