Документ z1450-18, чинний, поточна редакція — Прийняття від 17.12.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 04.01.2019. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

17.12.2018  № 3952/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 грудня 2018 р.
за № 1450/32902

Про внесення змін до Порядку присвоєння кваліфікаційних класів судових експертів працівникам науково-дослідних установ судових експертиз Міністерства юстиції України

Відповідно до статей 8, 16, 17 Закону України «Про судову експертизу» та підпункту 67 пункту 4, пункту 10 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 228, НАКАЗУЮ:

1. Внести до Порядку присвоєння кваліфікаційних класів судових експертів працівникам науково-дослідних установ судових експертиз Міністерства юстиції України, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 30 грудня 2011 року № 3660/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 січня 2012 року за № 2/20315, такі зміни:

1) у пункті 9 слова «наказом Міністерства юстиції України від 09.08.2005 № 86/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.08.2005 за № 882/11162 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 07.11.2007 № 1054/5)» замінити словами «наказом Міністерства юстиції України від 03.03.2015 № 301/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04.03.2015 за № 249/26694»;

2) у пункті 14 слова «заносяться до протоколу засідання комісії та» замінити словами «оформлюються рішенням комісії та заносяться до»;

3) у пункті 15:

слова «та позбавлення» виключити;

слова «наказом Міністерства юстиції України від 09.08.2005 № 86/5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 11.08.2005 за № 882/11162 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 07.11.2007 № 1054/5)» замінити словами «наказом Міністерства юстиції України від 03.03.2015 № 301/5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 04.03.2015 за № 249/26694».

2. Департаменту з питань правосуддя та національної безпеки (Олійник О.М.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Смачило І.В.

Перший заступник Міністра

О. Сукманова

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник Голови
Національного агентства України
з питань державної служби

В.О. Купрійвгору