Документ z1485-18, чинний, поточна редакція — Прийняття від 20.11.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 08.01.2019. Подивитися в історії? )


ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної комісії,
що здійснює державне
регулювання у сфері зв’язку
та інформатизації
20 листопада 2018 року № 597


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 грудня 2018 р.
за № 1485/32937

ЗМІНИ
до Порядку надання операторами, провайдерами телекомунікацій звітності та інформації

1. У розділі I:

1) у пункті 3:

абзац третій викласти в такій редакції:

«запит - викладена в письмовій формі вимога НКРЗІ надати інформацію з чітко визначеною тематикою, у встановлених НКРЗІ строки та обсягах, крім запитів за зверненнями споживачів послуг та громадян, які не є споживачами послуг;»;

доповнити пункт після абзацу п’ятого новим абзацом шостим такого змісту:

«лінія (точка) доступу до мережі Інтернет мережі фіксованого зв’язку - це лінія зв’язку, яка забезпечує можливість підключення кінцевого обладнання абонента до телекомунікаційної мережі оператора (провайдера), що надає доступ до мережі Інтернет;».

У зв’язку з цим абзац шостий вважати абзацом сьомим;

абзац сьомий викласти в такій редакції:

«лінія фіксованого телефонного зв’язку - сукупність технічних засобів та кінцевого обладнання, яке забезпечує проведення одного сеансу телефонного зв’язку для абонента.»;

2) у абзаці першому пункту 5 слова «піврічну та річну звітність» замінити словами «квартальну та річну звітність (звітність подається виключно відповідно до здійснюваного виду діяльності)»;

3) пункт 6 викласти в такій редакції:

«6. Запит надається в письмовій формі за підписом Голови НКРЗІ або уповноваженої ним особи та містить вичерпні (крім запитів за зверненнями споживачів послуг та громадян, які не є споживачами послуг) вимоги щодо обсягів та строків надання інформації. Запит не може містити вимоги надання інформації, передбаченої до заповнення у квартальній та річній звітності, що надається відповідно до пункту 5 цього Порядку.»;

4) пункт 8 викласти в такій редакції:

«8. Результати аналізу наданої операторами, провайдерами телекомунікацій звітності та інформації розміщуються щоквартально на офіційному веб-сайті НКРЗІ узагальнено та знеособлено.».

2. У розділі II:

1) пункт 2 викласти в такій редакції:

«2. Оператори, провайдери телекомунікацій зобов’язані надавати звітність та інформацію НКРЗІ в такі строки:

квартальну звітність - не пізніше 25 числа місяця, наступного за звітним кварталом (періодом);

річну звітність - не пізніше 28 лютого року, наступного за звітним;

інформацію, яка необхідна для визначення ринків певних телекомунікаційних послуг та проведення їх аналізу, моніторингу тарифів, аналітичних матеріалів щодо стану і розвитку галузі зв’язку, аналізу результатів державного нагляду,- не пізніше ніж протягом 30 календарних днів з дати отримання запиту, якщо інше не передбачено законодавством;

інформацію для розгляду звернень споживачів - не пізніше ніж за 14 календарних днів з дати отримання запиту, якщо інше не вказано у запиті НКРЗІ.»;

2) у пункті 3 слово «піврічної» замінити словом «квартальної»;

3) підпункт 6.5 пункту 6 викласти в такій редакції:

«6.5. Одночасно копії звітності в електронному вигляді (файли в одному з форматів: MS Excel, Open Office, Numbers) надаються на електронному носії інформації або надсилаються на електронну пошту, зазначену на офіційному веб-сайті НКРЗІ у відповідному розділі.»;

4) абзац третій пункту 8 викласти в такій редакції:

«для електронної форми - дата отримання повідомлення про надання звітності на офіційному веб-сайті НКРЗІ, надісланого на електронну пошту, зазначену під час реєстрації на офіційному веб-сайті НКРЗІ.»;

5) пункт 10 викласти в такій редакції:

«10. У разі якщо звітність складено з порушенням вимог цього Порядку, НКРЗІ протягом 45 робочих днів повідомляє про це операторів, провайдерів телекомунікацій із зазначенням змісту порушення електронним листом, надісланим на електронну адресу, зазначену під час заповнення звітності або реєстрації на офіційному веб-сайті НКРЗІ. У разі неотримання відповіді на електронне повідомлення протягом 14 днів оператору, провайдеру телекомунікацій надсилається офіційний лист.»;

6) у пункті 11 слово «письмового» виключити.

Директор Департаменту
економічного аналізу


А. Барабінвгору