Документ z1437-18, чинний, поточна редакція — Прийняття від 26.11.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 08.01.2019. Подивитися в історії? )

УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ ОХОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

26.11.2018  № 467


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 грудня 2018 р.
за № 1437/32889

Про затвердження Правил носіння військової форми одягу та знаків розрізнення військовослужбовцями Управління державної охорони України

Відповідно до частини сьомої статті 7 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» та з метою упорядкування носіння військової форми одягу і знаків розрізнення військовослужбовцями Управління державної охорони України НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Правила носіння військової форми одягу та знаків розрізнення військовослужбовцями Управління державної охорони України, що додаються.

2. Носіння парадної (парадно-вихідної) та повсякденної форми одягу старого зразка та знаків розрізнення до неї дозволяється до 01 грудня 2019 року.

3. Департаменту матеріально-технічного забезпечення подати цей наказ на державну реєстрацію у визначеному порядку.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Начальник Управління
генерал-полковник


В. ГелетейЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Управління державної
охорони України
26 листопада 2018 року № 467


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 грудня 2018 р.
за № 1437/32889

ПРАВИЛА
носіння військової форми одягу та знаків розрізнення військовослужбовцями Управління державної охорони України

I. Загальні положення

1. Ці Правила визначають порядок носіння військової форми одягу відповідно до наказу Міністерства оборони України від 18 липня 2017 року № 370 «Про затвердження Зразків військової форми одягу та загальних вимог до знаків розрізнення військовослужбовців та ліцеїстів військових ліцеїв», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 серпня 2017 року за № 1047/30915 (далі - наказ «Про затвердження Зразків»), наказу Міністерства оборони України від 29 січня 2018 року № 30 «Про затвердження Зразків спеціального одягу, взуття та спорядження, засобів індивідуального захисту та інших предметів речового майна військовослужбовців Управління державної охорони України в мирний час та особливий період», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 лютого 2018 року за № 177/31629.

2. Право на носіння військової форми одягу мають військовослужбовці, особи, звільнені з військової служби в запас або у відставку з наданням права носіння військової форми одягу. Громадянам, які звільнені з військової служби із зарахуванням у запас або у відставку з правом носіння військової форми одягу, дозволяється носіння військової форми одягу, яка встановлена на момент звільнення.

3. Військову форму одягу носять відповідно до цих Правил. Предмети військової форми одягу мають відповідати встановленим зразкам, бути ретельно припасованими й утримуватися в бездоганному стані.

4. Встановлено такі види військової форми одягу:

парадна (парадно-вихідна);

повсякденна;

польова;

спеціальна;

спеціальна повсякденна;

спортивна.

Кожна із зазначених військових форм поділяється на літню та зимову, а також демісезонну повсякденну, спеціальну повсякденну і польову форму одягу.

5. Військовослужбовці носять військову форму одягу:

парадну (парадно-вихідну) - на парадах та під час вручення УДО України державних нагород, бойового прапора та інших відзнак; під час одержання державних нагород, прийняття військової присяги, проведення випуску з військового навчального закладу; під час урочистих заходів з нагоди створення УДО України; під час відрекомендування визначеним Статутом внутрішньої служби Збройних Сил України посадовим особам при призначенні на посаду і присвоєння військового звання та вручення нагород;

парадно-вихідну - у святкові дні; на урочистих засіданнях та офіційних прийомах, в інших випадках за рішенням начальника УДО України;

повсякденну - під час несення служби (чергувань) в приміщеннях, установах і закладах, а також у всіх інших випадках, в яких не передбачено носіння парадної (парадно-вихідної), польової, спеціальної повсякденної форми одягу та спеціального одягу;

польову - під час виконання бойових (навчально-бойових) завдань, проведення навчань, учбових занять (польових або на військовій техніці), несення служби у наряді, надзвичайних ситуаціях, а також під час здійснення державної охорони на об’єктах, щодо яких здійснюється державна охорона;

спеціальну - під час виконання господарських робіт, а також під час обслуговування техніки та озброєння;

спеціальну повсякденну - під час несення служби на постах на об’єктах, щодо яких здійснюється державна охорона, та в інших випадках відповідно до рішення начальника УДО України на рапорті керівника структурного підрозділу;

спортивну - під час проведення спортивних занять і змагань, а також під час індивідуальних тренувань.

Під час виконання бойових (навчально-бойових) завдань, проведення навчань, учбових занять, на бойових чергуваннях (чергуваннях) та під час несення служби щодо здійснення державної охорони носиться необхідне спорядження, визначене відповідними нормами забезпечення.

Під час несення служби за рішенням керівника самостійного підрозділу дозволяється замість черевиків з високими берцями носити черевики (напівчеревики) хромові або кросівки встановленого зразка.

За рішенням керівника самостійного підрозділу дозволяється використовувати польову форму одягу під час виконання завдань повсякденної діяльності.

6. Форма одягу оголошується на період проведення заходів щодо здійснення державної охорони начальником окремого підрозділу або старшим начальником відповідно до вимог цих Правил з урахуванням особливостей виконання службових завдань.

Під час оголошення форми одягу зазначаються її назва і (за необхідності) найменування додаткових або уточнюючих предметів. Наприклад, «Літня повсякденна форма одягу, в джемпері».

Форма одягу для стройових оглядів, шикувань та службових нарад оголошується особами, що проводять ці заходи.

7. Форма одягу для несення чергування, а також для військовослужбовців, які несуть службу в приміщеннях, оголошується керівниками самостійних структурних підрозділів.

8. Перехід на літню або зимову форму одягу встановлюється наказом УДО України.

9. Військовослужбовці носять форму одягу відповідно до військового звання, а також залежно від завдання, що виконується, згідно з пунктом 5 цього розділу.

10. Особи офіцерського, сержантського та старшинського складу, які уклали контракт з УДО України про проходження військової служби, носять військову форму одягу, яка встановлена в УДО України.

11. Військовослужбовцям, які проходять військову службу за контрактом, дозволяється носити цивільний одяг у позаслужбовий час та під час здійснення державної охорони - у службовий час.

12. Спеціальну повсякденну форму одягу, спеціальну форму одягу використовують військовослужбовці, яким цей одяг передбачено за нормами забезпечення, під час служби на постах, на навчаннях, заняттях з військовою технікою і під час виконання робіт у гаражах, парках, майстернях, на складах.

В усіх інших випадках носити спеціальну повсякденну форму одягу та спеціальну форму одягу не дозволяється.

13. Військовослужбовцям забороняється:

носити предмети військової форми одягу, спорядження, нагрудні знаки і знаки розрізнення змінених або невстановлених зразків (кольорів) та такі, що прийшли у непридатний стан;

носити одночасно предмети з різних форм одягу, а також предмети військової форми одягу разом з цивільними;

розміщувати на військовій формі одягу знаки розрізнення, що відмінені;

носити забруднені та невипрасувані предмети військової форми одягу;

носити деформовані та неправильно підібрані погони;

носити взуття з пошкодженим верхом та зношеними підборами.

14. Військовослужбовцям під час перебування у військовій формі одягу заборонено:

носити сумки яскравих кольорів;

використання навушників від електронних пристроїв під час пересування пішки, якщо це не передбачено службовою необхідністю;

носіння в кишенях предметів, що виступають назовні чи переповнюють їх.

15. Військовослужбовцям-жінкам під час перебування у військовій формі одягу дозволяється носити сумки однотонних неяскравих кольорів.

II. Форма одягу військовослужбовців Управління державної охорони

1. Форма одягу військовослужбовців офіцерського, сержантського, старшинського та рядового складу УДО України:

Парадна (парадно-вихідна) форма одягу

Літня
(мал. 3, 4, 15, 16 додатка 1)

Зимова
(мал. 1, 2, 14 додатка 1)

Кашкет, кітель і штани навипуск темно-сірого кольору, сорочка білого кольору з краваткою чорного кольору, напівчеревики чорного кольору

Шапка з каракулю (овчини) (кашкет), пальто зимове, кітель і штани навипуск темно-сірого кольору, сорочка білого кольору з краваткою чорного кольору, черевики чорного кольору, рукавиці чорного кольору, кашне білого кольору

Повсякденна форма одягу

Літня
(мал. 9, 10, 21, 22 додатка 1)

Демісезонна
(мал. 8, 20 додатка 1)

Зимова
(мал. 7, 19 додатка 1)

Кашкет, кітель (куртка, берет) і штани навипуск темно-сірого кольору, сорочка кольору «тан» з краваткою чорного кольору, напівчеревики чорного кольору

Кашкет, плащ демісезонний, кітель (куртка) і штани навипуск темно-сірого кольору, сорочка кольору «тан» з краваткою чорного кольору, черевики або напівчеревики чорного кольору, рукавиці чорного кольору

Шапка з каракулю (овчини) (шапка зимова, кашкет), куртка зимова, кітель (куртка) і штани навипуск темно-сірого кольору, сорочка кольору «тан» з краваткою чорного кольору, напівчоботи (черевики) чорного кольору, рукавиці чорного кольору, кашне темно-сірого кольору

2. Форма одягу військовослужбовців-жінок:

Парадна (парадно-вихідна) форма одягу

Літня
(мал. 27, 28 додатка 1)

Зимова
(мал. 26 додатка 1)

Кашкет (берет, пілотка), кітель жіночий і спідниця (штани) темно-сірого кольору, сорочка білого кольору, краватка-стрічка чорного кольору, взуття встановленого зразка чорного кольору

Шапка з каракулю (овчини) (кашкет), пальто зимове, кітель жіночий і спідниця (штани) темно-сірого кольору, сорочка білого кольору, краватка-стрічка чорного кольору, взуття встановленого зразка чорного кольору, рукавички чорного кольору, кашне білого кольору

Повсякденна форма одягу

Літня
(мал. 33, 34 додатка 1)

Демісезонна
(мал. 32 додатка 1)

Зимова
(мал. 31 додатка 1)

Кашкет (берет, пілотка), кітель жіночий (куртка) і спідниця (штани) темно-сірого кольору, сорочка кольору «тан», краватка-стрічка чорного кольору, взуття встановленого зразка чорного кольору

Кашкет (берет, пілотка), плащ демісезонний, кітель (куртка) і штани навипуск (спідниця) темно-сірого кольору, сорочка кольору «тан», краватка-стрічка чорного кольору, взуття встановленого зразка чорного кольору, рукавички чорного кольору

Шапка з каракулю (овчини) (шапка зимова, кашкет), куртка зимова, кітель (куртка) і штани навипуск (спідниця) темно-сірого кольору, сорочка кольору «тан», краватка-стрічка чорного кольору, взуття встановленого зразка чорного кольору, рукавички чорного кольору та кашне темно-сірого кольору

3. Спеціальна повсякденна військова форма одягу військовослужбовців:

Літня
(мал. 54, 55 додатка 1)

Демісезонна
(мал. 56 додатка 1)

Зимова
(мал. 53 додатка 1)

Кепі спеціальне, сорочка спеціальна (теніска спеціальна, футболка (з короткими рукавами)), штани спеціальні, кросівки (черевики з високими берцями)

Шапка зимова (кепі спеціальне), куртка спеціальна вітровологозахисна демісезонна, сорочка спеціальна, штани спеціальні, кросівки (черевики з високими берцями), кашне темно-сірого кольору

Шапка зимова, куртка спеціальна вітровологозахисна зимова, сорочка спеціальна, штани спеціальні, черевики з високими берцями, рукавички чорного кольору, кашне темно-сірого кольору

Дозволяється носити:

берет темно-сірого кольору замість кашкета з повсякденною та демісезонною формою одягу;

берет темно-сірого кольору замість кепі бойового (кашкета польового) з літньою польовою формою одягу;

пальто зимове замість куртки зимової при повсякденній формі одягу;

джемпер темно-сірого кольору з погонами під час знаходження в приміщеннях службових будівель та робочих кабінетах;

джемпер з V-подібним вирізом горловини із сорочкою і краваткою (мал. 13, 25, 37 додатка 1);

джемпер з круглим вирізом горловини без сорочки і краватки, а також з курткою поза строєм (мал. 57, 58 додатка 1);

плащ демісезонний залежно від погодних умов за будь-якої пори року із зимовою та літньою формою одягу;

рукавиці шкіряні чорного кольору з літньою парадно-вихідною формою одягу;

сорочку білого кольору з довгими рукавами з погонами і краваткою (краваткою-стрічкою для військовослужбовців-жінок) та сорочку білого кольору з короткими рукавами з погонами і краваткою (краваткою-стрічкою для військовослужбовців-жінок) та без краватки, без кітеля з літньою парадною (парадно-вихідною) формою одягу (мал. 5, 6, 17, 18, 29, 30 додатка 1);

сорочку кольору «тан» з довгими рукавами з погонами і краваткою (краваткою-стрічкою для військовослужбовців-жінок) та сорочку кольору «тан» з короткими рукавами з погонами і краваткою (краваткою-стрічкою для військовослужбовців-жінок) та без краватки, без кітеля з літньою повсякденною формою одягу (мал. 11, 12, 23, 24, 35, 36 додатка 1).

4. Польова форма одягу у пунктах постійної дислокації (далі - ППД) та під час виконання повсякденних завдань:

1) 1-ППД-Л (літня) (мал. 39 додатка 1).

Погодні умови:

температура повітря: від 15 °C до 40 °C;

опади: відсутні.

Шкарпетки літні (трекінгові); труси; фуфайка (з короткими рукавами); костюм літній польовий; кашкет польовий (кепі бойове); черевики з високими берцями; ремінь брючний;

2) 2-ППД-Л (літня) (мал. 40 додатка 1).

Погодні умови:

температура повітря: від 15 °C до 40 °C;

опади: дощ, вітер.

Шкарпетки літні (трекінгові); труси; фуфайка (з короткими рукавами); костюм літній польовий; костюм вітровологозахисний; кашкет польовий (кепі бойове); черевики з високими берцями; ремінь брючний.

За вітряної погоди дозволяється носити тільки куртку костюма вітровологозахисного (мал. 41 додатка 1), під час опадів малої та середньої інтенсивності - костюм вітровологозахисний або куртку костюма вітровологозахисного поверх костюма літнього польового, при цьому штани не заправляються в черевики, низ штанин має бути стягнутий технічним шнуром;

3) 3-ППД-Д (демісезонна).

Погодні умови:

температура повітря: від 10 °C до 15 °C;

опади: відсутні.

Шкарпетки літні (трекінгові); труси; білизна натільна (сорочка); костюм літній польовий; кашкет польовий (кепі бойове); черевики з високими берцями; ремінь брючний;

4) 4-ППД-Д (демісезонна).

Погодні умови:

температура повітря: від 10 °C до 15 °C;

опади: дощ, вітер.

Шкарпетки літні (трекінгові); труси; білизна натільна (сорочка) або фуфайка (з короткими рукавами); костюм літній польовий; костюм вітровологозахисний; кашкет польовий (кепі бойове); черевики з високими берцями; ремінь брючний.

Під час опадів малої та середньої інтенсивності або за вітряної погоди дозволяється носити тільки куртку костюма вітровологозахисного. Костюм вітровологозахисний або куртка костюма вітровологозахисного одягається поверх костюма літнього польового, при цьому штани не заправляються в черевики, низ штанин має бути стягнутий технічним шнуром;

5) 5-ППД-Д (демісезонна) (мал. 43 додатка 1).

Погодні умови:

температура повітря: від 5 °C до 10 °C;

опади: відсутні або вітер і дощ.

Шкарпетки літні (трекінгові); труси; білизна натільна (сорочка) або фуфайка (з короткими рукавами); штани костюма літнього польового; куртка костюма-утеплювача; костюм вітровологозахисний; кашкет польовий (кепі бойове); черевики з високими берцями; ремінь брючний.

Під час опадів малої та середньої інтенсивності або за вітряної погоди дозволяється носити тільки куртку костюма вітровологозахисного. У разі відсутності опадів та вітру за рішенням керівника самостійного підрозділу костюм вітровологозахисний може не застосовуватися, а куртка костюма-утеплювача може використовуватися як верхній одяг (мал. 42 додатка 1);

6) 6-ППД-Д (демісезонна) (мал. 44 додатка 1).

Погодні умови:

температура повітря: від 0 °C до 5 °C;

опади: відсутні або вітер і дощ, сніг.

Шкарпетки літні або шкарпетки зимові (трекінгові); труси; білизна натільна (сорочка та кальсони); штани костюма літнього польового; куртка костюма-утеплювача; куртка вітровологозахисна зимова; шапка зимова; черевики з високими берцями; ремінь брючний; рукавички демісезонні.

За рішенням керівника самостійного підрозділу:

куртка вітровологозахисна зимова використовується без куртки з плащової тканини (мал. 45 додатка 1);

замість шапки зимової - шапка-феска (шапка-підшоломник);

7) 7-ППД-З (зимова).

Погодні умови:

температура повітря: від 0 °C до -5 °C;

опади: відсутні або вітер і дощ, сніг.

Шкарпетки зимові (трекінгові); труси; білизна для холодної погоди (сорочка та кальсони); штани костюма літнього польового; куртка костюма-утеплювача; куртка вітровологозахисна зимова; шапка зимова; черевики з високими берцями; ремінь брючний; рукавички демісезонні.

За рішенням керівника самостійного підрозділу куртка вітровологозахисна зимова використовується без утеплювача або з утеплювачем;

8) 8-ППД-З (зимова) (мал. 46 додатка 1).

Погодні умови:

температура повітря: від -5 °C до -10 °C;

опади: відсутні або вітер та сніг.

Шкарпетки зимові (трекінгові); шкарпетки-вкладиші утеплювальні; труси; білизна для холодної погоди (сорочка та кальсони); штани костюма літнього польового або штани вітровологозахисні зимові; куртка костюма-утеплювача; куртка вітровологозахисна зимова; шапка зимова; черевики з високими берцями; ремінь брючний; рукавички демісезонні; шарф-труба зимовий.

За рішенням керівника самостійного підрозділу дозволяється використовувати:

штани вітровологозахисні зимові без застосування утеплювача замість штанів костюма літнього польового;

куртку вітровологозахисну зимову без утеплювача або з утеплювачем;

шарф-трубу зимовий;

9) 9-ППД-З (зимова).

Погодні умови:

температура повітря: від -10 °C до -15 °C;

опади: відсутні або вітер та сніг.

Шкарпетки зимові (трекінгові); шкарпетки-вкладиші утеплювальні; труси; білизна для холодної погоди (сорочка та кальсони); штани костюма літнього польового або штани вітровологозахисні зимові; куртка костюма-утеплювача; куртка вітровологозахисна зимова; шапка зимова; черевики з високими берцями; ремінь брючний; рукавички демісезонні; шарф-труба зимовий; рукавички зимові.

За рішенням керівника самостійного підрозділу дозволяється використовувати:

штани вітровологозахисні зимові без або з застосуванням утеплювача замість штанів костюма літнього польового;

куртку вітровологозахисну зимову без утеплювача або з утеплювачем;

рукавички зимові, які мають одягатися поверх рукавичок демісезонних;

10) 10-ППД-З (зимова).

Погодні умови:

температура повітря: від -15 °C до -20 °C;

опади: відсутні або вітер та сніг.

Шкарпетки зимові (трекінгові); шкарпетки-вкладиші утеплювальні; труси; білизна для холодної погоди (сорочка та кальсони); штани костюма літнього польового або штани вітровологозахисні зимові; куртка костюма-утеплювача; куртка вітровологозахисна зимова; шапка зимова; черевики з високими берцями; ремінь брючний; рукавички демісезонні; шарф-труба зимовий; рукавички зимові.

За рішенням керівника самостійного підрозділу дозволяється використовувати:

штани вітровологозахисні зимові без або з застосуванням утеплювача замість штанів костюма літнього польового;

рукавички зимові, які мають одягатися поверх рукавичок демісезонних;

11) 11-ППД-З (зимова).

Погодні умови:

температура повітря: від -20 °C до -35 °C;

опади: відсутні або вітер та сніг.

Шкарпетки зимові (трекінгові); шкарпетки-вкладиші утеплювальні; труси; білизна для холодної погоди (сорочка та кальсони); штани костюма літнього польового або штани вітровологозахисні зимові; куртка костюма-утеплювача; куртка вітровологозахисна зимова; шапка зимова; черевики з високими берцями; ремінь брючний; рукавички демісезонні; шарф-труба зимовий; рукавички зимові.

За рішенням керівника самостійного підрозділу дозволяється використовувати:

штани вітровологозахисні зимові без або з застосуванням утеплювача замість штанів костюма літнього польового;

штани костюма-утеплювача як додатковий шар утеплення. Штани костюма-утеплювача одягаються поверх кальсон зимових. Штани вітровологозахисні зимові з застосуванням утеплювача одягаються поверх штанів костюма-утеплювача;

рукавички зимові, які мають одягатися поверх рукавичок демісезонних.

5. Польова форма одягу під час виконання бойових та навчально-бойових завдань (Б-НБ):

1) 1-Б-НБ-Л (літня) (мал. 47-49 додатка 1).

Погодні умови:

температура повітря: від 25 °C до 40 °C;

опади: відсутні.

Шкарпетки літні (трекінгові); труси; фуфайка (з короткими рукавами); костюм літній польовий; сорочка бойова; кашкет польовий (кепі бойове); черевики з високими берцями; ремінь брючний.

За рішенням керівника самостійного підрозділу:

у разі підвищення температури повітря вище 25 °C дозволяється носити сорочку бойову з підкоченими на один відворот рукавами;

може використовуватись кашкет польовий (кепі бойове) або панама літня польова;

може використовуватись шарф-труба літній;

2) 2-Б-НБ-Л (літня) (мал. 50 додатка 1).

Погодні умови:

температура повітря: від 15 °C до 25 °C;

опади: дощ, вітер.

Шкарпетки літні (трекінгові); труси; фуфайка (з короткими рукавами); костюм літній польовий; сорочка бойова; костюм вітровологозахисний; кашкет польовий (кепі бойове); черевики з високими берцями; ремінь брючний.

За рішенням керівника самостійного підрозділу можуть використовуватися:

кашкет польовий (кепі бойове) або панама літня польова;

шарф-труба літній.

Під час опадів малої та середньої інтенсивності або за вітряної погоди дозволяється носити тільки куртку костюма вітровологозахисного.

Костюм вітровологозахисний або куртка костюма вітровологозахисного одягається поверх костюма літнього польового або сорочки бойової, при цьому штани в черевики не заправляються, низ штанин має бути стягнутий технічним шнуром. Бронежилет модульний захисний балістичний та ремінь розвантажувальний тактичний захисний одягаються поверх куртки костюма вітровологозахисного;

3) 3-Б-НБ-Д (демісезонна).

Погодні умови:

температура повітря: від 5 °C до 15 °C;

опади: відсутні або дощ, вітер.

Шкарпетки літні (трекінгові); труси; фуфайка (з короткими рукавами); костюм літній польовий; кашкет польовий (кепі бойове); черевики з високими берцями; ремінь брючний; костюм вітровологозахисний; білизна натільна (сорочка); куртка костюма-утеплювача; шапка-феска (шапка-підшоломник); рукавички демісезонні.

За рішенням керівника самостійного підрозділу можуть використовуватися:

кашкет польовий (кепі бойове) або панама літня польова;

шарф-труба літній.

Дозволяється:

під час опадів малої та середньої інтенсивності або за вітряної погоди носити тільки куртку костюма вітровологозахисного;

у разі різкого зниження температури або під час довгострокового перебування в умовах штормової погоди з інтенсивними опадами використовувати білизну для холодної погоди (сорочку). Забороняється використовувати білизну для холодної погоди (сорочку зимову) та куртку костюма-утеплювача як верхній одяг. Також забороняється одягати куртку костюма-утеплювача поверх куртки костюма літнього польового.

Костюм вітровологозахисний або куртка костюма вітровологозахисного одягається поверх костюма літнього польового, при цьому штани в черевики не заправляються, низ штанин має бути стягнутий технічним шнуром. Бронежилет модульний захисний балістичний та ремінь розвантажувальний тактичний захисний одягаються поверх куртки костюма вітровологозахисного. У разі опадів великої інтенсивності або різкого зниження температури костюм вітровологозахисний одягається поверх костюма літнього польового або інших шарів одягу;

4) 4-Б-НБ-Д (зимова).

Погодні умови:

температура повітря: від 5 °C до -10 °C;

опади: відсутні або дощ, сніг, вітер.

Шкарпетки літні (трекінгові); труси; фуфайка (з короткими рукавами); костюм літній польовий; кашкет польовий (кепі бойове); шарф-труба літній; черевики з високими берцями; ремінь брючний; костюм вітровологозахисний; білизна для холодної погоди (сорочка та кальсони); куртка костюма-утеплювача; шапка-феска (шапка-підшоломник); рукавички демісезонні; утеплювач куртки вітровологозахисної зимової; утеплювач штанів вітровологозахисних зимових; шкарпетки-вкладиші утеплювальні.

За рішенням керівника самостійного підрозділу можуть використовуватися:

кашкет польовий (кепі бойове) або панама літня польова;

шарф-труба літній.

Дозволяється:

під час опадів малої та середньої інтенсивності або за вітряної погоди носити тільки куртку костюма вітровологозахисного.

У разі використання утеплювача куртки вітровологозахисної зимової та утеплювача штанів вітровологозахисних зимових ці елементи форми одягу мають бути пристебнуті (зафіксовані) всередині костюма вітровологозахисного на спеціальних ґудзиках.

Костюм вітровологозахисний або куртка костюма вітровологозахисного одягається поверх костюма літнього польового, при цьому штани в черевики не заправляються, низ штанин має бути стягнутий технічним шнуром. Бронежилет модульний захисний балістичний та ремінь розвантажувальний тактичний захисний одягаються поверх куртки костюма вітровологозахисного.

У разі використання окремих елементів польової форми одягу забороняється використовувати білизну для холодної погоди (сорочку), куртку костюма-утеплювача, утеплювач куртки вітровологозахисної зимової, утеплювач штанів вітровологозахисних зимових як верхній одяг. Також забороняється надягати куртку костюма-утеплювача поверх куртки костюма літнього польового;

5) 5-Б-НБ-З (зимова).

Погодні умови:

температура повітря: від -10 °C до -30 °C;

опади: відсутні або сніг, вітер.

Шкарпетки зимові (трекінгові); черевики з високими берцями; ремінь брючний; білизна для холодної погоди (сорочка та кальсони), куртка вітровологозахисна зимова; штани вітровологозахисні зимові; костюм-утеплювач; шапка-феска (шапка-підшоломник); шапка зимова; шарф-труба зимовий; рукавички демісезонні; рукавички зимові; шкарпетки-вкладиші утеплювальні; бахіли утеплені.

У разі використання окремих елементів польової форми одягу забороняється використовувати білизну для холодної погоди (сорочку), куртку костюма-утеплювача, утеплювач куртки вітровологозахисної зимової, утеплювач штанів вітровологозахисних зимових як верхній одяг. За зазначених погодних умов костюм літній польовий як верхній одяг та утеплювач шарів одягу не застосовується. За рішенням керівника самостійного підрозділу залежно від інтенсивності дій особового складу та погодних умов (різке коливання температури, інтенсивність опадів тощо) для найкращого теплообміну військовослужбовців дозволяється надягати та знімати окремі утеплювальні шари одягу: штани костюма-утеплювача, куртку костюма-утеплювача, утеплювач куртки вітровологозахисної зимової, утеплювач штанів вітровологозахисних зимових, рукавички зимові, бахіли утеплені, шкарпетки-вкладиші утеплювальні.

Як головний убір за зазначених погодних умов використовується шапка зимова. У разі застосування захисного шолома замість шапки зимової використовується виключно шапка-феска (шапка-підшоломник). Під час зниження температури та (або) за інтенсивних опадів та вітру у разі використання захисного шолому разом із шапкою-фескою (шапкою-підшоломником) використовується капюшон куртки вітровологозахисної зимової, який надягається поверх захисного шолому та фіксується регулюючими стяжками капюшона поверх шолома (мал. 51 додатка 1). Використання шапки-фески (шапки-підшоломника) у польових умовах як основного головного убору (без застосування захисного шолому) за рішенням керівника самостійного підрозділу дозволяється лише за температури не нижче -10 °C та за відсутності опадів.

За температури повітря нижче -5 °C обов’язково мають застосовуватися шкарпетки-вкладиші утеплювальні як додатковий шар утеплення. Шкарпетки-вкладиші утеплювальні одягаються поверх шкарпеток зимових.

За температури повітря нижче -10 °C та (або) за інтенсивних опадів і великої кількості опалого снігу обов’язково мають застосовуватися бахіли утеплені, які одягаються поверх черевиків з високими берцями. Обов’язково мають застосовуватися рукавички зимові, які одягаються поверх рукавичок демісезонних.

Усі види польової форми одягу, що можуть використовуватися як верхній одяг, мають текстильні застібки («петлі») для кріплення знаків розрізнення, тактичних шевронів та ідентифікаторів національної приналежності.

У разі відсутності текстильних застібок на окремих видах польової уніформи використовуються лише ті знаки розрізнення, тактичні шеврони та ідентифікатори національної приналежності, для яких передбачено місце кріплення.

На правій частині грудей розташовується нагрудний знак встановленого зразка, який вказує на приналежність військовослужбовця до УДО України (мал. 6 додатка 2, мал. 13 додатка 3).

Для начальника УДО України встановлюється нагрудний знак «НАЧАЛЬНИК УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ ОХОРОНИ УКРАЇНИ», який розміщується на правій частині грудей (мал. 12 додатка 3).

На лівій частині грудей розташовується нагрудний знак встановленого зразка з групою крові військовослужбовця (мал. 6 додатка 2, мал. 14 додатка 3).

На центральній частині грудей розташовується ідентифікатор встановленого зразка, що відображає військове звання військовослужбовця.

На текстильній застібці, що розташована у верхній частині лівого рукава, розміщується нарукавний знак встановленого зразка з нарукавною емблемою УДО України (мал. 6 додатка 2, мал. 9 додатка 3).

На текстильній застібці, що розташована на верхній частині правого рукава, може розміщуватися нарукавний знак встановленого зразка з нарукавною емблемою підрозділу або навчального закладу (мал. 6 додатка 2).

На текстильних застібках, що розташовані на верхніх частинах правого та лівого рукавів, розміщується нарукавний знак встановленого зразка «Державний Прапор України» (мал. 6 додатка 2).

Під час виконання бойових завдань використання інших ідентифікаційних емблем забороняється. Носіння повнокольорових емблем на польовій формі одягу забороняється.

Куртка костюма літнього польового в штани костюма літнього польового не заправляється. Штанини штанів костюма літнього польового у черевики з високими берцями не заправляються.

За температури повітря вище 25 °C дозволяється носити куртку костюма літнього польового з підкоченими на один відворот рукавами.

Куртка костюма літнього польового в штани костюма літнього польового може бути заправлена в разі використання бронежилета модульного захисного балістичного або ременя розвантажувального тактичного захисного.

Сорочка бойова має бути заправлена в штани костюма літнього польового.

Всім категоріям військовослужбовців під час бойових та навчально-бойових завдань дозволяється носіння бороди та вусів за умови, що вони мають відповідати вимогам гігієни і не заважати використанню засобів індивідуального захисту та носінню спорядження.

Носіння окремих предметів форми одягу, а саме костюма маскувального спеціального, костюма маскувального зимового, маски спеціальної, балаклави, шарфа-сітки маскувального, сітки протимоскітної, чобіт гумових, предметів спеціальної повсякденної форми одягу визначається керівником підрозділу.

III. Носіння окремих предметів військової форми одягу

1. Головні убори.

Шапку з каракулю (овчини), шапку зимову, шапку-феску (шапку-підшоломник), кашкет, кашкет польовий (кепі бойове), кепі спеціальне, панаму літню польову носять прямо, без нахилу, щоб козирок кашкета, кашкета польового та панами літньої польової знаходився на рівні брів, а нижній край шапки зимової, шапки з каракулю (овчини), берета - на 2-4 см вище брів. Берет та пілотку носять з невеликим нахилом у правий бік.

Шапку з каракулю (овчини) носять відповідно до норм забезпечення.

Для осіб вищого офіцерського складу на козирку шапки з каракулю та кашкета має міститись гаптований орнамент встановленого зразка у вигляді двох зустрічних гірлянд з дубового листя.

Військовослужбовці шапку з каракулю (овчини), кашкет (крім польового) носять із знаком на кашкет сріблястого кольору визначеного зразка (мал. 1 додатка 3).

На беретах та пілотках військовослужбовці УДО України носять знак сріблястого кольору визначеного зразка (мал. 2, 3 додатка 3).

Кашкет польовий (кепі бойове) усі військовослужбовці носять з нашивною кокардою захисного кольору (мал. 5 додатка 3).

Кепі спеціальне повсякденне військовослужбовці носять з вишитою кокардою темно-сірого кольору діаметром 50 мм визначеного зразка (мал. 4 додатка 3).

Центр знака має знаходитися над переніссям в місці, передбаченому конструкцією. На шапці з каракулю (овчини) повсякденній знак знаходиться на відстані 15 мм від верхньої оздоблювальної строчки до початку знака.

Центр знака на пілотці має знаходитись на лівому боці в центрі на відстані 20 мм від переднього краю до початку знака.

Беретний знак розміщують зліва від центру на місці внутрішнього клапана для кріплення беретного знака на відстані 2 мм від верхнього краю оздоблювальної строчки до нижнього краю знака. Центр знака має знаходитись над лівим оком.

Знятий головний убір в строю і під час виконання стройових прийомів тримається так, як зазначено в Стройовому статуті Збройних Сил України.

2. Верхній одяг.

Пальто зимове носять з парадною (парадно-вихідною) та повсякденною формою одягу, застебнутим на всі ґудзики на правий (у військовослужбовців-жінок - на лівий) бік, з відгорнутими у вигляді лацканів бортами.

На погонах носять знаки розрізнення відповідно до військового звання.

Довжина пальта 9-10 см від верхньої частини коліна.

Плащ демісезонний (куртку зимову) носять особи офіцерського, сержантського, старшинського і рядового складу, які проходять військову службу за контрактом, застебнутим на ґудзики, крім верхнього, на правий бік, з відгорнутими у вигляді лацканів бортами, а в холодну погоду дозволяється носити застебнутим на верхній ґудзик.

Кітель застібається на всі ґудзики на правий (у військовослужбовців-жінок - на лівий) бік.

Штани носять навипуск з напівчоботами, черевиками і напівчеревиками.

Предмети верхнього військового одягу мають бути встановлених зразків, чистими і випрасуваними. Штани мають бути із поздовжніми складками. На решті предметів запрасовувати складки не дозволяється. Клапани кишень кітеля, куртки і брюк польових мають бути назовні, знаки розрізнення - правильно та охайно пришитими (прикріпленими).

3. Сорочки, краватки, кашне, рукавички, аксельбант.

Сорочки застібаються на всі ґудзики на правий (у військовослужбовців-жінок - на лівий) бік і носяться з погонами та краваткою. Заправляються у штани. Носяться з одягненим кітелем, курткою, курткою зимовою (плащем демісезонним) і джемпером з V-подібною горловиною. Комір сорочки позаду має виступати над коміром кітеля на 5-10 мм.

В окремих випадках за наявності сорочки з короткими рукавами із суцільнокрійним поясом, стягнутим у бокових швах еластичними стрічками, дозволяється носити поза строєм при літній повсякденній формі одягу і за зовнішньої температури 20 °C і вище.

Дозволяється носити особам офіцерського, старшинського складу та військовослужбовцям-жінкам:

сорочку білого кольору з погонами і краваткою без кітеля з літньою парадно-вихідною формою одягу та у позаслужбовий час з літньою повсякденною формою одягу;

сорочку кольору «тан» з погонами і краваткою без кітеля (куртки) з літньою повсякденною формою одягу, а в службових приміщеннях, на заняттях в аудиторіях - за будь-якої пори року;

сорочку кольору «тан» з довгими рукавами з погонами без краватки, кітеля, куртки із розстебнутим верхнім ґудзиком у службових приміщеннях за будь-якої пори року;

сорочку кольору «тан» з короткими рукавами з погонами без кітеля (куртки повсякденної) з літньою повсякденною формою одягу за зовнішньої температури 25 °C і вище як без краватки з розстебнутим верхнім ґудзиком, так і з краваткою.

Сорочка трикотажна з короткими рукавами носиться з польовою формою одягу в ППД за зовнішньої температури 25 °C і вище (мал. 38 додатка 1).

Сорочки мають бути встановленого зразка, чистими, ретельно припасованими і випрасуваними, з правильно підібраними погонами. Носити сорочки, які вицвіли, не випрасувані, з деформованими та забрудненими погонами забороняється.

Майку слід носити під сорочкою при парадній (парадно-вихідній), повсякденній формі одягу, заправленою у штани.

Краватку носять із сорочкою і прикріплюють до неї затискач установленого зразка (мал. 23 додатка 3) між третім і четвертим ґудзиком зверху. Краватка завжди має бути чистою і випрасуваною. Носити краватки, які вицвіли і не випрасувані, не дозволяється.

Військовослужбовці-жінки носять краватку-стрічку чорного кольору із застібкою (металевий гачок і петля).

Кашне носять акуратно заправленим під комір пальта, плаща, куртки зимової. Верхній край кашне при парадній (парадно-вихідній) формі одягу має рівномірно виступати над коміром на 1-2 см.

Рукавички обов’язково носять із зимовою парадною формою одягу. Рукавички білого кольору можуть видаватися військовослужбовцям, що беруть участь у параді. З іншими формами одягу носити рукавички необов’язково. Під час військового вітання рукавички не знімають. Військовослужбовцям дозволяється носити рукавички чорного кольору з зимовою парадно-вихідною, повсякденною та польовою формою одягу.

Аксельбант розміщується на правій частині грудей та кріпиться під лацканом кітеля за нитяну петлю, щоб вузол знаходився зліва на рівні з верхнім краєм кишені з одного боку. З іншого боку аксельбанта пришивається (двома строчками) шльовка до основи кітеля під правим погоном впритул до оздоблювальної строчки (мал. 20 додатка 3).

Під час особливих заходів парадна форма одягу може включати аксельбант та пояс парадний з пряжкою для всіх категорій військовослужбовців.

4. Взуття, шкарпетки.

Взуття має бути кольору встановленого зразка, полагодженим і завжди начищеним; черевики і напівчеревики мають бути акуратно зашнуровані на всі блочки. Носити взуття з пошкодженим верхом і зі зношеними підборами не дозволяється.

Шкарпетки літні (зимові) для парадної та повсякденної форми одягу мають бути чорного кольору, а для польової форми - кольору оливи або чорного кольору. Носити шкарпетки, які вицвіли, не встановленого кольору і зразка забороняється.

5. Спорядження і зброя.

Польове спорядження кожен військовослужбовець носить (розміщує) в індивідуальному порядку.

Спорядження поясне використовується під час несення служби на постах та за рішенням керівника самостійного підрозділу.

Окуляри захисні балістичні дозволяється носити з польовою формою одягу в сонячну погоду. Окуляри-маску захисні балістичні дозволяється носити за рішенням командира (начальника) під час бойових та навчально-бойових завдань.

IV. Носіння погонів, емблем, нагрудних та нарукавних знаків

1. Носіння погонів.

Погони за призначенням поділяються на погони для парадного (парадно-вихідного), повсякденного, спеціального повсякденного, польового обмундирування, а за способом кріплення - на погон-муфту та погон з текстильною застібкою.

Погон-муфту носять на пальтах зимових, куртках зимових, плащах демісезонних, кітелях, куртках, джемперах, сорочках.

Погони з текстильною застібкою носять на куртках зимових, на предметах спеціального одягу, а також предметах польової форми одягу. На сорочці трикотажній з короткими рукавами та куртці костюма-утеплювача фон погона має бути на тон темнішим від кольору тканини. Знаки мають відповідати кольору тканини.

На погонах військовослужбовців молодшого та старшого офіцерського складу відповідно до військового звання розміщується знак розрізнення «Зірка» сріблястого кольору розміром 18 х 18 мм (для парадної, парадно-вихідної, повсякденної та спеціальної повсякденної форми одягу) і захисного кольору (для польової та спеціальної форми одягу). На погонах до джемперів, сорочок, спеціального та польового обмундирування дозволяються вишиті знаки розрізнення.

На погонах вищого офіцерського складу на відстані 5 мм від нижнього краю погона кріпиться знак розрізнення «Зубчатка» визначеного зразка.

На погонах старшого офіцерського складу на відстані 5 мм від нижнього краю погона кріпиться знак «Плетінка» визначеного зразка.

На погонах генерала армії України кріпиться знак «Зірка з перехрещеними булавами та тризуб» на відстані 5 мм від верхньої точки «Зубчатки» по центру.

Військове звання

Кількість зірок, шт.

Відстань від верхньої точки «зубчатки» до початку зірки, мм

Відстань від верхньої точки «плетінки» до початку зірки, мм

Відстань від нижнього краю муфти до початку знака, мм

Відстань між зірками, мм

Генерал армії України

1 (знак)

5

-

5

-

Генерал-полковник

3

5

-

5

2

Генерал-лейтенант

2

5

-

5

2

Генерал-майор

1

5

-

5

-

Полковник

3

-

5

5

2

Підполковник

2

-

5

5

2

Майор

1

-

5

5

-

Капітан

4

-

-

10

2

Старший лейтенант

3

-

-

10

2

Лейтенант

2

-

-

10

2

Молодший лейтенант

1

-

-

10

-вгору