Документ z1433-10, перша редакція — Прийняття від 24.12.2010
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )


 
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
 
Н А К А З
 
24.12.2010 N 1038
 
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 грудня 2010 р.
за N 1433/18728

 
Про затвердження Порядку
реєстрації податкової поруки
органами державної податкової служби

 
     Відповідно до статей 14, 38 розділу I, статті 93 розділу II Податкового кодексу України ( 2755-17 ) та статті 8 Закону України "Про державну податкову службу в Україні" ( 509-12 ) Н А К А З У Ю:
 
     1. Затвердити Порядок реєстрації податкової поруки органами державної податкової служби, що додається.
 
     2. Департаменту погашення прострочених податкових зобов'язань (Чмерук М.О.) забезпечити в установленому порядку:
 
     2.1 подання цього наказу до Міністерства юстиції України для державної реєстрації;
 
     2.2 оприлюднення цього наказу.
 
     3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
 
     4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Матвєєва О.В.
 
 Голова                        О.О.Папаіка 
ПОГОДЖЕНО:
Міністр фінансів України Ф.Ярошенко
Перший заступник Голови -
Голова ліквідаційної комісії
Державного комітету України
з питань регуляторної
політики та підприємництва Г.Яцишина

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної податкової
адміністрації України
24.12.2010 N 1038
 
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 грудня 2010 р.
за N 1433/18728

 
ПОРЯДОК
реєстрації податкової поруки
органами державної податкової служби

 
I. Загальні положення
 
     1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до статей 14, 38 розділу I та статті 93 розділу II Податкового кодексу України ( 2755-17 ) (далі - Кодекс) і визначає механізм реєстрації податкової поруки органами державної податкової служби.
 
     1.2. Відповідно до цього Порядку органи державної податкової служби України здійснюють реєстрацію податкової поруки.
 
     1.3. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному у Кодексі ( 2755-17 ).
 
II. Реєстрація податкової поруки
органами державної податкової служби
 
     2.1. Видана банком в установленому законодавством порядку податкова порука подається платником податків, що має податковий борг, для реєстрації до органу державної податкової служби, у якому він перебуває на обліку.
 
     2.2. Структурний підрозділ органу державної податкової служби, до функцій якого входить реєстрація вхідної та вихідної кореспонденції, передає податкову поруку структурному підрозділу, до функцій якого входить погашення податкового боргу, для реєстрації в журналі обліку податкових порук (додаток до цього Порядку).
 
     2.3. Реєстрація податкової поруки проводиться у день надходження податкової поруки до структурного підрозділу, до функцій якого входить погашення податкового боргу, але не пізніше трьох робочих днів після надходження податкової поруки до органу державної податкової служби, в якому платник податків перебуває на обліку.
 
     2.4. Структурний підрозділ, до функцій якого входить погашення податкового боргу, веде в електронному вигляді облік податкових порук у зазначеному журналі.
 
     2.5. Зареєстрована податкова порука є підставою для звільнення майна платника податків з-під податкової застави та виключення такої застави з відповідного державного реєстру згідно з вимогами чинного законодавства.
 
     2.6. До реєстрації в органі державної податкової служби податкова порука не має сили і не створює правових наслідків.
 
 Директор 
Департаменту погашення
прострочених податкових
зобов'язань М.О.Чмерук

Додаток
до Порядку реєстрації
податкової поруки органами
державної податкової служби

 
ЖУРНАЛ
обліку податкових порук

 
----------------------------------------------------------------------------
|N з/п| N і дата |  Повне  |Код за ЄДРПОУ|  Повне  |Код за|  Сума  |
|   |податкової|найменування|   або   |найменування|ЄДРПОУ|податкової|
|   | поруки | платника |реєстраційний|  банку-  |   | поруки |
|   |     | податків |  номер  | поручителя |   |     |
|   |     | (прізвище, | облікової |      |   |     |
|   |     | ім'я, по |  картки  |      |   |     |
|   |     | батькові) | платника  |      |   |     |
|   |     |      | податків* |      |   |     |
|-----+----------+------------+-------------+------------+------+----------|
| 1 |  2   |   3   |   4   |   5   | 6  |  7   |
|-----+----------+------------+-------------+------------+------+----------|
|   |     |      |       |      |   |     |
---------------------------------------------------------------------------- 
_______________
*Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання
відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки
платника податків, зазначаються серія та номер паспорта.вгору