Друкувати   Шрифт: або Ctrl + mouse wheel

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

30.11.2018  № 971


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 грудня 2018 р.
за № 1468/32920

Про затвердження Положення про орган охорони державного кордону Державної прикордонної служби України

Відповідно до статті 10 Закону України «Про Державну прикордонну службу України», підпункту 2 пункту 4 Положення про Адміністрацію Державної прикордонної служби України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 533, з метою організації діяльності органів охорони державного кордону Державної прикордонної служби України НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про орган охорони державного кордону Державної прикордонної служби України, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Адміністрації Державної прикордонної служби України від 15 лютого 2005 року № 116 «Про затвердження Положення про орган охорони державного кордону Державної прикордонної служби України», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 11 березня 2005 року за № 294/10574 (із змінами).

3. Управлінню взаємодії з Державною прикордонною службою України (Рябий С.М.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра внутрішніх справ України Трояна В.А.

Міністр

А.Б. Аваков

ПОГОДЖЕНО:

Міністр оборони України

Голова Державної прикордонної
служби України

Голова Національної поліції України

Перший заступник Голови
Служби безпеки України
генерал-лейтенантС. Полторак


П. Цигикал

С.М. КнязєвП. Демчина


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
внутрішніх справ України
30 листопада 2018 року № 971


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 грудня 2018 р.
за № 1468/32920

ПОЛОЖЕННЯ
про орган охорони державного кордону Державної прикордонної служби України

І. Загальні положення

1. Це Положення визначає призначення, основні завдання, повноваження, організацію управління, взаємодію і забезпечення діяльності органу охорони державного кордону Державної прикордонної служби України (далі - Держприкордонслужба).

2. Орган охорони державного кордону є основним органом у загальній структурі Держприкордонслужби, що безпосередньо виконує поставлені перед Держприкордонслужбою завдання щодо забезпечення недоторканності державного кордону України та бере участь в охороні суверенних прав України в її виключній (морській) економічній зоні, а також здійснює інші повноваження, передбачені законодавством України.

3. У своїй діяльності орган охорони державного кордону керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства України, міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, нормативно-правовими актами Міністерства внутрішніх справ України, цим Положенням, іншими нормативно-правовими актами, а також актами організаційно-розпорядчого характеру Адміністрації Держприкордонслужби.

Покладання на орган охорони державного кордону завдань, не передбачених законодавством, не допускається.

4. Адміністрацією Держприкордонслужби кожному органу охорони державного кордону визначається ділянка відповідальності або район виконання завдань чи пункт пропуску/пункт контролю через державний кордон України (далі - ділянка відповідальності) для виконання поставлених завдань.

Орган охорони державного кордону або його структурні підрозділи можуть виконувати поставлені завдання на ділянці відповідальності іншого органу охорони державного кордону або поза її межами, у тому числі й на території суміжних держав, у порядку, встановленому законодавством України.

5. Органами охорони державного кордону є прикордонний загін, окремий контрольно-пропускний пункт та авіаційна частина.

6. Прикордонний загін призначений для охорони визначеної ділянки державного кордону, а також здійснення інших повноважень, передбачених законодавством України.

7. Різновидом прикордонного загону є мобільний прикордонний загін.

Мобільний прикордонний загін призначений для виконання спеціальних завдань з охорони та захисту державного кордону, участі в спеціальних операціях, проведення інших спеціальних дій та заходів у межах компетенції Держприкордонслужби.

Адміністрацією Держприкордонслужби мобільному прикордонному загону може визначатися тимчасова ділянка відповідальності або район виконання спеціальних завдань.

8. Окремий контрольно-пропускний пункт призначений для організації та здійснення в установленому порядку прикордонного контролю і пропуску через державний кордон України осіб, транспортних засобів, вантажів.

Окремий контрольно-пропускний пункт виконує поставлені завдання на території пунктів пропуску (пунктів контролю) через державний кордон України або поза їх межами в порядку, встановленому законодавством України.

9. Авіаційна частина призначена для виконання завдань з охорони державного кордону та суверенних прав України в її виключній (морській) економічній зоні у взаємодії з іншими органами охорони державного кордону і загонами морської охорони.

10. Орган охорони державного кордону, виконуючи покладені на нього завдання, взаємодіє із:

з’єднаннями, військовими частинами (підрозділами) Збройних Сил України, Національної гвардії України, інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, підрозділами правоохоронних органів, державних органів, що здійснюють різні види контролю при перетинанні державного кордону України та пропуску на тимчасово окуповану територію України і з неї або беруть участь у забезпеченні режиму державного кордону, прикордонного режиму і режиму в пунктах пропуску через державний кордон України та в контрольних пунктах в’їзду-виїзду (далі - контрольні органи і служби в пунктах пропуску (пунктах контролю) через державний кордон України, контрольних пунктах в’їзду-виїзду), що виконують завдання на ділянці відповідальності органу охорони державного кордону;

органами державної влади та місцевого самоврядування, що здійснюють виконавчі функції та повноваження на ділянці відповідальності органу охорони державного кордону, громадськими формуваннями з охорони громадського порядку і державного кордону;

іншими органами охорони державного кордону та загонами морської охорони;

органами (підрозділами) прикордонної охорони суміжних держав у порядку і на засадах, установлених законодавством України та міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

11. Організаційно-штатну структуру органу охорони державного кордону затверджує Голова Державної прикордонної служби України.

II. Основні завдання та повноваження органів охорони державного кордону

1. Відповідно до особливостей оперативно-службової діяльності основними завданнями прикордонного загону є:

1) забезпечення недопущення незаконної зміни проходження державного кордону України, дотримання режиму державного кордону, прикордонного режиму та режиму в пунктах пропуску (пунктах контролю) через державний кордон України, контрольних пунктах в’їзду-виїзду;

2) здійснення в установленому порядку прикордонного контролю і пропуску через державний кордон України та до тимчасово окупованої території і з неї осіб, транспортних засобів, вантажів, а також виявлення і припинення випадків незаконного їх переміщення;

3) протидія незаконній міграції на державному кордоні та в межах контрольованих прикордонних районів;

4) припинення у взаємодії із з’єднаннями, військовими частинами (підрозділами) Збройних Сил України, інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, підрозділами правоохоронних органів збройних та інших провокацій на державному кордоні України, участь у відсічі збройної агресії проти України, припиненні збройного конфлікту на державному кордоні України;

5) участь у заходах, спрямованих на боротьбу з тероризмом, припинення діяльності незаконних воєнізованих або збройних формувань (груп), організованих груп та злочинних організацій, що порушили порядок перетинання державного кордону України;

6) участь у проведенні спеціальних, прикордонних (спільних) операцій;

7) участь у межах компетенції у здійсненні державної охорони місць постійного і тимчасового перебування Президента України та посадових осіб, визначених у Законі України «Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб»;

8) координація в межах компетенції діяльності контрольних органів і служб у пунктах пропуску (пунктах контролю) через державний кордон України, контрольних пунктах в’їзду-виїзду;

9) виявлення та припинення правопорушень, протидію яким законодавством України віднесено до компетенції Держприкордонслужби.

2. Відповідно до особливостей оперативно-службової діяльності основними спеціальними завданнями мобільного прикордонного загону є:

1) оперативне реагування на дії незаконних воєнізованих або збройних формувань (груп), організованих груп та злочинних організацій, що порушили порядок перетинання державного кордону, участь у заходах, спрямованих на припинення їх діяльності, що пов’язані з підвищеним ризиком для життя та здоров’я військовослужбовців і вимагають від особового складу володіння специфічними знаннями та навичками;

2) припинення у взаємодії із з’єднаннями, військовими частинами (підрозділами) Збройних Сил України, інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, підрозділами правоохоронних органів збройних та інших провокацій на державному кордоні України, участь у відсічі збройної агресії проти України, припиненні збройного конфлікту на державному кордоні України;

3) участь у заходах, спрямованих на боротьбу з тероризмом, знешкодження терористів, пошук і ліквідацію диверсійно-розвідувальних груп;

4) участь у спеціальних операціях;

5) участь у проведенні або самостійне проведення спеціальних заходів щодо протидії незаконній міграції, контрабандній та іншій протиправній діяльності на державному кордоні, у контрольованому прикордонному районі, у пунктах пропуску (пунктах контролю) через державний кордон України, контрольних пунктах в’їзду-виїзду;

6) участь у проведенні операцій з припинення злочинів, розвідувально-підривної діяльності спецслужб інших держав, організацій та окремих осіб, а також у виконанні окремих доручень під час проведення відповідними підрозділами оперативно-розшукової діяльності;

7) участь у здійсненні прикордонного контролю;

8) охорона та захист пунктів управління, інших об’єктів Держприкордонслужби, пунктів пропуску (пунктів контролю) через державний кордон України, контрольних пунктів в’їзду-виїзду, посадових осіб в умовах ускладнення військово-політичної обстановки, в разі загрози їх захоплення, учинення диверсій і терористичних актів;

9) участь в заходах із захисту військовослужбовців та працівників Держприкордонслужби від зазіхань на життя, здоров’я, честь, майно у зв’язку з їх службовою діяльністю, а також їхніх близьких родичів.

3. Відповідно до особливостей оперативно-службової діяльності, основними завданнями окремого контрольно-пропускного пункту є:

1) здійснення в установленому порядку прикордонного контролю і пропуску через державний кордон України осіб, транспортних засобів, вантажів, виявлення і припинення випадків незаконного їх переміщення, а також забезпечення дотримання режиму в пунктах пропуску (пунктах контролю) через державний кордон України;

2) припинення у взаємодії із з’єднаннями, військовими частинами (підрозділами) Збройних Сил України, інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, підрозділами правоохоронних органів збройних та інших провокацій на державному кордоні України, участь у відсічі збройної агресії проти України, припиненні збройного конфлікту на державному кордоні України;

3) участь у заходах, спрямованих на боротьбу з тероризмом;

4) координація діяльності контрольних органів і служб у пунктах пропуску (пунктах контролю) через державний кордон України, контрольних пунктах в’їзду-виїзду;

5) участь у проведенні прикордонних (спільних) операцій;

6) виявлення та припинення правопорушень, протидію яким законодавством України віднесено до компетенції Держприкордонслужби.

4. Відповідно до особливостей оперативно-службової діяльності основними завданнями авіаційної частини є:

1) повітряний моніторинг (дистанційна перевірка) державного кордону, виключної (морської) економічної зони, територіального моря України, акваторії вод Азовського моря, визначеної ділянки (району) патрульними літаками, вертольотами, безпілотними авіаційними комплексами;

2) забезпечення з повітря дій органів (підрозділів) охорони державного кордону, загонів морської охорони під час виконання ними завдань з охорони державного кордону та суверенних прав України в її виключній (морській) економічній зоні;

3) участь у відсічі збройної агресії проти України, припиненні збройного конфлікту, збройних та інших провокацій на державному кордоні України;

4) здійснення транспортних (санітарних) перевезень в інтересах забезпечення дій органів (підрозділів) охорони державного кордону, загонів морської охорони;

5) забезпечення постійної готовності авіаційної техніки та особового складу до виконання завдань за призначенням з додержанням вимог безпеки польотів.

5. Орган охорони державного кордону відповідно до покладених на нього завдань:

1) здійснює охорону державного кордону на ділянці відповідальності, припиняє будь-які спроби незаконної зміни проходження державного кордону України, бере участь в охороні суверенних прав України в її виключній (морській) економічній зоні;

2) бере участь у взаємодії із з’єднаннями, військовими частинами (підрозділами) Збройних Сил України, інших військових формувань, підрозділами правоохоронних органів в заходах із забезпечення національної безпеки і оборони;

3) бере участь у взаємодії із з’єднаннями, військовими частинами (підрозділами) Збройних Сил України, інших військових формувань у відбитті вторгнення або нападу на територію України збройних сил іншої держави або групи держав;

4) у взаємодії із з’єднаннями та військовими частинами (підрозділами) Збройних Сил України, інших військових формувань, підрозділами правоохоронних органів припиняє збройні та інші провокації на державному кордоні України;

5) бере участь у межах своїх повноважень у виконанні завдань територіальної оборони, а також заходів, спрямованих на додержання правового режиму воєнного і надзвичайного стану;

6) бере участь у межах компетенції у взаємодії з Національною гвардією України, Службою безпеки України, Національною поліцією України, іншими правоохоронними органами в боротьбі з тероризмом і виконанні інших покладених на них завдань;

7) організовує заходи і безпосередньо запобігає правопорушенням, протидію яким законодавством віднесено до компетенції Держприкордонслужби, здійснює їх виявлення, припинення, провадження у справах про адміністративні правопорушення згідно із законами;

8) організовує та здійснює в установленому порядку прикордонний контроль (окремі процедури прикордонного контролю) і пропуск через державний кордон України та до тимчасово окупованої території і з неї осіб, транспортних засобів, вантажів, а також виявлення і припинення випадків незаконного їх переміщення;

9) здійснює заходи з контролю за додержанням прикордонного режиму в контрольованих прикордонних районах та прикордонній смузі;

10) уживає заходів, спрямованих на виконання державними органами, громадськими організаціями, посадовими особами і громадянами обов’язків, пов’язаних з дотриманням режиму державного кордону, прикордонного режиму та режиму в пунктах пропуску (пунктах контролю) через державний кордон України, контрольних пунктах в’їзду-виїзду;

11) здійснює інформаційно-аналітичну діяльність та аналіз ризиків у сфері безпеки державного кордону;

12) здійснює в установленому порядку взаємний обмін інформацією про повітряну та надводну обстановку з органами військового управління, військовими частинами (підрозділами) Збройних Сил України;

13) бере участь у проведенні заходів з реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру;

14) бере участь у здійсненні заходів із недопущення масового переходу державного кордону України;

15) застосовує фізичний вплив (силу), спеціальні засоби, вогнепальну зброю, озброєння, бойову техніку в порядку і випадках, передбачених законодавством України;

16) організовує та здійснює керівництво оперативно-службовою діяльністю підпорядкованих підрозділів;

17) уживає заходів, спрямованих на підтримання підпорядкованих підрозділів у постійній готовності до виконання завдань за призначенням, готовності та здатності до переведення на воєнний стан;

18) здійснює заходи з підготовки та зміцнення стану правопорядку та дисципліни особового складу;

19) здійснює прикордонно-представницьку роботу, бере участь у роботі українських делегацій та робочих груп на державному кордоні, заходах міжнародного співробітництва, виступає реципієнтом міжнародної технічної допомоги;

20) опрацьовує пропозиції щодо нових способів несення служби з охорони державного кордону та забезпечує їх упровадження в оперативно-службову діяльність підпорядкованих підрозділів;

21) здійснює охорону, конвоювання та тримання затриманих осіб і плавзасобів до моменту їх передачі органам прикордонної охорони або іншим уповноваженим органам суміжної держави, іншим правоохоронним органам України або суду;

22) забезпечує затриманим особам з моменту їх затримання право захищати себе особисто або користуватися правовою допомогою захисника;

23) у встановленому порядку інформує відповідні центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги про кожний випадок затримання осіб згідно з дорученням уповноважених державних органів України та адміністративного затримання осіб, крім випадків, якщо особа захищає себе особисто чи запросила захисника;

24) здійснює виконання відповідно до законодавства системи особливих заходів із захисту військовослужбовців та працівників Держприкордонслужби від зазіхань на життя, здоров’я, честь, майно у зв’язку з їх службовою діяльністю, а також їхніх близьких родичів;

25) відповідно до законодавства України проводить роботу з добору та прийняття громадян на військову службу за контрактом (на роботу);

26) здійснює документальне оформлення проходження військової служби військовослужбовцями (трудової діяльності працівників) цього органу, контролює виконання в підпорядкованих підрозділах законодавства з питань проходження військової служби та законодавства про працю;

27) розробляє й подає до вищого органу управління пропозиції щодо організаційно-штатних структур підпорядкованих підрозділів та їх штатної чисельності;

28) здійснює управління телекомунікаційними та інформаційно-телекомунікаційними системами, захист інформації, що міститься в них;

29) планує і здійснює заходи із забезпечення охорони державної таємниці та захисту інформації з обмеженим доступом, функціонування та безпеки застосування засобів зв’язку, автоматизації, криптографічного та технічного захисту інформації, здійснення діловодства;

30) інформує відповідні територіальні органи центральних органів виконавчої влади про дані та факти, що свідчать про загрозу безпеці суспільства і держави, а також стосовно порушення законодавства про державний кордон України, пов’язані зі службовою діяльністю їх посадових осіб;

31) інформує відповідні територіальні органи центральних органів виконавчої влади та місцеві органи про аварії, пожежі, катастрофи, стихійні лиха та інші надзвичайні події на державному кордоні, у прикордонній смузі та контрольованих прикордонних районах, у пунктах пропуску (пунктах контролю) через державний кордон України, контрольних пунктах в’їзду-виїзду;

32) забезпечує соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їхніх сімей;

33) забезпечує документування управлінської діяльності в межах компетенції, розгляд запитів на публічну інформацію, звернень і скарг, що надійшли до органу охорони державного кордону від юридичних та фізичних осіб;

34) здійснює заходи із забезпечення радіаційного, хімічного, біологічного захисту та екологічної безпеки на ділянці відповідальності (у пунктах пропуску через державний кордон України);

35) здійснює інженерне, технічне забезпечення охорони державного кордону;

36) планує і здійснює господарську діяльність, забезпечення особового складу та підпорядкованих підрозділів належними матеріально-технічними засобами, фінансовими, матеріальними та іншими ресурсами;

37) здійснює згідно із законодавством розподіл виділеного житла для військовослужбовців;

38) веде бухгалтерський облік фінансово-господарських операцій, правову і претензійно-позовну роботу;

39) здійснює самостійно або разом із спеціально уповноваженими на те органами виконавчої влади і посадовими особами контроль у районах несення служби за збереженням природних ресурсів і підводної культурної та археологічної спадщини, додержанням правил промислової та іншої діяльності, охороною довкілля;

40) вирішує з обласними та місцевими (військово-цивільними) державними адміністраціями питання щодо вжиття заходів з метою створення належних умов функціонування пунктів пропуску (пунктів контролю) через державний кордон України та контрольних пунктів в’їзду-виїзду;

41) координує, спрямовує і контролює повсякденну діяльність громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону з питань, що належать до його компетенції;

42) бере в межах компетенції участь у забезпеченні державної охорони місць постійного і тимчасового перебування Президента України та посадових осіб, визначених у Законі України «Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб»;

43) у випадках, передбачених законодавством України, безпосередньо організовує прийняття заяв про визнання осіб біженцями або особами, які потребують додаткового захисту, у порядку, визначеному Законом України «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту»;

44) у встановленому порядку здійснює діяльність, пов’язану з використанням наркотичних, вибухових речовин і зразків, інженерних та інших боєприпасів під час підготовки та використання службових собак;

45) у рамках забезпечення відкритості та прозорості діяльності органу здійснює фото- та відео-документування результатів оперативно-службової діяльності та висвітлення її результатів у засобах масової інформації;

46) виконує інші повноваження, що випливають з покладених на нього завдань.

6. Органу охорони державного кордону надаються права, визначені статтею 20 Закону України «Про Державну прикордонну службу України».

Орган охорони державного кордону також має право:

1) залучати спеціалістів органів державної влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності, громадських організацій, створених відповідно до законодавства (за згодою), для розгляду питань, що належать до його компетенції;

2) запитувати в установленому законодавством України порядку в межах компетенції від органів державної влади та органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій інформацію про стан виконання завдань і здійснення заходів забезпечення дотримання режиму державного кордону, прикордонного режиму та режиму в пунктах пропуску (пунктах контролю) через державний кордон України, контрольних пунктах в’їзду-виїзду;

3) скликати в установленому порядку наради за участю представників органів державної влади та місцевого самоврядування (за їх згодою) з питань, що належать до його компетенції;

4) брати участь у розробленні пропозицій щодо правового оформлення проходження державного кордону України із суміжними державами;

5) отримувати в установленому законодавством порядку від органів державної влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій секретну та іншу інформацію з обмеженим доступом, необхідну для виконання покладених на нього завдань;

6) під час виконання покладених на нього завдань у порядку і на засадах, установлених законодавством, використовувати допомогу державних органів, громадських організацій, осіб на добровільних засадах;

7) оформлювати та мати в постійному користуванні земельні ділянки в межах визначеної ділянки відповідальності, необхідні для будівництва та утримання інженерно-технічних та фортифікаційних споруд, огорож, прикордонних знаків, прикордонних просік, комунікацій, військових містечок, а також інших об’єктів для розміщення органів (підрозділів) Держприкордонслужби;

8) провадити діяльність, пов’язану з державною таємницею, після надання Службою безпеки України спеціального дозволу на провадження такої діяльності.

III. Управління органом охорони державного кордону

1. Орган охорони державного кордону очолює начальник органу охорони державного кордону (авіаційну частину - командир) (далі - начальник органу охорони державного кордону).

Начальник органу охорони державного кордону є командиром відповідної військової частини.

2. Призначення на посаду та звільнення з посади начальника органу охорони державного кордону здійснюються в порядку, встановленому Положенням про проходження громадянами України військової служби в Державній прикордонній службі України, затвердженим Указом Президента України від 29 грудня 2009 року № 1115.

3. Начальник органу охорони державного кордону підпорядковується начальнику вищого органу управління. Начальник органу охорони державного кордону, що входить до складу територіального органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони державного кордону, підпорядковується начальнику регіонального управління Держприкордонслужби. Начальник органу охорони державного кордону, що не входить до територіального органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони державного кордону, підпорядковується безпосередньо Голові Державної прикордонної служби України.

Командир авіаційної частини з питань організації та забезпечення безпеки польотів підпорядковується керівнику структурного підрозділу Адміністрації Держприкордонслужби, який є органом управління авіацією в Держприкордонслужбі.

Начальнику органу охорони державного кордону підпорядковується весь особовий склад органу охорони державного кордону.

Керівництво підпорядкованими підрозділами начальник органу охорони державного кордону здійснює особисто, через своїх заступників та органи управління (штаб, відділ, групу, службу, інші постійні (штатні) і тимчасово створені підрозділи, призначені для виконання функцій управління).

4. Відповідно до завдань, покладених на орган охорони державного кордону, начальник органу охорони державного кордону відповідає за:

1) організацію оперативно-службової діяльності;

2) організацію заходів, спрямованих на підтримання бойової та мобілізаційної готовності;

3) підготовку, правильне застосування підпорядкованих сил і засобів та виконання ними поставлених завдань у встановлений строк;

4) виданий наказ, його наслідки та відповідність законодавству, а також за невжиття заходів для його виконання;

5) забезпечення охорони державної таємниці;

6) організацію роботи органів управління органу охорони державного кордону;

7) взаємодію в межах компетенції зі Збройними Силами України, Національною гвардією України, іншими військовими формуваннями, утвореними відповідно до законів України, правоохоронними органами, контрольними органами і службами в пунктах пропуску (пунктах контролю) через державний кордон України, контрольних пунктах в’їзду-виїзду, органами державної влади та органами місцевого самоврядування, громадськими формуваннями з охорони громадського порядку і державного кордону, а також органами прикордонної охорони суміжних держав, якщо це передбачено законодавством України та міжнародними договорами;

8) організацію роботи з особовим складом;

9) стан і збереження озброєння та спецзасобів, боєприпасів, бойової та іншої техніки, службових собак, іншого військового майна та матеріально-технічних засобів;

10) дотримання внутрішнього порядку та стану пожежної безпеки;

11) організацію фінансово-господарської діяльності органу охорони державного кордону;

12) організацію кадрового та матеріально-технічного забезпечення підпорядкованих підрозділів.

Командир авіаційної частини відповідає також за якість льотної підготовки особового складу авіаційної частини, організацію та виконання польотів у суворій відповідності з вимогами законодавства України, нормативно-правових актів Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства оборони України та актів організаційно-розпорядчого характеру Адміністрації Держприкордонслужби, що регламентують діяльність державної авіації України.

5. Начальник органу охорони державного кордону зобов’язаний:

1) знати вимоги міжнародних договорів, що належать до компетенції Держприкордонслужби, законодавства України, нормативно-правових актів Міністерства внутрішніх справ України та актів організаційно-розпорядчого характеру Адміністрації Держприкордонслужби з питань організації оперативно-службової діяльності на ділянці відповідальності, організації прикордонного контролю;

2) організовувати оперативно-службову діяльність відповідно до поставлених завдань;

3) здійснювати управління органом охорони державного кордону, своєчасно приймати рішення, визначати завдання підлеглим і вимагати їх неухильного виконання;

4) знати можливості та забезпеченість підпорядкованих підрозділів, відповідно до законодавства організовувати ефективне використання та застосування в оперативно-службовій діяльності сил та засобів органу охорони державного кордону;

5) організовувати роботу із запобігання правопорушенням та корупційним проявам у підпорядкованих підрозділах;

6) забезпечувати дотримання встановленого законодавством України порядку тримання затриманих осіб у місцях тимчасового тримання, збереження життя та здоров’я затриманих осіб, виконання завдань із супроводження та передавання затриманих осіб уповноваженим органам державної влади України або компетентним органам інших держав;

7) здійснювати постійний контроль за забезпеченням охорони державної таємниці;

8) контролювати діяльність фінансового підрозділу;

9) у визначені строки перевіряти наявність, стан та облік матеріальних носіїв секретної інформації, озброєння, техніки, технічних засобів охорони державного кордону, інженерних споруд та загороджень, службових собак та матеріальних засобів, організовувати їх експлуатацію, зберігання та обслуговування; організовувати щорічне проведення інвентаризації матеріальних засобів, керувати роботою комісій, що проводять такі перевірки;

10) контролювати додержання заходів пожежної безпеки в органі охорони державного кордону та підпорядкованих підрозділах;

11) уживати заходів для охорони довкілля й раціонального використання природних ресурсів у районі розташування органу охорони державного кордону, під час проведення навчань та інших заходів підготовки, повсякденної діяльності;

12) виконувати інші обов’язки, визначені чинним законодавством України, нормативно-правовими актами Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства оборони України та актами організаційно-розпорядчого характеру Адміністрації Держприкордонслужби.

6. Начальник органу охорони державного кордону в межах повноважень:

1) визначає порядок виконання завдань, видає накази організаційно-розпорядчого характеру та розпорядження;

2) затверджує положення про підпорядковані структурні підрозділи управління органу охорони державного кордону та підрозділів охорони державного кордону, посадові інструкції підпорядкованого йому особового складу;

3) особисто представляє орган охорони державного кордону у відносинах з іншими органами державної влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями та громадянами або доручає представництво визначеним особам на підставі довіреності;

4) за погодженням з керівниками митних органів та контрольних органів і служб у пунктах пропуску (пунктах контролю) через державний кордон України, контрольних пунктах в’їзду-виїзду та підприємств, на території яких розміщено пункти пропуску (пункти контролю) через державний кордон України, контрольні пункти в’їзду-виїзду, затверджує технологічні схеми пропуску осіб, транспортних засобів та вантажів через державний кордон, встановлює режим в пунктах пропуску (пунктах контролю) через державний кордон України, контрольних пунктах в’їзду-виїзду, визначає зони прикордонного контролю та встановлює в них додаткові режимні правила;

5) у разі якщо прикордонний контроль здійснюється поза пунктом пропуску (пунктом контролю) через державний кордон України, на необхідний для його проведення час визначає місця або зони контролю на місцевості чи в транспортному засобі, в яких діє відповідний режим, та за потреби запроваджує додаткові режимні правила, передбачені законодавством України для пунктів пропуску через державний кордон України;

6) приймає рішення, організовує та здійснює заходи, пов’язані з пропуском для в’їзду і перебування в місцевості, яка знаходиться між державним кордоном і лінією прикордонних інженерних споруджень, громадян України та інших осіб з метою забезпечення дотримання режиму державного кордону та прикордонного режиму;

7) у необхідних випадках запроваджує додаткові тимчасові обмеження на в’їзд і провадження робіт у прикордонній смузі та контрольованому прикордонному районі відповідно до законодавства;

8) приймає рішення щодо посилення (скасування заходів посилення) охорони державного кордону (із доповіддю начальнику вищого органу управління) на строк залежно від обстановки, що складається на ділянці відповідальності;

9) приймає рішення про тимчасове обмеження мореплавства та заборону виходу в море українських невійськових суден і плавзасобів незалежно від форми власності, які допустили порушення встановленого порядку плавання і перебування в територіальному морі та внутрішніх водах України;

10) розглядає справи про адміністративні правопорушення, справи про відповідальність перевізників під час здійснення міжнародних пасажирських перевезень, розгляд яких законодавством віднесено до компетенції Держприкордонслужби, та накладає адміністративні стягнення або передає матеріали про правопорушення на розгляд інших уповноважених органів виконавчої влади або судів;

11) приймає рішення про заборону в’їзду в Україну іноземцям або особам без громадянства в порядку та на підставах, передбачених законодавством України;

12) приймає рішення про примусове повернення в країну походження або третю країну іноземців та осіб без громадянства, затриманих у межах контрольованих прикордонних районів під час спроби або після незаконного перетинання державного кордону України, з подальшим повідомленням протягом 24 годин прокурора про підстави прийняття такого рішення;

13) приймає рішення про поміщення до пункту тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають на території України (стосовно іноземців та осіб без громадянства, затриманих у межах контрольованих прикордонних районів під час спроби або після незаконного перетинання державного кордону України), із подальшим повідомленням протягом 24 годин прокурора про прийняте рішення;

14) звертається з позовною заявою до суду про примусове видворення за межі території України іноземців та осіб без громадянства, виконує рішення адміністративного суду про примусове видворення іноземців та осіб без громадянства, затриманих у межах контрольованих прикордонних районів під час спроби або після незаконного перетинання державного кордону України;

15) приймає в установленому порядку рішення про пропуск осіб та транспортних засобів, у яких вони прямують, поза пунктами пропуску через державний кордон України;

16) віддає розпорядження з питань організації, виконання та забезпечення безпеки польотів, застосування авіаційної техніки (у тому числі безпілотних авіаційних систем) в охороні державного кордону та виключній (морській) економічній зоні України, вимагає їх виконання;

17) готує пропозиції щодо вдосконалення охорони державного кордону, здійснення прикордонного контролю, порядку застосування наявних сил та засобів;

18) у встановленому законодавством порядку призначає військовослужбовців на посади в органі охорони державного кордону, звільняє їх з посад, зараховує в розпорядження та звільняє з військової служби;

19) у встановленому законодавством порядку присвоює чергові військові звання військовослужбовцям;

20) відповідно до законодавства про працю приймає на роботу, переміщує та звільняє працівників органу охорони державного кордону;

21) організовує замовлення, отримання, перевезення до органу охорони державного кордону, ведення обліку, зберігання та знищення наркотичних засобів, психотропних та вибухових речовин, вогнепальної зброї, інженерних та інших боєприпасів, навчальних зразків (запахоносіїв) цих засобів і речовин, їх відпускання, використання в дресируванні службових собак;

22) після надання йому допуску до державної таємниці за відповідною формою працює із секретною інформацією та матеріальними носіями такої інформації;

23) у встановленому законодавством порядку приймає рішення про надання підпорядкованому особовому складу та за потреби іншим особам доступу до конкретної секретної інформації (категорії секретної інформації) та її матеріальних носіїв;

24) бере участь у прикордонно-представницькій роботі;

25) від імені реципієнта бере участь у реалізації міжнародних проектів та програм, забезпечує цільове використання обладнання, техніки та майна, отриманих в рамках міжнародної технічної допомоги;

26) у межах компетенції організовує та проводить наради із залученням представників правоохоронних органів, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, юридичних та фізичних осіб;

27) заохочує військовослужбовців, працівників та службовців взаємодіючих органів і структур та цивільних установ відповідно до законодавства;

28) готує пропозиції щодо заохочення громадян України, іноземців, осіб без громадянства та подає їх на розгляд до Адміністрації Держприкордонслужби;

29) здійснює інші повноваження, передбачені законодавством.

7. Начальник органу охорони державного кордону користується дисциплінарною владою командира полку (бригади).

IV. Забезпечення діяльності органу охорони державного кордону

1. Фінансування діяльності органу охорони державного кордону здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України та інших джерел, передбачених законодавством.

Адміністрація Держприкордонслужби організовує забезпечення органу охорони державного кордону матеріальними та іншими ресурсами.

2. Орган охорони державного кордону здійснює господарську діяльність та укладає договори відповідно до чинного законодавства України.

Військове майно закріплюється за органом охорони державного кордону на праві оперативного управління.

3. Орган охорони державного кордону є військовою частиною та має дійсне і умовне найменування.

4. Орган охорони державного кордону є юридичною особою, має печатки із зображенням малого Державного Герба України і дійсним або умовним найменуванням, інші печатки і штампи, рахунки в органах Державної казначейської служби України та може мати рахунки в банках, у тому числі в іноземній валюті.

Начальник Управління
взаємодії з Державною
прикордонною
службою України
С.М. Рябий


Публікації документа