Документ z1476-15, чинний, поточна редакція — Прийняття від 11.11.2015
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 18.12.2015. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

11.11.2015  № 455


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 листопада 2015 р.
за № 1476/27921

Про внесення змін до Порядку оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення на морському та річковому транспорті

Відповідно до статті 14 Закону України «Про морські порти України», статей 78, 79 Кодексу торговельного мореплавства України, статті 225 Кодексу України про адміністративні правопорушення НАКАЗУЮ:

1. Внести до розділу VII Порядку оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення на морському та річковому транспорті, затвердженого наказом Міністерства інфраструктури України від 18 квітня 2013 року № 235, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 травня 2013 року за № 744/23276, такі зміни:

1) пункт 7.1 викласти в такій редакції:

«7.1. Бланки протоколів та постанов виготовляються друкарським способом.»;

2) абзац перший пункту 7.2 викласти в такій редакції:

«7.2. Бланки протоколів про адміністративні правопорушення повинні містити серію, позначену двома літерами, та шестизначний номер бланка.»;

3) доповнити розділ новим пунктом такого змісту:

«7.5. Бланки протоколів про адміністративні правопорушення, постанов по справах про адміністративні правопорушення, повідомлень про розгляд справ про адміністративні правопорушення, рішень за скаргами (внесеними поданнями прокурора) на постанови по справах про адміністративні правопорушення, журнали обліку протоколів про адміністративні правопорушення на морському та річковому транспорті, журнали видачі бланків протоколів про адміністративні правопорушення та журнали обліку матеріалів про адміністративні правопорушення на морському та річковому транспорті, наведені у додатках 1–7 до цього Порядку, які використовуються капітаном морського порту для оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення на морському та річковому транспорті, виготовляються на замовлення капітана морського порту через державне підприємство «Адміністрація морських портів України.».

2. Департаменту морського та річкового транспорту забезпечити:

1) подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

2) оприлюднення цього наказу на офіційному сайті Міністерства інфраструктури України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Ю. Васькова.

Міністр

А. Пивоварський

ПОГОДЖЕНО:

Голова комісії з проведення реорганізації
Державної інспекції України з безпеки
на морському та річковому транспорті
М. Горбахавгору