Документ z1453-14, чинний, поточна редакція — Редакція від 16.10.2015, підстава - z1113-15

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

14.11.2014  № 1127


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 листопада 2014 р.
за № 1453/26230

Про затвердження Змін до Порядку обліку платників податків і зборів

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів
№ 22 від 02.02.2015
№ 747 від 31.08.2015}

З метою приведення у відповідність із Законами України від 13 травня 2014 року № 1258-VII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення процедури державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичних осіб - підприємців за заявницьким принципом», «Про створення вільної економічної зони «Крим» та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України», «Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції», від 07 жовтня 2014 року № 1690-VII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення оподаткування інвестиційної діяльності» НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 09 грудня 2011 року № 1588, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 грудня 2011 року за № 1562/20300 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 22 квітня 2014 року № 462) (далі - Зміни), що додаються.

2. Установити, що:

1) у порядку, визначеному підпунктом 15 пункту 4 Змін, контролюючі органи здійснюють зняття з обліку фізичних осіб - підприємців, які не були зняті з обліку після державної реєстрації припинення підприємницької діяльності.

{Підпункт 1 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 22 від 02.02.2015}

{Підпункт 2 пункту 2 втратив чинність на підставі Наказу Міністерства фінансів № 747 від 31.08.2015}

3. Протягом місяця з дня набрання чинності цим наказом забезпечується:

1) переведення на обслуговування таких платників податків:

до Генічеської об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління державної фіскальної служби в Херсонській області - платників податків, які на момент набрання чинності цим наказом мали місцезнаходження (місце проживання) на тимчасово окупованій території України (крім платників податків, які перебувають на обліку в контролюючих органах, що здійснюють супроводження великих платників податків, та відокремлених підрозділів тих юридичних осіб, що мають місцезнаходження на іншій території України);

до контролюючих органів державної фіскальної служби за основним місцем обліку відповідних юридичних осіб - платників податків, які на момент набрання чинності цим наказом мали місцезнаходження на тимчасово окупованій території України і є відокремленими підрозділами тих юридичних осіб, що мають місцезнаходження на іншій території України або перебувають на обліку в контролюючих органах, які здійснюють супроводження великих платників податків;

2) направлення в установленому порядку до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців даних про зміну контролюючого органу платників податків, зазначених у підпункті 1 цього пункту.

4. Платники податків, які мають місцезнаходження (місце проживання) на тимчасово окупованій території України, обліковуються з ознакою «суб’єкт вільної економічної зони «Крим».

Якщо такими платниками податків є відокремлені підрозділи тих юридичних осіб, що мають місцезнаходження на іншій території України або перебувають на обліку в контролюючих органах, які здійснюють супроводження великих платників податків, то такі відокремлені підрозділи перебувають на обліку в контролюючих органах за основним місцем обліку відповідних юридичних осіб.

5. У разі зміни місцезнаходження / місця проживання платників податків з території проведення антитерористичної операції або тимчасово неконтрольованої території (на якій органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження) на територію в областях або місті Києві і отримання контролюючими органами відомостей державного реєстратора про внесення змін до відомостей про місцезнаходження (місце проживання) платника податків або заяви за формою № 1-ОПП або за формою № 5-ОПП із позначкою «Зміни», поданих платником податків до контролюючого органу за новим місцезнаходженням, облік таких платників податків і зборів здійснюється з урахуванням такого:

1) контролюючі органи в областях та місті Києві за новим місцезнаходженням / місцем проживання платників податків здійснюють обробку відомостей із Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (далі - Єдиний державний реєстр) або приймання заяв і документів від платників податків, а також взяття на облік платників податків за основним місцем обліку не пізніше наступного робочого дня з дня отримання відомостей з Єдиного державного реєстру чи заяв від платників податків;

2) стосовно платників податків, які до набрання чинності цим наказом змінили місцезнаходження / місце проживання та не були взяті на облік як платники податків за новим місцезнаходженням / місцем проживання, відповідні контролюючі органи здійснюють взяття на облік платників податків протягом двох днів після набрання чинності цим наказом.

6. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (Чмерук М.О.) у встановленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

7. Державній фіскальній службі України (Білоус І.О.) забезпечити розміщення цього наказу на офіційному веб-порталі Державної фіскальної служби України.

8. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

9. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів України Фудашкіна Д.О. та Голову Державної фіскальної служби України Білоуса І.О.

Міністр

О. Шлапак

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної
фіскальної служби України

Т. в. о. Міністра
закордонних справ України

Міністр оборони України
генерал-полковник

Заступник Голови
Національного банку України

В. о. Голови
Державної служби статистики України

Т. в. о. Голови Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва
І.О. Білоус


Н.М. Галібаренко


С.Т. Полторак


Я.В. Смолій


І. ЖукО.Л. Шейко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
14.11.2014  № 1127


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 листопада 2014 р.
за № 1453/26230

ЗМІНИ
до Порядку обліку платників податків і зборів

1. Абзац другий пункту 3.5 розділу ІІІ викласти у такій редакції:

«Взяття на облік договору здійснюється шляхом додаткового взяття на облік як платника податків відповідного управителя майна або уповноваженої особи. Взяття на облік угоди про розподіл продукції здійснюється шляхом додаткового взяття на облік як платника податків відповідного інвестора (для угоди за участю одного інвестора) або оператора (для багатосторонньої угоди).».

2. У розділі IV:

1) пункт 4.5 доповнити новим абзацом такого змісту:

«Якщо багатостороння угода про розподіл продукції передбачає можливість реєстрації не лише оператора, але й інвесторів як платників податку на додану вартість за угодою, то податкові номери інвесторам за такою угодою надаються контролюючими органами за основним місцем обліку інвесторів на підставі отриманого від оператора рішення про реєстрацію всіх інвесторів як платників податку на додану вартість за угодою про розподіл продукції.»;

2) в абзаці першому пункту 4.11 слова «, її не скріплено печаткою платника податків (для новостворених за наявності)» виключити.

3. У розділі Х:

1) підпункт 3 пункту 10.13 виключити;

2) абзац другий пункту 10.24 викласти в такій редакції:

«Якщо згідно із законодавством та умовами договору про спільну діяльність, угоди про розподіл продукції сторонами договору, угоди новою уповноваженою особою або оператором призначається учасник договору, угоди, який перебуває на обліку у контролюючому органі іншому, ніж попередня уповноважена особа, оператор, то проводиться зміна місця обліку такого договору, угоди протягом місяця після отримання документів про зміну уповноваженої особи, оператора.».

4. У розділі XІ:

1) у пункті 11.1:

абзац перший викласти в такій редакції:

«11.1. Платник податків зобов'язаний повідомляти контролюючі органи за місцем обліку такого платника про його ліквідацію або реорганізацію протягом трьох робочих днів з дня прийняття відповідного рішення (крім випадків, коли обов'язок здійснювати таке повідомлення покладено законом на орган державної реєстрації).»;

в абзаці другому слова «юридичної особи та припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця» замінити словами «юридичних осіб»;

2) у другому реченні пункту 11.7 слова «або підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця» виключити;

3) у пункті 11.9:

в абзаці першому слова «або підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця» виключити;

в абзаці третьому слова «(повідомлення про припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця за її рішенням)» виключити;

4) у пункті 11.13:

в абзацах другому та третьому слова «(припиненням підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця за її рішенням)» виключити;

в абзацах п’ятому та шостому слова «(місце проживання)» у всіх відмінках виключити;

5) у пункті 11.14 слова «(підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця)» виключити;

6) у пункті 11.15 слова «або Реєстру самозайнятих осіб» виключити;

7) у другому реченні абзацу другого пункту 11.17 слова «, платника податків (фізичної особи)» виключити;

8) в абзаці третьому пункту 11.22 слова «та припинення підприємницької діяльності фізичних осіб - підприємців» виключити;

9) у пункті 11.23 слова «або до Реєстру самозайнятих осіб» виключити;

10) в абзаці п’ятому пункту 11.24 та абзаці першому пункту 11.26 слова «(підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця)» виключити;

11) у пункті 11.27:

в абзаці першому слова «(підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця)» виключити;

у підпункті 3 слова «чи для здійснення підприємницької діяльності фізичній особі - підприємцю» виключити;

у підпункті 4 слова «чи фізичною особою - підприємцем» виключити;

у підпункті 7 слова «або фізичною особою - підприємцем виписки про рух коштів на рахунках, які на дату завершення документальної перевірки фізичної особи - підприємця не були закриті» виключити;

у підпункті 8 третє речення виключити;

доповнити пункт новим підпунктом такого змісту:

«10) неподана податкова декларація за результатами останнього податкового періоду.».

У зв’язку із цим абзац одинадцятий пункту 11.27 вважати абзацом дванадцятим;

в абзаці дванадцятому слова «(підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця)» виключити;

12) у пункті 11.28 слова «(підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця)» виключити;

13) у пункті 11.29 слова «або Реєстру самозайнятих осіб» виключити;

14) у пункті 11.31:

у підпункті 1 слова «(підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця)» виключити;

у підпункті 8 слова «або Реєстру самозайнятих осіб» виключити;

15) у пункті 11.32:

абзац перший пункту та підпункт 1 викласти у такій редакції:

«11.32. Зняття з обліку самозайнятих фізичних осіб як платників податків у контролюючих органах здійснюється у такому порядку:

1) підставою для зняття фізичної особи - підприємця з обліку у відповідному контролюючому органі є повідомлення про проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем за її рішенням, або за судовим рішенням, або у разі її смерті, або оголошення її померлою, або визнання її безвісно відсутньою, а також відомості відповідної реєстраційної картки.

Дата зняття з обліку фізичної особи - підприємця відповідає даті отримання повідомлення державного реєстратора про проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця. Дані про зняття з обліку платника податків фіксуються в журналі за формою № 6-ОПП. Номер зняття з обліку відповідає номеру відповідного запису в журналі за формою № 6-ОПП.

Дані про зняття з обліку фізичної особи - підприємця передаються контролюючим органом за основним місцем обліку такого платника податків до Єдиного державного реєстру із зазначенням: дати та номера запису про зняття з обліку, назви та ідентифікаційного коду контролюючого органу, у якому платника податків знято з обліку»;

в абзаці першому підпункту 2 слова «у порядку, встановленому для фізичних осіб - підприємців» виключити, а слово «та» замінити словами «та/або»;

після підпункту 4 доповнити пункт новими підпунктами 5 - 7 такого змісту:

«5) у разі державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи чи реєстрації у відповідному уповноваженому органі припинення незалежної професійної діяльності фізичної особи (якщо така реєстрація була умовою ведення незалежної професійної діяльності) погашення грошових зобов'язань та/або податкового боргу здійснюється за рахунок майна зазначеної особи.

Особою, відповідальною за погашення грошових зобов'язань чи податкового боргу фізичної особи - підприємця або фізичної особи, яка провадить незалежну професійну діяльність, є така фізична особа;

6) після державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізична особа продовжує обліковуватись у контролюючих органах як фізична особа - платник податків, яка отримувала доходи від провадження підприємницької діяльності.

Така фізична особа має забезпечити остаточні розрахунки з податків від провадження підприємницької діяльності, в установлені строки подати відповідному контролюючому органу річну податкову декларацію за звітний рік, у якому проведено державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця.

Контролюючий орган може призначити та провести документальну перевірку такої фізичної особи - платника податків за наявності підстав та з урахуванням строків давності, передбачених Податковим кодексом України;

7) якщо після припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця залишились незакритими його рахунки у фінансових установах (крім рахунків, відкритих для зарахування коштів на вимогу фізичних осіб), контролюючий орган доводить до відома цих установ таку інформацію, повідомляє дату та номер відповідного запису в Єдиному державному реєстрі, а також дату зняття з обліку платника податків у контролюючому органі.».

У зв’язку із цим підпункти 5, 6 вважати відповідно підпунктами 8, 9;

16) у пункті 11.35:

в абзаці першому слова «або спрощеної процедури державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця» виключити;

у підпункті 1 слова «або Реєстру самозайнятих осіб» виключити;

у підпункті 3 слова «або про платника податків - фізичну особу - підприємця» виключити;

в абзаці четвертому підпункту 5 та підпункті 6 слова «чи підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця» виключити;

у підпункті 7 слова «або про проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця» виключити;

17) доповнити розділ новим пунктом такого змісту:

«11.36. Заходи щодо зняття з обліку в контролюючих органах як платників податків окружних виборчих комісій, утворених відповідно до Законів України «Про вибори народних депутатів України» та «Про вибори Президента України», розпочинаються контролюючими органами з дня офіційного оголошення результатів виборів та проводяться відповідно до цього розділу з урахуванням таких особливостей:

1) не вимагається подання окружною виборчою комісією до контролюючого органу заяви про припинення платника податків за формою № 8-ОПП, ліквідаційного балансу або інших будь-яких документів про ліквідацію окружної виборчої комісії;

2) видача контролюючим органом окружній виборчій комісії довідки про відсутність заборгованості із сплати податків, зборів за формою № 22-ОПП або довідки про зняття з обліку платника податків за формою № 12-ОПП не є обов’язковою.

Якщо окружна виборча комісія з власної ініціативи подасть до контролюючого органу заяву за формою № 8-ОПП, контролюючий орган має видати:

довідку за формою № 22-ОПП - до внесення до Єдиного державного реєстру запису про ліквідацію окружної виборчої комісії та після проведеної перевірки, подання податкових розрахунків та повної сплати податку на доходи фізичних осіб та єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування;

довідку за формою № 12-ОПП - після внесення до Єдиного державного реєстру запису про ліквідацію;

3) документальна позапланова перевірка окружної виборчої комісії, пов’язана з її припиненням як юридичної особи, призначається не пізніше п'ятнадцяти днів з дня офіційного оголошення результатів виборів і проводиться спільно з органами державного фінансового контролю. Предметом такої перевірки є своєчасність, достовірність, повнота нарахування та сплата податку на доходи фізичних осіб, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, а також дотримання окружною виборчою комісією законодавства щодо укладення трудових договорів, оформлення трудових відносин з працівниками (найманими особами)».

5. У пункті 12.5 розділу ХІІ:

доповнити абзац перший після слів «контролюючого органу» словами «протягом трьох робочих днів»;

у другому реченні абзацу другого слово «вноситься» замінити словами «вносяться дані до Єдиного банку даних юридичних осіб та».

6. Додатки 6, 7 та 11 до Порядку після літер «М. П.» доповнити словами «(за наявності)».

7. У додатку 15 до Порядку після літер «М. П.» слова «для фізичних осіб -» виключити.

8. Додатки 16 - 20, 22 та 23 до Порядку викласти у новій редакції (додаються).

Директор Департаменту
податкової, митної
політики та методології
бухгалтерського обліку
М.О. Чмерук
Додаток 16
до Порядку обліку платників
податків і зборів
(пункт 11.13)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про початок проведення позапланової перевірки, призначеної у зв'язку з рішенням про припинення юридичної особи


Додаток 17
до Порядку обліку платників
податків і зборів
(пункт 11.13)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про неможливість проведення позапланової перевірки, призначеної у зв'язку з рішенням про припинення юридичної особи


Додаток 18
до Порядку обліку платників
податків і зборів
(пункт 11.14)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення позапланової перевірки


Додаток 19
до Порядку обліку платників
податків і зборів
(пункт 11.14)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про наявність заперечень проти проведення державної реєстрації припинення юридичної особи


Додаток 20
до Порядку обліку платників
податків і зборів
(пункт 11.17)

ДОВІДКА
про відсутність заборгованості зі сплати податків, зборів


Додаток 22
до Порядку обліку платників
податків і зборів
(пункт 11.28)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про відкликання заперечень проти проведення державної реєстрації припинення юридичної особи


Додаток 23
до Порядку обліку платників
податків і зборів
(підпункт 5 пункту 11.35)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про наявність податкового боргу та неможливість проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення юридичної особивгору