Документ z1456-12, чинний, поточна редакція — Прийняття від 17.08.2012
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 07.09.2012. Подивитися в історії? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ
Н А К А З
17.08.2012 N 520
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 серпня 2012 р.
за N 1456/21768

Про внесення змін до наказу
Міністерства транспорту України
від 20 серпня 2004 року N 757

Відповідно до статей 54 та 55 Закону України "Про
автомобільний транспорт" ( 2344-14 ), Указу Президента України від
12 травня 2011 року N 581 ( 581/2011 ) "Про Положення про
Міністерство інфраструктури України", Указу Президента України від
6 квітня 2011 року N 387 ( 387/2011 ) "Про Положення про Державну
інспекцію України з безпеки на наземному транспорті", постанови
Кабінету Міністрів України від 9 червня 2011 року N 929
( 929-2011-п ) "Деякі питання надання Державною інспекцією з
безпеки на наземному транспорті, Державною авіаційною службою,
Державною інспекцією з безпеки на морському та річковому
транспорті, Державним агентством з туризму та курортів і
капітанами морських торговельних портів платних адміністративних
послуг" та розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 серпня
2011 року N 771-р ( 771-2011-р ) "Про погодження пропозиції щодо
ліквідації державного підприємства "Служба міжнародних
автомобільних перевезень", з метою забезпечення українських
перевізників іноземними дозволами для перевезення пасажирів і
вантажів у міжнародному сполученні Н А К А З У Ю:
1. Внести до наказу Міністерства транспорту України
від 20 серпня 2004 року N 757 ( z1075-04 ) "Про впорядкування
системи оформлення, видачі, використання та обліку дозволів на
міжнародні перевезення пасажирів і вантажів автомобільним
транспортом", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
31 серпня 2004 року за N 1075/9674, такі зміни:
1.1. Пункт 2 виключити. У зв'язку з цим пункти 3-6 вважати відповідно пунктами 2-5.
1.2. У другому реченні пункту 3 слова "окремим наказом
Міністерства транспорту України" замінити словами "наказом
Міністерства інфраструктури України".
2. Встановити, що бланки дозволів, надруковані за формою,
наведеною в додатку 1 до Порядку оформлення і видачі дозволів на
поїздку по територіях іноземних держав при виконанні перевезень
пасажирів і вантажів автомобільним транспортом у міжнародному
сполученні, їх обміну та обліку, затвердженого наказом
Міністерства транспорту України від 20 серпня 2004 року N 757
( z1075-04 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
31 серпня 2004 року за N 1075/9674, і реєстри виданих іноземних
дозволів на 2012 рік, форму яких наведено в додатку 2 до Порядку
оформлення і видачі дозволів на поїздку по територіях іноземних
держав при виконанні перевезень пасажирів і вантажів автомобільним
транспортом у міжнародному сполученні, їх обміну та обліку,
затвердженого наказом Міністерства транспорту України від
20 серпня 2004 року N 757, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 31 серпня 2004 року за N 1075/9674, використовуються до
31 січня 2013 року.
3. Затвердити: Зміни до Порядку оформлення і видачі дозволів на поїздку по
територіях іноземних держав при виконанні перевезень пасажирів і
вантажів автомобільним транспортом у міжнародному сполученні, їх
обміну та обліку, затвердженого наказом Міністерства транспорту
України від 20 серпня 2004 року N 757 ( z1075-04 ),
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 серпня 2004 року
за N 1075/9674, що додаються; Зміни до Порядку оформлення, видачі, використання, обліку та
звітності щодо дозволів Європейської Конференції Міністрів
Транспорту (ЄКМТ) на перевезення вантажів автомобільним
транспортом між країнами - членами ЄКМТ ( z1076-04 ),
затвердженого наказом Міністерства транспорту України від
20 серпня 2004 року N 757 ( z1075-04 ), зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 31 серпня 2004 року за N 1076/9675,
що додаються ( z1457-12 ).
4. Департаменту автомобільного транспорту:
4.1. Забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію
до Міністерства юстиції України.
4.2. Після державної реєстрації цього наказу довести його до
відома підприємств, установ та організацій, діяльність яких
пов'язана з організацією міжнародних перевезень пасажирів та
вантажів.
5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
В.о. Міністра К.О.Єфименко
ПОГОДЖЕНО:
В.о. Голови Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва О.Ю.Потімков
Голова Державної інспекції України
з безпеки на наземному транспорті Є.А.Пронченко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
інфраструктури України
17.08.2012 N 520
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 серпня 2012 р.
за N 1456/21768

ЗМІНИ
до Порядку оформлення і видачі дозволів
на поїздку по територіях іноземних держав
при виконанні перевезень пасажирів і вантажів
автомобільним транспортом у міжнародному
сполученні, їх обміну та обліку
( z1075-04 )

1. У пункті 1.2 глави 1 слова "Державного департаменту
автомобільного транспорту та державного підприємства "Служба
міжнародних автомобільних перевезень" (далі - ДП "СМАП")
Міністерства транспорту та зв'язку України" замінити словами
"Міністерства інфраструктури України, Державної інспекції України
з безпеки на наземному транспорті".
2. У главі 2: у пункті 2.1 слова "Міністерство транспорту України або
уповноважений ним Державний департамент автомобільного транспорту"
замінити словами "Міністерство інфраструктури України"; у пункті 2.2 слова "Державний департамент автомобільного
транспорту спільно з ДП "СМАП" готує пропозиції Міністерства
транспорту України стосовно квоти дозволів держави, з якою
проводяться переговори, і подає їх на затвердження заступнику
Міністра транспорту України" замінити словами "Департамент
автомобільного транспорту готує пропозиції Міністерства транспорту
України стосовно квоти дозволів держави, з якою проводяться
переговори, і подає їх на затвердження першому заступнику Міністра
інфраструктури України або особі, що його заміщує відповідно до
розподілу обов'язків"; у пункті 2.3 слова "Міністерства транспорту України або
уповноваженого ним Державного департаменту автомобільного
транспорту, ДП "СМАП" замінити словами "Міністерства
інфраструктури України, Укртрансінспекція України"; у пункті 2.4 слова "Державний департамент автомобільного
транспорту (або уповноважений ним ДП "СМАП")" замінити словами
"Міністерство інфраструктури України"; у пункті 2.5 слова "Міністерством транспорту України або, за
його дорученням, Державним департаментом автомобільного транспорту
іноземні бланки дозволів передаються в повному обсязі в ДП "СМАП"
замінити словами "Міністерством інфраструктури України іноземні
бланки дозволів передаються в повному обсязі Укртрансінспекції
України"; пункт 2.6 викласти в такій редакції: "2.6. Бланки іноземних дозволів після їх використання
підлягають обов'язковому поверненню перевізниками у пункти видачі
дозволів територіальних органів Укртрансінспекції України.".
3. У главі 3: у пункті 3.1 слова "здійснює ДП "СМАП" замінити словами
"здійснюють територіальні органи Укртрансінспекції України"; у пункті 3.2 слова "ДП "СМАП оформляє і видає" замінити
словами "територіальні органи Укртрансінспекції України оформляють
і видають"; пункти 3.3 та 3.4 викласти в такій редакції: "3.3. Оформлення та видача дозволів на виконання перевезень
вантажів проводяться у пунктах видачі дозволів територіальних
органів Укртрансінспекції України при пред'явленні оригіналів
реєстраційних документів на транспортний засіб; оригіналів
відповідних сертифікатів на автотранспортний засіб; оригіналів
документів на вантаж, за винятком здійснення порожньої подачі
транспортного засобу, з обов'язковим занесенням отриманих дозволів
до реєстру виданих іноземних дозволів (додаток 2). Перевізник
забезпечується тільки дозволами, необхідними йому для конкретної
поїздки. Реєстр виданих іноземних дозволів ведеться в установленому
законодавством порядку. 3.4. Оформлення та видача дозволів на виконання перевезень
пасажирів у нерегулярному автобусному сполученні проводяться в
Укртрансінспекції України або у пунктах видачі дозволів
територіальних органів Укртрансінспекції України."; у пункті 3.5: в абзаці першому слова "перевезень пасажирів в підрозділі
центрального апарату ДП "СМАП" замінити словами "нерегулярних
перевезень пасажирів у міжнародному автомобільному сполученні в
Укртрансінспекції України"; у другому реченні абзацу другого слова "в підрозділ
центрального апарату ДП "СМАП" замінити словами "в
Укртрансінспекцію України або у пункти видачі дозволів
територіальних органів Укртрансінспекції України і внесенню
інформації про їх використання та повернення в реєстр"; у пункті 3.6 слова "перевезень пасажирів у відділеннях ДП
"СМАП" та їх відділках в пунктах пропуску державного кордону
України проводяться за фактом прибуття автомобільного
транспортного засобу, виконуючого перевезення при виїзді з
території України" замінити словами "нерегулярних перевезень
пасажирів у пунктах видачі дозволів територіальних органів
Укртрансінспекції України"; у пунктах 3.7, 3.8 слова "ДП "СМАП" замінити словами
"Укртрансінспекції України"; у пункті 3.9: у першому реченні абзацу першого слова "Міністерство
транспорту" замінити словами "Міністерство інфраструктури"; в абзаці шостому: у першому реченні слова "Міністерство транспорту" замінити
словами "Міністерство інфраструктури"; у другому реченні слова "Державний департамент автомобільного
транспорту" замінити словами "Міністерство інфраструктури
України", слова "у Міністерстві транспорту України і подає до ДП
"СМАП" замінити словами "і передає до Укртрансінспекції України"; у пункті 3.10: абзац перший виключити; слова "відділами ДП "СМАП" та їх відділками, а також
підрозділом центрального апарату ДП "СМАП" замінити словами
"пунктами видачі дозволів територіальних органів Укртрансінспекції
України"; у пункті 3.11: у першому реченні абзацу першого слова "Міністерство
транспорту" замінити словами "Міністерство інфраструктури", слово
"Мінтрансу" виключити; друге речення абзацу першого викласти в такій редакції: "Їх
оформлення та видачу перевізникам здійснює Укртрансінспекція
України на підставі рішення Міністерства інфраструктури України."; в абзаці другому слова "Міністерство транспорту" замінити
словами "Міністерство інфраструктури"; пункт 3.13 виключити.
4. У главі 4: у пункті 4.1 слова "ДП "СМАП" замінити словами
"Укртрансінспекція України"; у пункті 4.3: у першому реченні слова "відділі ДП "СМАП" або їх відділку
(за винятком дозволів Австрії)" замінити словами "пункті видачі
дозволів територіальних органів Укртрансінспекції України"; у другому реченні слова "відділення ДП "СМАП" замінити
словами "пункту видачі дозволів територіальних органів
Укртрансінспекції України".
5. У главі 5: у пункті 5.1 слова "Міністерство транспорту України,
Державний департамент автомобільного транспорту забезпечують"
замінити словами "Міністерство інфраструктури України забезпечує"; у пункті 5.2 слова "ДП "СМАП" замінити словами
"Укртрансінспекції України"; у пункті 5.3: в абзаці першому слова "відділень ДП "СМАП" замінити словами
"пунктів видачі дозволів територіальних органів Укртрансінспекції
України", слова "центрального апарату ДП "СМАП" замінити словами
"Укртрансінспекції України"; в абзаці другому слова "ДП "СМАП" замінити словами
"Укртрансінспекція України", слова "направляє клопотання
Державному департаменту автомобільного транспорту про вжиття"
замінити словами "вживає"; в абзацах третьому та четвертому слова "ДП "СМАП" замінити
словами "Укртрансінспекцією України"; у пункті 5.4 слова "Державного департаменту автомобільного
транспорту" замінити словами "комісії у складі представників
Міністерства інфраструктури України та Укртрансінспекції України"; у пункті 5.5 слова "ДП "СМАП" замінити словами
"Укртрансінспекція України", слова "наявних у ДП "СМАП" замінити
словами "наявних в Укртрансінспекції України".
6. У главі 6: у пункті 6.1 слова "у структурні підрозділи ДП "СМАП"
іноземних дозволів ведеться відповідним підрозділом ДП "СМАП"
замінити словами "іноземних дозволів ведеться відповідним пунктом
видачі дозволів територіальних органів Укртрансінспекції України"; у пункті 6.3 слова "у структурних підрозділах ДП "СМАП"
(у відділах та їх відділках) та в підрозділі центрального апарату
ДП "СМАП" виключити; у пункті 6.5 слова "в структурні підрозділи ДП "СМАП"
(у відділи та їх відділки) та в підрозділ центрального апарату ДП
"СМАП" виключити.
7. У додатку 1 до Порядку: слова "МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ" замінити
словами "МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ"; слова "MINISTRY OF TRANSPORT AND COMMUNICATIONS OF UKRAINE"
замінити словами "MINISTRY OF INFRASTRUCTURE OF UKRAINE"; слова "MINISTERIUM FUR VERKEHR UND KOMMUNIKATION DER UKRAINE"
замінити словами "MINISTERIUM FUR INFRASTRUKTUR DER UKRAINE".
8. У додатку 2 до Порядку: слова "MINISTRY OF TRANSPORT AND COMMUNICATIONS OF UKRAINE
STATE ENTERPRISE "INTERNATIONAL ROAD CARRIAGE MANAGEMENT" замінити
словами "MINISTRY OF INFRASTRUCTURE OF UKRAINE"; слова "ДП "СМАП", "СМАП" замінити словами "Укртрансінспекція
України".
Директор Департаменту
автомобільного транспорту Д.В.Петуховвгору