Документ z1476-18, чинний, поточна редакція — Прийняття від 19.12.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 28.12.2018. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

19.12.2018  № 607


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 грудня 2018 р.
за № 1476/32928

Про затвердження Інструкції з організації пропускного режиму в Державній службі України з питань геодезії, картографії та кадастру

Відповідно до пункту 8 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року № 1119, Положення про Державну службу України з питань геодезії, картографії та кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2015 року № 15, з метою забезпечення належного пропускного режиму до адміністративної будівлі Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію з організації пропускного режиму в Державній службі України з питань геодезії, картографії та кадастру, що додається.

2. Департаменту аграрної політики та сільського господарства в установленому законодавством порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

В.о. Міністра

М. Мартинюк

ПОГОДЖЕНО:

В.о. Голови Державної служби України
з питань геодезії, картографії та кадастру
О. КолотілінЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
аграрної політики
та продовольства України
19 грудня 2018 року № 607


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 грудня 2018 р.
за № 1476/32928

ІНСТРУКЦІЯ
з організації пропускного режиму в Державній службі України з питань геодезії, картографії та кадастру

I. Загальні положення

1. Ця Інструкція встановлює порядок організації пропускного режиму до адміністративного будинку (далі - адмінбудинок) Держгеокадастру за адресою: 03151, м. Київ, вул. Народного Ополчення, 3, для всіх працівників і відвідувачів.

2. Пропускний режим до адмінбудинку Держгеокадастру встановлюється з метою забезпечення порядку допуску до приміщень Держгеокадастру, зміцнення трудової та виконавської дисципліни, забезпечення громадського порядку, запобігання спробам незаконного проникнення до адмінбудинку Держгеокадастру та прилеглої території сторонніх осіб, неконтрольованого переміщення матеріальних цінностей, що обліковуються на балансі Держгеокадастру.

3. Виконання встановленого цією Інструкцією режиму є обов’язковим для всіх працівників та відвідувачів.

4. Контроль за порядком охорони адмінбудинку Держгеокадастру та забезпечення пропускного режиму мають право здійснювати:

Голова Держгеокадастру;

заступники Голови Держгеокадастру;

керівник структурного підрозділу Держгеокадастру, що відповідає за адміністративно-господарську діяльність та є матеріально-відповідальною особою;

головний спеціаліст з режимно-секретної роботи.

5. Вхід до адмінбудинку Держгеокадастру здійснюється лише через пости контрольно-пропускного пункту за допомогою карток безконтактного контролю доступу (далі - перепустки).

II. Порядок видачі перепусток

1. Перепустки видаються працівникам Держгеокадастру відділом захисту інформації та електронного урядування Департаменту забезпечення діяльності служби Держгеокадастру (далі - відділ) за поданням кадрової служби Держгеокадастру.

Відділ протягом року веде облік та зберігання, контролює використання постійних, тимчасових перепусток та перепусток відвідувачів. У разі виявлення порушень використання перепусток чи виявлення їх втрати відділ вживає заходів щодо припинення дії перепусток через блокування доступу в базі даних системи контролю.

У разі звільнення працівника перепустка здається до відділу.

2. Тимчасові перепустки видаються відділом працівникам, які призначені на посаду з випробувальним строком, за трудовою угодою на строк до одного року та прийнятим на постійну роботу на період виготовлення постійної перепустки (але не більше ніж на один місяць).

Тимчасові перепустки видаються особам, з якими укладено договори підряду, діяльність яких безпосередньо пов’язана з функціонуванням Держгеокадастру, на строк укладення договору підряду з подальшим продовженням дії перепустки (у разі продовження строку дії договору підряду). Під час звільнення з роботи особи повертають тимчасову перепустку за місцем її видачі.

3. Для приймання відвідувачів Держгеокадастру, структурні підрозділи Держгеокадастру забезпечуються перепустками для відвідувачів. У разі прийняття відвідувача уповноважений працівник відповідного структурного підрозділу Держгеокадастру за допомогою перепустки для відвідувача, особисто забезпечує відвідувачу вхід і вихід.

4. Відповідальна особа служби охорони робить запис у журналі обліку тимчасового пропуску до адмінбудинку Держгеокадастру за формою, наведеною в додатку до цієї Інструкції, де зазначає прізвище, ініціали особи, що допускається до адмінбудинку Держгеокадастру, назву, реквізити документа, що посвідчує особу відвідувача, найменування підприємства, установи або організації, звідки прибула особа, а також назву структурного підрозділу, до якого прибуває відвідувач, час входу та виходу.

5. Іноземці та особи без громадянства допускаються до приміщень Держгеокадастру виключно у супроводі працівників, визначених відповідальними за їх супровід, за заявкою на перепустку, підписаною директором Департаменту міжнародної співпраці та ринку земель чи особою, яка виконує його обов’язки та погодженою з керівником структурного підрозділу Держгеокадастру, що відповідає за матеріально-технічне забезпечення, і головним спеціалістом з режимно-секретної роботи.

6. У разі втрати перепустки працівник (користувач такої перепустки) зобов’язаний негайно повідомити про це свого безпосереднього керівника та Департамент забезпечення діяльності служби Держгеокадастру. Дублікат перепустки видається за місцем отримання перепусток відділом захисту інформації та електронного урядування за погодженням з директором Департаменту забезпечення діяльності служби Держгеокадастру.

III. Пропускний режим

1. Основними завданнями пропускного режиму є встановлення такого порядку, який має виключати будь-яку можливість безконтрольного входу/виходу до/з адмінбудинку працівників і відвідувачів, в’їзду/виїзду транспортних засобів на територію (з території) адмінбудинку, внесення/винесення матеріальних цінностей та матеріальних цінностей до/з адмінбудинку.

2. Доступ до приміщень адмінбудинку Держгеокадастру встановлюється через пост охорони за перепустками: для працівників - у робочі дні з 07:00 до 20:00, відвідувачів - з 09:00 до 17:30 у робочі дні, напередодні вихідних і передсвяткових днів - з 09:00 до 16:30.

3. У зв’язку з службовою необхідністю та особливостями роботи, працівники Держгеокадастру, які прибувають на робочі місця у вихідні дні, допускаються до службових приміщень за відповідним письмовим дозволом керівника структурного підрозділу Держгеокадастру, який подається до служби охорони напередодні.

4. На територію, прилеглу до адмінбудинку, мають право в’їжджати службові автомобілі Держгеокадастру.

5. В’їзд особистого автотранспорту працівників на паркувальний майданчик, розташований біля адмінбудинку, дозволяється за списком, затвердженим Головою Держгеокадастру або разовим дозволом його заступників - у робочі дні - з 07:00 до 20:00, напередодні вихідних та передсвяткових днів - з 07:00 до 17:00.

6. В’їзд на територію об’єкта автомобілів інших підприємств, установ і організацій дозволяється здійснювати за службовою потребою з письмового дозволу керівника Управління справами Держгеокадастру або його заступника - у робочі дні - з 09:00 до 17:00, напередодні вихідних та передсвяткових днів - з 09:00 до 16:00.

7. Особи, що прибули до Держгеокадастру за службовою потребою, на засідання колегії, семінари, наради та інші заходи, допускаються до приміщень адмінбудинку за затвердженим керівництвом Держгеокадастру списком за умови пред’явлення документа, що посвідчує їх особу. У списку зазначається назва та тривалість заходу, прізвище, ім’я, по батькові учасників, найменування установи/організації, час входу, посада, прізвище, ім’я, по батькові посадової особи, яка відповідає за проведення цього заходу.

Посадова особа Держгеокадастру, яка відповідає за проведення заходу, забезпечує дотримання вимог цієї Інструкції під час перебування відвідувачів в адмінбудинку.

8. Прийом громадян, надання консультацій, видача документів проводяться в громадській приймальні, розташованій перед постом охорони, відповідно до графіка прийому громадян.

9. Під час проведення особистого прийому громадян керівництвом Держгеокадастру працівник охорони повідомляє керівника Відділу звернень громадян та доступу до публічної інформації про присутність відвідувачів на пропускному пункті.

10. Право безперешкодного входу до адмінбудинку мають:

Президент України;

керівництво Адміністрації Президента України та Верховної Ради України;

Прем’єр-міністр України, Перший віце-прем’єр-міністр України, віце-прем’єр-міністри України, міністри та їх заступники;

Голова Держгеокадастру та його заступники;

Голова Національного агентства з питань запобігання корупції;

Генеральний прокурор України;

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини;

Голова Верховного Суду;

Голова Конституційного Суду України.

Право безперешкодного входу до адмінбудинку у разі пред’явлення відповідного службового посвідчення мають:

керівники інших органів виконавчої влади;

помічники-консультанти народних депутатів України діючого скликання;

співробітники фельд’єгерського зв’язку;

співробітники спецзв’язку.

11. Під час відвідування адмінбудівлі Держгеокадастру в робочий час право безперешкодного входу за службовим посвідченням мають:

народні депутати України діючого скликання;

заступники Генерального прокурора України;

керівники центральних органів виконавчої влади та їх заступники;

голови обласних, Київської міської державної адміністрацій;

герої України;

працівники Національного антикорупційного бюро;

уповноважені особи Національного агентства з питань запобігання корупції;

особи, які супроводжують та забезпечують захист посадових осіб, під час виконання ними службових обов’язків;

керівники структурних підрозділів Міністерства аграрної політики та продовольства України;

співробітники Служби безпеки України, Національної поліції України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, органів прокуратури, швидкої медичної допомоги під час виконання своїх службових обов’язків за документами, що посвідчують особу відповідного працівника.

12. Вхід до приміщень адмінбудинку з відео-, кіно-, фототехнікою, записувальними пристроями забороняється. Проведення відео-, кіно-, фотозйомки в приміщеннях адмінбудинку може здійснюватися тільки з дозволу керівництва Держгеокадастру.

13. Вхід і перебування осіб у приміщеннях адмінбудинку із зброєю забороняється, за винятком:

фельд’єгерів спеціального зв’язку;

працівників правоохоронних органів під час виконання ними службових повноважень;

працівників Управління державної охорони України.

IV. Порядок пропуску внесення/винесення (ввезення/вивезення) матеріальних цінностей

1. Під час входу до адмінбудинку на обґрунтовану вимогу охорони працівники, які мають перепустку, повинні пред’явити її охороні для перевірки. У разі використання перепустки іншою особою таку перепустку працівник охорони вилучає та передає директору Департаменту забезпечення діяльності служби Держгеокадастру.

2. Внесення/винесення (ввезення/вивезення) майна, обладнання та матеріалів здійснюється через контрольно-пропускний пункт охорони на підставі видаткової накладної.

3. Для проведення ремонту обладнання за межами адмінбудинку Держгеокадастру дозволяється вивезення (винесення) обладнання на підставі письмового дозволу керівника самостійного структурного підрозділу.

4. Під час внесення/винесення (ввезення/вивезення) майна, матеріалів та обладнання працівники охорони обов’язково перевіряють:

наявність видаткової накладної або письмового дозволу на матеріальні цінності;

відповідність особистих даних, зазначених у видатковій накладній (письмовому дозволі) або акті приймання-передавання матеріальних цінностей;

фактичну кількість місць та найменувань, що вносяться/виносяться (ввозяться/вивозяться), яка має відповідати кількості місць та найменувань, зазначених у видатковій накладній (письмовому дозволі).

У разі виявлення розбіжностей щодо найменування, кількості або помилок в оформленні видаткової накладної (письмового дозволу) черговий охорони не дозволяє виносити матеріальні цінності за межі адмінбудинку і негайно повідомляє про таку розбіжність матеріально-відповідальну особу чи її безпосереднього керівника.

V. Обов’язки працівників щодо виконання вимог пропускного режиму

1. Працівники, які перебувають в адмінбудинку чи на його території, зобов’язані:

дотримуватись встановленого пропускного режиму та внутрішнього службового розпорядку Держгеокадастру;

перед початком робочого дня отримати у чергового охорони ключі від службових приміщень адмінбудинку і розписатися у журналі прийому/здачі під охорону, зняття (приймання) з-під охорони приміщень Держгеокадастру (зон, територій), сховищ матеріальних носіїв секретної інформації та ключів від них, перевіривши цілісність відтисків печаток на пеналі;

після закінчення робочого дня працівник зобов’язаний перевірити, щоб у приміщенні не залишились відвідувачі, зачинити вікна, вимкнути електроосвітлення, знеструмити електроприлади, які за умовами роботи не мають працювати в неробочий час, замкнути двері, здати черговому охорони ключі від дверей;

приміщення, обладнані засобами охоронної сигналізації, здати у встановленому порядку під охорону.

2. Працівникам, які перебувають в адмінбудинку та на території, прилеглій до нього, забороняється залишати свою перепустку без нагляду чи передавати її іншій особі.

Директор Департаменту
аграрної політики
та сільського господарстваВ. Топчій


Додаток
до Інструкції з організації пропускного
режиму в Державній службі України
з питань геодезії, картографії та кадастру
(пункт 4 розділу II)

Інв. № __________

ЖУРНАЛ
обліку тимчасового пропуску до адмінбудинку Держгеокадастру
__________________________________________________________
(адреса адмінбудинку Держгеокадастру)

№ з/п

Прізвище, ініціали відвідувача

Назва, реквізити документа, що посвідчує особу відвідувача

Найменування підприємства, установи, організації, звідки прибув відвідувач

Назва структурного підрозділу, до якого прибув відвідувач

Час входу до адмінбудинку

Час виходу з адмінбудинку

1

2

3

4

5

6

7

Розпочато ______________________
Закінчено ______________________
На __________ арк.вгору