Документ z1434-14, чинний, поточна редакція — Прийняття від 30.10.2014
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 02.12.2014. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

30.10.2014  № 779


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 листопада 2014 р.
за № 1434/26211

Про внесення зміни до Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України

Відповідно до частини десятої статті 2 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу” та з метою вдосконалення військово-лікарської експертизи в Збройних Силах України НАКАЗУЮ:

1. У додатку 5 до Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України, затвердженого наказом Міністра оборони України від 14 серпня 2008 року № 402, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 листопада 2008 року за № 1109/15800 (із змінами), слова та цифри “акт розслідування від “__” ______ 20__ року, проведеного згідно з наказом командира військової частини _______ від “__” ______ 20__ року № __” замінити словами та цифрами “наказ командира (начальника) військової частини _____ від “__” ______ 20__ року № __”.

2. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр оборони України
генерал-полковник


С.Т. Полторак

ПОГОДЖЕНО:

Т.в.о. Міністра охорони здоров'я України


В. Лазоришинецьвгору