Про затвердження Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість
Мінфін України; Наказ, Положення, Заява [...] від 14.11.20141130
Документ z1456-14, попередня редакція — Редакція від 16.10.2015, підстава - z1114-15
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

__________
* Такі журнали ведуться окремо для юридичних та фізичних осіб.
** Для фізичних осіб, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.

{Додаток 6 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 747 від 31.08.2015}Додаток 7
до Положення
про реєстрацію платників
податку на додану вартість
(пункт 5.7)

РІШЕННЯ
про анулювання реєстрації платників податку на додану вартість
(Форма № 7-РПДВ)


Додаток 8
до Положення
про реєстрацію платників
податку на додану вартість
(пункт 6.3)

ЗАЯВА
про реєстрацію сільськогосподарського підприємства як суб’єкта спеціального режиму оподаткування податком на додану вартість
(Форма № 1-РС)

{Додаток 8 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 747 від 31.08.2015}


Додаток 9
до Положення
про реєстрацію платників
податку на додану вартість
(пункт 6.13)

ЗАЯВА
сільськогосподарського підприємства про зняття з реєстрації як суб’єкта спеціального режиму оподаткування податком на додану вартість
(Форма № 3-РС)

{Додаток 9 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 21 від 02.02.2015}


Додаток 10
до Положення
про реєстрацію платників
податку на додану вартість
(пункт 6.14)

РІШЕННЯ
про виключення сільськогосподарського підприємства з реєстру суб'єктів спеціального режиму оподаткування
(Форма № 6-РРС)Додаток 11
до Положення
про реєстрацію платників
податку на додану вартість
(пункт 6.25)


Форма № 6-РЖС

ЖУРНАЛ
обліку рішень про виключення сільськогосподарських підприємств із реєстру суб'єктів спеціального режиму оподаткування

Номер рішення

Дата затвердження рішення

Код за ЄДРПОУ

Індивідуальний податковий номер

Найменування сільськогосподарського підприємства

Дата реєстрації платником податку на додану вартість

Дата реєстрації суб'єктом спеціального режиму оподаткування

Підстава для виключення з реєстру суб'єктів спеціального режиму оподаткування

Дата виключення з реєстру суб'єктів спеціального режиму оподаткування

Дата, з якої підприємство вважається платником податку на додану вартість на загальних підставах

Дата внесення до Реєстру запису про виключення з реєстру суб’єктів спеціального режиму оподаткування

Спосіб та дата отримання примірника рішення платником (поштою або під розписку платника чи Представника платника)

Причина неможливості вручення примірника рішення платнику та дата складання відповідної довідки

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13Додаток 12
до Положення
про реєстрацію платників
податку на додану вартість
(пункт 7.4)

ЗАПИТ
про отримання витягу з реєстру платників податку на додану вартість
(Форма № 1-ЗВР)

{Додаток 12 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 747 від 31.08.2015}


Додаток 13
до Положення
про реєстрацію платників
податку на додану вартість
(пункт 7.5)

ВИТЯГ
з реєстру платників податку на додану вартість
(Форма № 2-ВР)

{Додаток 13 в редакції Наказу Міністерства фінансів № 747 від 31.08.2015}


Додаток 14
до Положення
про реєстрацію платників
податку на додану вартість
(пункт 7.7)

ЗАПИТ
про отримання довідки з реєстру платників податку на додану вартість
(Форма № 1-ЗДР)

{Додаток 14 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 747 від 31.08.2015}


Додаток 15
до Положення
про реєстрацію платників
податку на додану вартість
(пункт 7.8)

ДОВІДКА
з реєстру платників податку на додану вартість
(Форма № 2-ДР)вгору