Документ z1449-15, чинний, поточна редакція — Прийняття від 19.11.2015
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 01.12.2015. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

19.11.2015  № 2310/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 листопада 2015 р.
за № 1449/27894

Про внесення змін до Вимог щодо написання найменування юридичної особи або її відокремленого підрозділу

Відповідно до частини сьомої статті 8 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» та пункту 10 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 228, НАКАЗУЮ:

1. Унести до Вимог щодо написання найменування юридичної особи або її відокремленого підрозділу, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 05 березня 2012 року № 368/5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05 березня 2012 року за № 367/20680 (із змінами), такі зміни:

1) доповнити пункт 1.7 розділу І новим підпунктом такого змісту:

«1.7.3. Символіки комуністичного та/або націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів.»;

2) доповнити розділ ІІ новим пунктом такого змісту:

«2.25. Повне найменування акціонерного товариства українською мовою повинно містити назву його типу (публічне чи приватне) і організаційно-правової форми (акціонерне товариство).

Словосполучення «акціонерне товариство» та похідні від нього у своєму найменуванні можуть використовувати лише юридичні особи, які зареєстрували в установленому порядку випуск власних акцій та функціонують відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» з урахуванням особливостей, визначених законами, та юридичні особи - корпоративні інвестиційні фонди, які створені та функціонують відповідно до законодавства, що регулює діяльність у сфері спільного інвестування.»;

3) у підпункті 3.2.3 пункту 3.2 розділу ІІІ слово «лапки (" ")» замінити словами «лапки (" ", “ ”, „ “, « », які є тотожними)».

2. Департаменту цивільного, фінансового законодавства та законодавства з питань земельних відносин (Ференс О.М.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування, крім абзацу третього підпункту 2 пункту 1, який набирає чинності одночасно із Законом України від 07 квітня 2015 року № 289-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів».

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Севостьянову Н.І.

Міністр

Павло Петренко

ПОГОДЖЕНО:

Голова
Державної регуляторної служби України
Ксенія Ляпінавгору