Документ z1493-18, чинний, поточна редакція — Прийняття від 14.12.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 02.01.2019. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

14.12.2018  № 343


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 грудня 2018 р.
за № 1493/32945

Про затвердження Порядку організації та проведення особистого прийому громадян у Державній архітектурно-будівельній інспекції України та її територіальних органах

Відповідно до статті 22 Закону України «Про звернення громадян», Указу Президента України від 07 лютого 2008 року № 109 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», пункту 8 Положення про Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 квітня 2014 року № 197 (зі змінами), Положення про Державну архітектурно-будівельну інспекцію України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09 липня 2014 року № 294 (зі змінами), та з метою належної організації особистого прийому громадян у Державній архітектурно-будівельній інспекції України НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок організації та проведення особистого прийому громадян у Державній архітектурно-будівельній інспекції України та її територіальних органах, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 16 грудня 2013 року № 587 «Про затвердження Порядку особистого прийому громадян у Державній архітектурно-будівельній інспекції України», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 30 грудня 2013 року за № 2235/24767.

3. Департаменту містобудування, архітектури та планування територій (Білоус С.Я.) разом з Юридичним департаментом (Чепелюк О.В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Парцхаладзе Л.Р.

Віце-прем’єр-міністр України -
Міністр регіонального
розвитку, будівництва
та житлово-комунального
господарства України

Г. Зубко

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної
архітектурно-будівельної інспекції України
О. КудрявцевЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
регіонального розвитку,
будівництва
та житлово-комунального
господарства України
14 грудня 2018 року № 343


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 грудня 2018 р.
за № 1493/32945

ПОРЯДОК
організації та проведення особистого прийому громадян у Державній архітектурно-будівельній інспекції України та її територіальних органах

1. Цей Порядок визначає основні вимоги до організації та проведення особистого прийому громадян у Державній архітектурно-будівельній інспекції України (далі - Держархбудінспекція) та її територіальних органах з питань, що належать до їх компетенції.

2. Посадові особи Держархбудінспекції, які здійснюють особистий прийом громадян, у своїй діяльності керуються Конституцією України, Законами України «Про звернення громадян», «Про державну службу», Указом Президента України від 07 лютого 2008 року № 109 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», іншими нормативно-правовими актами, що врегульовують порядок прийому та розгляду звернень громадян, та цим Порядком.

3. Особистий прийом громадян Головою Держархбудінспекції, першим заступником Голови, заступником Голови (далі - керівництво Держархбудінспекції) та керівниками структурних підрозділів апарату Держархбудінспекції здійснюється у спеціально відведених для цього кімнатах (приймальнях), розташованих за адресою: м. Київ, бульвар Лесі Українки, 26, у визначені дні та години згідно з графіком особистого прийому громадян, затвердженим наказом Держархбудінспекції.

4. Особистий прийом громадян керівниками територіальних органів - структурних підрозділів апарату Держархбудінспекції (далі - керівники територіальних органів) здійснюється у спеціально відведених для цього кімнатах (приймальнях), розташованих за місцезнаходженням відповідного територіального органу Держархбудінспекції, у визначені дні та години згідно з графіком особистого прийому громадян, затвердженим наказом Держархбудінспекції.

5. Графіки особистого прийому громадян керівництвом Держархбудінспекції, керівниками територіальних органів розміщуються на офіційному веб-сайті Держархбудінспекції та інформаційних стендах в адміністративних приміщеннях Держархбудінспекції та її територіальних органів в доступному для вільного огляду місці.

6. Прийом громадян, яким присвоєно звання Герой України, Герой Соціалістичної праці, Герой Радянського Союзу, інвалідів Великої Вітчизняної війни, учасників АТО, жінок, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня», проводиться у першочерговому порядку.

7. Попередній (не пізніше ніж за десять робочих днів до прийому) запис громадян на особистий прийом до керівництва Держархбудінспекції здійснюється структурним підрозділом Держархбуд-інспекції, до компетенції якого належать питання організації і проведення особистого прийому громадян (далі - відповідальний структурний підрозділ). Запис здійснюється за телефоном, зазначеним на офіційному веб-сайті Держархбудінспекції та інформаційних стендах в адміністративних приміщеннях.

8. Попередній (не пізніше ніж за п’ять робочих днів до прийому) запис громадян на особистий прийом до керівників територіальних органів здійснюється уповноваженими ними особами. Запис здійснюється за телефоном, зазначеним на офіційному веб-сайті Держархбудінспекції, на офіційному веб-сайті територіальних органів та інформаційних стендах в адміністративних приміщеннях.

9. Під час попереднього запису на особистий прийом з’ясовуються прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина, зміст порушеного питання, до яких посадових осіб чи органів державної влади він звертався і яке було прийнято рішення, визначається посадова особа чи орган державної влади, до компетенції якої (якого) належить вирішення питання, вивчаються документи, інші матеріали, що подаються громадянином для обґрунтування своєї заяви (клопотання), скарги або пропозиції (зауваження).

Не допускається з’ясування відомостей про особу громадянина, що не стосуються його звернення.

10. У записі на особистий прийом може бути відмовлено з підстав, передбачених статтями 5, 8, 17 Закону України «Про звернення громадян».

Повторний прийом громадян з питань, які вже розглядалися посадовими особами Держархбуд-інспекції, проводиться у разі, якщо питання, порушене в першому обґрунтованому зверненні, не було вирішене по суті.

Про відмову в записі та причини відмови громадянинові надаються відповідні роз’яснення.

11. Відповідальний структурний підрозділ складає списки громадян, які виявили бажання потрапити на особистий прийом до керівництва Держархбудінспекції, та подає матеріали, викладені у зверненнях громадян, що увійшли до цього списку, для вивчення та опрацювання у структурних підрозділах апарату Держархбудінспекції відповідно до компетенції не пізніше ніж за сім робочих днів до прийому.

Структурні підрозділи апарату Держархбудінспекції надають довідку за підписом керівника про результати опрацювання наданих матеріалів за зверненнями громадян до відповідального структурного підрозділу не пізніше ніж за три робочих дні до прийому.

За два дні до прийому списки громадян, які виявили бажання потрапити на особистий прийом, та матеріали щодо їх звернень подаються посадовій особі, яка здійснюватиме особистий прийом.

12. Під час особистого прийому громадянин має пред’явити документ, що посвідчує його особу.

Представляти інтереси громадян під час особистого прийому можуть їх представники, повноваження яких оформлені в установленому порядку, та особи, які перебувають у родинних стосунках з цими громадянами і мають документи, що підтверджують їх особу, а також у разі потреби - перекладачі.

Присутність осіб, які не зазначені в абзаці другому цього пункту, під час проведення особистого прийому не допускається.

13. Посадова особа Держархбудінспекції під час особистого прийому громадян розглядає питання по суті, надає відповідно до вимог чинного законодавства обґрунтоване роз’яснення та вживає заходів щодо усунення порушень (за їх наявності), заповнює щодо кожного громадянина картку обліку особистого прийому громадян за формою, наведеною у додатку до цього Порядку.

У разі якщо розв’язання питання, з яким звернувся громадянин, не входить до компетенції Держархбудінспекції, посадова особа Держархбудінспекції, яка проводить особистий прийом, пояснює йому, до якого органу державної влади або місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації необхідно звернутися для його вирішення, і надає необхідну інформацію щодо місцезнаходження та номерів телефонів.

14. Посадова особа Держархбудінспекції, яка здійснює особистий прийом, для забезпечення кваліфікованого розв’язання поставлених відвідувачем питань може залучити до їх розгляду працівників відповідних структурних підрозділів Держархбудінспекції або одержати від них потрібну інформацію.

15. Якщо вирішити порушене у зверненні питання безпосередньо під час особистого прийому неможливо, воно розглядається в тому самому порядку, що й письмове звернення. Про результати такого розгляду громадянинові за його згодою надається усна або письмова відповідь.

16. Картки обліку особистого прийому громадян, письмові звернення, подані під час особистого прийому, передаються до відповідального структурного підрозділу, до компетенції якого входить питання реєстрації звернень громадян, відповідно до Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року № 348 (зі змінами).

17. Облік громадян, що звернулися на особистий прийом до керівництва Держархбудінспекції, та контроль за дотриманням строків розгляду звернень, прийнятих під час особистого прийому, здійснюються відповідним структурним підрозділом.

18. Облік громадян, що звернулися на особистий прийом до керівників структурних підрозділів апарату Держархбудінспекції, та контроль за дотриманням строків розгляду звернень, прийнятих під час особистого прийому, здійснюються уповноваженою керівником структурного підрозділу апарату Держархбудінспекції особою, до повноважень якої входить ведення діловодства в структурному підрозділі.

19. Облік громадян, що звернулися на особистий прийом до керівників територіальних органів, та контроль за дотриманням строків розгляду звернень, прийнятих під час особистого прийому, здійснюються службовою особою територіального органу, до повноважень якої входить ведення діловодства з питань розгляду звернень громадян.

Директор Департаменту
містобудування, архітектури
та планування територійС. БілоусДодаток
до Порядку організації та проведення
особистого прийому громадян
у Державній архітектурно-будівельній
інспекції України та її територіальних
органах
(пункт 15)

КАРТКА
обліку особистого прийому громадянвгору