Документ z1443-15, чинний, поточна редакція — Прийняття від 13.11.2015
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 24.11.2015. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

13.11.2015  № 1007


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 листопада 2015 р.
за № 1443/27888

Про затвердження Порядку проведення підтвердження відповідності реєстраційних даних фізичної особи даним Державного реєстру фізичних осіб – платників податків на запити суб’єктів інформаційних відносин

Відповідно до пунктів 7 та 10 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок проведення підтвердження відповідності реєстраційних даних фізичної особи даним Державного реєстру фізичних осіб – платників податків на запити суб’єктів інформаційних відносин, що додається.

2. Управлінню організації обміну та аналізу інформації Міністерства фінансів України (Кизимчук І.П.) забезпечити в установленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Державній фіскальній службі України (Насіров Р.М.) протягом місяця забезпечити розробку програмного забезпечення відповідно до цього наказу.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів України Макеєву О.Л. та Голову Державної фіскальної служби України Насірова Р.М.

Міністр

Н. Яресько

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної
фіскальної служби України
Р.М. НасіровЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
13.11.2015  № 1007


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 листопада 2015 р.
за № 1443/27888

ПОРЯДОК
проведення підтвердження відповідності реєстраційних даних фізичної особи даним Державного реєстру фізичних осіб – платників податків на запити суб’єктів інформаційних відносин

І. Загальні положення

1. Цей Порядок розроблено відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», пунктів 7 та 10 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375, Порядку обробки персональних даних у базі персональних даних – Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24 лютого 2015 року № 210, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 березня 2015 року за № 278/26723.

2. Цей Порядок регламентує правила проведення ДФС підтвердження відповідності реєстраційних даних фізичної особи даним Державного реєстру фізичних осіб – платників податків (далі – Державний реєстр) на запити суб’єктів інформаційних відносин та надання відповідей на такі запити.

3. Суб’єктами інформаційних відносин відповідно до цього Порядку є ДФС та інші державні органи, які мають право на подання запитів щодо проведення підтвердження відповідності реєстраційних даних фізичних осіб даним Державного реєстру.

4. Структура, формати інформаційних файлів, що передаються та приймаються в порядку інформаційної взаємодії, форма журналів обліку, переданих та отриманих інформаційних файлів визначаються ДФС та іншими суб’єктами інформаційних відносин відповідними спільними рішеннями, які оформлюються окремими протоколами, підготовленими відповідно до цього Порядку.

ІІ. Порядок отримання запитів та надання відповідей на запити суб’єктів інформаційних відносин

1. Інформаційна взаємодія між ДФС та іншими суб’єктами інформаційних відносин здійснюється на центральному рівні в електронній формі інформаційно-телекомунікаційними засобами з використанням засобів технічного та криптографічного захисту інформації відповідно до вимог законодавства з питань захисту інформації.

2. Для захисту інформації застосовуються засоби технічного та криптографічного захисту інформації, що мають сертифікат відповідності або позитивний експертний висновок за результатами державної експертизи у сфері технічного та/або криптографічного захисту інформації.

3. ДФС забезпечує перевірку на відповідність даним Державного реєстру таких даних фізичної особи, що містяться у запиті суб’єкта інформаційних відносин:

реєстраційного номера облікової картки платника податків або серії та номера паспорта (для фізичних осіб, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта);

прізвища, імені та по батькові (за наявності) фізичної особи;

дати народження (за наявності) фізичної особи.

4. Відповідь на запит обов’язково має містити такі відомості:

реєстраційний номер та дату відповіді на запит;

номер та дату (число, місяць, рік) запиту, на який надається відповідь;

реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта);

результат обробки запиту.

5. Запит та відповідь на запит можуть містити інші відомості, що не стосуються відомостей про особу та визначаються спільно суб’єктами інформаційних відносин відповідно до пункту 4 розділу І цього Порядку.

6. У разі якщо відповідь, що надійшла від ДФС до іншого суб’єкта інформаційних відносин, пошкоджена, її структура не відповідає структурі, затвердженій Протоколом згідно з пунктом 4 розділу І цього Порядку, або виявлено порушення вимог щодо накладення на відповідь електронного цифрового підпису, ДФС вживає заходів для усунення недоліків, що призвели до неприйняття суб’єктом інформаційних відносин відповіді, та після їх усунення надає коректно сформовану відповідь відповідно до цього Порядку на заміну раніше наданої.

7. Відхилення запиту здійснюється згідно з Типовим порядком здійснення електронного документообігу в органах виконавчої влади, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2004 року № 1453.

IІІ. Захист інформації при інформаційній взаємодії

1. При обміні інформацією згідно з цим Порядком суб’єкти інформаційних відносин впроваджують організаційно-технічні заходи, які забезпечують захист інформації з обмеженим доступом, що передається.

2. Інформація, що передається, обробляється суб’єктом інформаційних відносин з урахуванням вимог законодавства про захист персональних даних та використовується виключно з метою виконання обов’язків, покладених на суб’єкта інформаційних відносин відповідно до законодавства, і не може бути передана третій особі, якщо інше не передбачено законом.

В.о. начальника
Управління організації
обміну та аналізу інформації
Міністерства фінансів України
І.П. Кизимчуквгору