Документ z1430-11, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 03.10.2017, підстава - z1159-17

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
Н А К А З
12.12.2011 N 3503/5
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 грудня 2011 р.
за N 1430/20168

{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства юстиції
N 2909/5 ( z1159-17 ) від 18.09.2017 }

Про затвердження форми
та опису відмітки державного реєстратора
прав на нерухоме майно на заставній
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
юстиції
N 1841/5 ( z2114-12 ) від 14.12.2012 }

Відповідно до Порядку державної реєстрації прав на нерухоме
майно та їх обтяжень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 22.06.2011 N 703 ( 703-2011-п ), Н А К А З У Ю:
1. Затвердити:
1.1. Форму відмітки державного реєстратора прав на нерухоме
майно на заставній (додається).
1.2. Опис відмітки державного реєстратора прав на нерухоме
майно на заставній (додається).
2. Департаменту взаємодії з органами влади (Зеркаль О.В.)
забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію відповідно
до Указу Президента України від 03.10.92 N 493 ( 493/92 ) "Про
державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших
органів виконавчої влади".
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора
Департаменту взаємодії з органами влади Зеркаль О.В.
4. Цей наказ набирає чинності з 1 січня 2012 року.
Міністр О.Лавринович
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державної
реєстраційної служби України Л.В.Єфіменко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
12.12.2011 N 3503/5

ФОРМА
відмітки державного реєстратора прав
на нерухоме майно на заставній

Обтяження нерухомого майна іпотекою зареєстроване
Реєстраційний номер _____________________________
Дата державної реєстрації "___" ________20__ року
Місце державної реєстрації ______________________
Державний реєстратор ____________________________
(підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
12.12.2011 N 3503/5

ОПИС
відмітки державного реєстратора прав
на нерухоме майно на заставній

Відмітка на заставній про державну реєстрацію обтяження
нерухомого майна іпотекою заповнюється державним реєстратором прав
на нерухоме майно та скріплюється його підписом. У рядку "Реєстраційний номер" зазначається номер запису, який
присвоєно під час проведення державної реєстрації іпотеки. У рядку "Дата державної реєстрації" зазначається дата
державної реєстрації іпотеки у Державному реєстрі речових прав на
нерухоме майно. У рядку "Місце державної реєстрації" зазначаються відомості
про державного реєстратора прав на нерухоме майно, яким проведено
державну реєстрацію іпотеки в Державному реєстрі речових прав на
нерухоме майно (прізвище, ініціали державного реєстратора прав на
нерухоме майно, повне найменування органу державної реєстрації
прав або найменування нотаріальної контори, назва нотаріального
округу). { Абзац четвертий із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства юстиції N 1841/5 ( z2114-12 ) від 14.12.2012 }
Директор Департаменту
взаємодії з органами влади О.В.Зеркальвгору