Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 24.12.2003 N 847
МОНмолодьспорт України; Наказ, Умови від 29.11.20111377
Документ z1448-11, чинний, поточна редакція — Прийняття від 29.11.2011
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 30.12.2011. Подивитися в історії? )


 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
 
Н А К А З
 
29.11.2011 N 1377
 
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 грудня 2011 р.
за N 1448/20186

 
Про внесення змін до наказу
Міністерства освіти і науки України
від 24.12.2003 N 847

 
     На виконання Національного плану дій на 2011 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава", затвердженого Указом Президента України від 27.04.2011 N 504 ( 504/2011 ), та з метою підвищення вимог до ліцензування підготовки фахівців різних освітньо-кваліфікаційних рівнів у вищих навчальних закладах Н А К А З У Ю:
 
     1. Внести зміни до Ліцензійних умов надання освітніх послуг у сфері вищої освіти ( z0075-04 ), затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 24.12.2003 N 847 ( z0071-04 ), зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 19.01.2004 за N 75/8674, виклавши їх у новій редакції, що додаються.
 
     2. Директору департаменту наукової діяльності та ліцензування (Якименко О.В.) забезпечити подання цього наказу в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
 
     3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
 
     4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
 
 Тимчасово виконуючий 
обов'язки Міністра Є.М.Суліма
ПОГОДЖЕНО:
Перший віце-прем'єр-міністр України -
Міністр економічного розвитку
і торгівлі України А.П.Клюєв
В.о. Голови Антимонопольного
комітету України Р.І.Кузьмін

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
24.12.2003 N 847
( z0071-04 )
(у редакції наказу
Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України
від 29.11.2011 N 1377)
 
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 грудня 2011 р.
за N 1448/20186

 
ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ
надання освітніх послуг у сфері вищої освіти

 
I. Загальні положення
 
     1.1. Ці Ліцензійні умови розроблені відповідно до Законів України "Про освіту" ( 1060-12 ), "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" ( 1775-14 ), "Про вищу освіту" ( 2984-14 ), постанови Кабінету Міністрів України від 08.08.2007 N 1019 ( 1019-2007-п ) "Про ліцензування діяльності з надання освітніх послуг".
 
     1.2. Ці Ліцензійні умови визначають загальні вимоги та мінімальні нормативи забезпечення навчальних закладів науково-педагогічними та педагогічними кадрами, матеріально-технічною, навчально-методичною та інформаційною базою.
 
II. Нормативи та вимоги
 
2.1. Нормативи для підготовки фахівців
з вищою освітою відповідних
освітньо-кваліфікаційних рівнів
(денна форма навчання):
 
---------------------------------------------------------------------
|Назва показника (нормативу)|  Значення показника (нормативу) за  |
|              |  освітньо-кваліфікаційними рівнями  |
|              |---------------------------------------|
|              | Молодший |Бакалавр|Спеціаліст|Магістр |
|              |спеціаліст|    |     |    |
|---------------------------+----------+--------+----------+--------|
|       1       |  2   |  3  |  4   |  5  |
|-------------------------------------------------------------------|
|            1. Загальні вимоги             |
|-------------------------------------------------------------------|
|1.1. Концепція діяльності |  +   |  +  |  +   |  +  |
|за заявленим напрямом   |     |    |     |    |
|(спеціальністю), погоджена |     |    |     |    |
|з Радою міністрів     |     |    |     |    |
|Автономної Республіки Крим,|     |    |     |    |
|обласною, Київською,    |     |    |     |    |
|Севастопольською міськими |     |    |     |    |
|державними адміністраціями |     |    |     |    |
|---------------------------+----------+--------+----------+--------|
|1.2. Заявлений ліцензований|     |    |     |    |
|обсяг (денна форма     |     |    |     |    |
|навчання/заочна форма   |     |    |     |    |
|навчання)         |     |    |     |    |
|-------------------------------------------------------------------|
|2. Кадрове забезпечення підготовки фахівців заявленої спеціальності|
|-------------------------------------------------------------------|
|2.1. Частка науково-    |  -   |  75  |  85  |  95  |
|педагогічних працівників з |     |    |     |    |
|науковими ступенями та   |     |    |     |    |
|вченими званнями, які   |     |    |     |    |
|забезпечують викладання  |     |    |     |    |
|лекційних годин соціально- |     |    |     |    |
|гуманітарного циклу    |     |    |     |    |
|дисциплін навчального плану|     |    |     |    |
|спеціальності (% від    |     |    |     |    |
|кількості годин)      |     |    |     |    |
|---------------------------+----------+--------+----------+--------|
|у тому числі які працюють у|     |  50  |  50  |  50  |
|даному навчальному закладі |     |    |     |    |
|за основним місцем роботи |     |    |     |    |
|---------------------------+----------+--------+----------+--------|
|2.2. Частка науково-    |  -   |  75  |  85  |  95  |
|педагогічних працівників з |     |    |     |    |
|науковими ступенями та   |     |    |     |    |
|вченими званнями, які   |     |    |     |    |
|забезпечують викладання  |     |    |     |    |
|лекційних годин      |     |    |     |    |
|фундаментального циклу   |     |    |     |    |
|дисциплін навчального плану|     |    |     |    |
|спеціальності       |     |    |     |    |
|(% від кількості годин) (за|     |    |     |    |
|винятком військових    |     |    |     |    |
|навчальних дисциплін)   |     |    |     |    |
|---------------------------+----------+--------+----------+--------|
|у тому числі які працюють у|     |  50  |  50  |  50  |
|даному навчальному закладі |     |    |     |    |
|за основним місцем роботи |     |    |     |    |
|---------------------------+----------+--------+----------+--------|
|з них:           |     |  10  |  20,  | 40,  |
|докторів наук або     |     |    | але не | але не |
|професорів (при розрахунку |     |    |менше ніж | менше |
|частки докторів наук або  |     |    | 1 доктор | ніж  |
|професорів дозволяється  |     |    | наук або |1 доктор|
|прирівнювати двох     |     |    | професор |наук або|
|кандидатів наук, доцентів, |     |    |на 25 осіб|професор|
|які мають стаж       |     |    | ліцензо- |  на |
|безперервної науково-   |     |    | ваного |25 осіб |
|педагогічної роботи в   |     |    | обсягу |ліцензо-|
|даному навчальному закладі |     |    |     | ваного |
|не менше 10 років, а також |     |    |     | обсягу |
|є авторами (співавторами) |     |    |     |    |
|підручників, навчальних  |     |    |     |    |
|посібників з грифом    |     |    |     |    |
|Міністерства освіти і   |     |    |     |    |
|науки, молоді та спорту  |     |    |     |    |
|України або монографій, до |     |    |     |    |
|одного доктора наук або  |     |    |     |    |
|професора)         |     |    |     |    |
|---------------------------+----------+--------+----------+--------|
|2.3. Частка науково-    |  -   |  75  |  85  |  95  |
|педагогічних працівників з |     |    |     |    |
|науковими ступенями та   |     |    |     |    |
|вченими званнями, які   |     |    |     |    |
|забезпечують викладання  |     |    |     |    |
|лекційних годин фахових  |     |    |     |    |
|дисциплін навчального плану|     |    |     |    |
|спеціальності (% від    |     |    |     |    |
|кількості годин)      |     |    |     |    |
|---------------------------+----------+--------+----------+--------|
|у тому числі які працюють у|     |  50  |  50  |  50  |
|даному навчальному закладі |     |    |     |    |
|за основним місцем роботи |     |    |     |    |
|---------------------------+----------+--------+----------+--------|
|з них:           |     |  10  |  20,  | 40,  |
|докторів наук або     |     |    | але не | але не |
|професорів (при розрахунку |     |    |менше ніж | менше |
|частки докторів наук або  |     |    | 1 доктор | ніж  |
|професорів дозволяється  |     |    | наук або |1 доктор|
|прирівнювати двох     |     |    | професор |наук або|
|кандидатів наук, доцентів, |     |    |на 25 осіб|професор|
|які мають стаж       |     |    | ліцензо- |  на  |
|безперервної науково-   |     |    | ваного |25 осіб |
|педагогічної роботи в   |     |    | обсягу |ліцензо-|
|даному навчальному закладі |     |    |     | ваного |
|не менше 10 років, а також |     |    |     | обсягу |
|є авторами (співавторами) |     |    |     |    |
|підручників, навчальних  |     |    |     |    |
|посібників з грифом    |     |    |     |    |
|Міністерства освіти і   |     |    |     |    |
|науки, молоді та спорту  |     |    |     |    |
|України або монографій, до |     |    |     |    |
|одного доктора наук або  |     |    |     |    |
|професора)         |     |    |     |    |
|---------------------------+----------+--------+----------+--------|
|2.4. Частка педагогічних  |  25  |  -  |  -   |  -  |
|працівників вищої     |     |    |     |    |
|категорії, які викладають |     |    |     |    |
|лекційні години дисциплін |     |    |     |    |
|навчального плану     |     |    |     |    |
|спеціальності та працюють у|     |    |     |    |
|даному навчальному закладі |     |    |     |    |
|за основним місцем роботи |     |    |     |    |
|(% від кількості годин для |     |    |     |    |
|кожного циклу дисциплін  |     |    |     |    |
|навчального плану)     |     |    |     |    |
|---------------------------+----------+--------+----------+--------|
|2.5. Наявність кафедри   |  +   |  +  |  +   |  +  |
|(циклової комісії) з    |     |    |     |    |
|фундаментальної підготовки |     |    |     |    |
|---------------------------+----------+--------+----------+--------|
|2.6. Наявність кафедри зі |  -   |  +  |  +   |  +  |
|спеціальної (фахової)   |     |    |     |    |
|підготовки, яку очолює   |     |    |     |    |
|фахівець відповідної    |     |    |     |    |
|науково-педагогічної    |     |    |     |    |
|спеціальності:       |     |    |     |    |
|---------------------------+----------+--------+----------+--------|
|доктор наук або професор  |     |    |     |  +  |
|---------------------------+----------+--------+----------+--------|
|кандидат наук, доцент   |     |    |  +   |    |
|-------------------------------------------------------------------|
|          3. Матеріально-технічна база          |
|-------------------------------------------------------------------|
|3.1. Забезпеченість    |  100  | 100  |  100  | 100  |
|лабораторіями, полігонами, |     |    |     |    |
|обладнанням,        |     |    |     |    |
|устаткуванням, необхідними |     |    |     |    |
|для виконання навчальних  |     |    |     |    |
|програм (у % від потреби) |     |    |     |    |
|---------------------------+----------+--------+----------+--------|
|3.2. Забезпеченість    |  70  |  70  |  70  |  70  |
|студентів гуртожитком (у % |     |    |     |    |
|від потреби)        |     |    |     |    |
|---------------------------+----------+--------+----------+--------|
|3.3. Кількість робочих   |  6   |  12  |  12  |  12  |
|комп'ютерних місць на   |     |    |     |    |
|100 студентів (крім    |     |    |     |    |
|спеціальностей, які    |     |    |     |    |
|належать до галузей знань |     |    |     |    |
|0102 "Фізичне виховання,  |     |    |     |    |
|спорт і здоров'я людини" і |     |    |     |    |
|0202 "Мистецтво", крім   |     |    |     |    |
|спеціальності "Дизайн")  |     |    |     |    |
|---------------------------+----------+--------+----------+--------|
|3.4. Кількість робочих   |  3   |  6  |  6   |  6  |
|комп'ютерних місць на   |     |    |     |    |
|100 студентів (для     |     |    |     |    |
|спеціальностей, які    |     |    |     |    |
|належать до галузей знань |     |    |     |    |
|0102 "Фізичне виховання,  |     |    |     |    |
|спорт і здоров'я людини" і |     |    |     |    |
|0202 "Мистецтво", крім   |     |    |     |    |
|спеціальності "Дизайн")  |     |    |     |    |
|---------------------------+----------+--------+----------+--------|
|3.5. Наявність пунктів   |  +   |  +  |  +   |  +  |
|харчування         |     |    |     |    |
|---------------------------+----------+--------+----------+--------|
|3.6. Наявність спортивного |  +   |  +  |  +   |  +  |
|залу            |     |    |     |    |
|---------------------------+----------+--------+----------+--------|
|3.7. Наявність стадіону або|  +   |  +  |  +   |  +  |
|спортивного майданчика   |     |    |     |    |
|---------------------------+----------+--------+----------+--------|
|3.8. Наявність медичного  |  +   |  +  |  +   |  +  |
|пункту           |     |    |     |    |
|-------------------------------------------------------------------|
|        4. Навчально-методичне забезпечення        |
|-------------------------------------------------------------------|
|4.1 Наявність освітньо-  |  +   |  +  |  +   |  +  |
|кваліфікаційної      |     |    |     |    |
|характеристики фахівця (у |     |    |     |    |
|тому числі варіативної  |     |    |     |    |
|компоненти)        |     |    |     |    |
|---------------------------+----------+--------+----------+--------|
|4.2. Наявність освітньо-  |  +   |  +  |  +   |  +  |
|професійної програми    |     |    |     |    |
|підготовки фахівця (у тому |     |    |     |    |
|числі варіативної     |     |    |     |    |
|компоненти)        |     |    |     |    |
|---------------------------+----------+--------+----------+--------|
|4.3. Наявність навчального |  +   |  +  |  +   |  +  |
|плану, затвердженого в   |     |    |     |    |
|установленому порядку   |     |    |     |    |
|---------------------------+----------+--------+----------+--------|
|4.4. Наявність навчально- |     |    |     |    |
|методичного забезпечення  |     |    |     |    |
|для кожної навчальної   |     |    |     |    |
|дисципліни навчального   |     |    |     |    |
|плану (% від потреби):   |     |    |     |    |
|4.4.1. Навчальних і робочих|  100  | 100  |  100  | 100  |
|навчальних програм     |     |    |     |    |
|дисциплін         |     |    |     |    |
|---------------------------+----------+--------+----------+--------|
|4.4.2. Планів семінарських,|  100  | 100  |  100  | 100  |
|практичних занять, завдань |     |    |     |    |
|для лабораторних робіт (% |     |    |     |    |
|від потреби)        |     |    |     |    |
|---------------------------+----------+--------+----------+--------|
|4.4.3. Методичних вказівок |  100  | 100  |  100  | 100  |
|і тематик контрольних,   |     |    |     |    |
|курсових робіт (проектів) |     |    |     |    |
|---------------------------+----------+--------+----------+--------|
|4.5. Наявність пакетів   |  100  | 100  |  100  | 100  |
|контрольних завдань для  |     |    |     |    |
|перевірки знань з дисциплін|     |    |     |    |
|соціально-гуманітарної,  |     |    |     |    |
|фундаментальної та фахової |     |    |     |    |
|підготовки (% від потреби) |     |    |     |    |
|---------------------------+----------+--------+----------+--------|
|4.6. Забезпеченість    |  100  | 100  |  100  | 100  |
|програмами всіх видів   |     |    |     |    |
|практик (% від потреби)  |     |    |     |    |
|---------------------------+----------+--------+----------+--------|
|4.7. Наявність методичних |  +   |  +  |  +   |  +  |
|указівок щодо виконання  |     |    |     |    |
|дипломних робіт (проектів),|     |    |     |    |
|державних екзаменів    |     |    |     |    |
|---------------------------+----------+--------+----------+--------|
|4.8. Дидактичне      |  100  | 100  |  100  | 100  |
|забезпечення самостійної  |     |    |     |    |
|роботи студентів (у тому  |     |    |     |    |
|числі з використанням   |     |    |     |    |
|інформаційних технологій) |     |    |     |    |
|(% від потреби)      |     |    |     |    |
|---------------------------+----------+--------+----------+--------|
|4.9. Наявність критеріїв  |  +   |  +  |  +   |  +  |
|оцінювання знань і вмінь  |     |    |     |    |
|студентів         |     |    |     |    |
|-------------------------------------------------------------------|
|          5. Інформаційне забезпечення          |
|-------------------------------------------------------------------|
|5.1. Забезпеченість    |  100  | 100  |  100  | 100  |
|студентів підручниками,  |     |    |     |    |
|навчальними посібниками,  |     |    |     |    |
|наявними у власній     |     |    |     |    |
|бібліотеці (% від потреби) |     |    |     |    |
|---------------------------+----------+--------+----------+--------|
|5.2. Співвідношення    |  3   |  5  |  5   |  5  |
|посадкових місць у власних |     |    |     |    |
|читальних залах до     |     |    |     |    |
|загальної чисельності   |     |    |     |    |
|студентів (% від потреби) |     |    |     |    |
|---------------------------+----------+--------+----------+--------|
|5.3. Забезпеченість    |  3   |  4  |  4   |  8  |
|читальних залів фаховими  |     |    |     |    |
|періодичними виданнями   |     |    |     |    |
|---------------------------+----------+--------+----------+--------|
|5.4. Можливість доступу  |     |    |     |    |
|викладачів і студентів до |     |    |     |    |
|Інтернету як джерела    |     |    |     |    |
|інформації:        |     |    |     |    |
|наявність обладнаних    |  +   |  +  |  +   |  +  |
|лабораторій        |     |    |     |    |
|наявність каналів доступу |  +   |  +  |  +   |  +  |
--------------------------------------------------------------------- 
     2.2. Вимоги для підготовки фахівців з вищою освітою відповідних освітньо-кваліфікаційних рівнів:
     2.2.1. Кадрове, матеріально-технічне, навчально-методичне та інформаційне забезпечення навчального закладу відповідно до встановлених цими Ліцензійними умовами нормативів на час ліцензування повинно бути достатнім на весь строк навчання за відповідним освітньо-кваліфікаційним рівнем.
     2.2.2. Забезпечення навчальною літературою вважається 100% за наявності одного підручника (посібника) за списком літератури, рекомендованим робочою програмою дисципліни, на трьох студентів.
     2.2.3. Наявні приміщення (навчальні, навчально-виробничі, побутові, спортивні тощо) повинні відповідати санітарним нормам і правилам, державним будівельним нормам України ДБН В2.2-3-97 "Будинки та споруди навчальних закладів" ( vb117243-96 ), затвердженим наказом Деркоммістобудування України від 27.06.96 N 117 ( v0117243-96 ).
     2.2.4. Для вищих навчальних закладів II-IV рівнів акредитації кількість лекційних годин на одного викладача не може перевищувати 250 на рік при загальній кількості дисциплін не більше 5.
     2.2.5. Відповідність науково-педагогічної спеціальності викладача визначається його спеціальністю за дипломом про освіту, науковою спеціальністю, науковим ступенем, ученим званням або проходженням науково-педагогічного стажування чи підвищення кваліфікації з відповідної дисципліни тривалістю не менше 6 місяців.
     2.2.6. При розрахунку частки науково-педагогічних працівників з науковими ступенями та вченими званнями, які забезпечують викладання лекційних годин дисциплін навчального плану за напрямами підготовки і спеціальностями галузей знань 0102 "Фізичне виховання, спорт і здоров'я людини" і 0202 "Мистецтво", звання "народний артист", "народний художник", "заслужений тренер" прирівнюються до вченого звання професора, "заслужений артист", "заслужений художник" - до вченого звання доцента.
     2.2.7. Кваліфікаційні вимоги до педагогічних, науково-педагогічних та керівних працівників визначаються Законами України та нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України.
     2.2.8. За наявності в навчальному закладі заочної форми навчання матеріально-технічне забезпечення розраховується з коефіцієнтом 0,2 відносно нормативів для денної форми навчання. Методичне забезпечення повинно бути 100% з розрахунку один комплект методичних матеріалів з кожної дисципліни на одного студента.
     2.2.9. За наявності в навчальному закладі відокремленого підрозділу, що надаватиме освітні послуги, для нього застосовуються нормативи для підготовки фахівців з вищою освітою відповідних освітньо-кваліфікаційних рівнів, визначені пунктом 2.1. цього розділу.
 
III. Інші вимоги
 
     3.1. Додатковими вимогами до навчальних закладів, що здійснюють навчання іноземців, є:
     наявність правової бази, що регламентує в'їзд іноземців в Україну з метою навчання, їх перебування в Україні та виїзд на батьківщину;
     наявність системи набору на навчання іноземців (офіційні угоди з іноземними партнерами тощо);
     наявність паспортно-візової служби для обслуговування іноземців (допускається обслуговування на підставі договорів);
     наявність системи медичного обслуговування іноземців, страхування їх здоров'я;
     наявність облаштованих гуртожитків для проживання іноземців та служби безпеки.
 
     3.2. Для надання освітніх послуг з післядипломної освіти забезпечення повинно бути не меншим, ніж для підготовки за відповідним освітньо-кваліфікаційним рівнем, за винятком вимог до кадрового забезпечення при наданні освітніх послуг з розширення профілю (підвищення кваліфікації) та спеціалізації, де викладати можуть провідні фахівці галузі, а також працівники органів виконавчої влади.
 
     3.3. Надання освітніх послуг з підготовки до вступу у вищі навчальні заклади здійснюється згідно з ліцензійними умовами надання освітніх послуг у сфері загальної середньої (позашкільної) освіти.
 
     3.4. Навчальні заклади, що отримали ліцензію на надання освітніх послуг, зобов'язані:
     забезпечувати дотримання вимог законів України та постанов Кабінету Міністрів України в галузі освіти, нормативно-правових актів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України;
     виконувати ці Ліцензійні умови;
     провадити діяльність відповідно до заявлених під час ліцензування навчальних планів і освітніх програм, установлених обсягів прийому на навчання;
     надавати особам, які вступають до навчального закладу (у тому числі шляхом реклами), достовірну інформацію про умови приймання, плату за навчання, зміст і форму документів, які видаються після його закінчення;
     забезпечити подання електронних даних та відомостей про діяльність навчального закладу, його відокремленого підрозділу з питань, що визначені цими Ліцензійними умовами, до Єдиної державної електронної бази з питань освіти;
     за умови затвердження нових галузевих стандартів вищої освіти перейти з навчального року, наступного за роком затвердження стандартів, на підготовку фахівців різних освітньо-кваліфікаційних рівнів за відповідними навчальними планами і програмами.
 
 Директор 
департаменту наукової діяльності
та ліцензування О.В.Якименковгору