Документ z1467-17, чинний, поточна редакція — Прийняття від 10.11.2017
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 02.01.2018. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

10.11.2017  № 589


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
05 грудня 2017 р.
за № 1467/31335

Про затвердження Змін до Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України

Відповідно до частини дванадцятої статті 2 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу” та з метою вдосконалення військово-лікарської експертизи в Збройних Силах України НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України, затвердженого наказом Міністра оборони України від 14 серпня 2008 року № 402, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 листопада 2008 року за № 1109/15800 (зі змінами), що додаються.

2. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр оборони України
генерал армії України


С.Т. Полторак

ПОГОДЖЕНО:

В.о. Міністра охорони здоров'я України


У. СупрунЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
оборони України
10.11.2017  № 589


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
05 грудня 2017 р.
за № 1467/31335

ЗМІНИ
до Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України

1. У розділі ІІ:

1) пункт 20.1 глави 20 доповнити новим абзацом такого змісту:

“Голова або члени ВЛК відповідають за прийняте рішення та видачу документів про встановлення причинного зв’язку захворювань, поранень (контузій, травм або каліцтв).”;

2) у главі 21:

пункт 21.3 доповнити новим абзацом такого змісту:

“У випадку відсутності підстав для зміни або визначення причинного зв’язку захворювань, поранень (контузій, травм або каліцтв) у формулюваннях, передбачених пунктами 21.5, 21.6 цієї глави, протокол не складається, а заявнику надається письмове роз’яснення.”;

у пункті 21.5:

друге речення абзацу другого підпункту “г”, абзац третій підпункту “ґ”, абзац другий підпункту “ж” після слів “дозволяють віднести” доповнити словами “або підтверджують”;

пункт 21.8 доповнити новим абзацом такого змісту:

“Прийняття ВЛК постанов про встановлення причинного зв’язку поранення (контузії, травми або каліцтва) без наявності документів, передбачених пунктом 21.7 та абзацом першим пункту 21.8 цієї глави, забороняється.”;

друге речення пункту 21.21 після слів “та разом з” доповнити словами “іншими документами, що підтверджують факт отримання поранення (контузії, травми або каліцтва),”;

3) у першому реченні абзацу четвертого пункту 22.5 глави 22 слова “воєнний час” замінити словами “особливий період”;

4) абзац другий пункту 23.4 глави 23 викласти в такій редакції: “Медичний огляд кандидатів проводиться згідно зі статтями Розкладу хвороб (графа ІІІ) та графами 1-8 ТДВ “Б”.”.

2. Розділ ІІ додатка 19 до Положення викласти в такій редакції:

“ІІ. Розглянуто такі документи:

1) свідоцтво про хворобу __________________

2) особова справа ________________________

3) пенсійна справа ________________________

4) довідка з архіву ________________________

5) посвідчення (учасника бойових дій, учасника ліквідації аварії на ЧАЕС тощо) ____________________________________________________________

6) довідка про проходження служби, військовий квиток __________________

7) свідоцтво про смерть, довідка про смерть ____________________________

8) довідка про обставини травми (поранення, контузії, каліцтва) або копія акта про нещасний випадок, а також інші документи про причини та обставини одержання військовослужбовцем поранення (контузії, травми, каліцтва) _______________________________________________________________

9) інші документи ________________________________________________”.

Тимчасово виконуючий
обов’язки директора
Військово-медичного
департаменту
Міністерства оборони України
полковник медичної служби


Ю.І. Русінкавгору