Документ z1480-15, перша редакція — Прийняття від 13.11.2015
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

13.11.2015  № 1443


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 листопада 2015 р.
за № 1480/27925

Про внесення змін до Переліку продукції, що підлягає обов’язковій сертифікації в Україні, та визнання таким, що втратив чинність, наказу Державного комітету України по стандартизації, метрології та сертифікації

Відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України від 10 травня 1993 року № 46-93 “Про стандартизацію і сертифікацію”, Положення про Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 459, та пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року № 731 “Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади” НАКАЗУЮ:

1. Унести до розділу 12 “Харчова продукція та продовольча сировина” Переліку продукції, що підлягає обов’язковій сертифікації в Україні, затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 01 лютого 2005 року № 28, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 травня 2005 року за № 466/10746 (із змінами), такі зміни:

1) у назві розділу слова “Харчова продукція та продовольча сировина” замінити словами “Тютюнові вироби”;

2) пункти 12.6–12.8, 12.10 виключити.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державного комітету України по стандартизації, метрології та сертифікації від 13 вересня 1996 року № 379 “Про затвердження Правил обов’язкової сертифікації алкогольних напоїв”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 04 жовтня 1996 року за № 570/1595 (із змінами).

3. Департаменту технічного регулювання (Віткін Л.М.) у встановленому порядку подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра економічного розвитку і торгівлі України Нефьодова М.Є.

Міністр економічного розвитку
і торгівлі України


Айварас Абромавичус

ПОГОДЖЕНО:

Заступник Міністра аграрної політики
та продовольства України

Міністр охорони здоров'я України

Голова
Державної регуляторної служби України
В.І. Лапа

Олександр Квіташвілі


К.М. Ляпінавгору