Про затвердження Правил формування та ведення баз даних про вкладників
Фонд гарант.вкладів фізич.осіб; Рішення, Правила, Структура [...] від 09.07.20123
Документ z1430-12, чинний, поточна редакція — Редакція від 08.11.2016, підстава - z1352-16

{Додаток 1 в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 99 від 25.09.2014; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 229 від 17.12.2015}
Додаток 2
до Правил формування та ведення
баз даних про вкладників
(пункт 7 розділу ІІ)

СТРУКТУРА
інформаційного рядка файла «D»

Назва

Зміст

Формат

1

2

3

4

1

№ рядка у файлі «D»

Номер інформаційного рядка в архівному файлі (ідентифікатор рахунку вкладника)

N 10

2

П. І. Б.

Прізвище, ім’я та по батькові вкладника

C50

3

Реєстраційний номер облікової картки платника податків

Реєстраційний номер облікової картки платника податків. Якщо у вкладника є право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта або вкладник є нерезидентом, реквізит заповнюється значенням «0000000000». Якщо реєстраційний номер невідомий, реквізит заповнюється значенням «0000099999». Лідируючі нулі зазначаються

C = 10

4

Область

Назва області

C30

5

Район

Назва району

C60

6

Населений пункт

Назва населеного пункту

C60

7

Вулиця, номер будинку, номер квартири

Назва вулиці, номери будинку та квартири

C100

8

Серія та номер

Серія, номер документа, що посвідчує особу

C20

9

Ким виданий

Ким виданий документ, що посвідчує особу

C100

10

Дата видачі

Дата видачі документа, що посвідчує особу

D = 10

11

Дата укладення

Дата укладення договору з вкладником

D = 10

12

Дата закінчення строку дії

Дата закінчення строку дії договору з вкладником

D = 10

13

Номер договору

Номер договору з вкладником

C40

14

Номер рахунку, на якому обліковується вклад

Номер аналітичного рахунку

N = 5C25

15

Сума залишку на рахунку для обліку вкладів

Сума залишку на рахунку (коп.)

N16

16

Номер рахунку, на якому обліковуються нараховані витрати за вкладом

Номер рахунку

N = 5C25

17

Сума нарахованих відсотків

Сума нарахованих відсотків, зменшених на суму податку (коп.)

N16

18

Процентна ставка

Розмір процентної ставки

N4.T4

19

Код валюти вкладу

Цифровий код валюти вкладу відповідно до Класифікатора іноземних валют та банківських металів, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 04 лютого 1998 року № 34 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 19 квітня 2016 року № 269). Ведучі нулі зазначаються

N = 3

20

Ознака

0 – для записів про рахунки, що використовуються для здійснення підприємницької діяльності, 1 – для записів про рахунки, що не використовуються для здійснення підприємницької діяльності

N = 1

21

№ рядка у файлі «Z»

Номер інформаційного рядка у файлі «Z» (ідентифікатор вкладника)

N10

{Додаток 2 в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 99 від 25.09.2014; із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 229 від 17.12.2015№ 1916 від 22.09.2016}
Додаток 3
до Правил формування та ведення
баз даних про вкладників
(пункт 7 розділу ІІ)

ЗВЕДЕНА ІНФОРМАЦІЯ
про вкладників

__________________________________
(найменування банку)

__________________________________
(місцезнаходження банку)

станом на ______________ року

№ рядка у файлі «Z»

П. І. Б.

Реєстраційний номер облікової картки платника податків

Місце проживання або місцеперебування

область

район

населений пункт

вулиця, номер будинку, номер квартири

1

2

3

4

5

6

7

Документ, що посвідчує особу

Загальна сума вкладів та відсотків (коп.)

Гарантована сума (коп.)

серія та номер

ким виданий

дата видачі

8

9

10

11

12Усього:{Додаток 3 в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 99 від 25.09.2014}
Додаток 4
до Правил формування та ведення
баз даних про вкладників
(пункт 7 розділу ІІ)

СТРУКТУРА
інформаційного рядка файлу «Z»

Назва

Зміст

Формат

1

2

3

4

1

№ рядка у файлі «Z»

Номер інформаційного рядка у файлі (номер за порядком)

N10

2

П. І. Б.

Прізвище, ім'я та по батькові вкладника

C50

3

Реєстраційний номер облікової картки платника податків

Реєстраційний номер облікової картки платника податків. Якщо у вкладника є право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта, реквізит заповнюється значенням «0000000000». Якщо реєстраційний номер невідомий, реквізит заповнюється значенням «0000099999». Ведучі нулі зазначаються

C = 10

4

Область

Назва області

C30

5

Район

Назва району

C60

6

Населений пункт

Назва населеного пункту

C60

7

Вулиця, номер будинку, номер квартири

Назва вулиці, номери будинку та квартири

C100

8

Серія та номер

Серія, номер документа, що посвідчує особу

C20

9

Ким виданий

Ким виданий документ, що посвідчує особу

C100

10

Дата видачі

Дата видачі документа, що посвідчує особу

D = 10

11

Загальна сума вкладів та відсотків

Сума за вкладами з нарахованими відсотками, зменшеними на суму податку (коп.)

N16

12

Гарантована сума

Сума, розрахована з урахуванням вимог пунктів 9 і 10 розділу ІІ Правил формування та ведення баз даних про вкладників, (коп.).

N16

{Додаток 4 в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 99 від 25.09.2014; із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 229 від 17.12.2015, № 1916 від 22.09.2016}

{Додаток 5 виключено на підставі Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 229 від 17.12.2015}
Додаток 5
до Правил формування та ведення
баз даних про вкладників
(пункт 12 розділу ІІ)

ПЕРЕЛІК
вкладів «М»

__________________________________
(найменування банку)

_________________________________
(місцезнаходження банку)

станом на ___________

№ рядка у файлі «D»

П. І. Б.

Реєстраційний номер облікової картки платника податків

Місце проживання або місце перебування

область

район

населений пункт

вулиця, номер будинку, номер квартири

1

2

3

4

5

6

7

Документ, що посвідчує особу

Договір

серія та номер

ким виданий

дата видачі

дата укладення

дата закінчення строку дії

номер

8

9

10

11

12

13

Номер рахунку, на якому обліковується вклад

Сума залишку на рахунку (коп.)

Номер рахунку, на якому обліковуються нараховані витрати за вкладом

Сума нарахованих відсотків (коп.)

Процентна ставка

Код валюти вкладу

14

15

16

17

18

19Усього:


Ознака

№ рядка у файлі «Z»

Ознака*

20

21

22
Усього:

__________
* До поля 22 вводяться такі значення:
7 - для вкладів, за якими вкладники на індивідуальній основі отримують від банку проценти за договорами, укладеними на умовах, що не є поточними ринковими умовами відповідно до статті 52 Закону України «Про банки і банківську діяльність», або мають інші фінансові привілеї від банку;
8 - для вкладу/частини вкладу, що використовується вкладником як засіб забезпечення виконання іншого зобов’язання перед цим банком;
11 - для вкладу/частини вкладу, розміщеному на рахунку, що перебуває під арештом за рішенням суду.

{Додаток в редакції Рішень Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 99 від 25.09.2014, № 229 від 17.12.2015}
Додаток 6
до Правил формування та ведення
баз даних про вкладників
(пункт 12 розділу ІІ)

СТРУКТУРА
інформаційного рядка файла «M»

Назва

Зміст

Формат

1

2

3

4

1

№ рядка у файлі «D»

Номер інформаційного рядка у файлі «D» (ідентифікатор рахунку вкладника)

N10

2

П. І. Б.

Прізвище, ім’я та по батькові вкладника

C50

3

Реєстраційний номер облікової картки платника податків

Реєстраційний номер облікової картки платника податків. Якщо у вкладника є право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта або вкладник є нерезидентом, який не має реєстраційного номеру, - реквізит заповнюється значенням «0000000000». Якщо реєстраційний номер невідомий, реквізит заповнюється значенням «0000099999». Лідируючі нулі зазначаються

C = 10

4

Область

Назва області

C30

5

Район

Назва району

C60

6

Населений пункт

Назва населеного пункту

C60

7

Вулиця, номер будинку, номер квартири

Назва вулиці, номери будинку та квартири

C100

8

Серія та номер

Серія, номер документа, що посвідчує особу

C20

9

Ким виданий

Ким виданий документ, що посвідчує особу

C100

10

Дата видачі

Дата видачі документа, що посвідчує особу

D = 10

11

Дата укладення

Дата укладення договору з вкладником

D = 10

12

Дата закінчення строку дії

Дата закінчення строку дії договору з вкладником

D = 10

13

Номер договору

Номер договору з вкладником

C40

14

Номер рахунку, на якому обліковується вклад

Номер аналітичного рахунку

N = 5C25

15

Сума залишку на рахунку для обліку вкладів

Сума залишку на рахунку (коп.)

N16

16

Номер рахунку, на якому обліковуються нараховані витрати за вкладом

Номер рахунку

N = 5C25

17

Сума нарахованих відсотків (коп.)

Сума нарахованих відсотків, зменшених на суму податку (коп.)

N16

18

Процентна ставка

Розмір процентної ставки

N4.T4

19

Код валюти вкладу

Цифровий код валюти вкладу відповідно до Класифікатора іноземних валют та банківських металів, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 04 лютого 1998 року № 34 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 19 квітня 2016 року № 269). Ведучі нулі зазначаються

N = 3

20

Ознака

0 – для записів про рахунки, що використовуються для здійснення підприємницької діяльності, 1 – для записів про рахунки, що не використовуються для здійснення підприємницької діяльності

N = 1

21

№ рядка у файлі «Z»

Номер інформаційного рядка у файлі «Z» (ідентифікатор вкладника)

N10

22

Ознака

Заповнюється значеннями:
7 - для вкладів, за якими вкладники на індивідуальній основі отримують від банку проценти за договорами, укладеними на умовах, що не є поточними ринковими умовами відповідно до статті 52 Закону України «Про банки і банківську діяльність», або мають інші фінансові привілеї від банку;
8 - для вкладу/частини вкладу, що використовується вкладником як засіб забезпечення виконання іншого зобов’язання перед цим банком;
11 - для вкладу/частини вкладу, розміщеному на рахунку, що перебуває під арештом за рішенням суду

С10

{Додаток в редакції Рішень Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 99 від 25.09.2014, № 229 від 17.12.2015; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 1916  від 22.09.2016}
Додаток 7
до Правил формування та ведення
баз даних про вкладників
(пункт 12 розділу ІІ)

ПЕРЕЛІК
осіб «N»

__________________________________
(найменування банку)

__________________________________
(місцезнаходження банку)

станом на ______________ року

№ з/п

П. І. Б.

Реєстраційний номер облікової картки платника податків

Місце проживання або місцеперебування

область

район

населений пункт

вулиця, номер будинку, номер квартири

1

2

3

4

5

6

7вгору