Документ z1457-05, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 07.07.2018, підстава - v0075500-18

                                                          
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
21.11.2005 N 439
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
6 грудня 2005 р.
за N 1457/11737

{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Національного банку
N 75 ( v0075500-18 ) від 04.07.2018 }

Про внесення змін до деяких нормативно-правових
актів Національного банку України щодо форм
ведення книг реєстрації відкритих рахунків

Відповідно до статті 41 Закону України "Про Національний банк
України" ( 679-14 ), статті 68 Закону України "Про банки і
банківську діяльність" ( 2121-14 ), статей 5 та 13 Закону України
"Про електронні документи та електронний документообіг" ( 851-15 )
Правління Національного банку України П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Унести до постанови Правління Національного банку України
від 30.12.98 N 566 ( z0056-99 ) "Про затвердження Положення про
організацію бухгалтерського обліку та звітності в банківських
установах України", зареєстрованої в Міністерстві юстиції України
01.02.99 за N 56/3349, такі зміни: у назві, преамбулі та пункті 1 слова "банківські установи" та
"установи банків" у всіх відмінках замінити словом "банки" у
відповідних відмінках.
2. Унести до Положення про організацію бухгалтерського обліку
та звітності в банках України, затвердженого постановою Правління
Національного банку України від 30.12.98 N 566 ( z0056-99 ) та
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01.02.99 за
N 56/3349 (із змінами), такі зміни:
2.1. У підпункті 1.4.4 пункту 1.4 слова "установи банку"
замінити словом "банку".
2.2. В абзаці шостому підпункту 2.1.2 пункту 2.1 слова "в
установах Відкритого акціонерного товариства "Державний ощадний
банк України" замінити словами "у відкритому акціонерному
товаристві "Державний ощадний банк України".
2.3. В абзаці сьомому підпункту 2.1.2 пункту 2.1 слово
"установи" виключити.
2.4. Абзац тринадцятий підпункту 2.1.3 пункту 2.1 викласти в
такій редакції: "Банки зобов'язані вести та зберігати книги реєстрації
відкритих рахунків в електронній або паперовій формі. Банки на
вимогу органів банківського регулювання та нагляду зобов'язані
роздруковувати копії книг реєстрації відкритих рахунків у
паперовій формі".
2.5. В абзаці одинадцятому підпункту 2.2.1 пункту 2.2 слово
"установи" замінити словом "банку".
2.6. В абзацах четвертому та шостому підпункту 3.1.2 пункту
3.1 слова "установи" виключити.
2.7. В абзаці четвертому пункту 3.3 слова "банківської
установи" замінити словом "банку".
3. Унести до Положення про організацію операційної діяльності
в банках України, затвердженого постановою Правління Національного
банку України від 18.06.2003 N 254 ( z0559-03 ) та зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 08.07.2003 за N 559/7880 (із
змінами), такі зміни:
3.1. У пункті 3.6 слова "банківськими установами" замінити
словом "банками".
3.2. Пункт 5.11 викласти в такій редакції: "5.11. Банки зобов'язані вести та зберігати книги реєстрації
відкритих рахунків в електронній або паперовій формі. Банки на
вимогу органів банківського регулювання та нагляду зобов'язані
роздруковувати копії книг реєстрації відкритих рахунків у
паперовій формі".
3.3. В абзаці дванадцятому пункту 9.4 слова "банківської
установи" замінити словом "банку".
3.4. В абзаці восьмому пункту 9.5 слово "установі" замінити
словами "відокремленим підрозділам".
4. Департаменту бухгалтерського обліку (Ричаківська В.І.)
після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести
зміст цієї постанови до відома територіальних управлінь
Національного банку України та банків України для керівництва і
використання в роботі.
5. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на
начальників територіальних управлінь Національного банку України.
6. Постанова набирає чинності через 10 днів після державної
реєстрації в Міністерстві юстиції України.
Голова В.С.Стельмахвгору