Документ z1459-18, чинний, поточна редакція — Прийняття від 04.12.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 15.01.2019. Подивитися в історії? )

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

04.12.2018  № 845


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 грудня 2018 р.
за № 1459/32911

Про визнання таким, що втратило чинність, рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25 жовтня 2012 року № 1519

Відповідно до пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» та з метою приведення у відповідність до вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

1. Визнати таким, що втратило чинність, рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25 жовтня 2012 року № 1519 «Про затвердження Порядку ведення реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2012 року за № 2213/22525 (зі змінами).

2. Департаменту систематизації та аналізу фінансової звітності учасників ринків капіталу та пруденційного нагляду (Рафальська К.):

забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

3. Департаменту міжнародної співпраці та комунікацій (Юшкевич О.) забезпечити опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

4. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

Голова Комісії

Т. Хромаєв

ПОГОДЖЕНО:

Голова Аудиторської палати УкраїниТ.О. Каменськавгору