Документ z1448-18, чинний, поточна редакція — Прийняття від 27.11.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 08.01.2019. Подивитися в історії? )

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

27.11.2018  № 2045


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 грудня 2018 р.
за № 1448/32900

Про затвердження Інструкції з організації пропускного режиму в адміністративній будівлі Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

Відповідно до пункту 13 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року № 1070, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, ПОСТАНОВИЛА:

1. Затвердити Інструкцію з організації пропускного режиму в адміністративній будівлі Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, що додається.

2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 17 листопада 2016 року № 2871 «Про затвердження Інструкції про організацію пропускного режиму в приміщенні Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 14 грудня 2016 року за № 1624/29754.

3. Департаменту юридичного забезпечення забезпечити подання цього розпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

4. Управлінню забезпечення діяльності Голови та членів Комісії забезпечити оприлюднення цього розпорядження після його державної реєстрації.

5. Це розпорядження набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керівника апарату Нацкомфінпослуг.

Голова Комісії

І. Пашко


ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Національної
комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків
фінансових послуг
27 листопада 2018 року № 2045


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 грудня 2018 р.
за № 1448/32900

ІНСТРУКЦІЯ
з організації пропускного режиму в адміністративній будівлі Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

I. Загальні положення

1. Ця Інструкція встановлює порядок організації пропускного режиму в адміністративній будівлі Нацкомфінпослуг працівників Нацкомфінпослуг, посадових та службових осіб державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, громадян, іноземців та осіб без громадянства, журналістів, представників засобів масової інформації, матеріальних цінностей.

2. Режим пропуску в адміністративній будівлі Нацкомфінпослуг встановлюється з метою забезпечення порядку пропуску до приміщень Нацкомфінпослуг, зміцнення трудової та виконавської дисципліни, забезпечення громадського порядку, запобігання спробам проникнення до адміністративної будівлі Нацкомфінпослуг сторонніх осіб, неконтрольованого переміщення матеріальних цінностей.

3. Терміни, що вживаються у цій Інструкції, мають такі значення:

відвідувач - фізична особа, яка не є працівником Нацкомфінпослуг, але має потребу та підставу для перебування в адміністративній будівлі Нацкомфінпослуг;

пропускний режим - сукупність правил, що визначають порядок входу (виходу) працівників Нацкомфінпослуг та відвідувачів, внесення (винесення) матеріальних цінностей до (з) адміністративної будівлі Нацкомфінпослуг, а також заходи щодо реалізації цих правил;

разова перепустка - електронна картка (документ у паперовій формі), що надає право відвідувачу (працівнику Нацкомфінпослуг) на разовий вхід до відповідного службового приміщення адміністративної будівлі Нацкомфінпослуг протягом робочого дня.

4. Контроль за порядком охорони адміністративної будівлі Нацкомфінпослуг та забезпечення пропускного режиму працівниками служби охорони мають право здійснювати:

Голова Нацкомфінпослуг;

керівник апарату Нацкомфінпослуг;

керівник самостійного структурного підрозділу, на який покладено функції з організації пропускного режиму та контролю за дотриманням його вимог;

керівник самостійного структурного підрозділу, на який покладено функції з питань запобігання корупції.

5. Працівники Нацкомфінпослуг зобов’язані:

дотримуватись Правил внутрішнього службового розпорядку Нацкомфінпослуг;

підтримувати службові приміщення та майно, яке в них розміщено, у належному санітарному та технічному стані;

дотримуватись правил техніки безпеки під час роботи з електрообладнанням і побутовими електроприладами, а також правил пожежної безпеки;

сприяти охороні службових приміщень і майна, що в ньому розміщено, запобігати його руйнуванню або розкраданню.

6. Пропускний режим визначає порядок:

1) перебування в адміністративній будівлі працівників Нацкомфінпослуг, відвідувачів, працівників закладів охорони здоров’я, аварійних служб та служб екстреної допомоги (швидка медична допомога, поліція, пожежна охорона тощо), іноземних делегацій, груп та окремих іноземців;

2) оформлення, видачі та вилучення постійних і разових перепусток;

3) внесення (винесення) матеріальних цінностей.

7. Організацію пропускного режиму та контроль за дотриманням його вимог в адміністративній будівлі Нацкомфінпослуг здійснює структурний підрозділ, на який покладено функції з організації пропускного режиму та контролю за дотриманням його вимог.

8. Цілодобова охорона адміністративної будівлі Нацкомфінпослуг здійснюється суб’єктами господарської діяльності, що провадять свою діяльність відповідно до ліцензії на провадження охоронної діяльності (далі - служба охорони).

9. Порядок виконання службових обов’язків працівниками служби охорони визначається договором, укладеним між Нацкомфінпослуг та службою охорони.

10. Охорона адміністративної будівлі Нацкомфінпослуг здійснюється, зокрема, шляхом забезпечення пропускного режиму та підтримання громадського порядку в приміщенні будівлі.

11. У разі виникнення в адміністративній будівлі Нацкомфінпослуг порушень громадського порядку або у разі масових заворушень, блокування входу в будівлю, що спрямовані на дезорганізацію роботи Нацкомфінпослуг, про це терміново повідомляється керівнику структурного підрозділу, на який покладено функції з організації пропускного режиму та контролю за дотриманням його вимог, або особі, що виконує його посадові обов’язки, для вжиття заходів щодо усунення порушень.

12. У разі виникнення нештатної ситуації або порушення громадського порядку під час прийому відвідувачів у адміністративній будівлі Нацкомфінпослуг особа, яка веде прийом, за допомогою засобів сигналізації повідомляє пост служби охорони для вжиття заходів щодо її (його) припинення.

13. Право на перебування в адміністративній будівлі Нацкомфінпослуг, внесення (винесення) матеріальних цінностей до (з) адміністративної будівлі Нацкомфінпослуг надають такі документи:

постійні перепустки у формі електронних карток (далі - постійні перепустки);

разові перепустки у формі електронних карток;

разові перепустки в паперовій формі на вхід до адміністративної будівлі Нацкомфінпослуг (далі - разові перепустки в паперовій формі) за зразком згідно з додатком 1 до цієї Інструкції;

службові посвідчення - лише з підстав, визначених пунктом 4 розділу III цієї Інструкції;

заяви на внесення (винесення) матеріальних цінностей, погоджені керівником апарату Нацкомфінпослуг або особою, що виконує його посадові обов’язки;

накладні на відпуск товарно-матеріальних цінностей (товарно - транспортні, видаткові накладні).

14. Працівники Нацкомфінпослуг отримують ключі від службових приміщень на посту служби охорони. Працівнику видається ключ лише від приміщення, в якому розміщено його робоче місце.

15. Отримання працівником Нацкомфінпослуг ключів від інших приміщень у межах самостійного структурного підрозділу дозволяється лише керівнику цього самостійного структурного підрозділу або особі, яка виконує його посадові обов’язки.

16. Після закінчення робочого дня працівники Нацкомфінпослуг, які останніми залишають службові приміщення, перевіряють їх на предмет зачинення вікон, знеструмлення обладнання та освітлювальних приладів. Після зачинення вхідних дверей службового приміщення ключі від приміщення здаються працівником на пост служби охорони.

Інформація про кабінети, від яких не було здано ключі, зазначається в рапорті служби охорони (додаток 2).

17. Службі охорони забороняється видавати ключі від службових приміщень Нацкомфінпослуг особам, які не є працівниками Нацкомфінпослуг.

II. Оформлення та видача постійних і разових перепусток

1. Постійні перепустки оформлюються службою управління персоналом, реєструються в журналі обліку електронних перепусток (додаток 3).

У день призначення працівника на посаду згідно з наказом керівника апарату Нацкомфінпослуг або особи, яка виконує його посадові обов’язки, постійна перепустка видається йому під підпис службою управління персоналом.

2. Оформлення постійних перепусток службою управління персоналом здійснюється шляхом унесення даних щодо структури апарату Нацкомфінпослуг, прізвищ, імен, по батькові працівників до електронної системи контролю доступу.

3. У журналі обліку електронних перепусток службою управління персоналу також реєструються разові перепустки у формі електронних карток, після чого з присвоєними номерами вони передаються до структурного підрозділу, на який покладено функції з організації пропускного режиму та контролю за дотриманням його вимог, для надання особі, відповідальній за видачу разових перепусток відвідувачів та працівників Нацкомфінпослуг (далі - відповідальна особа).

4. У разі виходу з ладу комплексної системи контролю доступу до приміщення та відеоспостереження (далі - комплексна система) чи відсутності вільної разової електронної перепустки разові перепустки в паперовій формі оформлюють самостійні структурні підрозділи та підписують у керівника апарату Нацкомфінпослуг або особи, яка виконує його посадові обов’язки, після чого передають відповідальній особі для реєстрації в журналі обліку разових перепусток у паперовій формі (додаток 4).

Нумерація разових перепусток у паперовій формі здійснюється відповідальною особою у валовому порядку в межах одного календарного року. Їх облік ведеться в журналі обліку разових перепусток у паперовій формі.

5. За своєчасну видачу постійних перепусток, внесення (видалення) інформації про працівників до (з) комплексної системи відповідає служба управління персоналом.

6. Придбання перепусток у формі електронних карток (далі - електронні перепустки) для працівників Нацкомфінпослуг здійснює структурний підрозділ, на який покладено функції з організації пропускного режиму та контролю за дотриманням його вимог, за заявкою служби управління персоналом, включеною до бюджетного запиту на відповідний рік за наявності реального фінансування.

7. Зберігання та облік електронних перепусток, які не використовуються, покладаються на службу управління персоналом.

8. Списання (знищення) електронних перепусток здійснюється відповідно до встановлених вимог щодо списання (знищення) матеріальних цінностей.

9. Самостійні структурні підрозділи Нацкомфінпослуг готують заявку на оформлення разової електронної перепустки (додаток 5) та підписують її у керівника апарату Нацкомфінпослуг або особи, яка виконує його посадові обов’язки, після чого передають відповідальній особі для оформлення разової електронної перепустки.

10. У разі втрати постійної електронної перепустки працівник зобов’язаний негайно повідомити свого безпосереднього керівника та впродовж робочого дня письмово повідомити службу управління персоналом. Служба управління персоналом повідомляє структурний підрозділ, на який покладено функції з організації пропускного режиму та контролю за дотриманням його вимог, для подальшого блокування втраченої перепустки в комплексній системі.

11. Втрату разової електронної перепустки відповідальна особа фіксує в журналі реєстрації разових перепусток відвідувачів та працівників Нацкомфінпослуг (додаток 6) і негайно повідомляє структурний підрозділ, на який покладено функції з організації пропускного режиму та контролю за дотриманням його вимог, для блокування втраченої перепустки.

У разі неповернення разової електронної перепустки, яка була видана особисто відвідувачу, а не особі, що його супроводжувала, відповідальна особа повідомляє керівника самостійного структурного підрозділу, який подавав заявку на оформлення разової електронної перепустки, для вжиття заходів щодо її повернення.

12. Керівник самостійного структурного підрозділу, працівник якого втратив електронну перепустку, подає службову записку керівникові апарату Нацкомфінпослуг з поясненнями працівника та пропозицією керівника самостійного структурного підрозділу щодо видачі електронної перепустки.

У разі відсутності електронних перепусток фіксація робочого часу працівника здійснюється в журналі реєстрації працівників Нацкомфінпослуг, які здійснюють вхід та вихід без електронної перепустки (далі - журнал реєстрації працівників) (додаток 7), що має бути пронумерований, прошнурований та завірений підписом особи, відповідальної за ведення табеля обліку робочого часу в самостійному структурному підрозділі, і печаткою «Для довідок та документів».

13. У разі звільнення працівника електронна перепустка підлягає поверненню до служби управління персоналом в останній робочий день для перереєстрації та подальшого використання за призначенням.

14. У разі пошкодження електронної перепустки працівник Нацкомфінпослуг інформує про це керівника самостійного структурного підрозділу та службу управління персоналом і пред’являє непридатну до використання електронну перепустку. Служба управління персоналом вилучає непридатну перепустку і за наявності вільної оформлює її та видає працівникові. Непридатна до використання електронна перепустка підлягає списанню, про що складається відповідний акт.

III. Перебування працівників і відвідувачів в адміністративній будівлі Нацкомфінпослуг

1. Вхід до службових приміщень адміністративної будівлі Нацкомфінпослуг та вихід з них здійснюються виключно через пост забезпечення пропускного режиму служби охорони, обладнаний комплексною системою.

Вхід (вихід) до (з) службових приміщень адміністративної будівлі Нацкомфінпослуг відвідувача здійснюється у супроводі працівника Нацкомфінпослуг, визначеного:

Головою, членом Нацкомфінпослуг;

керівником самостійного структурного підрозділу, що замовив оформлення разової перепустки в паперовій формі або подав заявку на оформлення разової електронної перепустки.

Погоджена заявка на оформлення разової електронної перепустки надається відповідальній особі не пізніше ніж за дві години до візиту відвідувача.

2. У разі виходу з ладу комплексної системи працівник служби охорони невідкладно повідомляє в телефонному режимі самостійний структурний підрозділ, на який покладено функції з організації пропускного режиму та контролю за дотриманням його вимог, для інформування керівника апарату Нацкомфінпослуг або особи, що виконує його посадові обов’язки, та вжиття заходів щодо відновлення роботи.

3. Працівники Нацкомфінпослуг допускаються до адміністративної будівлі Нацкомфінпослуг за електронними перепустками.

4. У разі виходу з ладу комплексної системи чи відсутності вільної електронної перепустки працівники Нацкомфінпослуг час початку та закінчення роботи фіксують у журналі реєстрації працівників. Допуск до адміністративної будівлі зазначених працівників здійснюється на підставі службового посвідчення.

5. Контроль за правомірністю та достовірністю записів у журналі реєстрації працівників з метою дотримання трудової дисципліни здійснюють керівники самостійних структурних підрозділів спільно зі службою управління персоналом.

6. Працівники можуть перебувати в приміщенні Нацкомфінпослуг у позаробочий час на підставі наданої керівником самостійного структурного підрозділу за погодженням із керівником апарату або особою, яка виконує його посадові обов’язки, заявки на перебування в адміністративній будівлі Нацкомфінпослуг після закінчення робочого часу працівників (додаток 8). Належно оформлені заявки надаються до служби охорони з понеділка по четвер до 17:30, у п’ятницю - до 16:00.

Перебування в позаробочий час в адміністративній будівлі Нацкомфінпослуг працівників, на яких не оформлено заявок, забороняється.

7. У вихідні та святкові дні (за потреби) працівники Нацкомфінпослуг перебувають у службових приміщеннях з дозволу керівника апарату відповідно до наданої керівником самостійного структурного підрозділу заявки на перебування в адміністративній будівлі Нацкомфінпослуг у вихідні, святкові дні (додаток 9). Належно оформлені заявки передаються до служби охорони та служби управління персоналом напередодні вихідного або святкового дня. Інформацію щодо перебування працівників у вихідні та святкові дні в приміщенні Нацкомфінпослуг служба охорони відображає в рапорті служби охорони Нацкомфінпослуг.

8. Голова та члени Нацкомфінпослуг дають вказівку відповідальній особі про видачу перепусток для відвідувачів, які прибули до них.

9. Особи, які з’явилися на особистий прийом до керівництва Нацкомфінпослуг, залишають особисті речі (валізи, сумки, пакети, верхній одяг тощо) в спеціально обладнаних шафах.

10. Під час участі в заходах, що проводяться в Нацкомфінпослуг (переговори, наради, конференції, семінари, збори, навчання тощо), відвідувачі, які запрошені на ці заходи, проходять в адміністративну будівлю Нацкомфінпослуг за разовими електронними перепустками (або разовими перепустками в паперовій формі у разі виходу з ладу комплексної системи), що видаються на підставі списку, який подає керівник самостійного структурного підрозділу, на якого покладено проведення зазначених заходів, та погоджує керівник апарату, в разі його відсутності - особа, яка виконує його посадові обов’язки. Зазначені списки подаються відповідальній особі та службі охорони не пізніше ніж за дві години до передбаченого заходу. Пропуск запрошених осіб проводиться після перевірки документів, що посвідчують особу, та видачі разової перепустки відповідальною особою.

11. Відповідальна особа після перевірки пред’явлених відвідувачем документів заповнює журнал реєстрації разових перепусток відвідувачів та працівників Нацкомфінпослуг.

У журналі реєстрації разових перепусток відвідувачів та працівників Нацкомфінпослуг відповідальна особа також зазначає інформацію про видачу разових електронних перепусток, що ідентифікуються за присвоєним службою управління персоналу номером відповідно до пункту 3 розділу ІІ цієї Інструкції.

12. Голова, члени Нацкомфінпослуг, керівник самостійного структурного підрозділу або особа, що виконує його посадові обов’язки, які запрошують відвідувача в адміністративну будівлю Нацкомфінпослуг, забезпечують своєчасний його вихід із будівлі.

13. Під час виходу відвідувач повертає разову електронну перепустку. Відповідальна особа робить відповідний запис у журналі реєстрації разових перепусток відвідувачів та працівників Нацкомфінпослуг.

14. У разі відмови відвідувача залишити приміщення Нацкомфінпослуг працівник, який супроводжував відвідувача, зобов’язаний невідкладно повідомити про це службу охорони.

15. Іноземні делегації, групи, окремі іноземці, особи без громадянства та окремі громадяни і особи, що їх супроводжують (перекладачі, консультанти тощо), допускаються в адміністративну будівлю Нацкомфінпослуг за разовими електронними перепустками (або разовими перепустками в паперовій формі у разі виходу з ладу комплексної системи), зокрема, відповідно до затвердженої у встановленому порядку програми зустрічі (прийому) у присутності особи, відповідальної за організацію зустрічі (прийому). Копія програми зустрічі (прийому) (за наявності) надається відповідальній особі та на пост служби охорони.

16. Вхід іноземних делегацій, груп іноземців та осіб без громадянства в адміністративну будівлю дозволяється лише у робочий час. Забороняється залишати іноземців у приміщеннях адміністративної будівлі Нацкомфінпослуг без супроводження.

17. До адміністративної будівлі Нацкомфінпослуг пропускаються:

1) безперешкодно:

Президент України;

Голова Верховної Ради України;

Прем’єр-міністр України;

Голова Верховного Суду;

Голова Конституційного Суду України;

Перший заступник Голови Верховної Ради України;

Перший віце-прем’єр-міністр України;

Генеральний прокурор України;

віце-прем’єр-міністри, міністри;

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини;

2) безперешкодно в робочий час за пред’явлення відповідного службового посвідчення (за потреби - у супроводі представника Нацкомфінпослуг), з відповідною реєстрацією відповідальною особою у журналі реєстрації разових перепусток відвідувачів та працівників Нацкомфінпослуг та повідомленням керівника апарату Нацкомфінпослуг:

заступники Голови Верховної Ради України;

Глава Адміністрації Президента України та його заступники;

Секретар Ради національної безпеки і оборони України та його заступники;

керівник Секретаріату Кабінету Міністрів України та його заступники;

Голова Служби безпеки України та його заступники;

Голова Рахункової палати та його заступники;

народні депутати України діючого скликання та їхні помічники- консультанти;

заступник Голови Верховного Суду;

судді Конституційного Суду України, голови вищих спеціалізованих судів України та їхні заступники;

заступники Генерального прокурора України та працівники прокуратури України;

працівники Національного антикорупційного бюро України;

працівники фельд’єгерського та спеціального зв’язку й Управління державної охорони України;

працівники Державної служби України з питань праці;

Голова, члени та уповноважені особи Національного агентства з питань запобігання корупції, а також уповноважені Національним агентством посадові особи.

18. Цілодобово на вхід до адміністративної будівлі Нацкомфінпослуг за службовими посвідченнями з реєстрацією в журналі служби охорони мають право співробітники правоохоронних органів з метою забезпечення безпеки громадян, запобігання злочинам, безперешкодного переслідування осіб, підозрюваних у вчиненні злочину, у разі стихійного лиха та інших надзвичайних ситуацій.

З прибуттям зазначених осіб у Нацкомфінпослуг служба охорони перевіряє у них службові посвідчення, реєструє у відповідному журналі та пропускає до адміністративної будівлі. Про пропуск зазначених осіб працівник служби охорони негайно повідомляє керівника апарату Нацкомфінпослуг або особу, яка виконує його обов’язки, та структурний підрозділ, на який покладено функції з організації пропускного режиму та контролю за дотриманням його вимог.

19. Особи з правом вільного входу за службовими посвідченнями під час входу в адміністративну будівлю Нацкомфінпослуг пред’являють відповідальній особі або службі охорони посвідчення в розгорнутому вигляді.

20. У разі виникнення надзвичайної ситуації природного або техногенного характеру працівники аварійно-рятувальних загонів, аварійних, медичних служб, пожежної охорони пропускаються без перепустки в будівлю Нацкомфінпослуг з усного дозволу керівника апарату Нацкомфінпослуг або особи, яка виконує його обов’язки.

21. Працівники медичних, аварійних та інших служб екстреної допомоги у разі виникнення аварійної або небезпечної ситуації в адміністративній будівлі допускаються до адміністративної будівлі з відома керівника апарату або особи, яка виконує його обов’язки, та керівника структурного підрозділу, на який покладено функції з організації пропускного режиму та контролю за дотриманням його вимог, у супроводі працівника зазначеного структурного підрозділу, при цьому у відповідному журналі службою охорони реєструються час входу та кількість осіб.

22. Пропуск працівників обслуговуючих підприємств або працівників підприємств (будівельники, майстри тощо), що виконують роботу відповідно до укладених договорів, здійснюється за разовими електронними перепустками (або разовими перепустками в паперовій формі у разі виходу з ладу комплексної системи) відповідно до списків, поданих керівником структурного підрозділу, на який покладено функції з організації пропускного режиму та контролю за дотриманням його вимог, що передаються службі охорони після укладення договорів, за умови пред’явлення документа, що посвідчує особу. Контроль входу (виходу) таких працівників покладається на службу охорони, інформація відображається у рапорті служби охорони із зазначенням часу прибуття та вибуття.

23. Організація супроводження співробітників правоохоронних органів, які здійснюють процесуальні дії, покладається на керівника юридичного підрозділу Нацкомфінпослуг або на посадову особу, яка виконує його посадові обов’язки. Про зазначених осіб служба охорони негайно повідомляє керівнику апарату Нацкомфінпослуг, керівнику структурного підрозділу, на який покладено функції з організації пропускного режиму та контролю за дотриманням його вимог (у разі їх відсутності - особам, що виконують їхні посадові обов’язки), та здійснює відповідний запис у відповідному журналі.

24. Забороняється вхід до адміністративної будівлі Нацкомфінпослуг особам:

1) з кіно-, фото-, аудіо- та відеотехнікою, звукопідсилювальною технікою, крім випадків, коли на це надано дозвіл керівництва Нацкомфінпослуг за пред’явлення відповідного службового посвідчення;

2) зі зброєю (за винятком працівників правоохоронних органів фельд’єгерського та спеціального зв’язку та Управління державної охорони України, які прибувають для доставки документів або здійснюють охорону посадових осіб органів державної влади згідно з чинним законодавством), боєприпасами, вибуховими речовинами;

3) з наркотичними речовинами, вибухо-, радіоактивно-, хімічно-, бактеріологічно-, біологічно-, пожежонебезпечними речовинами, засобами, що можуть використовуватись для вчинення актів технологічного тероризму;

4) у стані алкогольного та наркотичного сп’яніння;

5) з валізами, господарськими сумками та пакетами великих розмірів (понад 60 ? 40 ? 20 сантиметрів), крім випадків, коли на це надано дозвіл керівництва Нацкомфінпослуг;

6) з гучномовцями, плакатами, транспарантами;

7) з газовими балончиками, спеціальними засобами, отруйними, радіаційними, легкозаймистими речовинами, небезпечними для життя та здоров’я предметами;

8) з тваринами (крім службових собак правоохоронних органів).

25. У разі виявлення в адміністративній будівлі Нацкомфінпослуг будь-яких сторонніх речей (сумки, пакети, електронні пристрої, інші предмети), належність яких невідома, у тому числі залишених без нагляду, працівники Нацкомфінпослуг або відвідувачі, не торкаючись цих речей, зобов’язані негайно повідомити службу охорони.

26. Пропуск радників Голови на громадських засадах та членів Консультаційно-експертної ради Нацкомфінпослуг або інших утворених при Нацкомфінпослуг органів здійснюється за разовими електронними перепустками (або разовими перепустками у паперовій формі у разі виходу з ладу комплексної системи).

27. У разі виходу відвідувачів із будівлі без супроводжуючих осіб та всіх інших випадків порушення пропускного режиму, визначеного цією Інструкцією, працівники служби охорони зобов’язані здійснювати відповідний запис у рапорті служби охорони Нацкомфінпослуг.

28. Під час перебування працівників Нацкомфінпослуг, відвідувачів в адміністративній будівлі Нацкомфінпослуг та на прибудинковій території адміністративної будівлі Нацкомфінпослуг їм забороняється:

виносити документи службового характеру;

вживати алкогольні напої;

смітити та (або) залишати будь-які речі без нагляду.

29. Доступ до приміщень Нацкомфінпослуг заборонено у разі:

відсутності у відвідувача документа, що дає право на вхід до приміщення Нацкомфінпослуг;

неправильного оформлення заявки.

IV. Організація та порядок допуску журналістів, представників засобів масової інформації в адміністративну будівлю Нацкомфінпослуг

1. Вхід журналістів, представників засобів масової інформації (далі - ЗМІ) в приміщення Нацкомфінпослуг здійснюється за разовими електронними перепустками (або разовими перепустками в паперовій формі у разі виходу з ладу комплексної системи).

2. Разова перепустка представникам ЗМІ видається відповідальною особою на підставі зареєстрованого в установленому порядку листа-повідомлення ЗМІ про проведення заходу з відповідною резолюцією Голови Нацкомфінпослуг, погодженої з керівником апарату Нацкомфінпослуг службової записки керівника структурного підрозділу Накомфінпослуг, що відповідає за зв’язки з громадськістю та ЗМІ, в якій зазначаються прізвище, ім’я, по батькові, назва ЗМІ, назва заходу, місце проведення, відповідальний за його проведення, час перебування, повний перелік апаратури (із зазначенням марки, серії та номера), яку вносять (виносять) представники ЗМІ, при пред’явленні документів, що посвідчують особу.

3. Організацію відвідування журналістами і представниками ЗМІ адміністративної будівлі Нацкомфінпослуг та взаємодію з ними здійснює структурний підрозділ, що відповідає за зв’язки з громадськістю та ЗМІ.

V. Порядок внесення (винесення) матеріальних цінностей

1. Внесення (винесення) матеріальних цінностей в (з) адміністративну(ої) будівлю(і) Нацкомфінпослуг для ремонту, з метою заміни меблів, устаткування, техніки, інвентарю, а також власного майна працівників тощо здійснюється на підставі заяви на внесення (винесення), погодженої з керівником апарату Нацкомфінпослуг або особою, яка виконує його посадові обов’язки, що надається на пост служби охорони.

2. Внесення (винесення) матеріальних цінностей в (з) адміністративну(ої) будівлю(і) Нацкомфінпослуг здійснюється на підставі накладних на відпуск товарно-матеріальних цінностей (товарно-транспортних та видаткових накладних).

3. Матеріальні цінності, що підлягають внесенню (винесенню), із заявою на внесення (винесення), погодженою керівником апарату Нацкомфінпослуг або особою, яка виконує його посадові обов’язки, пред’являються працівнику служби охорони, який перевіряє відповідність записів у заяві з наявними цінностями, зазначає на заяві час, число, місяць, рік, своє прізвище та ставить підпис.

4. Забороняється працівникам Нацкомфінпослуг вносити (виносити) матеріальні цінності без надання відповідної заяви, погодженої керівником апарату або особою, яка виконує його посадові обов’язки, крім особистих речей.

5. Оперативний контроль за роботою служби охорони Нацкомфінпослуг здійснює структурний підрозділ апарату Нацкомфінпослуг, на який покладено функції з організації пропускного режиму та контролю за дотриманням його вимог (аналіз рапортів, ведення журналу здавання (приймання) службових приміщень під охорону тощо), в межах своєї компетенції.

Заступник
директора департаменту -
начальник відділу
забезпечення дозвільних
процедур департаменту
юридичного забезпечення


І. Река


Додаток 1
до Інструкції з організації пропускного
режиму в адміністративній будівлі
Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг
(пункт 13 розділу I)

РАЗОВА ПЕРЕПУСТКА
у паперовій формі на вхід до адміністративної будівлі Нацкомфінпослуг


Додаток 2
до Інструкції з організації пропускного
режиму в адміністративній будівлі
Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг
(пункт 16 розділу I)

РАПОРТ
служби охорони НацкомфінпослугДодаток 3
до Інструкції з організації пропускного
режиму в адміністративній будівлі
Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг
(пункт 1 розділу II)

ЖУРНАЛ
обліку електронних перепусток

№ з/п

Дата

Прізвище та ініціали працівника, на якого оформлено електронну перепустку

Структурний підрозділ Нацкомфінпослуг

Прізвище та ініціали працівника, якому видано електронну перепустку

Підпис особи

Примітки

1

2

3

4

5

6

7


Додаток 4
до Інструкції з організації пропускного
режиму в адміністративній будівлі
Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг
(пункт 4 розділу II)

ЖУРНАЛ
обліку разових перепусток у паперовій формі

№ з/п

Дата

Прізвище та ініціали особи, на яку оформлено перепустку в паперовій формі

Самостійний структурний підрозділ, що замовив перепустку в паперовій формі

Прізвище та ініціали особи, якій видано перепустку у паперовій формі

Підпис особи

Примітки

1

2

3

4

5

6

7


Додаток 5
до Інструкції з організації пропускного
режиму в адміністративній будівлі
Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг
(пункт 9 розділу II)


ПОГОДЖУЮ
Керівник апарату Нацкомфінпослуг
________________________________
          (прізвище, ім’я, по батькові)

«____» ________________ 20___ р.

ЗАЯВКА
на оформлення разової електронної перепустки

№ з/п

Прізвище та ініціали відвідувача (працівника)

Найменування підприємства, установи, організації, звідки прибув відвідувач (структурний підрозділ працівника)

Обґрунтування подання заявки

Дата та час прибуття

Номери приміщень

1

2

3

4

5

6

Керівник самостійного
структурного підрозділу


__________________________________________
                              (підпис, прізвище та ініціали)


Додаток 6
до Інструкції з організації пропускного
режиму в адміністративній будівлі
Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг
(пункт 11 розділу ІІ)

ЖУРНАЛ
реєстрації разових перепусток відвідувачів та працівників Нацкомфінпослуг

№ з/п

Дата

Номер перепустки

Прізвище та ініціали відвідувача (працівника)

Номер документа, що посвідчує особу відвідувача

Найменування підприємства, установи, організації, звідки прибув відвідувач, та підстава відвідування

Самостійний структурний підрозділ, який замовив перепустку

Час входу

Час виходу

Примітки

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10


Додаток 7
до Інструкції з організації пропускного
режиму в адміністративній будівлі
Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг
(пункт 12 розділу II)

ЖУРНАЛ
реєстрації працівників Нацкомфінпослуг, які здійснюють вхід та вихід без електронної перепустки

№ з/п

Дата

Прізвище та ініціали працівника

Номер структурного підрозділу

Час входу

Підпис працівника структурного підрозділу

Час виходу

Підпис працівника

1

2

3

4

5

6

7

8


Додаток 8
до Інструкції з організації пропускного
режиму в адміністративній будівлі
Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг
(пункт 6 розділу III)


ПОГОДЖУЮ
Керівник апарату Нацкомфінпослуг
________________________________
          (прізвище, ім’я, по батькові)

«____» ________________ 20___ р.

ЗАЯВКА
на перебування в адміністративній будівлі Нацкомфінпослуг після закінчення робочого часу працівників
__________________________________________________
(найменування самостійного структурного підрозділу)

Час роботи: з ______ до ______ 20___ р.

№ з/п

Прізвище та ініціали працівника

Номери приміщень

Час вибуття

Підпис працівника служби охорони

1

2

3

4

5


Керівник самостійного
структурного підрозділу


__________________________________________
                              (підпис, прізвище та ініціали)


Додаток 9
до Інструкції з організації пропускного
режиму в адміністративній будівлі
Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг
(пункт 7 розділу III)

ЗАЯВКА
на перебування в адміністративній будівлі Нацкомфінпослуг у вихідні, святкові дні працівниківвгору