Document z1472-18, valid, current version — Adoption on December 12, 2018
( Last event — Entry into force, gone January 8, 2019. Take a look at the history? )

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

12.12.2018  № 1007


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 грудня 2018 р.
за № 1472/32924

Про затвердження уніфікованої форми акта, що складається за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) за додержанням ліцензіатом вимог законодавства у сфері провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України, та інших форм розпорядчих документів

Відповідно до частини п’ятнадцятої статті 4, статей 5, 6 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», пункту 3 частини другої статті 6, пункту 13 частини першої статті 7, статті 16, частини сьомої статті 19 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», постанов Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 342 «Про затвердження методик розроблення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю), а також уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю)» та від 23 листопада 2016 року № 852 «Деякі питання ліцензування господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення» НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

форму акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) за додержанням ліцензіатом вимог законодавства у сфері провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України;

форму акта про повторне порушення ліцензіатом Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення;

форму акта про виявлення недостовірних даних у документах, поданих здобувачем ліцензії разом із заявою про отримання ліцензії;

форму акта про невиконання розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення;

форму акта про відмову ліцензіата в проведенні планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) за додержанням ліцензіатом Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення;

форму акта про документальне підтвердження встановлення факту контролю (вирішального впливу) за діяльністю ліцензіата осіб інших держав, що здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному в статті 1 Закону України «Про оборону України», та (або) дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту, застосування воєнної сили проти України;

форму розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення;

форму повідомлення про проведення планового заходу державного нагляду (контролю) за додержанням ліцензіатом Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення;

форму посвідчення на проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) за додержанням ліцензіатом Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення.

2. Управлінню взаємодії з Державною службою України з надзвичайних ситуацій МВС (Скакун В.О.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр

А.Б. Аваков

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби України
з надзвичайних ситуацій
М. ЧечоткінЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
внутрішніх справ України
12 грудня 2018 року № 1007

АКТ
складений за результатами проведення планового (позапланового) заходу  державного нагляду (контролю) за додержанням ліцензіатом вимог законодавства у сфері провадження господарської діяльності з надання послуг  і виконання робіт протипожежного призначення за переліком,  що визначається Кабінетом Міністрів України

Начальник Управління
взаємодії з Державною
службою України
з надзвичайних ситуацій МВС
В.О. Скакун


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
внутрішніх справ України
12 грудня 2018 року № 1007

АКТ
про повторне порушення ліцензіатом Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення

Начальник Управління
взаємодії з Державною
службою України
з надзвичайних ситуацій МВС
В.О. Скакун


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
внутрішніх справ України
12 грудня 2018 року № 1007

АКТ
про виявлення недостовірних даних у документах, поданих здобувачем ліцензії разом із заявою про отримання ліцензії

Начальник Управління
взаємодії з Державною
службою України
з надзвичайних ситуацій МВС
В.О. Скакун


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
внутрішніх справ України
12 грудня 2018 року № 1007

АКТ
про невиконання розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення

Начальник Управління
взаємодії з Державною
службою України
з надзвичайних ситуацій МВС
В.О. Скакун


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
внутрішніх справ України
12 грудня 2018 року № 1007

АКТ
про відмову ліцензіата в проведенні планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) за додержанням ліцензіатом Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення

Начальник Управління
взаємодії з Державною
службою України
з надзвичайних ситуацій МВС
В.О. Скакун


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
внутрішніх справ України
12 грудня 2018 року № 1007

АКТ
про документальне підтвердження встановлення факту контролю (вирішального впливу) за діяльністю ліцензіата осіб інших держав, що здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про оборону України», та (або) дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту, застосування воєнної сили проти України

Начальник Управління
взаємодії з Державною
службою України
з надзвичайних ситуацій МВС
В.О. Скакун


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
внутрішніх справ України
12 грудня 2018 року № 1007

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
про усунення порушень Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення

Начальник Управління
взаємодії з Державною
службою України
з надзвичайних ситуацій МВС
В.О. Скакун


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
внутрішніх справ України
12 грудня 2018 року № 1007

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення планового заходу державного нагляду (контролю) за додержанням ліцензіатом Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення

Начальник Управління
взаємодії з Державною
службою України
з надзвичайних ситуацій МВС
В.О. Скакун


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
внутрішніх справ України
12 грудня 2018 року № 1007

ПОСВІДЧЕННЯ
на проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) за додержанням ліцензіатом Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення

Начальник Управління
взаємодії з Державною
службою України
з надзвичайних ситуацій МВС
В.О. Скакунon top