Документ z1483-14, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 22.05.2015, підстава - z0531-15

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

10.11.2014  № 800


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 листопада 2014 р.
за № 1483/26260

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства оборони № 200 від 07.05.2015}

Про внесення змін до наказу Міністра оборони України від 08.04.2009 № 158

Відповідно до статті 6 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” та з метою приведення зазначеного наказу у відповідність до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 413 “Про затвердження Порядку надання статусу учасника бойових дій особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення” НАКАЗУЮ:

1. Унести до наказу Міністра оборони України від 08 квітня 2009 року № 158 “Про затвердження Положення про комісії з питань розгляду матеріалів про визначення учасників бойових дій у Збройних Силах України та Інструкції про порядок видачі посвідчень учасника бойових дій, нагрудних знаків “Ветеран війни - учасник бойових дій” та листів талонів на право одержання проїзних квитків з 50-відсотковою знижкою їх вартості у Збройних Силах України”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 травня 2009 року за № 428/16444, такі зміни:

1) пункт 2 доповнити новим абзацом такого змісту:

“Для вивчення документів осіб, які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України і брали безпосередню участь у антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, у Генеральному штабі Збройних Сил України, видах Збройних Сил України, оперативних командуваннях, командуванні високомобільних десантних військ, управліннях армійських корпусів (повітряних командуваннях) створити комісії.”;

2) пункт 3 викласти в такій редакції:

“3. Директору Департаменту кадрової політики Міністерства оборони України, начальнику Головного управління персоналу Генерального штабу Збройних Сил України, командиру військової частини А0515, військовому комісару військового комісаріату Автономної Республіки Крим, обласним та Київському міському військовим комісарам військових комісаріатів на підставі рішень комісій з питань розгляду матеріалів про визначення учасників бойових дій та рішень міжвідомчої комісії про визнання учасників бойових дій організувати видачу посвідчень учасника бойових дій, нагрудних знаків “Ветеран війни - учасник бойових дій” і листів талонів на право одержання проїзних квитків з 50-відсотковою знижкою їх вартості у Збройних Силах України громадянам та ведення їх персонального обліку.

Начальникам кадрових органів видів Збройних Сил України, оперативних командувань, командування високомобільних десантних військ, управлінь армійських корпусів (повітряних командувань) на підставі рішень міжвідомчої комісії про визнання учасників бойових дій організувати видачу посвідчень учасника бойових дій, нагрудних знаків “Ветеран війни - учасник бойових дій” і листів талонів на право одержання проїзних квитків з 50-відсотковою знижкою їх вартості у Збройних Силах України громадянам та ведення їх персонального обліку.”.

2. Затвердити:

Зміни до Положення про комісії з питань розгляду матеріалів про визначення учасників бойових дій у Збройних Силах України, затвердженого наказом Міністра оборони України від 08 квітня 2009 року № 158, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 травня 2009 року за № 428/16444 (із змінами), що додаються;

Зміни до Інструкції про порядок видачі посвідчень учасника бойових дій, нагрудних знаків “Ветеран війни - учасник бойових дій” та листів талонів на право одержання проїзних квитків з 50-відсотковою знижкою їх вартості у Збройних Силах України, затвердженої наказом Міністра оборони України від 08 квітня 2009 року № 158, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 14 травня 2009 року за № 429/16445 (із змінами), що додаються.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр оборони України
генерал-полковник


С.Т. Полторак

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник Міністра
соціальної політики України
В. Мущинін
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
оборони України
10.11.2014  № 800


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 листопада 2014 р.
за № 1483/26260

ЗМІНИ
до Положення про комісії з питань розгляду матеріалів про визначення учасників бойових дій у Збройних Силах України

1. Пункт 1 доповнити абзацом другим такого змісту:

“Комісії з питань вивчення документів осіб, які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України і брали безпосередню участь у антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, створюються у Генеральному штабі Збройних Сил України, видах Збройних Сил України, оперативних командуваннях, командуванні високомобільних десантних військ та управліннях армійських корпусів (повітряних командувань).”.

2. У пункті 2:

1) у першому реченні абзацу першого слова “перший заступник Міністра оборони України” замінити словами “заступник Міністра оборони України (згідно з розподілом функціональних повноважень)”;

2) в абзаці третьому слова “наказом Міністра оборони України” замінити словами “наказом Міністерства оборони України”.

3. Пункт 3 викласти в такій редакції:

“3. До складу комісій Генерального штабу Збройних Сил України, військової частини А0515, видів Збройних Сил України, оперативних командувань, командування високомобільних десантних військ, управлінь армійських корпусів (повітряних командувань) входять:

голова комісії - заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил України, заступник командира військової частини А0515 - директор департаменту, перший заступник (заступник) командувача (командира) виду Збройних Сил України, оперативних командувань, командування високомобільних десантних військ, управлінь армійських корпусів (повітряних командувань);

члени комісій - керівники структурних підрозділів кадрового, фінансового та юридичного забезпечення, керівники інших органів військового управління Генерального штабу Збройних Сил України та структурних підрозділів військової частини А0515, видів Збройних Сил України, оперативних командувань, командування високомобільних десантних військ, управлінь армійських корпусів (повітряних командувань);

секретар комісії - працівник кадрового органу.

Персональний склад комісій затверджується наказом відповідного командира (начальника).”.

4. Пункти 6, 7 викласти в такій редакції:

“6. На комісії Міністерства оборони України та військової частини А0515 покладається вирішення питань про визначення учасників бойових дій з числа військовослужбовців та працівників Збройних Сил України, які проходять військову службу (державну службу), працюють у Міністерстві оборони України, Збройних Силах України та військовій частині А0515, вивчення і подання документів до міжвідомчої комісії з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь у антитерористичній операції, забезпеченні її проведення.

На комісії Генерального штабу Збройних Сил України, видів Збройних Сил України, оперативних командувань, командування високомобільних десантних військ, управлінь армійських корпусів (повітряних командувань) покладаються вивчення і подання документів до комісії Міністерства оборони України осіб, які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України і брали безпосередню участь у антитерористичній операції, забезпеченні її проведення.

7. На комісії військового комісаріату Автономної Республіки Крим, обласних та Київського міського військових комісаріатів покладається вирішення питань про визначення учасників бойових дій з числа осіб, звільнених зі Збройних Сил, колишніх партизанів та підпільників - за місцем їх реєстрації, вивчення і подання документів до комісії Міністерства оборони України осіб, які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України і брали безпосередню участь у антитерористичній операції, забезпеченні її проведення.”.

5. Пункт 8 доповнити абзацом дев’ятим такого змісту:

“вивчати документи стосовно надання статусу учасника бойових дій учасникам антитерористичної операції і подавати їх на розгляд міжвідомчої комісії, а в разі відсутності підстав, які підтверджуються документами, повертати їх до військових частин (органів, підрозділів), установ, закладів з метою подальшого доопрацювання;”.

У зв’язку з цим абзац дев’ятий вважати абзацом десятим.

6. Пункт 9 доповнити абзацами двадцять четвертим - двадцять восьмим такого змісту:

“для військовослужбовців (резервістів, військовозобов’язаних) та працівників Збройних Сил, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь у антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах проведення антитерористичної операції:

довідки про безпосередню участь особи в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення і захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України;

витяги з наказів, директив, розпоряджень; журналів бойових дій, бойових донесень, дислокацій, книг нарядів, графіків несення служби, звітів, зведень, донесень;

посвідчення про відрядження;

матеріали спеціальних (службових) розслідувань за фактами отримання поранень”.

7. У пункті 16 слова “Головного управління особового складу Збройних Сил України” замінити словами “Головного управління персоналу Генерального штабу Збройних Сил України”.

Тимчасово виконуючий
обов’язки директора
Департаменту
кадрової політики
Міністерства оборони України

О.В. Яциновгору