Про внесення змін до наказу МОЗ України від 23.02.2005 N 81
МОЗ України; Приказ, Перечень от 21.11.2005621
Документ z1486-05, действует, текущая редакция — Принятие от 21.11.2005
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 23.12.2005. Посмотреть в истории? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
21.11.2005 N 621
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 грудня 2005 р.
за N 1486/11766

Про внесення змін до наказу
МОЗ України від 23.02.2005 N 81

Відповідно до Положення про Міністерство охорони здоров'я
України, затвердженого Указом Президента України від 24.07.2000
N 918/2000 ( 918/2000 ) (із змінами та доповненнями), у зв'язку з
чисельними зверненнями до МОЗ України студентів, лікарів-інтернів
вищих медичних навчальних закладів і закладів післядипломної
освіти щодо реалізації їх прав на отримання післядипломної освіти
та з метою удосконалення післядипломної підготовки лікарів
(провізорів)-інтернів і поступового наближення її до стандартів
Європейського Союзу Н А К А З У Ю:
1. Затвердити зміни до Переліку спеціальностей та строки
навчання в інтернатурі випускників медичних і фармацевтичних вищих
навчальних закладів, медичних факультетів університетів,
затвердженого наказом МОЗ України від 23.02.2005 N 81
( z0291-05 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
09.03.2005 за N 291/10571 (із змінами), виклавши його у новій
редакції, що додається.
2. Затверджений Перелік у новій редакції набирає чинності з
01.08.2006.
3. Ректорам медичних і фармацевтичних вищих навчальних
закладів, закладів післядипломної освіти, деканам медичних
факультетів університетів, Міністру охорони здоров'я АР Крим,
начальнику Головного управління охорони здоров'я та медичного
забезпечення Київської міської державної адміністрації,
начальникам головних управлінь охорони здоров'я Дніпропетровської
та Львівської обласних державних адміністрацій, Головного
управління охорони здоров'я та медицини катастроф Черкаської
обласної державної адміністрації, управління охорони здоров'я та
курортів Вінницької обласної державної адміністрації, управління
охорони здоров'я та медицини катастроф Одеської обласної державної
адміністрації, управлінь охорони здоров'я обласних та
Севастопольської міської державних адміністрацій, головним
державним санітарним лікарям областей, міст Києва та Севастополя,
керівникам регіональних управлінь з фармації прийняти внесені
зміни до Переліку для виконання.
Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
Міністр Ю.В.Поляченко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров'я України
21.11.2005 N 621
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 грудня 2005 р.
за N 1486/11766

ПЕРЕЛІК
спеціальностей та строки навчання в інтернатурі
випускників медичних і фармацевтичних вищих навчальних
закладів, медичних факультетів університетів

----------------------------------------------------------------------------- | N | Спеціальності |Трива-|Тривалість навчання та стажування (місяців) | |з/п| інтернатури |лість |--------------------------------------------| | | |інтер-| I рік | II рік | III рік | | | |натури|--------------+--------------+--------------| | | | | на |на базі| на |на базі| на |на базі| | | | |кафед-| стажу-|кафед-| стажу-|кафед-| стажу-| | | | | рах | вання | рах | вання | рах | вання | |---+-------------------+------+------+-------+------+-------+------+-------| | 1 |Акушерство та | 3 | 6 | 5 | 4 | 7 | 2 | 9 | | |гінекологія * | | | | | | | | |---+-------------------+------+------+-------+------+-------+------+-------| | 2 |Анестезіологія та | 2 | 6 | 5 | 6 | 5 | - | - | | |інтенсивна | | | | | | | | | |терапія * | | | | | | | | |---+-------------------+------+------+-------+------+-------+------+-------| | 3 |Внутрішні хвороби *| 2 | 6 | 5 | 5 | 6 | - | - | |---+-------------------+------+------+-------+------+-------+------+-------| | 4 |Дитяча хірургія | 3 | 6 | 5 | 4 | 7 | 2 | 9 | |---+-------------------+------+------+-------+------+-------+------+-------| | 5 |Загальна гігієна | 1 | 6 | 5 | - | - | - | - | |---+-------------------+------+------+-------+------+-------+------+-------| | 6 |Загальна | 2 | 6 | 5 | 4 | 7 | - | - | | |практика - сімейна | | | | | | | | | |медицина* | | | | | | | | |---+-------------------+------+------+-------+------+-------+------+-------| | 7 |Епідеміологія | 1 | 4 | 7 | - | - | - | - | |---+-------------------+------+------+-------+------+-------+------+-------| | 8 |Інфекційні хвороби | 1,5 | 6 | 5 | 4 | 2 | - | - | |---+-------------------+------+------+-------+------+-------+------+-------| | 9 |Лабораторна | 1 | 6 | 5 | - | - | - | - | | |діагностика | | | | | | | | |---+-------------------+------+------+-------+------+-------+------+-------| |10 |Клінічна | 1,5 | 6 | 5 | 3 | 3 | - | - | | |онкологія * | | | | | | | | |---+-------------------+------+------+-------+------+-------+------+-------| |11 |Медицина | 1,5 | 6 | 5 | 3 | 3 | - | - | | |невідкладних | | | | | | | | | |станів | | | | | | | | |---+-------------------+------+------+-------+------+-------+------+-------| |12 |Медична психологія | 1 | 6 | 5 | - | - | - | - | |---+-------------------+------+------+-------+------+-------+------+-------| |13 |Мікробіологія та | 1 | 4 | 7 | - | - | - | - | | |вірусологія | | | | | | | | |---+-------------------+------+------+-------+------+-------+------+-------| |14 |Неврологія * | 1,5 | 6 | 5 | 4 | 2 | - | - | |---+-------------------+------+------+-------+------+-------+------+-------| |15 |Нейрохірургія * | 3 | 6 | 5 | 4 | 7 | 2 | 9 | |---+-------------------+------+------+-------+------+-------+------+-------| |16 |Ортопедія і | 2 | 6 | 5 | 5 | 6 | - | - | | |травматологія * | | | | | | | | |---+-------------------+------+------+-------+------+-------+------+-------| |17 |Отоларингологія * | 2 | 6 | 5 | 6 | 5 | - | - | |---+-------------------+------+------+-------+------+-------+------+-------| |18 |Офтальмологія * | 2 | 6 | 5 | 5 | 6 | - | - | |---+-------------------+------+------+-------+------+-------+------+-------| |19 |Патологічна | 1 | 6 | 5 | - | - | - | - | | |анатомія * | | | | | | | | |---+-------------------+------+------+-------+------+-------+------+-------| |20 |Психіатрія * | 1,5 | 6 | 5 | 3 | 3 | - | - | |---+-------------------+------+------+-------+------+-------+------+-------| |21 |Педіатрія * | 2 | 6 | 5 | 5 | 6 | - | - | |---+-------------------+------+------+-------+------+-------+------+-------| |22 |Пульмонологія та | 1,5 | 7 | 4 | 3 | 3 | - | - | | |фтизіатрія * | | | | | | | | |---+-------------------+------+------+-------+------+-------+------+-------| |23 |Радіологія * | 1,5 | 6 | 5 | 3 | 3 | - | - | |---+-------------------+------+------+-------+------+-------+------+-------| |24 |Стоматологія | 2 | 5 | 6 | 3 | 8 | - | - | |---+-------------------+------+------+-------+------+-------+------+-------| |25 |Судово-медична | 1,5 | 6 | 5 | 3 | 3 | - | - | | |експертиза | | | | | | | | |---+-------------------+------+------+-------+------+-------+------+-------| |26 |Урологія * | 2 | 6 | 5 | 4 | 7 | - | - | |---+-------------------+------+------+-------+------+-------+------+-------| |27 |Хірургія * | 3 | 6 | 5 | 4 | 7 | 2 | 9 | |---+-------------------+------+------+-------+------+-------+------+-------| |28 |Загальна фармація | 1 | 4 | 7 | - | - | - | - | |---+-------------------+------+------+-------+------+-------+------+-------| |29 |Клінічна фармація | 1 | 6 | 5 | - | - | - | - | -----------------------------------------------------------------------------
--------------- * Лікарські спеціальності первинної спеціалізації, які
визнаються усіма країнами ЄС та термін проходження яких
(мінімально - три роки) визначений Директивою 2005/36/ЄС
Європейського парламенту і Ради від 7.09.2005 про визначення
професійних кваліфікацій.
Директор Департаменту
кадрової політики,
освіти і науки М.В.Банчуквверх