Про затвердження Норм оплати праці офіційних опонентів
ВАК, Мінпраці України; Наказ, Норми від 30.11.2005558/397
Документ z1493-05, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 29.05.2006, підстава - z0580-06

                                                          
ВИЩА АТЕСТАЦІЙНА КОМІСІЯ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
30.11.2005 N 558/397
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 грудня 2005 р.
за N 1493/11773
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Вищої
атестаційної комісії
N 214/171 ( z0580-06 ) від 05.05.2006 }
Про затвердження Норм оплати праці
офіційних опонентів

З метою впорядкування оплати праці офіційних опонентів,
відповідно до Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння
вчених звань, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 28 червня 1997 року N 644 ( 644-97-п ) (із змінами), та
постанови Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2005 року N 790
( 790-2005-п ) "Про внесення змін та визнання такими, що втратили
чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань
оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих
галузей бюджетної сфери" Н А К А З У Є М О:
1. Затвердити Норми оплати праці офіційних опонентів
(додаються).
2. Уважати таким, що втратив чинність, наказ Вищої
атестаційної комісії України і Міністерства праці та соціальної
політики України від 14.05.2005 N 292/169 ( z0595-05 ) "Про
затвердження Норм оплати праці офіційних опонентів",
зареєстрований у Міністерстві юстиції України 30.05.2005 за
N 595/10875.
3. Норми оплати праці офіційних опонентів застосовуються
з 1 вересня 2005 року.
Голова Вищої атестаційної
комісії України В.Мачулін
Міністр праці та соціальної
політики України І.Сахань
ПОГОДЖЕНО:
Міністерство фінансів України
Заступник Міністра В.М.Матвійчук

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Вищої атестаційної
комісії України,
Міністерства праці
та соціальної політики
України
30.11.2005 N 558/397
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 грудня 2005 р.
за N 1493/11773

НОРМИ
оплати праці офіційних опонентів

------------------------------------------------------------------ | Розміри оплати праці за підготовку відзиву | | (у гривнях) | |----------------------------------------------------------------| | про докторську дисертацію | про кандидатську дисертацію | |------------------------------+---------------------------------| | 104 | 63 | ------------------------------------------------------------------
1. Ставки погодинної оплати праці офіційного опонента за
участь у захисті дисертації (у гривнях): доктора наук - 28,33; кандидата наук - 22,64.
2. Норми оплачуваного часу участі офіційного опонента у
захисті докторської та кандидатської дисертацій становлять
відповідно 2 години та 1 годину.
Начальник відділу
бухгалтерського обліку,
звітності та контролю О.Кубавгору