Документ z1463-15, чинний, поточна редакція — Прийняття від 06.11.2015
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 15.12.2015. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

06.11.2015  № 620


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 листопада 2015 р.
за № 1463/27908

Про внесення змін до наказу Міністра оборони України від 12.03.2007 № 80

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2006 року № 1644 “Про порядок і розміри грошового забезпечення та заохочення військовозобов’язаних та резервістів, грошової виплати резервістам” НАКАЗУЮ:

1. Внести до наказу Міністра оборони України від 12 березня 2007 року № 80 “Про затвердження Інструкції про умови виплати грошового забезпечення та заохочення військовозобов’язаних та резервістів”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 березня 2007 року за № 269/13536, такі зміни:

заголовок до наказу викласти в такій редакції:

“Про затвердження Інструкції про умови виплати грошового забезпечення та заохочення військовозобов’язаних та резервістів, грошової виплати резервістам”;

пункт 1 наказу викласти в такій редакції:

“1. Затвердити Інструкцію про умови виплати грошового забезпечення та заохочення військовозобов’язаних та резервістів, грошової виплати резервістам, що додається.”.

2. Затвердити Зміни до Інструкції про умови виплати грошового забезпечення та заохочення військовозобов’язаних та резервістів, затвердженої наказом Міністра оборони України від 12 березня 2007 року № 80, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26 березня 2007 року за № 269/13536, що додаються.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр оборони України
генерал-полковник


С.Т. ПолторакЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
оборони України
06.11.2015  № 620


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 листопада 2015 р.
за № 1463/27908

ЗМІНИ
до Інструкції про умови виплати грошового забезпечення та заохочення військовозобов’язаних та резервістів

1. Заголовок Інструкції викласти в такій редакції:

“Інструкція про умови виплати грошового забезпечення та заохочення військовозобов’язаних та резервістів, грошової виплати резервістам”.

2. Пункт 1 викласти в такій редакції:

“1. Відповідно до Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу” та постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2006 року № 1644 “Про порядок і розміри грошового забезпечення та заохочення військовозобов’язаних та резервістів, грошової виплати резервістам”:

військовозобов’язаним та резервістам (далі – військовозобов’язані), призваним на збори, за кожний день перебування на зборах з урахуванням часу перебування в дорозі від військового комісаріату до місця проведення зборів і назад виплачуються добові (у відсотках від добових за кожний день при службових відрядженнях) у таких розмірах:

вищому офіцерському складу

– 50 %;

старшому офіцерському складу

– 40 %;

молодшому офіцерському складу

– 35 %;

сержантському і старшинському складу:


прапорщикам, старшим прапорщикам, мічманам, старшим мічманам

– 35 %;

молодшим сержантам, сержантам, старшим сержантам, старшинам, старшинам 2 статті, старшинам 1 статті, головним старшинам, головним корабельним старшинам

– 30 %;

рядовому складу

– 20 %;

з 03 квітня 2015 року резервістам за весь час виконання ними обов’язків служби у військовому резерві здійснюються грошові виплати в таких розмірах (кількість мінімальних заробітних плат на місяць):

вищому офіцерському складу

– 2,0;

старшому офіцерському складу

– 1,9;

молодшому офіцерському складу

– 1,8;

сержантському і старшинському складу:


прапорщикам, старшим прапорщикам, мічманам, старшим мічманам

– 1,7;

молодшим сержантам, сержантам, старшим сержантам, старшинам, старшинам 2 статті, старшинам 1 статті, головним старшинам, головним корабельним старшинам

– 1,6;

рядовому складу

– 1,5.

”.

3. Пункт 4 викласти в такій редакції:

“4. Здійснення військовозобов’язаним виплат, передбачених пунктами 1–3 цієї Інструкції, провадиться військовими частинами за місцем проведення зборів: добових – за кодом економічної класифікації видатків 2250 “Видатки на відрядження”, грошового забезпечення та грошових виплат – за кодом економічної класифікації видатків 2112 “Грошове забезпечення військовослужбовців” у межах бюджетних асигнувань, затверджених у кошторисах військових частин, установ та організацій для цих потреб.”.

4. Абзац другий пункту 12 викласти в такій редакції:

“До рахунків додаються відомості на виплату середньої заробітної плати, нарахованої військовозобов’язаним, призваним на збори, згідно з цією Інструкцією за формою:

№ з/п

Прізвище, ім’я та по батькові

Середня зарплата на місяць

Період перебування на зборах

Сума витрат, яка підлягає відшкодуванню за період перебування на зборах (у тому числі і єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування)

1

2

3

4

5

М.П.

Керівник підприємства

_______________
(підпис)


Головний бухгалтер

_______________
(підпис)

”.

Директор
Департаменту фінансів
Міністерства оборони УкраїниІ. Ю. Марковгору